สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,237.04 - - - - - -
SET50 781.06 - - - - - -
SET100 1,752.71 - - - - - -
sSET 612.35 - - - - - -
SETCLMV 820.83 - - - - - -
SETHD 802.66 - - - - - -
SETTHSI 733.94 - - - - - -
SETWB 849.59 - - - - - -
mai 315.85 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 13,438.21 229.21
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 153.37 41.61
P/E (เท่า) 21.22 33.96
P/BV (เท่า) 1.39 1.65
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 4.08 2.73
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
AWC  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
CRC  - - - - - - - - - -
DTAC  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GULF  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
MTC  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
PTT <XD> - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
SAWAD  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
TCAP  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TMB  - - - - - - - - - -
TOA  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TRUE  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
VGI  - - - - - - - - - -
WHA  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่