ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 61 Symbols
Symbol Name Market
CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAL-COMP ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD. SET
CCP บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) CHONBURI CONCRETE PRODUCT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CEN บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) CAPITAL ENGINEERING NETWORK PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CENTEL บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SEAFRESH INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CGD บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CGH บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
CH บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) Chin Huay Public Company Limited SET
CHARAN บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) CHARAN INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 55 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
COMMH23 Mar 23 COMM
COMMM23 Jun 23 COMM
COMMU23 Sep 23 COMM
COMMZ23 Dec 23 COMM
COMMH24 Mar 24 COMM
CBGH23 Mar 23 CBG
CBGM23 Jun 23 CBG
CBGU23 Sep 23 CBG
CBGZ23 Dec 23 CBG
CBGH24 Mar 24 CBG

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 17 Symbols
Symbol Fund Name
CG-LTF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
CG-LTF-NT กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
CG-LTF-SSF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว
CG-RMF กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
CHINA กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์
CIMB-PRINCIPAL ER 6M14 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ รีเทิร์น 6M14
CIMB-PRINCIPAL VNG-A กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ โกรท
CIMB-PRINCIPAL VNG-D กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ โกรท
CIMB-PRINCIPAL VNG-R กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ โกรท
CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่