สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 02/06/2020 11:34:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,360.93 +8.56 +0.63 1,364.79 1,357.23 6,292,070 24,146.12
SET50 907.77 +6.32 +0.70 910.93 904.53 774,370 15,134.01
SET100 2,002.94 +14.06 +0.71 2,009.54 1,996.56 1,784,851 19,540.71
sSET 590.08 +4.33 +0.74 592.33 589.44 254,906 1,006.29
SETCLMV 903.81 +9.26 +1.04 907.52 900.47 270,424 5,694.64
SETHD 911.65 +7.47 +0.83 915.05 907.42 309,415 5,708.85
SETTHSI 837.22 +5.23 +0.63 840.88 835.66 809,449 15,562.57
SETWB 911.07 +3.33 +0.37 916.57 907.37 257,138 5,267.29
mai 289.31 +1.71 +0.59 289.67 288.45 261,858 368.90
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 729 3,342,786
ไม่เปลี่ยนแปลง 449 882,706
ลดลง 539 2,327,257
สถานะตลาด Open(I)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

Go
Go
Go
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่