หุ้น IPO
 
หุ้น IPO

รายชื่อบริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Upcoming IPO)


ชื่อย่อหุ้น บริษัท วันจองซื้อ ราคา IPO
(บาท)
วันเข้าซื้อขาย ตลาดรอง
KUMWEL บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน 24 - 26 กรกฎาคม 2562 1.10 1 สิงหาคม 2562 mai
SUPEREIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 22 ก.ค. 2562 - 5 ส.ค. 2562 - ผู้ถือหน่วยลงทุนทั่วไปวันที่ 22 ถึง 26 และวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - ผู้จองซื้อพิเศษวันที่ 5 สิงหาคม 2562 - ผู้สนับสนุนวันที่ 5 สิงหาคม 2562 10.00   SET
DO บริษัท ดูโฮม จำกัด มหาชน   0.00   SET
ACE บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด มหาชน   0.00   SET
ILM บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
SCM บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัดมหาชน   0.00   SET
BAC บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
KUN บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด มหาชน   0.00   mai
INSET บริษัท อินฟราเซท จำกัด มหาชน   0.00   mai
CPW บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัดมหาชน   0.00   SET
SICT บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน   0.00   mai
SHR บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด มหาชน   0.00   SET
RBF บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย์ จำกัด มหาชน   0.00   SET
IP บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด มหาชน   0.00   mai
BWHREIT Blue Whale Hospitality Freehold and Leasehold Real Estate In   0.00   SET
AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด มหาชน   0.00   SET
APP บริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน   0.00   mai
SFLEX บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด มหาชน   0.00   SET

IPO Performance


IPO Research


 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่