สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/08/2022 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,622.26 +5.05 +0.31 1,626.28 1,612.61 20,051,942 78,265.71
SET50 985.62 +2.50 +0.25 987.83 978.63 1,687,139 49,901.43
SET100 2,226.36 +5.16 +0.23 2,231.89 2,212.20 2,520,347 60,169.32
sSET 1,044.94 +0.35 +0.03 1,050.00 1,040.53 759,973 3,380.79
SETCLMV 1,016.20 +2.62 +0.26 1,018.56 1,008.88 1,032,606 31,195.92
SETHD 1,172.71 +4.92 +0.42 1,173.61 1,163.75 818,752 13,923.47
SETTHSI 1,026.97 +2.23 +0.22 1,028.94 1,020.28 2,011,763 45,184.78
SETWB 999.66 +8.40 +0.85 1,002.70 994.01 561,895 18,809.29
mai 610.95 -5.69 -0.92 624.22 606.94 2,569,529 6,164.86
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 861 10,071,349
ไม่เปลี่ยนแปลง 577 2,713,826
ลดลง 1,029 9,631,911
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,570.03 524.08
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 149.87 132.03
P/E (เท่า) 18.39 52.04
P/BV (เท่า) 1.70 3.13
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.62 1.16
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  14.50 14.70 14.40 14.70 +0.30 +2.08 14.50 14.70 465,842 6,790.79
AMATA  18.60 18.80 18.20 18.30 -0.20 -1.08 18.30 18.40 11,894,621 218,905.92
BANPU  13.40 13.40 13.10 13.30 +0.10 +0.76 13.20 13.30 180,872,408 2,403,909.20
BBL  136.50 137.00 135.00 136.00 0.00 0.00 136.00 136.50 7,446,107 1,013,908.26
BCH  20.30 20.80 20.30 20.60 +0.30 +1.48 20.60 20.70 24,198,646 499,397.43
BCP  30.50 30.75 30.00 30.00 -0.25 -0.83 30.00 30.25 11,132,874 337,540.12
BCPG  10.60 10.70 10.40 10.50 0.00 0.00 10.50 10.60 5,191,283 54,659.39
BDMS  27.50 28.50 27.25 28.25 +1.25 +4.63 28.00 28.25 106,281,733 2,979,741.52
BGC  10.30 10.40 10.20 10.30 0.00 0.00 10.20 10.30 337,574 3,473.24
BGRIM  39.00 39.25 38.75 39.25 -0.50 -1.26 39.00 39.25 10,090,876 393,860.75
BH  187.00 197.00 186.50 190.00 +8.00 +4.40 189.50 190.00 17,037,479 3,268,709.00
BJC  33.50 34.00 33.25 34.00 +0.75 +2.26 33.75 34.00 6,402,827 216,181.49
BPP  15.20 15.30 15.10 15.30 0.00 0.00 15.20 15.30 1,066,800 16,265.07
CBG  113.00 114.00 113.00 113.00 +0.50 +0.44 113.00 113.50 3,563,152 403,809.39
CK  21.00 21.20 20.90 21.10 +0.10 +0.48 21.00 21.10 3,241,639 68,243.34
CKP  5.40 5.45 5.20 5.25 -0.15 -2.78 5.20 5.25 25,890,307 136,910.84
CPF  26.25 26.50 26.00 26.50 +0.25 +0.95 26.25 26.50 28,976,132 761,464.73
CRC  38.75 39.25 38.50 38.50 -0.25 -0.65 38.50 38.75 13,895,689 539,817.91
DRT  7.65 7.65 7.60 7.65 0.00 0.00 7.60 7.65 166,569 1,268.62
EGCO  189.50 190.00 187.50 189.00 0.00 0.00 188.50 189.00 979,834 184,723.70
GLOBAL  18.90 19.00 18.50 18.70 0.00 0.00 18.60 18.70 9,129,278 171,656.32
GPSC  71.25 71.25 70.50 71.25 0.00 0.00 71.00 71.25 4,187,255 297,289.63
GULF  50.00 50.50 49.75 50.00 0.00 0.00 50.00 50.25 17,472,005 876,522.36
