สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/01/2022 02:35:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,652.73 -4.23 -0.26 1,655.42 1,641.86 29,877,028 81,426.12
SET50 987.06 -3.38 -0.34 989.43 980.71 2,418,398 41,979.31
SET100 2,251.59 -6.47 -0.29 2,255.96 2,235.95 3,796,193 55,213.42
sSET 1,148.20 -11.58 -1.00 1,157.45 1,139.81 3,692,192 7,193.53
SETCLMV 1,012.92 -2.15 -0.21 1,014.25 1,004.54 1,406,620 26,849.72
SETHD 1,180.37 -4.06 -0.34 1,182.25 1,172.16 2,173,090 17,563.40
SETTHSI 1,042.57 -3.16 -0.30 1,044.08 1,035.36 3,532,464 47,976.25
SETWB 930.11 +2.15 +0.23 932.77 924.96 411,063 11,160.13
mai 661.85 -0.87 -0.13 663.21 650.62 3,644,271 7,215.13
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 580 8,689,453
ไม่เปลี่ยนแปลง 524 8,670,817
ลดลง 1,343 16,111,099
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,550.91 537.35
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 18.71 14.58
P/E (เท่า) 20.74 67.05
P/BV (เท่า) 1.78 3.90
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.11 1.04
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETTHSI

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.60 2.60 2.50 2.56 -0.06 -2.29 2.54 2.56 39,897,540 101,671.65
ADVANC  220.00 222.00 220.00 222.00 +1.00 +0.45 221.00 222.00 2,848,086 630,320.62
AH  24.80 25.00 24.30 24.40 -0.40 -1.61 24.30 24.40 2,630,377 64,831.03
AMATA  21.00 22.20 20.70 21.60 +0.60 +2.86 21.50 21.70 32,253,940 689,364.92
AMATAV  7.55 7.55 7.40 7.50 0.00 0.00 7.40 7.50 60,320 451.13
AOT  62.75 63.50 62.50 63.00 +0.50 +0.80 63.00 63.25 53,436,919 3,368,029.26
ASIAN  16.70 17.40 16.60 17.30 +0.70 +4.22 17.20 17.30 7,858,798 133,743.19
AWC  4.68 4.76 4.66 4.70 +0.02 +0.43 4.70 4.72 81,347,720 383,795.01
BAFS  25.50 26.75 25.25 26.75 +1.25 +4.90 26.50 26.75 1,546,781 40,463.98
BANPU  10.80 10.90 10.60 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 58,558,206 629,678.37
BBL  130.00 130.50 129.50 130.00 -2.00 -1.52 129.50 130.00 15,267,360 1,983,242.68
BCP  27.00 27.25 26.50 27.00 0.00 0.00 26.75 27.00 5,038,110 134,809.47
BCPG  11.80 12.00 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 4,367,799 51,996.35
BDMS  21.50 22.00 21.50 21.90 +0.30 +1.39 21.80 21.90 42,853,361 932,643.19
BEM  8.10 8.20 8.10 8.15 +0.05 +0.62 8.10 8.15 20,465,434 166,753.54
BGC  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 1,152,471 12,283.04
BGRIM  37.00 37.25 36.50 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 14,007,163 515,615.30
BJC  30.75 31.25 30.50 31.00 +0.25 +0.81 31.00 31.25 4,920,205 152,203.15
BLA  43.50 43.50 41.50 42.25 -1.25 -2.87 42.25 42.50 7,903,845 333,900.22
BPP  16.70 16.80 16.60 16.70 0.00 0.00 16.60 16.70 1,635,082 27,266.70
BTS  9.15 9.20 9.10 9.20 0.00 0.00 9.15 9.25 12,993,347 119,187.68
CENTEL  34.75 34.75 34.00 34.25 -0.25 -0.72 34.00 34.25 1,759,690 60,234.61
CK  22.10 22.30 21.90 22.10 0.00 0.00 22.10 22.20 4,245,598 93,966.59
