สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 25/01/2020 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,569.55 -4.15 -0.26 1,576.68 1,567.07 15,380,636 47,514.18
SET50 1,059.82 -3.02 -0.28 1,064.79 1,057.64 1,129,552 30,297.81
SET100 2,315.58 -5.32 -0.23 2,326.15 2,311.40 1,516,623 34,394.68
sSET 673.68 -2.81 -0.42 678.16 673.64 356,318 1,097.03
SETCLMV 951.82 +0.96 +0.10 957.21 949.41 369,209 10,630.01
SETHD 1,098.42 -0.51 -0.05 1,104.50 1,095.21 431,542 12,976.31
SETTHSI 967.24 -3.19 -0.33 973.42 966.15 778,295 27,174.60
SETWB 992.85 -1.60 -0.16 997.17 987.71 283,528 7,470.89
mai 306.60 -0.52 -0.17 308.82 306.51 265,005 456.62
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 649 4,315,820
ไม่เปลี่ยนแปลง 637 3,253,245
ลดลง 949 7,971,767
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.11 0.12 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 1,255,000 138.05
AKR-W1  0.10 0.11 0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 0.11 1,809,050 181.31
ALT-W1  - - - - - - 0.23 0.25 26 0.01
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
APURE-W2  0.07 0.08 0.07 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 40,700 2.85
AS-W1 <C> 0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 137,000 12.65
AYUD-W1  0.79 0.81 0.56 0.65 -0.11 -14.47 0.60 0.65 799,499 514.22
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.02 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 36,800 0.75
B-W5  0.04 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 308,500 11.84
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 65,166 6.52
CGD-W4  0.09 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 231,800 20.86
CGH-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 1,800 0.04
CI-W1  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 10,800 0.30
CKP-W1  0.14 0.15 0.10 0.11 -0.03 -21.43 0.10 0.11 23,193,910 2,642.40
CRANE-W1  0.70 0.78 0.54 0.54 -0.16 -22.86 0.54 0.77 97,400 65.95
DCC-W1  0.59 0.59 0.57 0.58 -0.01 -1.69 0.57 0.59 2,258,600 1,303.47
ECL-W3  0.15 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.14 0.15 3,926,600 560.60
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 774,000 23.96
EPCO-W3  0.45 0.45 0.42 0.43 -0.02 -4.44 0.43 0.44 71,100 30.79
GJS-W3 <SP> - - - - - - - - - -
GLOCON-W4  0.27 0.31 0.27 0.30 +0.03 +11.11 0.30 0.31 10,166,600 3,005.90
J-W1  0.21 0.21 0.21 0.21 0.00 0.00 0.18 0.21 3,000 0.63
JAS-W3  1.68 1.71 1.68 1.69 +0.01 +0.60 1.69 1.70 719,602 1,219.18
JCK-W5  0.06 0.07 0.06 0.07 0.00 0.00 0.05 0.07 120,600 7.24
JMT-W2  5.00 5.05 4.50 4.72 -0.20 -4.07 4.72 4.82 437,457 2,109.74
MACO-W2  0.15 0.16 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 13,749,300 2,063.26
MILL-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 732,600 21.98
MILL-W5  - - - - - - - 0.01 - -
MINT-W6  2.66 2.74 2.66 2.68 0.00 0.00 2.68 2.72 614,730 1,658.83
NFC-W1  0.55 0.55 0.55 0.55 -0.04 -6.78 0.55 0.63 1,119 0.61
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
NUSA-W3 <SP> - - - - - - - - - -
NVD-W1  0.14 0.14 0.14 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 200 0.03
ORI-W1  0.43 0.46 0.43 0.43 0.00 0.00 0.43 0.44 4,208,550 1,859.95
PACE-W2 <C, NP> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 39,300 0.39
PACE-W3 <C, NP> 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.06 20,000 0.90
PDI-W1  0.41 0.41 0.39 0.39 -0.02 -4.88 0.39 0.40 97,800 38.85
PDJ-W3 <SP> - - - - - - - - - -
PDJ-W4  0.37 0.39 0.37 0.39 +0.01 +2.63 0.39 0.40 27,000 10.48
PERM-W1  0.14 0.15 0.14 0.14 -0.01 -6.67 0.13 0.14 431,900 60.48
PORT-W1  0.73 0.73 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.70 1,660,004 1,163.59
PPPM-W4 <NP> 0.19 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 499,000 92.16
PRIME-W1  - - - - - - 0.02 0.03 - -
PRIME-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 32,500 0.65
RICHY-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.01 0.02 500,900 10.02
RS-W3  1.33 1.34 1.15 1.18 -0.15 -11.28 1.18 1.19 547,700 669.83
SAMART-W2  0.58 0.59 0.54 0.56 -0.01 -1.75 0.54 0.56 802,300 456.47
SAWAD-W1  28.50 31.50 27.75 27.75 +0.25 +0.91 27.75 29.00 193,941 5,705.27
SDC-W1  0.08 0.09 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.07 0.09 100,100 8.01
SINGER-W1  1.70 1.94 1.70 1.94 +0.14 +7.78 1.80 1.94 5,700 10.42
SINGER-W2  1.56 1.74 1.51 1.51 -0.03 -1.95 1.51 1.54 85,100 139.15
SMT-W2  0.08 0.08 0.07 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 944,920 70.83
SST-W2  0.62 0.74 0.62 0.65 0.00 0.00 0.64 0.69 9,000 6.05
SUPER-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 59,500 0.60
SVI-W3  0.43 0.46 0.39 0.39 -0.04 -9.30 0.39 0.40 742,200 303.96
TCC-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 +0.01 +25.00 0.03 0.05 100 0.00
TCC-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.05 6,500 0.20
TCC-W5  0.13 0.13 0.12 0.13 -0.01 -7.14 0.12 0.13 71,100 8.55
TCJ-W2  0.11 0.17 0.11 0.16 +0.03 +23.08 0.14 0.16 81,200 9.71
TFG-W2  0.08 0.11 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 11,626,500 1,066.64
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.03 0.03 0.02 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 65,200 1.56
THE-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TNITY-W1  0.18 0.18 0.18 0.18 -0.02 -10.00 0.18 0.19 47,168 8.48
TRITN-W3  0.08 0.11 0.08 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 12,761,893 1,240.52
TTCL-W1  0.45 0.45 0.40 0.40 -0.05 -11.11 0.40 0.44 17,700 7.22
TWZ-W5 <SP> - - - - - - - - - -
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  1.41 1.41 1.26 1.27 -0.13 -9.29 1.27 1.28 34,349,400 45,339.10
VIBHA-W2  0.69 0.69 0.68 0.69 0.00 0.00 0.68 0.69 264,100 182.20
VIBHA-W3  0.18 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.17 0.18 828,700 141.29
WAVE-W1  0.06 0.06 0.03 0.05 0.00 0.00 0.03 0.05 1,658,200 68.44
WHA-W1  0.64 0.70 0.33 0.48 -0.12 -20.00 0.48 0.49 25,882,236 13,984.53
WIIK-W2  0.14 0.14 0.14 0.14 0.00 0.00 0.14 0.15 125,833 17.61
ZMICO-W4  0.06 0.08 0.06 0.08 +0.01 +14.29 0.07 0.08 1,473,878 103.07
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่