สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/05/2019 17:33:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,624.84 +10.72 +0.66 1,628.34 1,614.05 13,464,205 51,456.34
SET50 1,078.98 +6.85 +0.64 1,082.64 1,070.97 1,001,839 36,410.76
SET100 2,381.69 +16.44 +0.70 2,388.90 2,364.32 1,801,646 43,196.81
sSET 742.87 +6.00 +0.81 742.87 738.69 209,378 1,021.40
SETCLMV 1,024.34 +11.07 +1.09 1,026.87 1,014.74 441,103 11,877.69
SETHD 1,182.11 -3.10 -0.26 1,189.66 1,180.77 430,061 14,501.23
SETTHSI 1,036.22 +5.46 +0.53 1,040.06 1,029.89 761,501 30,808.90
SETWB 1,015.04 +8.54 +0.85 1,017.24 1,005.07 708,269 15,881.25
mai 340.55 +1.19 +0.35 341.29 336.32 158,860 273.72
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 939 7,263,176
ไม่เปลี่ยนแปลง 426 1,183,360
ลดลง 573 5,134,119
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA-W1  0.05 0.06 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.06 1,724,600 86.26
ALT-W1  0.36 0.39 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.30 0.35 75,100 26.68
APEX-W1 <C> 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.02 0.03 2,103,200 63.10
APURE-W2  0.11 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.11 0.12 174,400 19.18
AS-W1 <C> 0.08 0.08 0.05 0.05 -0.02 -28.57 0.05 0.07 71,700 3.60
AYUD-W1  3.20 3.34 3.20 3.32 +0.16 +5.06 3.32 3.34 2,588,801 8,474.86
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.08 0.10 0.08 0.09 +0.01 +12.50 0.08 0.09 787,151 71.82
B52-W1 <C> - - - - - - - 0.01 - -
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BTS-W4  0.76 0.84 0.76 0.82 +0.07 +9.33 0.81 0.82 118,380,788 96,233.31
CGD-W4  0.17 0.18 0.17 0.18 +0.01 +5.88 0.16 0.18 12,100 2.06
CGH-W3  0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 1,241,178 37.17
CI-W1  0.14 0.15 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.13 0.14 155,850 21.96
CKP-W1  0.75 0.81 0.74 0.80 +0.05 +6.67 0.80 0.81 72,999,500 56,718.45
CRANE-W1  1.00 1.00 0.73 0.75 -0.02 -2.60 0.73 0.75 33,700 25.78
DCC-W1  0.70 0.70 0.66 0.68 -0.02 -2.86 0.67 0.68 5,430,914 3,655.73
EARTH-W4 <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
ECL-W3  0.25 0.28 0.25 0.28 +0.03 +12.00 0.27 0.28 10,604,900 2,827.31
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  - - - - - - 0.01 0.02 - -
EMC-W6  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 4,870,800 827.79
EPCO-W3  0.27 0.28 0.26 0.28 +0.01 +3.70 0.27 0.28 548,600 146.54
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1  1.59 1.60 1.52 1.52 +0.02 +1.33 1.52 1.59 24,500 38.20
JAS-W3  3.30 3.50 3.30 3.50 +0.18 +5.42 3.44 3.50 3,012,841 10,419.81
JCK-W5  - - - - - - 0.30 0.32 - -
JMART-W2 <SP> - - - - - - - - - -
JMT-W2  2.60 2.60 2.50 2.52 +0.04 +1.61 2.52 2.54 378,193 952.24
MACO-W2  0.14 0.15 0.13 0.15 +0.02 +15.38 0.14 0.15 50,878,729 7,303.62
MIDA-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MILL-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W4  0.08 0.09 0.08 0.09 -0.01 -10.00 0.08 0.09 54,100 4.56
MILL-W5  0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 106,100 4.24
ML-W2 <SP> - - - - - - - - - -
MONO-W1  0.16 0.16 0.15 0.15 -0.01 -6.25 0.15 0.16 1,662,000 262.90
NEP-W3 <C> - - - - - - - 0.02 - -
NFC-W1  1.30 1.47 1.30 1.41 +0.05 +3.68 1.37 1.41 10,600 14.75
