สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,610.52 - - - - - -
SET50 971.45 - - - - - -
SET100 2,175.29 - - - - - -
sSET 1,044.79 - - - - - -
SETCLMV 957.54 - - - - - -
SETHD 1,160.24 - - - - - -
SETTHSI 1,028.85 - - - - - -
SETWB 994.30 - - - - - -
mai 544.62 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2023
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,752.89 533.92
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 43.23 18.40
P/E (เท่า) 19.29 67.25
P/BV (เท่า) 1.59 2.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.91 1.25
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SETCLMV

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BCH  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BCPG  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BGC  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CK  - - - - - - - - - -
CKP  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CRC  - - - - - - - - - -
DRT  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GULF  - - - - - - - - - -
GUNKUL  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KSL  - - - - - - - - - -
MAJOR  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
OR  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
RBF  - - - - - - - - - -
RCL  - - - - - - - - - -
SAMART  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCCC  - - - - - - - - - -
SCGP  - - - - - - - - - -
SJWD  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
SSP  - - - - - - - - - -
STGT  - - - - - - - - - -
SUPER  - - - - - - - - - -
TASCO  - - - - - - - - - -
THCOM  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TSTH  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
VNG  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่