สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/07/2019 21:40:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,724.87 -2.71 -0.16 1,732.69 1,719.93 20,754,936 62,139.10
SET50 1,139.56 -1.11 -0.10 1,144.44 1,135.51 1,466,392 33,724.57
SET100 2,527.19 -3.68 -0.15 2,539.76 2,518.18 3,265,075 46,227.64
sSET 821.08 -3.05 -0.37 828.26 819.19 373,626 2,039.31
SETCLMV 1,106.43 +0.65 +0.06 1,111.59 1,100.62 429,857 12,272.48
SETHD 1,261.51 -2.42 -0.19 1,268.46 1,257.35 587,900 11,603.98
SETTHSI 1,088.73 -3.14 -0.29 1,094.95 1,085.21 1,119,525 29,128.52
SETWB 1,063.26 +2.95 +0.28 1,066.25 1,056.79 452,828 10,080.20
mai 374.38 -1.62 -0.43 378.51 373.70 862,923 1,561.64
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 649 6,128,017
ไม่เปลี่ยนแปลง 593 4,083,368
ลดลง 968 11,330,329
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJA-W1  0.03 0.09 0.03 0.06 +0.03 +100.00 0.06 0.07 74,292,050 5,135.16
AKR-W1  0.22 0.24 0.21 0.21 -0.01 -4.55 0.20 0.21 81,472,339 18,268.90
ALT-W1  0.64 0.67 0.62 0.62 -0.03 -4.62 0.62 0.64 504,150 327.64
APEX-W1 <C> 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.02 0.03 28,797 0.57
APURE-W2  0.17 0.19 0.17 0.17 0.00 0.00 0.17 0.18 5,303,600 934.71
AS-W1 <C> 0.04 0.05 0.04 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 128,900 5.16
AYUD-W1  4.52 4.62 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.48 4.50 1,135,293 5,126.92
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.12 0.12 0.11 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 3,917,714 470.08
B52-W1 <C> - - - - - - - 0.01 - -
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BTS-W4  2.20 2.30 2.16 2.20 +0.08 +3.77 2.20 2.22 103,381,087 229,732.91
CGD-W4  0.15 0.17 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 9,615,760 1,538.16
CGH-W3  0.04 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 1,221,433 48.32
CI-W1  0.16 0.17 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 4,239,609 670.56
CKP-W1  1.39 1.43 1.36 1.39 +0.02 +1.46 1.39 1.40 107,001,600 150,097.05
CRANE-W1  1.47 1.49 1.38 1.49 +0.02 +1.36 1.49 1.50 10,805,954 15,479.84
DCC-W1  0.81 0.81 0.79 0.79 -0.01 -1.25 0.79 0.80 4,418,584 3,513.31
EARTH-W4 <NP, NC> - - - - - - - 0.01 - -
ECL-W3  0.73 0.76 0.70 0.71 +0.02 +2.90 0.71 0.72 91,627,383 67,249.87
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 16,200 0.32
EMC-W6  0.14 0.15 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 165,600 24.26
EPCO-W3  0.80 0.83 0.70 0.73 -0.05 -6.41 0.73 0.74 23,653,825 18,317.42
GJS-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,719,000 17.19
GSTEEL-W1 <NC> - - - - N/A N/A - 0.01 - -
GSTEEL-W2 <NC> - - - - N/A N/A - 0.01 - -
IHL-W1  2.86 3.22 2.76 2.80 +0.30 +12.00 2.80 2.84 25,657,326 76,679.22
J-W1  0.91 0.91 0.85 0.86 -0.07 -7.53 0.86 0.88 2,087,600 1,836.17
JAS-W3  4.90 5.05 3.52 3.88 -0.98 -20.16 3.80 3.88 183,029,522 744,854.64
JCK-W5  0.34 0.35 0.29 0.32 -0.02 -5.88 0.31 0.32 4,163,700 1,325.46
JMT-W2  3.54 3.76 3.50 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.68 1,297,750 4,788.02
MACO-W2  0.27 0.28 0.25 0.25 -0.02 -7.41 0.25 0.26 40,626,400 10,713.12
MILL-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 30,000 0.30
MILL-W4  0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 10,000 0.70
MILL-W5  0.04 0.05 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 4,316,937 172.84
MINT-W6  5.95 5.95 5.70 5.90 0.00 0.00 5.85 5.90 4,985,931 29,081.37
MONO-W1  0.18 0.21 0.15 0.16 -0.02 -11.11 0.15 0.16 62,440,701 11,120.76
