สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 11/07/2020 03:20:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,350.50 -15.31 -1.12 1,363.28 1,346.72 16,288,540 64,196.73
SET50 885.71 -14.22 -1.58 896.94 882.13 1,003,855 27,170.96
SET100 1,967.56 -28.57 -1.43 1,990.84 1,960.35 2,754,858 39,701.13
sSET 605.73 -2.42 -0.40 608.17 603.72 445,660 3,493.22
SETCLMV 920.31 -12.14 -1.30 930.14 915.72 1,245,775 16,345.21
SETHD 914.16 -12.49 -1.35 925.65 909.64 462,789 12,982.52
SETTHSI 822.11 -12.49 -1.50 833.04 819.97 1,059,465 27,834.97
SETWB 907.24 -7.14 -0.78 912.54 901.59 522,788 11,065.09
mai 302.74 -3.58 -1.17 306.57 302.74 747,059 1,379.56
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 467 6,840,858
ไม่เปลี่ยนแปลง 334 958,505
ลดลง 1,108 8,775,005
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.12 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 1,733,000 190.69
AKR-W1  0.05 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 3,533,600 177.19
ALT-W1  1.41 1.45 1.39 1.42 +0.01 +0.71 1.41 1.42 7,554,499 10,719.77
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
APURE-W2  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 3,264,700 651.91
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.04 0.05 0.03 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 4,479,185 179.15
B-W5  0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 9,624,060 481.79
BKD-W2  0.08 0.08 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 103,000 8.24
BTS-W5  1.08 1.09 1.05 1.06 -0.03 -2.75 1.05 1.06 6,306,306 6,749.48
CGD-W4  0.05 0.06 0.04 0.05 -0.01 -16.67 0.04 0.05 642,200 32.09
CGH-W3  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 833,800 18.18
DCC-W1  0.93 0.95 0.92 0.94 +0.01 +1.08 0.93 0.94 8,219,200 7,678.34
ECL-W3  0.14 0.14 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 858,300 112.42
EMC-W6  0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 21,323,500 853.44
EP-W3  0.33 0.35 0.33 0.33 0.00 0.00 0.33 0.35 1,385,400 470.09
GLOCON-W4  0.35 0.36 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 13,862,540 4,859.77
III-W1  0.65 0.65 0.61 0.61 -0.04 -6.15 0.61 0.62 5,579,800 3,491.45
J-W1  0.38 0.39 0.38 0.38 0.00 0.00 0.37 0.39 42,000 16.01
JCK-W5 <SP> - - - - - - - - - -
JMART-W3  5.20 5.35 4.92 5.10 -0.20 -3.77 5.10 5.15 8,924,049 46,160.20
JMART-W4  4.16 4.34 3.92 4.08 -0.24 -5.56 4.08 4.10 14,143,366 59,291.59
JMT-W2  7.25 7.95 7.20 7.90 +0.50 +6.76 7.90 7.95 18,871,138 144,073.63
MACO-W2  0.09 0.10 0.08 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 16,688,400 1,501.86
MILL-W4  0.05 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 5,500 0.22
MILL-W5 <SP> - - - - - - - - - -
MINT-W6  1.00 1.00 0.97 0.97 -0.06 -5.83 0.96 0.97 3,399,040 3,336.50
NER-W1  1.26 1.29 1.24 1.24 -0.03 -2.36 1.24 1.25 23,709,420 29,954.02
NEX-W2  3.34 3.46 3.28 3.28 -0.08 -2.38 3.28 3.30 10,187,561 34,224.53
NFC-W1  0.69 0.71 0.69 0.71 0.00 0.00 0.69 0.71 10,584 7.30
NVD-W1  0.14 0.14 0.13 0.14 0.00 0.00 0.13 0.14 41,900 5.82
ORI-W1  0.22 0.24 0.22 0.22 -0.02 -8.33 0.22 0.23 11,511,479 2,595.51
PACE-W2 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PACE-W3 <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PDI-W1  0.52 0.53 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 115,100 58.84
PDJ-W4  0.25 0.25 0.23 0.24 -0.01 -4.00 0.23 0.24 145,850 34.95
PERM-W1  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 23,350 3.95
PORT-W1  0.70 0.71 0.69 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 685,900 478.19
PPPM-W4 <C, NP> 0.14 0.16 0.14 0.16 0.00 0.00 0.14 0.16 1,160,100 162.42
PRIME-W1  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 300 0.01
PRIME-W2  0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 201,600 4.04
SAMART-W2  0.37 0.37 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 1,301,300 462.86
SDC-W1  - - - - - - 0.06 0.07 - -
SINGER-W1  6.20 6.95 6.20 6.75 +0.45 +7.14 6.70 6.75 2,010,300 13,346.98
SINGER-W2  3.64 4.40 3.60 4.40 +0.78 +21.55 4.38 4.40 11,454,900 46,585.30
SST-W2  1.08 1.11 1.05 1.11 +0.03 +2.78 1.10 1.11 588,075 632.78
SUPER-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100,000 1.00
TCC-W3  0.05 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 100,400 4.02
TCC-W4  0.04 0.04 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 25,187 1.01
TCC-W5  0.13 0.14 0.12 0.14 0.00 0.00 0.12 0.14 214,330 27.84
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TNITY-W1  0.25 0.26 0.25 0.26 +0.01 +4.00 0.25 0.26 334,500 84.00
TRITN-W3  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 3,364,000 373.01
TTCL-W1  0.43 0.44 0.42 0.42 0.00 0.00 0.42 0.43 201,100 85.18
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.84 0.85 0.80 0.80 -0.05 -5.88 0.80 0.81 16,632,121 13,641.06
VIBHA-W3  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 1,889,792 264.59
W-W2 <SP, C> - - - - - - - - - -
W-W3 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.03 254,800 5.10
WIIK-W2  0.26 0.27 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 3,838,066 1,009.96
ZMICO-W4  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 846,917 67.78
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่