สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,586.18 - - - - - -
SET50 963.08 - - - - - -
SET100 2,186.24 - - - - - -
sSET 1,060.50 - - - - - -
SETCLMV 1,000.37 - - - - - -
SETHD 1,153.34 - - - - - -
SETTHSI 1,007.53 - - - - - -
SETWB 970.84 - - - - - -
mai 605.85 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 29/06/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 18,948.87 509.48
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 128.78 124.29
P/E (เท่า) 18.68 51.65
P/BV (เท่า) 1.67 3.16
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.71 1.25
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
AWC  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
COM7  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
CRC  - - - - - - - - - -
DTAC  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GULF  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
INTUCH  - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KCE  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
MTC  - - - - - - - - - -
OR  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
SAWAD  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCGP  - - - - - - - - - -
STGT  - - - - - - - - - -
TIDLOR  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TRUE  - - - - - - - - - -
TTB  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่