สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/11/2019 14:03:30
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,596.41 +4.55 +0.29 1,597.87 1,591.18 7,630,682 19,836.92
SET50 1,076.53 +3.43 +0.32 1,077.76 1,071.86 647,594 13,082.80
SET100 2,360.70 +7.95 +0.34 2,363.44 2,351.01 895,351 15,433.55
sSET 687.55 +3.55 +0.52 688.76 686.11 70,418 326.79
SETCLMV 994.71 +5.39 +0.54 994.79 989.43 167,032 4,477.34
SETHD 1,136.92 +6.89 +0.61 1,137.76 1,130.13 155,643 4,235.62
SETTHSI 984.19 +5.17 +0.53 984.58 979.09 433,388 10,150.60
SETWB 1,003.03 +1.98 +0.20 1,004.79 999.06 175,871 3,709.43
mai 319.27 +0.62 +0.19 320.16 318.69 323,021 668.51
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 749 3,143,200
ไม่เปลี่ยนแปลง 545 798,607
ลดลง 747 4,005,250
สถานะตลาด Pre-Open2
ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2019
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,817.29 219.08
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 161.38 36.90
P/E (เท่า) 19.54 23.55
P/BV (เท่า) 1.79 1.56
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.13 2.88
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

SET50

Go
Go
Go
หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  220.00 221.00 217.00 220.00 0.00 0.00 ATO 209.00 4,997,241 1,093,505.85
AOT  80.00 80.25 79.50 80.00 0.00 0.00 84.00 ATO 4,897,794 391,369.07
AWC  6.00 6.05 5.95 5.95 -0.05 -0.83 6.10 ATO 8,838,500 52,693.78
BANPU  11.40 11.40 11.30 11.40 0.00 0.00 12.10 ATO 2,745,740 31,232.31
BBL  178.00 179.00 177.00 178.50 +1.00 +0.56 ATO ATO 3,236,191 576,563.85
BDMS  24.00 24.30 23.90 24.30 +0.30 +1.25 24.80 ATO 28,713,147 692,771.34
BEM  10.80 10.90 10.70 10.70 -0.10 -0.93 ATO 10.50 42,049,681 454,152.13
BGRIM  54.00 54.00 53.25 54.00 +0.50 +0.93 56.50 51.50 5,842,861 313,458.96
BH  131.00 131.50 130.50 131.00 -0.50 -0.38 134.00 125.50 426,813 55,900.47
BJC  45.75 46.50 45.25 46.00 +0.25 +0.55 ATO 45.75 1,695,949 77,577.88
BPP  17.70 17.80 17.60 17.80 0.00 0.00 17.70 17.00 402,817 7,116.89
BTS  13.90 14.00 13.80 14.00 +0.10 +0.72 ATO 13.30 13,489,897 187,517.49
CBG  84.75 85.50 84.50 85.25 +0.50 +0.59 93.50 82.75 551,666 46,966.16
CPALL  76.00 76.50 75.50 75.75 +0.25 +0.33 79.75 ATO 8,662,045 658,429.40
CPF  26.00 26.25 25.50 25.75 -0.25 -0.96 27.00 24.90 16,949,604 437,142.77
CPN  63.75 63.75 63.00 63.25 -0.50 -0.78 66.25 ATO 2,049,535 129,765.53
DELTA  44.50 44.75 44.00 44.50 +0.50 +1.14 44.50 42.50 148,400 6,595.25
DTAC  56.25 56.75 55.75 56.50 +0.50 +0.89 59.25 ATO 3,599,321 202,500.08
EA  43.50 43.75 43.00 43.50 0.00 0.00 44.75 ATO 3,374,506 146,471.44
EGCO  355.00 356.00 352.00 355.00 -1.00 -0.28 363.00 338.00 383,921 135,997.41
GLOBAL  16.80 17.20 16.70 17.20 +0.50 +2.99 ATO 17.10 8,381,263 142,636.45
GPSC  88.00 88.25 87.25 87.25 -0.75 -0.85 90.50 83.00 4,000,260 350,760.48
GULF  176.50 177.00 173.00 173.50 -2.50 -1.42 ATO 159.50 3,624,222 633,002.39
HMPRO  16.80 17.00 16.70 16.80 +0.10 +0.60 16.80 16.00 2,081,695 35,064.43
INTUCH  62.00 62.25 61.00 61.50 -0.50 -0.81 ATO 58.50 6,521,127 401,154.08
IRPC  3.24 3.36 3.24 3.36 +0.14 +4.35 3.52 ATO 45,776,607 151,318.67
IVL  31.50 32.50 31.25 32.25 +1.00 +3.20 ATO ATO 7,884,270 251,747.61
KBANK  150.50 152.50 149.00 152.50 +3.00 +2.01 ATO ATO 4,755,935 718,396.27
KTB  16.40 16.60 16.30 16.50 +0.20 +1.23 17.30 15.70 9,325,214 153,702.19
KTC  41.00 41.50 41.00 41.50 +0.50 +1.22 ATO ATO 541,490 22,314.13
LH  9.90 9.95 9.80 9.85 -0.05 -0.51 ATO ATO 10,358,154 102,194.32
MINT  36.50 36.75 36.50 36.75 0.00 0.00 37.75 36.50 237,396 8,686.90
MTC  61.00 61.50 61.00 61.50 +0.50 +0.82 64.50 ATO 483,666 29,616.39
OSP  42.25 42.50 41.75 42.00 0.00 0.00 44.00 40.00 5,369,471 225,947.48
PTT  43.25 43.50 43.00 43.00 -0.25 -0.58 ATO 41.00 5,231,284 226,056.62
PTTEP  118.50 119.00 118.00 118.50 +1.50 +1.28 ATO ATO 4,866,257 576,384.43
PTTGC  52.00 52.50 52.00 52.50 +0.75 +1.45 ATO 52.25 6,724,701 351,562.69
RATCH  74.75 74.75 73.50 74.75 0.00 0.00 ATO 71.00 3,379,254 250,480.33
ROBINS  65.25 65.25 65.00 65.25 0.00 0.00 66.75 63.50 56,395 3,675.65
SAWAD  64.75 65.75 64.50 65.00 +0.75 +1.17 68.25 59.00 3,363,535 219,515.80
SCB  118.00 119.00 117.00 119.00 +2.00 +1.71 124.50 ATO 4,021,004 475,131.34
SCC  387.00 387.00 384.00 387.00 +3.00 +0.78 ATO 368.00 516,295 199,210.05
TCAP  55.00 55.25 54.75 55.25 +0.25 +0.45 ATO 53.25 940,648 51,753.25
TISCO  97.50 98.00 97.50 98.00 +0.50 +0.51 ATO 93.25 178,106 17,412.93
TMB  1.41 1.43 1.41 1.43 +0.02 +1.42 ATO ATO 68,431,077 97,010.09
TOA  43.25 44.50 43.25 44.00 +1.00 +2.33 44.00 ATO 1,186,611 51,927.58
TOP  67.25 68.75 67.00 68.25 +1.25 +1.87 ATO ATO 2,314,155 157,444.76
TRUE  4.16 4.18 4.12 4.16 +0.04 +0.97 ATO ATO 120,594,818 501,097.51
TU  13.40 13.50 12.80 12.90 -0.50 -3.73 14.30 12.40 15,096,230 196,612.69
WHA <XD> 4.40 4.42 4.14 4.22 -0.18 -4.09 ATO ATO 147,283,734 622,206.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่