ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 26 Symbols
Symbol Name Market
GAHREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ GRANDE HOSPITALITY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
GBX บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GLOBLEX HOLDING MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) GLOBAL CONNECTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GEL บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) GENERAL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GENCO บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC CO., LTD. SET
GFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) GFPT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GGC บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) GLOBAL GREEN CHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GIFT บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) GRATITUDE INFINITE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GJS บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) G J STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
GLAND บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) GRAND CANAL LAND PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 29 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
GFPTU22 Sep 22 GFPT
GFPTZ22 Dec 22 GFPT
GFPTH23 Mar 23 GFPT
GFPTM23 Jun 23 GFPT
GLOBALU22X Sep 22 GLOBAL
GLOBALZ22X Dec 22 GLOBAL
GLOBALH23 Mar 23 GLOBAL
GLOBALM23 Jun 23 GLOBAL
GPSCU22 Sep 22 GPSC
GPSCZ22 Dec 22 GPSC

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 12 Symbols
Symbol Fund Name
G-PREMIUM กองทุนเปิดโกลบอล พรีเมียม ฟันด์
GBRMF กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ
GC กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า
GEQAUL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้
GI5EM1 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกรท อินเวสเมนท์ 5 อีเอ็ม 1
GINAUL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม
GLD กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์
GODHUL กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์
GOLD-RMF-A กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
GOLD-RMF-P กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่