GUNKUL  5.10 5.15 5.05 5.05 +0.05 +1.00 5.05 5.10 36,730,528 187,046.48
ICHI  8.25 8.35 8.15 8.25 +0.05 +0.61 8.20 8.25 4,040,536 33,371.56
INTUCH  74.00 74.25 73.75 74.00 0.00 0.00 74.00 74.25 2,285,219 169,063.40
IRPC  3.46 3.46 3.38 3.42 -0.02 -0.58 3.42 3.44 52,401,738 178,739.45
JWD  15.20 15.30 14.80 14.90 -0.30 -1.97 14.90 15.00 3,698,420 55,356.85
KBANK  149.50 150.00 147.00 149.00 0.00 0.00 148.50 149.00 21,052,700 3,121,652.86
KKP  68.00 68.00 66.75 67.25 -0.50 -0.74 67.00 67.25 6,403,131 430,828.28
KSL  3.58 3.58 3.50 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.56 3,455,404 12,240.17
MAJOR  20.40 20.50 19.80 20.00 -0.30 -1.48 19.90 20.00 5,455,045 109,484.81
MEGA  49.25 49.50 48.75 48.75 -0.25 -0.51 48.75 49.00 1,985,718 97,501.41
MINT  34.25 34.50 33.50 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 23,803,272 810,242.69
OR  27.00 27.25 26.75 27.00 0.00 0.00 27.00 27.25 33,278,583 897,813.42
OSP  31.75 32.00 31.50 31.75 0.00 0.00 31.75 32.00 10,310,993 327,274.80
PTT  37.00 37.00 36.25 37.00 +0.25 +0.68 36.75 37.00 51,102,016 1,876,110.35
PTTEP  157.00 158.00 156.00 158.00 +1.50 +0.96 158.00 158.50 10,270,323 1,612,271.69
PTTGC  47.00 47.00 45.75 46.25 -0.50 -1.07 46.25 46.50 11,280,573 521,817.51
RATCH  40.50 40.50 39.75 40.50 +0.25 +0.62 40.25 40.50 5,497,900 220,881.10
RBF  12.80 12.90 12.60 12.80 0.00 0.00 12.70 12.80 3,523,884 44,929.72
RCL  40.00 40.25 39.00 39.50 -0.25 -0.63 39.25 39.50 5,730,849 227,207.27
SAMART  5.90 5.95 5.85 5.85 -0.05 -0.85 5.80 5.85 619,990 3,637.72
SCB  105.00 105.00 103.50 105.00 +0.50 +0.48 104.50 105.50 16,867,059 1,759,894.04
SCC <XD> 365.00 366.00 363.00 366.00 +1.00 +0.27 365.00 366.00 1,585,431 578,254.91
SCCC  155.00 157.50 155.00 157.00 +2.50 +1.62 156.50 157.00 232,439 36,396.45
SCGP  56.75 58.00 56.50 58.00 +1.50 +2.65 57.75 58.00 15,856,976 912,687.38
SPRC  11.30 11.40 11.00 11.30 +0.10 +0.89 11.30 11.40 33,323,840 374,598.70
SSP  9.55 9.80 9.55 9.75 +0.25 +2.63 9.75 9.80 2,693,715 26,130.79
STGT  16.10 16.70 15.90 16.10 +0.10 +0.62 16.10 16.20 21,612,036 351,610.01
SUPER  0.74 0.75 0.73 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 96,742,256 71,531.87
TASCO  16.70 16.70 16.60 16.60 -0.10 -0.60 16.60 16.70 1,582,218 26,311.17
THCOM  9.30 9.95 9.30 9.85 +0.60 +6.49 9.85 9.90 10,066,788 97,438.23
TK  10.10 10.10 9.95 10.00 -0.10 -0.99 10.00 10.10 151,401 1,517.06
TOP  53.00 53.50 52.25 53.25 +1.00 +1.91 53.25 53.50 15,458,099 816,911.13
TSTH  1.08 1.10 1.04 1.04 -0.04 -3.70 1.04 1.05 8,950,021 9,575.36
TU  17.20 17.40 17.20 17.40 +0.20 +1.16 17.30 17.40 16,610,034 287,868.05
TWPC  5.30 5.45 5.15 5.30 -0.35 -6.19 5.30 5.35 5,073,634 26,929.31
VNG  7.30 7.35 7.10 7.10 -0.15 -2.07 7.10 7.15 2,920,519 20,946.27
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่