สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:07:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,829.77 248.96
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 17.82 4.20
P/E (เท่า) 30.22 77.96
P/BV (เท่า) 1.71 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.17 2.40
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.26 2.38 2.26 2.34 +0.08 +3.54 2.34 2.36 37,825,607 88,122.47
AH  19.70 20.40 18.80 18.80 -0.60 -3.09 18.80 19.00 11,389,804 222,880.26
AI  2.26 2.26 2.18 2.18 -0.06 -2.68 2.18 2.20 8,629,162 19,154.42
AIT  18.00 18.10 17.80 18.00 0.00 0.00 18.00 18.10 117,705 2,116.54
AJ  19.30 19.30 18.90 18.90 -0.40 -2.07 18.90 19.10 1,740,548 33,092.06
ALT  3.36 3.42 3.36 3.36 0.00 0.00 3.36 3.38 5,064,827 17,154.70
AMANAH  4.08 4.10 4.02 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 11,786,510 47,865.08
ANAN  2.06 2.08 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 3,210,507 6,569.80
ASIAN  12.50 12.80 12.40 12.70 +0.30 +2.42 12.60 12.70 30,774,804 387,386.92
ASK  22.20 22.50 22.20 22.30 +0.10 +0.45 22.30 22.40 437,638 9,767.65
ASP  2.26 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 1,928,552 4,344.20
BA  6.60 6.80 6.50 6.70 +0.25 +3.88 6.70 6.75 1,058,645 7,069.81
BAFS  24.30 24.40 24.10 24.10 0.00 0.00 24.10 24.20 462,380 11,220.04
BEAUTY  1.68 1.78 1.67 1.77 +0.11 +6.63 1.76 1.77 307,396,093 530,044.77
BGC  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 1,108,643 11,321.15
BJCHI  1.72 1.82 1.70 1.82 +0.12 +7.06 1.82 1.83 5,378,678 9,512.35
DDD  18.20 18.20 17.90 17.90 -0.20 -1.10 17.90 18.00 392,527 7,054.74
DRT  6.05 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 317,775 1,917.24
EKH  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.30 +5.77 5.45 5.50 2,850,821 15,439.12
EP  5.40 5.45 5.10 5.15 -0.20 -3.74 5.15 5.20 8,172,853 43,124.11
ERW  3.68 3.76 3.64 3.66 +0.04 +1.10 3.64 3.66 8,504,097 31,486.78
GGC  9.85 9.85 9.45 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 3,067,541 29,468.69
HFT  4.94 4.98 4.92 4.96 +0.04 +0.81 4.96 4.98 791,700 3,914.79
HTC  34.25 35.00 33.50 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 1,450,905 49,759.09
HUMAN  9.90 10.70 9.85 10.00 +0.20 +2.04 10.00 10.10 35,965,673 366,916.84
ICHI  11.50 11.60 11.30 11.30 -0.20 -1.74 11.30 11.40 12,101,843 138,386.90
III  6.35 6.40 6.25 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 1,016,904 6,423.55
ILINK  4.94 4.98 4.92 4.92 0.00 0.00 4.92 4.94 1,913,610 9,471.82
ILM  12.60 13.00 12.60 12.80 +0.20 +1.59 12.70 12.80 3,543,310 45,540.26
ITD  1.08 1.09 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 12,778,919 13,752.92
JCK  1.24 1.26 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 2,721,718 3,392.81
JKN  8.45 8.50 8.25 8.30 -0.10 -1.19 8.25 8.30 6,757,176 56,634.54
JWD  8.60 8.75 8.55 8.65 +0.10 +1.17 8.65 8.70 4,633,522 40,095.51
KAMART  4.18 4.28 4.14 4.22 +0.02 +0.48 4.20 4.22 5,267,934 22,150.13
KGI  4.22 4.24 4.16 4.16 -0.08 -1.89 4.16 4.18 6,123,865 25,676.27
KSL  3.06 3.08 2.98 3.02 0.00 0.00 3.02 3.04 4,081,766 12,332.69
LALIN  7.80 7.80 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 617,017 4,803.77
LANNA  7.50 7.60 7.50 7.55 +0.05 +0.67 7.50 7.60 141,619 1,069.10
LOXLEY  1.68 1.71 1.66 1.69 +0.01 +0.60 1.69 1.71 4,848,500 8,165.71
LPH  4.50 4.50 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.46 4.50 210,500 942.56
LPN  4.84 4.92 4.82 4.84 0.00 0.00 4.84 4.86 6,562,813 31,978.78
MACO  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 7,560,656 5,146.82
MC  9.90 10.00 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 1,003,951 9,937.94
MCS  14.10 14.30 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 3,573,378 50,287.17
MK  3.10 3.12 3.10 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 68,553 212.62
MONO  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 667,301 1,531.79
NER  4.86 5.05 4.82 5.00 +0.18 +3.73 5.00 5.05 147,489,509 726,920.31
NEX  5.30 5.50 5.20 5.40 +0.10 +1.89 5.40 5.45 8,431,064 45,305.59
NOBLE  7.95 8.00 7.75 7.75 -0.10 -1.27 7.75 7.80 7,520,824 58,862.35
NYT  3.64 3.64 3.54 3.54 -0.08 -2.21 3.54 3.60 3,393,300 12,139.54