NOK-W1 <C> 0.20 0.21 0.20 0.21 +0.02 +10.53 0.20 0.21 51,150 10.24
NPPG-W4  0.56 0.56 0.56 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 131,320 73.54
NUSA-W3  0.19 0.19 0.18 0.19 +0.01 +5.56 0.18 0.19 98,600 18.72
NVD-W1  0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 182,000 36.40
ORI-W1  0.55 0.57 0.54 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 3,328,000 1,846.12
PACE-W2 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 417,200 8.34
PDI-W1  0.48 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 54,766 26.14
PDJ-W3  0.70 0.70 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.77 1,313 0.92
PDJ-W4  - - - - - - 0.68 0.80 - -
RICHY-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 23,000 0.23
RICHY-W2  0.07 0.07 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 2,051,200 129.24
RS-W3  5.00 5.00 4.90 4.92 0.00 0.00 4.92 5.05 32,400 160.33
S-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SAMART-W2  0.53 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 232,733 125.32
SAWAD-W1  5.95 6.05 5.90 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 23,700 140.12
SDC-W1  0.15 0.17 0.15 0.16 -0.01 -5.88 0.15 0.16 281,700 42.41
SINGER-W1  1.57 1.97 1.56 1.93 +0.49 +34.03 1.93 1.94 43,102,560 76,451.79
SINGER-W2  1.22 1.52 1.22 1.52 +0.38 +33.33 1.52 1.53 82,776,086 115,040.86
SMT-W1  - - - - - - - 0.01 - -
SMT-W2  0.36 0.36 0.34 0.34 -0.02 -5.56 0.34 0.35 239,150 82.22
SPORT-W7 <C> - - - - - - - 0.01 - -
SST-W2  1.08 1.08 0.97 1.03 -0.04 -3.74 0.97 1.03 29,981 30.26
SUPER-W4  0.04 0.05 0.04 0.05 +0.01 +25.00 0.04 0.05 5,711,420 246.59
SVI-W3  0.95 0.98 0.93 0.93 +0.01 +1.09 0.92 0.93 13,800 13.03
TCC-W3  0.09 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 67,900 6.11
TCC-W4  - - - - - - 0.08 0.09 - -
TCC-W5  0.20 0.21 0.20 0.21 -0.01 -4.55 0.20 0.21 6,737 1.39
TCJ-W2  0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 13,700 5.48
TCMC-W2  0.14 0.16 0.14 0.15 +0.01 +7.14 0.14 0.15 8,840,900 1,357.56
TFG-W2  0.45 0.48 0.45 0.47 +0.02 +4.44 0.46 0.47 1,026,400 473.63
TGPRO-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 2,092,900 20.96
TH-W2  0.17 0.17 0.16 0.17 0.00 0.00 0.16 0.17 64,500 10.33
THE-W2  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 400 0.01
TNITY-W1  0.36 0.43 0.36 0.43 +0.07 +19.44 0.37 0.42 23,725 8.83
TNPC-W1 <SP> - - - - - - - - - -
TRITN-W3  0.20 0.20 0.18 0.19 -0.01 -5.00 0.19 0.20 755,700 144.13
TTCL-W1  0.76 0.78 0.76 0.76 -0.01 -1.30 0.76 0.79 139,400 107.15
TWZ-W5  0.03 0.03 0.03 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 401,000 12.03
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 2,127,800 21.28
U-W4  - - - - - - - 0.01 - -
VGI-W2  0.80 0.83 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.82 54,783,675 44,361.98
VIBHA-W2  - - - - - - 0.73 0.79 - -
VIBHA-W3  0.12 0.13 0.12 0.12 -0.01 -7.69 0.12 0.13 405,698 48.68
WAVE-W1  0.30 0.31 0.28 0.30 0.00 0.00 0.30 0.31 115,000 32.70
WHA-W1  7.50 7.80 7.50 7.75 +0.25 +3.33 7.75 7.80 1,506,200 11,577.82
WIIK-W2  0.12 0.13 0.12 0.13 0.00 0.00 0.13 0.14 1,770,100 227.86
WORK-W1  3.38 3.50 3.30 3.34 0.00 0.00 3.34 3.48 50,503 171.53
ZMICO-W4  0.11 0.14 0.11 0.12 +0.01 +9.09 0.12 0.13 9,978,698 1,278.25
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่