สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/02/2020 09:36:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
ข้อมูล ณ วันที่ 18/02/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,055.52 212.09
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 29.93 3.77
P/E (เท่า) 18.22 22.76
P/BV (เท่า) 1.69 1.53
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.33 2.90
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC <XD> - - - - - - ATO ATO - -
AOT  - - - - - - ATO ATO - -
AWC  - - - - - - ATO ATO - -
BANPU  - - - - - - ATO ATO - -
BBL  - - - - - - ATO ATO - -
BDMS  - - - - - - ATO ATO - -
BEM  - - - - - - ATO ATO - -
BGRIM  - - - - - - ATO ATO - -
BH  - - - - - - 134.50 ATO - -
BJC  - - - - - - ATO ATO - -
BPP  - - - - - - ATO 13.80 - -
BTS  - - - - - - ATO ATO - -
CBG  - - - - - - ATO ATO - -
CPALL  - - - - - - ATO ATO - -
CPF  - - - - - - ATO ATO - -
CPN  - - - - - - ATO ATO - -
DELTA  - - - - - - ATO ATO - -
DTAC  - - - - - - ATO ATO - -
EA  - - - - - - ATO ATO - -
EGCO  - - - - - - 312.00 ATO - -
GLOBAL  - - - - - - ATO 12.70 - -
GPSC  - - - - - - ATO ATO - -
GULF  - - - - - - ATO ATO - -
HMPRO  - - - - - - ATO ATO - -
INTUCH  - - - - - - ATO ATO - -
IRPC  - - - - - - ATO ATO - -
IVL  - - - - - - ATO ATO - -
KBANK  - - - - - - ATO ATO - -
KTB  - - - - - - 17.30 ATO - -
KTC  - - - - - - ATO ATO - -
LH  - - - - - - ATO ATO - -
MINT  - - - - - - ATO ATO - -
MTC  - - - - - - ATO ATO - -
OSP  - - - - - - ATO ATO - -
PTT  - - - - - - ATO ATO - -
PTTEP  - - - - - - ATO ATO - -
PTTGC  - - - - - - ATO ATO - -
RATCH  - - - - - - ATO ATO - -
SAWAD  - - - - - - 81.75 ATO - -
SCB  - - - - - - 102.00 ATO - -
SCC  - - - - - - ATO ATO - -
TCAP  - - - - - - ATO ATO - -
TISCO  - - - - - - ATO ATO - -
TMB  - - - - - - ATO ATO - -
TOA  - - - - - - ATO ATO - -
TOP  - - - - - - ATO ATO - -
TRUE  - - - - - - ATO ATO - -
TU  - - - - - - ATO ATO - -
VGI  - - - - - - ATO ATO - -
WHA  - - - - - - ATO ATO - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่