สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,610.52 - - - - - -
SET50 971.45 - - - - - -
SET100 2,175.29 - - - - - -
sSET 1,044.79 - - - - - -
SETCLMV 957.54 - - - - - -
SETHD 1,160.24 - - - - - -
SETTHSI 1,028.85 - - - - - -
SETWB 994.30 - - - - - -
mai 544.62 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2023
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,752.89 533.92
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 43.23 18.40
P/E (เท่า) 19.29 67.25
P/BV (เท่า) 1.59 2.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.91 1.25
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  - - - - - - - - - -
ACE  - - - - - - - - - -
ADVANC  - - - - - - - - - -
AH  - - - - - - - - - -
AJ  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
AP  - - - - - - - - - -
ASIAN  - - - - - - - - - -
ASW  - - - - - - - - - -
AWC  - - - - - - - - - -
BAFS  - - - - - - - - - -
BAM  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BCPG  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BGC  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BKI  - - - - - - - - - -
BLA  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CENTEL  - - - - - - - - - -
CKP  - - - - - - - - - -
COM7  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
CRC  - - - - - - - - - -
DELTA  - - - - - - - - - -
DMT  - - - - - - - - - -
DRT  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EASTW  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
EPG  - - - - - - - - - -
ETC  - - - - - - - - - -
GFPT  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GULF  - - - - - - - - - -
GUNKUL  - - - - - - - - - -
HANA  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
HTC  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
ITEL  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KEX  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
MAJOR  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
MTC  - - - - - - - - - -
NER  - - - - - - - - - -
NOBLE  - - - - - - - - - -
NRF  - - - - - - - - - -
OR  - - - - - - - - - -
ORI  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
PLANB  - - - - - - - - - -
PM  - - - - - - - - - -
PR9  - - - - - - - - - -
PSH  - - - - - - - - - -
PSL  - - - - - - - - - -
PTG  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
RS  - - - - - - - - - -
S  - - - - - - - - - -
SABINA  - - - - - - - - - -
SAK  - - - - - - - - - -
SAPPE  - - - - - - - - - -
SAT  - - - - - - - - - -
SAWAD  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCCC  - - - - - - - - - -
SCGP  - - - - - - - - - -
SHR  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SJWD  - - - - - - - - - -
SNC  - - - - - - - - - -
SPALI  - - - - - - - - - -
STA  - - - - - - - - - -
STGT  - - - - - - - - - -
SYNEX  - - - - - - - - - -
THANI  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TKS  - - - - - - - - - -
TMT  - - - - - - - - - -
TOA  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TPIPL  - - - - - - - - - -
TPIPP  - - - - - - - - - -
TQM  - - - - - - - - - -
TSTH  - - - - - - - - - -
TTA  - - - - - - - - - -
TTB  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -
VGI  - - - - - - - - - -
WHA  - - - - - - - - - -
WHAUP  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่