PF  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 3,773,862 1,509.77
PLAT  2.58 2.66 2.58 2.66 +0.08 +3.10 2.64 2.66 4,910,200 12,912.15
PM  8.75 8.85 8.65 8.70 -0.05 -0.57 8.70 8.75 366,900 3,210.38
PR9  9.35 9.40 9.25 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 531,723 4,970.03
PSL  8.15 8.25 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 22,822,733 184,941.25
PYLON  4.00 4.00 3.98 4.00 0.00 0.00 3.96 4.00 674,575 2,687.72
RCL  18.80 19.10 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.70 4,556,296 85,630.06
RJH  25.25 25.50 24.30 24.30 -0.95 -3.76 24.30 24.40 1,107,157 27,379.19
RML  0.63 0.63 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 7,515,534 4,630.41
ROJNA  4.60 4.62 4.58 4.58 0.00 0.00 4.58 4.60 1,023,560 4,700.64
RPH  5.40 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 427,198 2,284.53
S  1.70 1.75 1.68 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 10,126,251 17,391.71
S11  7.65 7.70 7.40 7.45 -0.20 -2.61 7.45 7.50 2,003,475 15,107.09
SABINA  20.10 20.20 19.90 20.00 -0.10 -0.50 20.00 20.10 637,206 12,728.51
SAMART  6.55 6.65 6.30 6.35 -0.15 -2.31 6.30 6.35 2,333,586 14,961.79
SAMTEL  5.55 5.60 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 186,300 1,032.08
SAPPE  20.20 20.40 20.00 20.00 -0.20 -0.99 20.00 20.20 528,384 10,646.86
SAT  16.60 16.60 15.90 15.90 -0.50 -3.05 15.90 16.00 4,709,997 76,258.21
SC  2.80 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,651,221 4,655.27
SEAFCO  4.64 4.68 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 2,195,673 10,191.06
SENA  3.54 3.60 3.52 3.56 +0.02 +0.56 3.56 3.58 3,769,139 13,454.09
SF  4.80 4.84 4.72 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 3,372,293 16,183.55
SFLEX  6.05 6.15 5.95 6.00 -0.15 -2.44 5.95 6.00 14,760,011 88,665.46
SHR  2.54 2.62 2.54 2.56 +0.02 +0.79 2.56 2.58 13,710,607 35,379.64
SINGER  26.50 27.00 25.75 26.50 0.00 0.00 26.50 26.75 4,024,531 106,345.63
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 39,562,150 34,393.34
SIS  17.80 17.80 17.60 17.60 -0.10 -0.56 17.60 17.70 889,992 15,738.91
SMPC  10.80 10.80 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.80 347,103 3,712.13
SNC  12.20 12.40 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 579,305 7,136.90
SRICHA  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 277,301 4,006.48
SSP  15.00 15.10 14.80 14.80 +0.10 +0.68 14.80 14.90 5,684,745 84,918.76
STANLY  165.00 169.00 165.00 168.50 +3.50 +2.12 168.00 168.50 121,717 20,418.86
STPI  3.90 3.92 3.82 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 2,570,850 9,918.44
SUSCO  3.04 3.08 2.96 2.98 -0.06 -1.97 2.98 3.02 3,095,870 9,369.93
SYNEX  17.00 17.10 16.80 17.00 +0.20 +1.19 16.90 17.00 2,208,176 37,468.26
THCOM  9.25 9.25 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 3,550,726 32,543.08
THRE  1.69 1.69 1.57 1.58 -0.09 -5.39 1.58 1.59 33,822,692 54,330.18
TIP  27.25 27.50 27.00 27.25 0.00 0.00 27.25 27.50 248,075 6,757.71
TIPCO  7.75 7.75 7.60 7.65 0.00 0.00 7.65 7.70 942,174 7,226.11
TKS  6.20 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,098,304 6,851.37
TRITN  0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 10,932,825 3,918.19
TSE  2.62 2.62 2.58 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 1,582,008 4,105.78
TTA  6.45 6.55 6.25 6.25 -0.10 -1.57 6.25 6.30 17,368,934 111,454.80
TWPC  4.58 4.58 4.40 4.40 -0.12 -2.65 4.40 4.46 691,491 3,097.46
U  1.43 1.51 1.43 1.46 +0.03 +2.10 1.46 1.48 32,753,571 48,384.21
UAC  3.96 4.10 3.96 4.04 +0.12 +3.06 4.04 4.06 688,407 2,774.18
UNIQ  4.78 4.82 4.74 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 1,667,702 7,962.42
UTP  16.20 16.20 15.70 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 3,746,158 59,716.91
UV  3.70 3.78 3.66 3.68 +0.02 +0.55 3.68 3.70 6,870,023 25,557.40
VIH  7.25 7.35 7.20 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 710,975 5,167.41
WICE  6.45 6.45 6.00 6.10 -0.25 -3.94 6.05 6.10 14,705,857 90,521.64
WORK  17.90 18.20 17.50 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 3,594,085 63,899.81
ZEN  12.10 12.10 12.00 12.00 -0.20 -1.64 12.00 12.10 156,124 1,879.84
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่