สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 13:28:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,635.25 -5.41 -0.33 1,644.29 1,630.94 9,780,500 26,008.56
SET50 1,087.28 -3.06 -0.28 1,093.41 1,083.25 653,818 16,230.11
SET100 2,394.01 -7.67 -0.32 2,408.23 2,386.22 997,327 19,266.83
sSET 746.34 -5.44 -0.72 753.13 746.14 141,865 554.32
SETCLMV 1,017.15 -8.94 -0.87 1,027.56 1,014.30 241,781 6,669.86
SETHD 1,169.22 -2.29 -0.20 1,177.25 1,164.68 221,264 5,043.96
SETTHSI 1,015.31 -2.42 -0.24 1,020.81 1,011.19 582,748 13,827.23
SETWB 1,014.35 -4.26 -0.42 1,020.17 1,010.41 266,955 5,477.41
mai 346.87 -2.38 -0.68 349.82 346.30 127,679 308.17
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 460 3,924,808
ไม่เปลี่ยนแปลง 585 1,307,906
ลดลง 984 4,651,067
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants)

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP-W4  0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 0.20 0.21 13,783,700 2,775.67
AJA-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 5,329,000 53.29
AKR-W1  0.15 0.16 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 555,300 83.32
ALT-W1  0.47 0.47 0.47 0.47 +0.02 +4.44 0.45 0.47 30,000 14.10
APEX-W1 <C> - - - - - - 0.02 0.03 - -
APURE-W2  0.10 0.11 0.10 0.10 -0.01 -9.09 0.10 0.11 12,900 1.31
AS-W1 <C> 0.05 0.06 0.05 0.06 +0.01 +20.00 0.05 0.06 5,100 0.26
AYUD-W1  3.56 3.56 3.42 3.44 -0.12 -3.37 3.44 3.50 245,900 855.47
B-W3  - - - - - - - 0.01 - -
B-W4  0.09 0.09 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 1,753,900 150.97
B52-W2 <C> - - - - - - - 0.01 - -
BKD-W2  0.14 0.14 0.13 0.13 0.00 0.00 0.12 0.13 2,170,000 283.00
BTS-W4  3.00 3.12 3.00 3.04 +0.12 +4.11 3.02 3.04 25,438,400 77,880.84
CGD-W4  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 329,700 36.27
CGH-W3  0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 3,800 0.11
CI-W1  0.08 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 20,275 1.62
CKP-W1  1.02 1.04 0.96 0.98 -0.05 -4.85 0.97 0.98 39,835,800 39,866.17
CRANE-W1  1.04 1.07 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 13,200 13.65
DCC-W1  0.71 0.72 0.71 0.72 0.00 0.00 0.72 0.73 415,080 298.52
ECL-W3  0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 2,037,200 977.76
EIC-W2  - - - - - - - 0.01 - -
EIC-W3  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 11,000 0.11
EMC-W6  0.12 0.12 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 1,326,700 159.20
EPCO-W3  0.76 0.80 0.76 0.78 +0.03 +4.00 0.78 0.79 3,202,100 2,484.83
GJS-W3  - - - - - - - 0.01 - -
GSTEEL-W1 <SP, NC> - - - - - - - - - -
GSTEEL-W2 <SP, NC> - - - - - - - - - -
IHL-W1 <SP> - - - - - - - - - -
J-W1  0.43 0.43 0.41 0.41 0.00 0.00 0.38 0.41 3,100 1.29
JAS-W3  3.04 3.08 3.00 3.02 -0.04 -1.31 3.00 3.02 678,000 2,059.95
JCK-W5  0.15 0.16 0.15 0.15 0.00 0.00 0.15 0.16 32,600 4.99
JMT-W2  3.28 3.38 3.18 3.20 -0.16 -4.76 3.18 3.20 118,600 382.08
MACO-W2  0.33 0.33 0.30 0.31 -0.02 -6.06 0.30 0.31 107,046,140 33,362.10
MILL-W3  - - - - - - - 0.01 - -
MILL-W4  0.06 0.06 0.06 0.06 -0.01 -14.29 0.06 0.07 1,265,900 75.95
MILL-W5  0.03 0.03 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 267,400 8.02
