ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 60 Symbols
Symbol Name Market
B บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
B-WORK ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ BUALUANG OFFICE LEASEHOLD REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SET
B52 บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BA บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AIRWAYS PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAFS บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BANGKOK AVIATION FUEL SERVICES PCL. SET
BAM บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) BANGKOK COMMERCIAL ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust SET
BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED SET
BBGI บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 102 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
BANKH23 Mar 23 BANK
BANKM23 Jun 23 BANK
BANKU23 Sep 23 BANK
BANKZ23 Dec 23 BANK
BANKH24 Mar 24 BANK
BAH23 Mar 23 BA
BAM23 Jun 23 BA
BAU23 Sep 23 BA
BAZ23 Dec 23 BA
BAH24 Mar 24 BA

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 156 Symbols
Symbol Fund Name
B-ACTIVE กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ
B-ASEAN กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน
B-ASEANRMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIA กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย
B-ASIARMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ
B-ASIASSF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการออม
B-BHARATA กองทุนเปิดบัวหลวงภารตะ
B-CHINAARMF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเอแชร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
B-CHINE-EQ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน
B-CHINESSF กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่