สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 11/07/2020 03:20:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,350.50 -15.31 -1.12 1,363.28 1,346.72 16,288,540 64,196.73
SET50 885.71 -14.22 -1.58 896.94 882.13 1,003,855 27,170.96
SET100 1,967.56 -28.57 -1.43 1,990.84 1,960.35 2,754,858 39,701.13
sSET 605.73 -2.42 -0.40 608.17 603.72 445,660 3,493.22
SETCLMV 920.31 -12.14 -1.30 930.14 915.72 1,245,775 16,345.21
SETHD 914.16 -12.49 -1.35 925.65 909.64 462,789 12,982.52
SETTHSI 822.11 -12.49 -1.50 833.04 819.97 1,059,465 27,834.97
SETWB 907.24 -7.14 -0.78 912.54 901.59 522,788 11,065.09
mai 302.74 -3.58 -1.17 306.57 302.74 747,059 1,379.56
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 467 6,840,858
ไม่เปลี่ยนแปลง 334 958,505
ลดลง 1,108 8,775,005
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 14,622.92 210.37
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 106.63 27.10
P/E (เท่า) 19.15 23.11
P/BV (เท่า) 1.51 1.48
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.75 3.00
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETWB

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AOT  55.25 55.75 54.50 55.00 -1.25 -2.22 54.75 55.00 48,032,302 2,643,079.06
BA  6.30 6.40 6.20 6.40 0.00 0.00 6.30 6.40 1,062,726 6,682.37
BCH  14.90 15.10 14.90 14.90 0.00 0.00 14.90 15.00 8,367,965 125,081.38
BDMS  22.80 23.00 22.60 22.80 -0.10 -0.44 22.70 22.80 15,008,332 342,461.50
BEM  9.40 9.50 9.35 9.45 +0.05 +0.53 9.40 9.45 33,419,994 314,723.78
BH  121.00 121.50 119.00 120.50 -1.50 -1.23 120.00 120.50 953,531 114,951.91
BJC  39.00 39.75 38.50 39.75 +0.50 +1.27 39.50 39.75 5,726,023 223,637.34
BTS  11.20 11.30 11.10 11.20 -0.10 -0.88 11.20 11.30 23,035,662 258,109.86
CBG  114.50 114.50 112.00 113.00 -2.00 -1.74 112.50 113.00 3,188,324 361,636.85
CENTEL  22.60 22.70 22.20 22.40 -0.20 -0.88 22.40 22.50 2,737,388 61,409.49
CHG  2.42 2.46 2.42 2.42 0.00 0.00 2.42 2.44 11,870,645 28,956.73
COM7  33.50 34.25 33.50 34.00 +1.00 +3.03 33.75 34.00 8,996,628 303,929.55
CPALL  66.75 67.00 65.50 65.75 -1.50 -2.23 65.75 66.00 31,592,116 2,087,249.59
CPF  31.75 32.00 31.50 31.75 -0.25 -0.78 31.75 32.00 16,393,456 520,764.02
ERW  3.50 3.56 3.36 3.40 -0.16 -4.49 3.38 3.40 28,214,099 97,077.87
GFPT  12.90 13.10 12.80 13.00 +0.10 +0.78 13.00 13.10 2,137,675 27,659.74
GLOBAL  16.30 16.60 16.20 16.40 -0.10 -0.61 16.40 16.50 4,113,338 67,418.31
HMPRO  15.80 16.10 15.70 15.90 0.00 0.00 15.80 16.00 23,260,084 369,950.76
KSL  2.02 2.04 1.99 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 1,452,016 2,910.28
M  57.50 57.50 56.50 56.75 -0.75 -1.30 56.75 57.00 248,750 14,140.39
MEGA  37.50 37.75 37.00 37.25 -0.50 -1.32 37.00 37.25 652,133 24,407.91
MINT  19.70 19.90 19.40 19.40 -0.50 -2.51 19.40 19.50 40,378,163 792,543.21
OSP  39.50 39.75 39.00 39.25 -0.50 -1.26 39.00 39.25 7,587,996 297,926.21
PRM  8.55 8.90 8.45 8.80 +0.60 +7.32 8.80 8.85 152,892,090 1,327,278.68
RS  16.60 16.70 15.90 16.00 -0.60 -3.61 16.00 16.10 8,987,585 146,099.05
THG  19.70 19.80 19.60 19.60 -0.30 -1.51 19.60 19.70 122,194 2,399.89
TKN  10.80 10.90 10.40 10.50 -0.30 -2.78 10.40 10.50 18,747,002 198,772.25
TU  13.50 13.70 13.40 13.70 +0.10 +0.74 13.60 13.70 18,992,404 257,361.73
TVO  28.00 28.75 27.75 28.50 +0.25 +0.88 28.25 28.50 1,467,518 41,527.09
VIBHA  1.58 1.58 1.56 1.56 -0.02 -1.27 1.56 1.57 3,150,079 4,942.75
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่