สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 18/02/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,055.52 212.09
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 29.93 3.77
P/E (เท่า) 18.22 22.76
P/BV (เท่า) 1.69 1.53
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.33 2.90
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

sSET

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  - - - - - - - - - -
AIT  - - - - - - - - - -
AMANAH  - - - - - - - - - -
ANAN  - - - - - - - - - -
ASK  - - - - - - - - - -
ASP  - - - - - - - - - -
BA  - - - - - - - - - -
BEAUTY  - - - - - - - - - -
COL  - - - - - - - - - -
DCC  - - - - - - - - - -
DDD  - - - - - - - - - -
DRT  - - - - - - - - - -
EKH  - - - - - - - - - -
EPCO  - - - - - - - - - -
GGC  - - - - - - - - - -
GL  - - - - - - - - - -
HTC  - - - - - - - - - -
HUMAN  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
III  - - - - - - - - - -
ITD  - - - - - - - - - -
JMART  - - - - - - - - - -
JWD  - - - - - - - - - -
KAMART  - - - - - - - - - -
KGI  - - - - - - - - - -
LALIN  - - - - - - - - - -
LOXLEY  - - - - - - - - - -
LPH  - - - - - - - - - -
LPN  - - - - - - - - - -
MACO  - - - - - - - - - -
MC  - - - - - - - - - -
MCS  - - - - - - - - - -
MK  - - - - - - - - - -
MONO  - - - - - - - - - -
NER  - - - - - - - - - -
NNCL  - - - - - - - - - -
NOBLE  - - - - - - - - - -
NYT  - - - - - - - - - -
PF  - - - - - - - - - -
PLAT  - - - - - - - - - -
PM  - - - - - - - - - -
PR9  - - - - - - - - - -
PTL  - - - - - - - - - -
PYLON  - - - - - - - - - -
RJH  - - - - - - - - - -
RML  - - - - - - - - - -
ROJNA  - - - - - - - - - -
RPH  - - - - - - - - - -
SABINA  - - - - - - - - - -
SAMART  - - - - - - - - - -
SAMTEL  - - - - - - - - - -
SAPPE  - - - - - - - - - -
SAT  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SEAFCO  - - - - - - - - - -
SENA  - - - - - - - - - -
SF  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SIS  - - - - - - - - - -
SISB  - - - - - - - - - -
SMPC  - - - - - - - - - -
SNC  - - - - - - - - - -
SSP  - - - - - - - - - -
SUSCO  - - - - - - - - - -
SVI  - - - - - - - - - -
SYNEX  - - - - - - - - - -
SYNTEC  - - - - - - - - - -
TAE  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TIP  - - - - - - - - - -
TIPCO  - - - - - - - - - -
TKS  - - - - - - - - - -
TSE  - - - - - - - - - -
TTA  - - - - - - - - - -
TTCL  - - - - - - - - - -
U  - - - - - - - - - -
UNIQ  - - - - - - - - - -
UTP  - - - - - - - - - -
UV  - - - - - - - - - -
VIH  - - - - - - - - - -
WORK  - - - - - - - - - -
ZEN  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่