สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/01/2022 03:19:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,652.73 -4.23 -0.26 1,655.42 1,641.86 29,877,028 81,426.12
SET50 987.06 -3.38 -0.34 989.43 980.71 2,418,398 41,979.31
SET100 2,251.59 -6.47 -0.29 2,255.96 2,235.95 3,796,193 55,213.42
sSET 1,148.20 -11.58 -1.00 1,157.45 1,139.81 3,692,192 7,193.53
SETCLMV 1,012.92 -2.15 -0.21 1,014.25 1,004.54 1,406,620 26,849.72
SETHD 1,180.37 -4.06 -0.34 1,182.25 1,172.16 2,173,090 17,563.40
SETTHSI 1,042.57 -3.16 -0.30 1,044.08 1,035.36 3,532,464 47,976.25
SETWB 930.11 +2.15 +0.23 932.77 924.96 411,063 11,160.13
mai 661.85 -0.87 -0.13 663.21 650.62 3,644,271 7,215.13
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 580 8,689,453
ไม่เปลี่ยนแปลง 524 8,670,817
ลดลง 1,343 16,111,099
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,550.91 537.35
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 18.71 14.58
P/E (เท่า) 20.74 67.05
P/BV (เท่า) 1.78 3.90
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.11 1.04
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  17.30 17.30 17.00 17.20 -0.10 -0.58 17.20 17.30 2,660,230 45,715.62
AMATA  21.00 22.20 20.70 21.60 +0.60 +2.86 21.50 21.70 32,253,940 689,364.92
AMATAV  7.55 7.55 7.40 7.50 0.00 0.00 7.40 7.50 60,320 451.13
BANPU  10.80 10.90 10.60 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 58,558,206 629,678.37
BCP  27.00 27.25 26.50 27.00 0.00 0.00 26.75 27.00 5,038,110 134,809.47
BCPG  11.80 12.00 11.80 11.90 +0.10 +0.85 11.90 12.00 4,367,799 51,996.35
BDMS  21.50 22.00 21.50 21.90 +0.30 +1.39 21.80 21.90 42,853,361 932,643.19
BGC  10.60 10.80 10.50 10.70 +0.10 +0.94 10.60 10.70 1,152,471 12,283.04
BGRIM  37.00 37.25 36.50 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 14,007,163 515,615.30
BH  135.50 137.50 135.00 136.50 +0.50 +0.37 136.00 137.00 1,210,291 164,950.86
BJC  30.75 31.25 30.50 31.00 +0.25 +0.81 31.00 31.25 4,920,205 152,203.15
BPP  16.70 16.80 16.60 16.70 0.00 0.00 16.60 16.70 1,635,082 27,266.70
CBG  111.50 112.00 109.00 110.00 -1.50 -1.35 110.00 110.50 6,209,186 682,833.30
CK  22.10 22.30 21.90 22.10 0.00 0.00 22.10 22.20 4,245,598 93,966.59
CKP  4.98 5.00 4.92 5.00 +0.02 +0.40 4.98 5.00 7,922,077 39,307.93
CPF  25.25 26.00 25.25 25.75 +0.50 +1.98 25.75 26.00 22,072,164 566,598.88
CRC  33.00 33.25 32.75 33.00 -0.50 -1.49 33.00 33.25 5,533,622 182,704.97
DRT  8.45 8.45 8.05 8.10 -0.40 -4.71 8.10 8.15 2,428,249 19,783.57
EGCO  172.50 172.50 170.50 171.00 -1.50 -0.87 170.50 171.00 1,565,135 267,736.17
GLOBAL  19.90 20.10 19.80 20.00 0.00 0.00 20.00 20.10 4,721,834 94,053.05
