สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:34:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,829.77 248.96
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 17.82 4.20
P/E (เท่า) 30.22 77.96
P/BV (เท่า) 1.71 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.17 2.40
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.26 2.38 2.26 2.34 +0.08 +3.54 2.34 2.36 37,825,607 88,122.47
ADVANC  178.00 179.50 176.50 177.50 0.00 0.00 177.00 177.50 7,720,968 1,371,298.44
AMATA  16.20 16.40 15.90 16.10 0.00 0.00 16.00 16.10 9,147,845 147,357.95
AOT  61.50 61.75 60.25 60.50 -0.75 -1.22 60.50 60.75 19,792,651 1,205,207.26
BAFS  24.30 24.40 24.10 24.10 0.00 0.00 24.10 24.20 462,380 11,220.04
BANPU  10.70 10.90 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.50 10.60 114,207,899 1,212,067.47
BBL  123.50 128.00 123.00 127.00 +5.50 +4.53 127.00 127.50 25,437,145 3,202,935.19
BCP  26.00 26.25 25.50 26.00 +0.25 +0.97 25.75 26.00 6,256,717 161,943.15
BDMS  21.30 21.50 21.20 21.40 +0.20 +0.94 21.30 21.40 42,810,340 915,079.11
BEM  8.35 8.40 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 51,293,662 426,986.30
BGRIM  54.00 54.25 52.25 53.00 -0.50 -0.93 53.00 53.25 11,310,474 603,165.50
BJC  36.25 37.00 35.75 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.25 100,413,271 3,783,143.35
BPP  16.10 16.10 15.70 15.80 -0.20 -1.25 15.80 15.90 3,164,644 50,136.53
BTS  9.85 9.95 9.75 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 28,854,664 284,423.95
CENTEL  25.25 26.00 25.00 25.00 -0.25 -0.99 24.90 25.00 9,536,534 242,464.76
CK  16.00 16.20 15.80 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 8,681,770 138,917.80
CKP  4.52 4.54 4.46 4.46 -0.04 -0.89 4.46 4.48 12,548,905 56,413.59
CPALL  58.75 59.25 57.75 58.25 +0.25 +0.43 58.00 58.25 64,402,715 3,768,060.27
CPF  29.00 29.50 28.50 29.00 +0.25 +0.87 28.75 29.00 45,060,830 1,303,971.26
CPN  49.50 50.00 48.50 49.75 +0.75 +1.53 49.50 49.75 19,534,028 966,037.74
DELTA  584.00 592.00 556.00 558.00 -42.00 -7.00 556.00 558.00 1,708,981 974,729.93
DRT  6.05 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 317,775 1,917.24
DTAC  34.00 34.50 33.75 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 4,994,688 170,314.85
EA  63.50 65.25 63.00 63.50 +0.75 +1.20 63.50 63.75 21,864,388 1,401,157.84
EASTW  9.20 9.20 9.15 9.20 0.00 0.00 9.15 9.20 1,318,203 12,120.20
EGCO  190.00 191.50 188.50 189.50 +1.00 +0.53 189.00 189.50 2,013,275 382,142.58
GFPT  13.50 13.60 13.10 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 5,373,216 71,702.35
GGC  9.85 9.85 9.45 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 3,067,541 29,468.69
GPSC  82.00 82.75 80.25 80.25 -1.00 -1.23 80.25 80.50 27,722,346 2,250,991.42
GULF  34.75 35.25 34.00 34.25 -0.25 -0.72 34.25 34.50 34,564,875 1,192,154.83
HANA  52.00 53.75 51.25 51.25 +0.75 +1.49 51.25 51.50 38,546,459 2,020,495.70
HMPRO  14.10 14.20 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 16,429,007 231,163.99
HTC  34.25 35.00 33.50 34.00 0.00 0.00 34.00 34.25 1,450,905 49,759.09
