สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 12:47:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,635.25 -5.41 -0.33 1,644.29 1,630.94 9,780,500 26,008.56
SET50 1,087.28 -3.06 -0.28 1,093.41 1,083.25 653,818 16,230.11
SET100 2,394.01 -7.67 -0.32 2,408.23 2,386.22 997,327 19,266.83
sSET 746.34 -5.44 -0.72 753.13 746.14 141,865 554.32
SETCLMV 1,017.15 -8.94 -0.87 1,027.56 1,014.30 241,781 6,669.86
SETHD 1,169.22 -2.29 -0.20 1,177.25 1,164.68 221,264 5,043.96
SETTHSI 1,015.31 -2.42 -0.24 1,020.81 1,011.19 582,748 13,827.23
SETWB 1,014.35 -4.26 -0.42 1,020.17 1,010.41 266,955 5,477.41
mai 346.87 -2.38 -0.68 349.82 346.30 127,679 308.17
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 460 3,924,808
ไม่เปลี่ยนแปลง 585 1,307,906
ลดลง 984 4,651,067
สถานะตลาด Intermission
ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,962.62 232.14
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 123.34 31.30
P/E (เท่า) 18.70 41.01
P/BV (เท่า) 1.83 1.71
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.08 2.73
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  224.00 226.00 222.00 224.00 0.00 0.00 223.00 224.00 1,978,976 443,381.08
AOT  74.00 74.25 73.50 73.75 -0.25 -0.34 73.50 73.75 4,298,277 316,692.38
BANPU  11.60 11.90 11.60 11.70 +0.10 +0.86 11.60 11.70 20,290,065 237,170.45
BBL  180.00 182.00 179.50 181.50 +2.00 +1.11 181.00 181.50 6,440,439 1,166,306.41
BDMS  24.00 24.00 23.40 23.60 -0.40 -1.67 23.50 23.60 18,340,514 434,073.96
BEM  10.90 11.10 10.80 11.00 0.00 0.00 10.90 11.00 45,060,933 491,347.35
BGRIM  42.00 42.00 40.75 41.00 -1.00 -2.38 40.75 41.00 3,806,498 157,332.59
BH  133.00 133.50 128.00 128.50 -4.00 -3.02 128.00 128.50 1,886,952 244,367.13
BJC  52.00 53.00 52.00 52.25 0.00 0.00 52.00 52.25 3,303,037 173,308.57
BPP  19.30 19.50 19.10 19.30 0.00 0.00 19.20 19.30 2,349,814 45,312.95
BTS  13.30 13.60 13.30 13.50 +0.20 +1.50 13.40 13.50 24,094,608 325,085.77
CBG  79.25 79.50 76.75 77.00 -2.00 -2.53 77.00 77.25 1,609,905 126,345.13
CPALL  81.75 81.75 81.25 81.75 0.00 0.00 81.50 81.75 8,089,258 659,498.36
CPF  26.25 26.25 25.50 26.25 0.00 0.00 26.00 26.25 42,524,379 1,102,706.21
CPN  65.75 66.50 65.75 66.25 +0.25 +0.38 66.00 66.25 3,462,950 229,018.01
DELTA  48.50 48.50 47.75 48.00 0.00 0.00 47.75 48.00 91,930 4,418.96
DTAC  58.50 58.50 57.25 58.00 -0.25 -0.43 57.75 58.00 3,068,029 177,471.83
EA  48.50 49.00 48.25 48.50 +0.25 +0.52 48.50 48.75 3,529,662 171,612.21
EGCO  353.00 354.00 349.00 351.00 -3.00 -0.85 350.00 351.00 429,745 150,984.10
GLOBAL  16.60 16.70 16.50 16.60 0.00 0.00 16.50 16.60 948,656 15,743.19
GPSC  69.50 70.25 69.00 69.50 -0.25 -0.36 69.50 69.75 4,231,947 294,483.37
GULF  154.00 155.00 153.00 153.50 0.00 0.00 153.00 153.50 2,494,843 384,096.93
HMPRO  17.10 17.30 16.90 17.10 0.00 0.00 17.00 17.10 12,399,491 211,354.90
INTUCH  66.25 66.50 65.50 65.75 -0.75 -1.13 65.50 65.75 4,294,501 283,491.19
IRPC  3.70 3.70 3.64 3.66 -0.04 -1.08 3.64 3.66 68,994,259 253,247.70
IVL  32.25 32.50 31.50 32.00 +0.25 +0.79 31.75 32.00 14,109,121 450,770.55
KBANK  165.00 166.00 163.50 164.00 -1.00 -0.61 163.50 164.00 5,123,577 841,867.24
KKP  66.25 67.25 66.25 67.25 +1.00 +1.51 67.00 67.25 1,891,191 126,504.75
KTB  17.40 17.50 17.30 17.50 +0.10 +0.57 17.40 17.50 5,843,111 101,687.69
KTC  44.00 44.25 42.75 43.25 -0.50 -1.14 43.00 43.25 14,073,315 613,982.68
LH  10.10 10.10 9.95 10.00 0.00 0.00 9.95 10.00 24,753,449 247,839.08
MINT  35.75 36.25 35.25 35.75 -0.50 -1.38 35.50 35.75 16,385,865 585,738.40
MTC  56.50 56.75 56.25 56.50 0.00 0.00 56.25 56.50 1,108,364 62,526.98
OSP  36.50 36.75 36.25 36.50 +0.25 +0.69 36.25 36.50 1,103,106 40,126.49
PTT  45.00 45.75 45.00 45.25 0.00 0.00 45.00 45.25 21,054,474 953,525.13
PTTEP  124.00 124.50 122.00 122.50 -1.00 -0.81 122.00 122.50 5,132,795 631,629.19
PTTGC  53.00 53.25 52.50 52.75 0.00 0.00 52.50 52.75 11,343,511 599,969.78
RATCH  72.75 72.75 71.75 72.00 -1.00 -1.37 71.75 72.00 1,649,063 119,181.68
ROBINS  64.00 64.25 64.00 64.25 +0.25 +0.39 64.00 64.25 642,502 41,233.08
SAWAD  55.75 56.50 55.25 55.75 -0.50 -0.89 55.50 55.75 2,104,103 117,479.42
SCB  119.00 120.00 118.00 118.50 -1.00 -0.84 118.00 118.50 4,224,567 502,455.55
SCC  416.00 418.00 410.00 412.00 -4.00 -0.96 410.00 412.00 1,419,171 585,239.18
TCAP  57.50 57.50 57.00 57.25 +0.50 +0.88 57.00 57.25 1,422,673 81,407.20
TISCO  100.50 101.00 100.00 100.50 -0.50 -0.50 100.00 100.50 506,583 50,843.13
TMB  1.71 1.76 1.71 1.73 +0.03 +1.76 1.73 1.74 127,908,939 222,554.94
TOA  40.25 40.25 38.25 38.50 -2.00 -4.94 38.25 38.50 1,740,030 68,087.25
TOP  68.50 69.75 68.50 69.00 +0.75 +1.10 69.00 69.25 3,662,732 253,020.18
TRUE  5.45 5.50 5.35 5.40 -0.05 -0.92 5.35 5.40 70,339,318 381,199.68
TU  16.10 16.10 15.80 16.00 +0.10 +0.63 15.90 16.00 5,577,129 89,091.66
WHA  4.70 4.70 4.66 4.66 -0.04 -0.85 4.66 4.68 20,671,761 96,801.36
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่