CKP  4.98 5.00 4.92 5.00 +0.02 +0.40 4.98 5.00 7,922,077 39,307.93
COM7  77.00 78.25 76.50 77.00 -0.50 -0.65 77.00 77.50 4,345,807 335,608.02
CPALL  58.00 58.75 58.00 58.75 +0.50 +0.86 58.50 58.75 15,070,247 880,087.83
CPF  25.25 26.00 25.25 25.75 +0.50 +1.98 25.75 26.00 22,072,164 566,598.88
CPN  52.75 53.50 52.75 53.25 +0.25 +0.47 53.00 53.50 12,114,459 643,173.57
CRC  33.00 33.25 32.75 33.00 -0.50 -1.49 33.00 33.25 5,533,622 182,704.97
DRT  8.45 8.45 8.05 8.10 -0.40 -4.71 8.10 8.15 2,428,249 19,783.57
EA  94.00 95.75 93.50 95.00 +0.50 +0.53 94.75 95.00 15,494,903 1,463,086.79
EASTW  9.35 9.40 9.30 9.35 0.00 0.00 9.35 9.40 867,091 8,103.54
EGCO  172.50 172.50 170.50 171.00 -1.50 -0.87 170.50 171.00 1,565,135 267,736.17
EPG  11.00 11.00 10.50 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 18,844,233 201,939.47
GFPT  13.20 13.50 13.20 13.30 0.00 0.00 13.20 13.40 1,991,246 26,563.97
GLOBAL  19.90 20.10 19.80 20.00 0.00 0.00 20.00 20.10 4,721,834 94,053.05
GPSC  83.75 84.00 81.25 81.50 -3.00 -3.55 81.50 81.75 32,756,081 2,694,040.14
GULF  50.00 50.50 49.25 50.00 -0.50 -0.99 50.00 50.25 37,339,204 1,860,963.95
GUNKUL  6.75 6.90 6.45 6.90 +0.05 +0.73 6.85 6.90 270,959,362 1,810,969.12
HANA  73.75 75.25 72.75 73.00 -1.50 -2.01 73.00 73.25 9,126,496 672,505.28
HMPRO  14.00 14.10 13.90 14.10 0.00 0.00 14.00 14.10 14,582,048 204,484.03
HTC  34.75 35.00 34.50 35.00 +0.25 +0.72 34.75 35.00 128,431 4,457.71
INTUCH  76.50 77.75 76.25 77.75 +0.75 +0.97 77.25 77.75 3,569,744 274,863.90
IRPC  3.98 4.00 3.88 3.94 -0.06 -1.50 3.94 3.96 196,239,320 769,897.99
ITEL  6.05 6.20 5.30 5.65 -0.35 -5.83 5.60 5.65 151,888,758 860,333.95
IVL  46.75 47.00 45.50 46.25 -0.75 -1.60 46.25 46.50 33,170,262 1,534,310.74
JWD  20.10 20.60 19.70 20.40 +0.10 +0.49 20.40 20.50 3,575,557 72,497.70
KBANK  140.00 140.50 139.00 140.00 -1.00 -0.71 140.00 140.50 25,534,123 3,568,412.44
KEX  27.75 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 27.50 27.75 1,824,990 50,534.44
KKP  67.00 68.50 66.00 68.00 +2.00 +3.03 67.75 68.00 16,153,893 1,090,582.06
KTB  13.80 13.90 13.50 13.70 -0.10 -0.72 13.60 13.70 34,560,710 471,992.75
KTC  59.50 60.25 58.50 59.75 0.00 0.00 59.75 60.00 15,569,198 927,878.00
LPN  5.00 5.05 4.98 5.00 0.00 0.00 5.00 5.05 3,096,238 15,492.70
MAJOR  19.60 19.80 19.50 19.60 -0.20 -1.01 19.60 19.70 2,517,618 49,373.79
MINT  31.00 31.25 30.25 30.75 0.00 0.00 30.50 30.75 20,566,988 630,494.88
MTC  57.25 57.50 56.25 57.25 -0.25 -0.43 57.00 57.50 6,354,333 361,383.67
NYT  4.60 4.60 4.50 4.56 -0.04 -0.87 4.54 4.56 2,344,402 10,646.34
ORI  11.00 11.00 10.70 10.80 -0.20 -1.82 10.80 10.90 4,804,509 52,009.25
OSP  32.50 32.75 32.25 32.25 -0.50 -1.53 32.25 32.50 11,598,805 376,454.27
PLANB  8.15 8.30 8.15 8.30 +0.20 +2.47 8.25 8.30 18,649,441 153,927.28
PM  9.90 9.95 9.85 9.90 0.00 0.00 9.90 9.95 296,701 2,936.33