MINT-W6  4.00 4.02 3.88 3.94 -0.02 -0.51 3.92 3.94 1,170,847 4,648.35
MONO-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 11,405 0.11
NFC-W1  1.74 1.77 1.73 1.74 +0.01 +0.58 1.73 1.75 6,544 11.40
NOK-W1 <C> - - - - - - 0.12 0.13 - -
NPPG-W4  0.50 0.50 0.49 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 528,200 259.86
NUSA-W3  - - - - - - 0.15 0.17 - -
NVD-W1  - - - - - - 0.12 0.14 - -
ORI-W1  0.95 0.95 0.86 0.87 -0.08 -8.42 0.87 0.88 19,018,400 17,139.45
PACE-W2 <C> - - - - - - 0.01 0.02 - -
PACE-W3 <C> 0.07 0.08 0.06 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 249,400 17.72
PDI-W1  0.89 0.89 0.88 0.88 -0.01 -1.12 0.88 0.89 142,898 126.44
PDJ-W3  0.60 0.60 0.60 0.60 -0.03 -4.76 0.60 0.68 100 0.06
PDJ-W4  - - - - - - 0.66 0.68 - -
PERM-W1  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 525,000 143.35
RICHY-W2  0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.04 0.05 103,000 5.15
RS-W3  4.76 4.84 4.74 4.74 -0.02 -0.42 4.74 4.80 64,800 307.73
SAMART-W2  0.75 0.77 0.73 0.73 -0.02 -2.67 0.73 0.74 710,000 532.09
SAWAD-W1  8.35 8.45 8.15 8.15 -0.15 -1.81 8.15 8.20 40,800 334.46
SDC-W1  - - - - - - 0.13 0.14 - -
SINGER-W1  2.50 2.50 2.38 2.38 -0.12 -4.80 2.38 2.44 61,800 148.23
SINGER-W2  1.89 1.93 1.86 1.87 -0.03 -1.58 1.86 1.89 225,300 423.92
SMT-W2  0.24 0.31 0.24 0.26 +0.02 +8.33 0.25 0.26 2,119,700 587.34
SST-W2  1.43 1.43 1.40 1.42 0.00 0.00 1.40 1.41 70,700 100.38
SUPER-W4  0.04 0.04 0.03 0.04 0.00 0.00 0.03 0.04 2,046,400 81.46
SVI-W3  1.22 1.27 1.20 1.20 -0.01 -0.83 1.19 1.20 2,720,600 3,356.37
TCC-W3  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 503,200 30.19
TCC-W4  - - - - - - 0.05 0.06 - -
TCC-W5  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 500 0.08
TCJ-W2  0.34 0.37 0.34 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 36,500 12.69
TCMC-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 12,241,000 123.41
TFG-W2  0.70 0.72 0.68 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 2,018,500 1,413.67
TGPRO-W3  - - - - - - - 0.01 - -
TH-W2  - - - - - - 0.15 0.16 - -
THE-W2  0.01 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 - 0.01 8,197,400 81.98
TNITY-W1  0.36 0.36 0.36 0.36 +0.01 +2.86 0.36 0.37 2,928 1.05
TRITN-W3  0.16 0.16 0.16 0.16 0.00 0.00 0.16 0.17 100,500 16.08
TTCL-W1  0.74 0.74 0.72 0.74 +0.02 +2.78 0.72 0.74 259,200 188.92
TWZ-W5  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 1,000 0.01
U-W1  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 100 0.00
U-W4  0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 11,146,000 111.46
VGI-W2  2.00 2.02 1.98 1.99 0.00 0.00 1.99 2.00 40,139,658 80,077.37
VIBHA-W2  0.98 0.98 0.97 0.97 -0.01 -1.02 0.96 0.97 131,500 128.12
VIBHA-W3  0.26 0.26 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.24 0.25 5,065,122 1,292.30
WAVE-W1  0.28 0.30 0.28 0.30 0.00 0.00 0.28 0.29 135,400 39.20
WHA-W1  12.90 12.90 12.60 12.70 -0.20 -1.55 12.60 12.80 201,600 2,565.40
WIIK-W2  0.13 0.13 0.13 0.13 -0.01 -7.14 0.12 0.13 430,100 55.91
WORK-W1 <SP> - - - - - - - - - -
ZMICO-W4  0.11 0.11 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 284,764 31.32
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่