ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
หน้าแรก > ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์
ค้นหาชื่อย่อหลักทรัพย์

(สามารถค้นหาได้ทั้ง Stock, Futures, Options และ Mutual Funds)

0-9   A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

STOCK - หุ้น


Found: 71 Symbols
Symbol Name Market
A บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) AREEYA PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AAI บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Asian Alliance International Public Company Limited SET
AAV บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ACC บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ADVANCED CONNECTION CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ACG บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) AUTOCORP HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED SET
ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AEONTS บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AFC บริษัท เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ASIA FIBER PUBLIC COMPANY LIMITED SET
AGE บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED SET

Futures - ฟิวเจอร์ส


Found: 35 Symbols
Symbol Contract Month Underlying Instrument
AAVH23 Mar 23 AAV
AAVM23 Jun 23 AAV
AAVU23 Sep 23 AAV
AAVZ23 Dec 23 AAV
AAVH24 Mar 24 AAV
ADVANCH23 Mar 23 ADVANC
ADVANCM23 Jun 23 ADVANC
ADVANCU23 Sep 23 ADVANC
ADVANCZ23 Dec 23 ADVANC
ADVANCH24 Mar 24 ADVANC

Options - ออปชั่น


Found: 0 Symbol
Symbol Contract Month Underlying Instrument
- - -

Mutual Funds - กองทุนรวม


Found: 156 Symbols
Symbol Fund Name
ABAG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท ฟันด์
ABAGS กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAGS-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์
ABAPAC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
ABAPAC-RMF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ABAPAC-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์
ABCC กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
ABCG กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABCG-SSF กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ออล ไชน่า ซัสเทนเนเบิล เอคควิตี้ ฟันด์
ABCNEXT-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ไชน่า เน็กซ์ เจนเนอเรชั่น ฟันด์
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่