PR9  11.40 11.50 11.20 11.20 -0.20 -1.75 11.20 11.30 197,302 2,225.67
PSH  14.30 14.30 14.00 14.20 -0.20 -1.39 14.10 14.20 2,507,388 35,408.45
PTG  14.60 14.80 14.40 14.60 -0.10 -0.68 14.60 14.70 17,751,873 259,276.42
PTT  39.00 39.25 38.25 38.75 -0.75 -1.90 38.50 38.75 69,345,558 2,680,768.86
PTTEP  126.50 127.00 124.50 127.00 -1.00 -0.78 126.50 127.00 10,172,336 1,279,645.10
PTTGC  57.50 57.50 56.50 57.25 -0.50 -0.87 57.25 57.50 13,888,233 792,786.11
RATCH  44.00 44.50 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 44.25 1,676,948 74,080.59
RS  19.70 19.80 19.00 19.80 -0.20 -1.00 19.70 19.80 13,641,841 264,970.93
S  1.97 1.97 1.95 1.97 +0.01 +0.51 1.96 1.97 2,039,001 3,996.42
SABINA  21.50 21.60 21.10 21.60 +0.10 +0.47 21.50 21.60 1,289,912 27,596.29
SAK  9.30 9.45 9.10 9.20 -0.20 -2.13 9.15 9.20 4,471,926 41,239.41
SAT  22.70 22.70 22.10 22.30 -0.50 -2.19 22.30 22.40 3,337,933 74,474.06
SC  3.74 3.76 3.64 3.66 -0.08 -2.14 3.66 3.68 16,239,519 59,989.88
SCB  123.00 124.00 122.50 123.50 -0.50 -0.40 123.00 123.50 9,361,536 1,154,338.93
SCC  378.00 379.00 376.00 378.00 -2.00 -0.53 377.00 378.00 2,522,265 950,793.45
SCCC  157.50 157.50 155.50 156.50 -1.00 -0.63 156.00 156.50 294,798 45,986.21
SCGP  60.75 61.50 60.50 61.50 +0.25 +0.41 61.50 61.75 6,234,265 380,172.63
SIRI  1.28 1.33 1.28 1.32 +0.03 +2.33 1.31 1.32 172,362,682 223,749.57
SNC  16.90 17.80 16.90 17.60 +0.60 +3.53 17.60 17.70 1,579,697 27,417.35
STA  29.25 29.50 28.75 29.25 0.00 0.00 29.00 29.25 5,392,627 156,932.06
STGT  28.50 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.75 29.00 7,899,011 226,810.34
SYNEX  29.75 30.50 29.25 30.00 -0.25 -0.83 30.00 30.25 2,908,409 87,005.08
TASCO  18.10 18.30 18.00 18.20 0.00 0.00 18.10 18.30 4,011,957 72,758.98
THANI  4.36 4.38 4.30 4.32 -0.04 -0.92 4.32 4.34 8,414,206 36,459.98
TISCO  97.00 97.50 96.50 97.00 -0.50 -0.51 96.75 97.00 5,393,466 522,476.30
TMT  10.20 10.20 10.10 10.10 0.00 0.00 10.10 10.20 587,850 5,945.14
TOA  30.50 30.75 30.50 30.75 +0.25 +0.82 30.50 30.75 191,386 5,872.19
TOP  53.00 53.25 52.00 52.50 -1.00 -1.87 52.25 52.50 11,792,470 618,297.76
TQM  47.75 48.25 47.25 47.50 -0.25 -0.52 47.50 47.75 798,943 38,138.35
TRUE  4.72 4.78 4.68 4.76 +0.02 +0.42 4.74 4.76 153,895,491 728,165.14
TSTH  1.60 1.60 1.45 1.46 -0.15 -9.32 1.46 1.47 125,783,935 186,040.52
TTB  1.41 1.42 1.36 1.39 -0.03 -2.11 1.39 1.40 1,166,489,747 1,621,964.40
TTW  11.60 11.70 11.50 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 4,923,170 57,165.83
TU  19.30 19.70 19.30 19.60 +0.20 +1.03 19.50 19.60 26,099,149 509,524.37
TVO  31.75 31.75 31.50 31.75 +0.25 +0.79 31.50 31.75 895,239 28,356.62
VGI  6.45 6.45 6.25 6.30 -0.15 -2.33 6.25 6.30 29,491,379 186,198.32
WHA  3.46 3.48 3.38 3.46 +0.02 +0.58 3.44 3.46 176,298,192 605,616.44
WHAUP  4.04 4.04 4.00 4.04 -0.02 -0.49 4.02 4.04 4,607,056 18,521.38
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่