GULF  50.00 50.50 49.25 50.00 -0.50 -0.99 50.00 50.25 37,339,204 1,860,963.95
GUNKUL  6.75 6.90 6.45 6.90 +0.05 +0.73 6.85 6.90 270,959,362 1,810,969.12
ICHI  10.20 10.40 10.10 10.20 0.00 0.00 10.20 10.30 4,269,684 43,758.50
INTUCH  76.50 77.75 76.25 77.75 +0.75 +0.97 77.25 77.75 3,569,744 274,863.90
IRPC  3.98 4.00 3.88 3.94 -0.06 -1.50 3.94 3.96 196,239,320 769,897.99
KBANK  140.00 140.50 139.00 140.00 -1.00 -0.71 140.00 140.50 25,534,123 3,568,412.44
KKP  67.00 68.50 66.00 68.00 +2.00 +3.03 67.75 68.00 16,153,893 1,090,582.06
KSL  3.86 3.88 3.72 3.88 0.00 0.00 3.86 3.88 10,940,920 41,749.27
MAJOR  19.60 19.80 19.50 19.60 -0.20 -1.01 19.60 19.70 2,517,618 49,373.79
MEGA  47.25 47.50 47.00 47.50 0.00 0.00 47.25 47.50 1,097,269 51,795.75
MINT  31.00 31.25 30.25 30.75 0.00 0.00 30.50 30.75 20,566,988 630,494.88
OR  25.00 25.25 25.00 25.25 +0.25 +1.00 25.00 25.25 11,687,653 293,750.75
OSP  32.50 32.75 32.25 32.25 -0.50 -1.53 32.25 32.50 11,598,805 376,454.27
PTT  39.00 39.25 38.25 38.75 -0.75 -1.90 38.50 38.75 69,345,558 2,680,768.86
PTTEP  126.50 127.00 124.50 127.00 -1.00 -0.78 126.50 127.00 10,172,336 1,279,645.10
PTTGC  57.50 57.50 56.50 57.25 -0.50 -0.87 57.25 57.50 13,888,233 792,786.11
RATCH  44.00 44.50 44.00 44.00 0.00 0.00 44.00 44.25 1,676,948 74,080.59
RBF  20.60 20.80 19.20 19.40 -1.50 -7.18 19.40 19.50 22,246,951 442,227.30
RCL  44.00 45.75 42.50 43.00 -2.00 -4.44 42.75 43.00 11,367,398 496,485.93
SAMART  5.95 6.10 5.95 6.05 +0.10 +1.68 6.05 6.10 2,037,915 12,233.96
SCB  123.00 124.00 122.50 123.50 -0.50 -0.40 123.00 123.50 9,361,536 1,154,338.93
SCC  378.00 379.00 376.00 378.00 -2.00 -0.53 377.00 378.00 2,522,265 950,793.45
SCCC  157.50 157.50 155.50 156.50 -1.00 -0.63 156.00 156.50 294,798 45,986.21
SCGP  60.75 61.50 60.50 61.50 +0.25 +0.41 61.50 61.75 6,234,265 380,172.63
SPRC  10.70 11.00 10.50 10.90 +0.10 +0.93 10.80 10.90 17,311,317 186,716.84
SSP  13.30 13.30 12.90 13.20 0.00 0.00 13.10 13.20 8,296,294 108,518.27
STARK  4.48 4.58 4.36 4.58 +0.08 +1.78 4.56 4.58 100,393,398 449,842.99
SUPER  0.93 0.95 0.93 0.94 0.00 0.00 0.94 0.95 122,842,707 115,427.31
TASCO  18.10 18.30 18.00 18.20 0.00 0.00 18.10 18.30 4,011,957 72,758.98
THG  39.75 40.50 39.50 40.50 +0.75 +1.89 40.25 40.50 2,205,585 88,561.67
TOP  53.00 53.25 52.00 52.50 -1.00 -1.87 52.25 52.50 11,792,470 618,297.76
TSTH  1.60 1.60 1.45 1.46 -0.15 -9.32 1.46 1.47 125,783,935 186,040.52
TU  19.30 19.70 19.30 19.60 +0.20 +1.03 19.50 19.60 26,099,149 509,524.37
UTP  17.20 17.30 16.80 17.10 -0.10 -0.58 17.00 17.10 1,508,981 25,659.62
VNG  7.60 7.65 7.50 7.60 0.00 0.00 7.60 7.65 1,102,400 8,322.93
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่