NEP-W3 <C> 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 211,300 2.14
NFC-W1  2.20 2.30 2.12 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 858,000 1,899.87
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.17 0.20 - -
NPPG-W4  0.61 0.62 0.58 0.58 -0.02 -3.33 0.58 0.59 13,186,503 7,965.33
NUSA-W3  0.18 0.20 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 3,360,600 624.27
NVD-W1  0.25 0.26 0.23 0.25 +0.01 +4.17 0.24 0.25 4,034,720 987.85
ORI-W1  1.27 1.29 1.22 1.25 0.00 0.00 1.25 1.27 57,434,363 72,343.88
PACE-W2 <C> 0.02 0.04 0.01 0.03 +0.01 +50.00 0.02 0.03 84,305,100 2,209.25
PDI-W1  0.88 0.91 0.86 0.90 +0.04 +4.65 0.90 0.91 2,682,233 2,380.42
PDJ-W3  0.59 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.63 1,707 1.00
PDJ-W4  0.60 0.62 0.60 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 6,647 3.99
PERM-W1  0.45 0.46 0.43 0.43 -0.01 -2.27 0.43 0.44 29,202,500 12,889.38
RICHY-W2  0.10 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 2,161,700 199.28
RS-W3  5.85 5.90 5.65 5.70 -0.20 -3.39 5.70 5.75 652,500 3,767.05
SAMART-W2  1.11 1.12 1.01 1.03 -0.05 -4.63 1.02 1.03 18,905,394 19,971.54
SAWAD-W1  8.50 8.55 8.40 8.50 -0.05 -0.58 8.40 8.50 41,000 347.68
SDC-W1  0.21 0.22 0.19 0.19 -0.01 -5.00 0.18 0.19 1,670,300 328.91
SINGER-W1  3.20 3.24 3.06 3.12 -0.10 -3.11 3.10 3.12 680,300 2,141.35
SINGER-W2  2.28 2.32 2.12 2.22 -0.04 -1.77 2.22 2.24 3,234,100 7,184.92
SMT-W2  0.41 0.42 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 640,650 263.63
SPORT-W7 <C> - - - - - - - 0.02 - -
SST-W2  1.57 1.68 1.55 1.58 +0.03 +1.94 1.58 1.59 3,025,105 4,857.84
SUPER-W4  0.06 0.07 0.05 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 135,608,084 8,444.57
SVI-W3  1.39 1.50 1.32 1.34 -0.04 -2.90 1.34 1.37 2,361,400 3,345.38
TCC-W3  0.10 0.10 0.09 0.09 -0.01 -10.00 0.09 0.10 921,500 84.25
TCC-W4  0.10 0.10 0.09 0.10 0.00 0.00 0.09 0.10 513,100 51.31
TCC-W5  0.20 0.21 0.20 0.20 0.00 0.00 0.20 0.21 267,038 53.41
TCJ-W2  0.66 0.68 0.62 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.65 1,523,300 992.22
TCMC-W2  0.16 0.25 0.15 0.23 +0.07 +43.75 0.23 0.24 163,723,773 35,307.60
TFG-W2  0.95 0.99 0.93 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 15,743,300 15,133.96
TGPRO-W3  0.01 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 3,737,200 70.94
TH-W2  0.18 0.23 0.18 0.19 +0.02 +11.76 0.19 0.20 13,659,866 2,718.42
THE-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 659,700 9.88
TNITY-W1  0.61 0.66 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.61 1,544,868 958.51
TRITN-W3  0.24 0.24 0.22 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 7,046,600 1,634.89
TTCL-W1  1.14 1.20 1.13 1.17 +0.04 +3.54 1.17 1.18 18,396,109 21,725.53
TWZ-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 13,017,900 130.18
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 400,270 4.00
U-W4  - - - - - - - 0.01 60 0.00
VGI-W2  1.74 1.81 1.62 1.63 -0.09 -5.23 1.63 1.65 356,253,192 615,911.78
VIBHA-W2  1.14 1.20 1.14 1.14 +0.03 +2.70 1.14 1.16 1,263,546 1,473.57
VIBHA-W3  0.35 0.43 0.34 0.41 +0.07 +20.59 0.40 0.41 155,880,358 60,962.27
WAVE-W1  0.49 0.52 0.46 0.47 -0.02 -4.08 0.47 0.48 9,239,900 4,555.52
WHA-W1  12.80 13.80 12.40 13.60 +0.90 +7.09 13.60 13.70 5,632,586 74,262.50
WIIK-W2  0.23 0.26 0.23 0.24 +0.01 +4.35 0.23 0.24 30,869,266 7,621.51
WORK-W1  9.55 9.80 9.25 9.25 -0.30 -3.14 9.25 9.30 131,699 1,258.26
ZMICO-W4  0.12 0.14 0.12 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 11,392,502 1,477.97
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่