สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 23/07/2019 20:46:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,724.87 -2.71 -0.16 1,732.69 1,719.93 20,754,936 62,139.10
SET50 1,139.56 -1.11 -0.10 1,144.44 1,135.51 1,466,392 33,724.57
SET100 2,527.19 -3.68 -0.15 2,539.76 2,518.18 3,265,075 46,227.64
sSET 821.08 -3.05 -0.37 828.26 819.19 373,626 2,039.31
SETCLMV 1,106.43 +0.65 +0.06 1,111.59 1,100.62 429,857 12,272.48
SETHD 1,261.51 -2.42 -0.19 1,268.46 1,257.35 587,900 11,603.98
SETTHSI 1,088.73 -3.14 -0.29 1,094.95 1,085.21 1,119,525 29,128.52
SETWB 1,063.26 +2.95 +0.28 1,066.25 1,056.79 452,828 10,080.20
mai 374.38 -1.62 -0.43 378.51 373.70 862,923 1,561.64
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 649 6,128,017
ไม่เปลี่ยนแปลง 593 4,083,368
ลดลง 968 11,330,329
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 23/07/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 17,708.68 251.94
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 84.82 23.87
P/E (เท่า) 18.55 45.33
P/BV (เท่า) 1.88 1.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.97 2.59
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  215.00 217.00 211.00 213.00 -3.00 -1.39 212.00 213.00 6,053,049 1,288,979.76
AOT  71.50 72.75 71.50 72.25 +0.75 +1.05 72.25 72.50 23,600,239 1,702,324.06
BANPU  15.00 15.00 14.70 14.80 -0.10 -0.67 14.80 14.90 13,901,486 206,418.88
BBL  191.00 191.50 185.50 185.50 -4.50 -2.37 185.50 186.00 13,806,182 2,592,119.41
BDMS  25.00 25.00 24.80 24.80 -0.10 -0.40 24.80 24.90 14,573,555 362,603.19
BEM  10.70 10.80 10.50 10.70 0.00 0.00 10.60 10.70 74,912,001 797,365.41
BGRIM  35.50 35.50 35.25 35.50 0.00 0.00 35.25 35.50 2,059,351 72,808.01
BH  172.50 173.00 170.00 171.50 -0.50 -0.29 171.00 171.50 645,429 110,328.96
BJC  51.75 52.75 51.75 52.25 +0.75 +1.46 52.25 52.50 9,720,035 509,977.74
BPP  22.00 22.10 21.90 22.00 +0.20 +0.92 22.00 22.10 2,206,276 48,624.47
BTS  12.90 13.00 12.70 12.90 +0.20 +1.57 12.80 12.90 40,953,307 526,828.40
CBG  76.00 77.25 75.25 75.75 -1.00 -1.30 75.75 76.00 3,069,540 232,893.09
CPALL  87.00 87.75 86.75 87.50 +0.75 +0.86 87.25 87.50 15,686,582 1,369,732.91
CPF  28.75 29.00 28.50 28.75 0.00 0.00 28.50 28.75 19,903,303 572,306.02
CPN  74.00 74.00 73.25 73.75 0.00 0.00 73.50 73.75 3,306,950 243,582.10
DELTA  55.75 56.50 55.25 55.25 0.00 0.00 55.00 55.25 965,693 53,699.87
DTAC  58.00 58.75 56.25 57.50 -0.50 -0.86 57.50 57.75 6,919,301 397,276.70
EA  53.00 53.50 52.00 52.50 -0.50 -0.94 52.50 52.75 10,748,099 565,702.73
EGCO  333.00 335.00 332.00 332.00 0.00 0.00 332.00 333.00 552,496 184,052.48
GLOBAL  16.50 16.50 16.20 16.50 -0.10 -0.60 16.50 16.60 12,906,140 211,172.22
GPSC  68.75 69.50 68.25 69.25 +0.75 +1.09 69.25 69.50 6,266,658 432,224.93
GULF  127.50 128.00 126.50 127.00 0.00 0.00 127.00 127.50 2,363,360 300,706.40
HMPRO  17.40 17.50 17.30 17.40 +0.10 +0.58 17.40 17.50 15,597,180 271,121.50
INTUCH  64.50 64.50 63.25 64.25 0.00 0.00 64.00 64.25 7,481,287 478,680.40
IRPC  4.98 5.00 4.86 4.88 -0.08 -1.61 4.88 4.90 114,536,688 561,499.34
IVL  41.25 41.50 40.50 41.00 -0.25 -0.61 40.75 41.00 16,091,395 658,099.58
KBANK  178.50 179.50 177.00 177.00 -2.00 -1.12 177.00 177.50 12,356,761 2,199,371.30
KKP  71.25 72.25 71.25 71.75 +0.75 +1.06 71.75 72.00 5,486,648 394,122.40
KTB  19.90 20.00 19.70 19.90 0.00 0.00 19.80 19.90 79,403,919 1,569,955.02
KTC  42.25 42.75 41.75 42.00 0.00 0.00 42.00 42.25 6,910,815 291,163.60
LH  11.30 11.40 11.20 11.30 0.00 0.00 11.30 11.40 56,530,696 639,088.31
MINT  40.75 41.00 39.25 40.75 0.00 0.00 40.75 41.00 37,691,314 1,512,160.51
MTC  58.00 58.75 57.50 58.25 +1.00 +1.75 58.25 58.50 5,172,573 301,452.03
OSP  35.00 35.50 34.75 35.25 +0.25 +0.71 35.25 35.50 6,845,155 240,495.93
PTT  48.00 48.00 47.50 47.75 0.00 0.00 47.75 48.00 21,081,893 1,007,512.19
PTTEP  137.50 137.50 136.00 136.50 -0.50 -0.36 136.00 136.50 8,310,443 1,135,241.75
PTTGC  62.00 62.25 61.50 61.50 -0.25 -0.40 61.50 61.75 15,106,698 933,370.10
RATCH  65.50 66.00 65.50 65.75 +0.50 +0.77 65.75 66.00 3,623,339 238,235.87
ROBINS  55.25 55.25 53.75 54.50 -0.50 -0.91 54.25 54.50 5,785,087 315,040.71
SAWAD  55.50 56.00 54.50 55.00 -0.50 -0.90 54.75 55.00 4,789,025 264,161.18
SCB  141.50 142.00 140.50 141.50 +0.50 +0.35 141.00 141.50 5,796,952 818,916.38
SCC  452.00 454.00 448.00 450.00 -2.00 -0.44 450.00 452.00 1,910,237 861,447.28
TCAP  57.75 58.00 57.00 57.75 0.00 0.00 57.75 58.00 5,289,690 303,656.68
TISCO  99.25 99.25 98.25 98.50 -0.25 -0.25 98.25 98.50 3,318,800 327,951.80
TMB  1.93 1.94 1.92 1.92 0.00 0.00 1.92 1.93 54,002,549 104,095.28
TOA  41.25 41.50 40.25 40.75 +0.25 +0.62 40.75 41.00 3,493,470 142,643.68
TOP  71.25 71.50 70.25 71.00 -0.25 -0.35 71.00 71.25 6,173,444 437,629.65
TRUE  6.60 6.65 6.25 6.40 -0.20 -3.03 6.35 6.40 410,948,138 2,622,807.79
TU  19.50 19.60 19.30 19.50 +0.10 +0.52 19.40 19.50 17,053,578 332,215.78
WHA  4.70 4.82 4.68 4.80 +0.10 +2.13 4.78 4.80 245,738,156 1,170,969.47
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่