INTUCH  57.75 58.75 57.50 58.00 +0.50 +0.87 57.75 58.00 7,960,073 462,774.92
IRPC  3.76 3.78 3.72 3.72 -0.02 -0.53 3.72 3.74 82,958,546 310,578.85
IVL  38.75 39.00 37.25 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 30,140,191 1,144,479.16
JWD  8.60 8.75 8.55 8.65 +0.10 +1.17 8.65 8.70 4,633,522 40,095.51
KBANK  121.00 125.50 120.50 125.00 +9.00 +7.76 124.50 125.00 67,367,977 8,303,038.07
KKP  55.75 56.75 55.50 56.00 +1.00 +1.82 56.00 56.25 7,391,286 415,381.36
KTB  12.20 12.60 12.20 12.50 +0.50 +4.17 12.40 12.50 54,478,987 676,475.79
KTC  72.50 72.50 67.50 67.75 -4.25 -5.90 67.50 67.75 42,061,727 2,887,530.60
LPN  4.84 4.92 4.82 4.84 0.00 0.00 4.84 4.86 6,562,813 31,978.78
MAJOR  18.20 18.80 18.20 18.60 +0.40 +2.20 18.60 18.70 3,644,956 67,280.37
MINT  27.00 27.50 26.50 27.25 +0.75 +2.83 27.00 27.25 46,845,750 1,266,100.17
MTC  67.25 67.50 66.00 66.00 -0.75 -1.12 66.00 66.25 6,906,747 459,178.72
PSH  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 1,010,876 12,744.81
PTG  17.90 18.00 17.50 17.60 -0.20 -1.12 17.50 17.60 20,277,696 359,292.64
PTT  41.50 41.50 40.50 40.75 -0.25 -0.61 40.75 41.00 73,932,313 3,027,497.74
PTTEP  113.00 114.00 112.00 112.50 0.00 0.00 112.50 113.00 7,331,152 827,125.18
PTTGC  63.25 64.00 62.50 63.00 0.00 0.00 62.75 63.00 8,459,354 533,596.07
RATCH  52.00 52.50 50.50 50.50 -1.25 -2.42 50.50 50.75 10,468,474 536,400.56
S  1.70 1.75 1.68 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 10,126,251 17,391.71
SAT  16.60 16.60 15.90 15.90 -0.50 -3.05 15.90 16.00 4,709,997 76,258.21
SC  2.80 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,651,221 4,655.27
SCB  92.25 94.50 92.00 93.75 +3.25 +3.59 93.75 94.00 22,546,148 2,109,289.84
SCC  389.00 390.00 384.00 386.00 -1.00 -0.26 385.00 386.00 2,027,734 783,292.89
SCCC  146.00 147.50 145.00 146.00 -1.00 -0.68 146.00 146.50 197,665 28,911.69
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 39,562,150 34,393.34
SPALI  19.80 19.90 19.50 19.70 0.00 0.00 19.60 19.70 17,971,517 354,278.82
STA  33.25 33.50 32.25 32.50 -0.25 -0.76 32.50 32.75 22,270,665 729,987.69
SYNEX  17.00 17.10 16.80 17.00 +0.20 +1.19 16.90 17.00 2,208,176 37,468.26
TASCO  21.40 21.60 21.10 21.20 -0.20 -0.93 21.20 21.30 27,754,514 589,990.17
THCOM  9.25 9.25 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 3,550,726 32,543.08
TISCO  94.50 95.75 94.25 95.00 +1.00 +1.06 94.75 95.00 8,127,260 772,730.56
TMB  1.18 1.21 1.17 1.19 +0.04 +3.48 1.18 1.19 1,190,318,194 1,416,564.03
TOA  34.75 35.00 34.00 34.00 -0.50 -1.45 34.00 34.25 1,607,756 55,316.35
TOP  58.00 58.50 57.75 58.00 +0.25 +0.43 57.75 58.00 7,972,198 463,242.52
TRUE  3.44 3.46 3.40 3.44 +0.04 +1.18 3.42 3.44 61,472,152 210,314.57
TTW  12.20 12.20 12.10 12.20 0.00 0.00 12.10 12.20 2,872,782 34,883.58
TU  14.50 14.60 14.40 14.50 +0.20 +1.40 14.50 14.60 23,243,182 337,146.37
TVO  35.25 35.75 34.75 35.25 0.00 0.00 35.25 35.50 4,561,985 160,536.46
WHA  3.10 3.12 3.08 3.08 +0.02 +0.65 3.08 3.10 54,621,544 169,252.14
WHAUP  4.12 4.16 4.10 4.16 +0.08 +1.96 4.14 4.16 3,468,625 14,328.03
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่