สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/11/2019 15:43:23
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,597.95 +6.09 +0.38 1,598.72 1,591.18 12,037,695 30,254.07
SET50 1,077.66 +4.56 +0.42 1,078.26 1,071.86 946,304 20,012.44
SET100 2,363.18 +10.43 +0.44 2,364.37 2,351.01 1,376,530 23,455.10
sSET 689.36 +5.36 +0.78 689.63 686.11 117,272 530.21
SETCLMV 993.91 +4.59 +0.46 994.79 989.43 259,943 7,212.18
SETHD 1,140.57 +10.54 +0.93 1,141.74 1,130.13 316,884 6,668.36
SETTHSI 985.84 +6.82 +0.70 986.31 979.09 671,227 15,685.06
SETWB 1,001.07 +0.02 +0.00 1,004.79 999.06 305,072 5,417.87
mai 319.46 +0.81 +0.25 320.16 318.69 422,342 840.53
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 812 5,181,800
ไม่เปลี่ยนแปลง 583 1,118,728
ลดลง 762 6,097,697
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.15 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 4,497,300 704.73
AKR-W1  0.12 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 768,750 84.57
ALT-W1  0.30 0.30 0.28 0.28 0.00 0.00 0.25 0.28 12,100 3.39
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
APURE-W2  - - - - - - 0.07 0.08 - -
AS-W1 <C> 0.20 0.20 0.17 0.17 -0.03 -15.00 0.16 0.17 350,950 63.01
AYUD-W1  1.90 1.90 1.82 1.84 -0.04 -2.13 1.82 1.84 139,100 258.64
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.04 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 264,441 10.58
B-W5  0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 392,638 19.18
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.12 0.12 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 26,666 3.20
BTS-W4 <SP> - - - - - - - - - -
CGD-W4  0.10 0.11 0.10 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 2,300 0.23
CGH-W3  0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 13,673,300 273.48
CI-W1  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 388,500 19.42
CKP-W1  0.69 0.70 0.67 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 12,024,200 8,202.01
CRANE-W1  0.86 0.91 0.86 0.90 +0.04 +4.65 0.86 0.90 16,200 14.44
DCC-W1  0.62 0.62 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 829,228 507.38
ECL-W3  0.27 0.29 0.27 0.28 +0.01 +3.70 0.28 0.29 1,167,700 327.71
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  - - - - - - 0.06 0.07 - -
EPCO-W3  0.61 0.61 0.60 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 35,000 21.20
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GLOCON-W4  0.24 0.26 0.24 0.26 +0.02 +8.33 0.25 0.26 1,191,600 295.82
J-W1  0.34 0.34 0.34 0.34 -0.05 -12.82 0.34 0.36 100 0.03
JAS-W3  1.72 1.75 1.66 1.69 -0.03 -1.74 1.69 1.70 5,243,200 8,898.81
JCK-W5  0.17 0.19 0.15 0.16 -0.01 -5.88 0.16 0.17 4,651,400 797.03
JMT-W2  5.55 5.70 5.40 5.45 0.00 0.00 5.45 5.50 549,800 3,054.62
MACO-W2  0.17 0.17 0.17 0.17 +0.01 +6.25 0.17 0.18 7,535,400 1,281.02
MILL-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 3,900 0.04
MILL-W4  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 2,800 0.08
MILL-W5  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 134,800 1.35
MINT-W6  3.36 3.44 3.36 3.40 0.00 0.00 3.40 3.42 34,699 118.26
NFC-W1  1.07 1.07 1.00 1.02 -0.01 -0.97 1.02 1.05 20,963 21.94
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.08 0.09 50 0.00
NUSA-W3  0.05 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 484,300 19.38
NVD-W1  0.12 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.11 0.12 125,400 15.05
ORI-W1  0.58 0.60 0.58 0.59 +0.02 +3.51 0.58 0.59 744,000 438.13
PACE-W2 <C, NP> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 2,836,100 28.36
PACE-W3 <C, NP> 0.07 0.07 0.07 0.07 -0.01 -12.50 0.07 0.09 1,000 0.07
PDI-W1  0.52 0.53 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.53 23,222 12.08
PDJ-W3  - - - - - - 0.63 0.67 - -
PDJ-W4  - - - - - - 0.61 0.65 - -
PERM-W1  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 276,500 46.95
PPPM-W4 <NP> 0.21 0.22 0.21 0.21 0.00 0.00 0.20 0.21 205,334 43.12
PRIME-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.04 - -
PRIME-W2 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 20,000 0.40
RICHY-W2  0.04 0.04 0.04 0.04 +0.01 +33.33 0.02 0.04 100 0.00
RS-W3  2.04 2.12 1.95 1.97 -0.05 -2.48 1.96 1.97 1,678,281 3,413.74
SAMART-W2  0.54 0.54 0.52 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 292,233 155.64
SAWAD-W1  19.40 19.90 19.40 19.50 +0.40 +2.09 19.50 19.60 561,000 11,043.20
SDC-W1  0.10 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 1,000 0.10
SINGER-W1  1.83 1.83 1.80 1.83 -0.06 -3.17 1.79 1.83 75,900 137.42
SINGER-W2  1.29 1.34 1.29 1.34 +0.05 +3.88 1.28 1.34 5,100 6.78
SMT-W2  0.09 0.10 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 954,800 79.68
SST-W2  1.03 1.03 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.02 18,900 18.97
SUPER-W4  0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 19,292,500 285.85
SVI-W3  0.96 0.98 0.94 0.97 +0.02 +2.11 0.97 0.98 1,328,400 1,275.65
TCC-W3  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 1,000 0.05
TCC-W4  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 225 0.01
TCC-W5  0.13 0.13 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 9,207 1.20
TCJ-W2  0.25 0.25 0.22 0.24 0.00 0.00 0.23 0.24 546,700 131.69
TCMC-W2 <SP> - - - - - - - - - -
TFG-W2  0.63 0.69 0.62 0.66 +0.04 +6.45 0.66 0.67 4,858,100 3,249.45
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  0.06 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 89,966 4.50
THE-W2  - - - - - - - 0.01 - -
TNITY-W1  0.30 0.30 0.28 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 14,600 4.22
TRITN-W3  0.11 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.10 0.11 23,100 2.54
TTCL-W1  0.51 0.57 0.51 0.53 +0.02 +3.92 0.52 0.53 348,600 188.02
TWZ-W5  - - - - - - - 0.01 - -
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 500 0.00
VGI-W2  1.80 1.81 1.77 1.78 -0.01 -0.56 1.78 1.79 8,084,467 14,481.89
VIBHA-W2  0.76 0.77 0.76 0.77 -0.03 -3.75 0.77 0.80 43,916 33.42
VIBHA-W3  0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 102,035 18.47
WAVE-W1  0.14 0.15 0.13 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 205,900 29.08
WHA-W1  10.00 10.00 8.00 8.40 -1.40 -14.29 8.40 8.45 826,512 7,048.71
WIIK-W2  0.14 0.15 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 868,566 121.56
ZMICO-W4  0.09 0.10 0.08 0.08 -0.01 -11.11 0.08 0.09 801,125 72.10
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่