สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 11/07/2020 03:20:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,350.50 -15.31 -1.12 1,363.28 1,346.72 16,288,540 64,196.73
SET50 885.71 -14.22 -1.58 896.94 882.13 1,003,855 27,170.96
SET100 1,967.56 -28.57 -1.43 1,990.84 1,960.35 2,754,858 39,701.13
sSET 605.73 -2.42 -0.40 608.17 603.72 445,660 3,493.22
SETCLMV 920.31 -12.14 -1.30 930.14 915.72 1,245,775 16,345.21
SETHD 914.16 -12.49 -1.35 925.65 909.64 462,789 12,982.52
SETTHSI 822.11 -12.49 -1.50 833.04 819.97 1,059,465 27,834.97
SETWB 907.24 -7.14 -0.78 912.54 901.59 522,788 11,065.09
mai 302.74 -3.58 -1.17 306.57 302.74 747,059 1,379.56
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 467 6,840,858
ไม่เปลี่ยนแปลง 334 958,505
ลดลง 1,108 8,775,005
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 14,622.92 210.37
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 106.63 27.10
P/E (เท่า) 19.15 23.11
P/BV (เท่า) 1.51 1.48
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.75 3.00
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.60 5.60 5.40 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 121,800 672.21
AU  9.55 9.80 9.55 9.70 +0.10 +1.04 9.70 9.75 2,229,488 21,596.04
JCKH <C> 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 2,001 0.50
KASET  1.56 1.57 1.55 1.57 0.00 0.00 1.56 1.58 30,300 47.14
MM  1.56 1.56 1.49 1.52 -0.04 -2.56 1.52 1.54 12,302 18.63
SUN  2.26 2.48 2.20 2.30 +0.08 +3.60 2.30 2.32 1,433,300 3,260.85
TACC  5.60 5.80 5.50 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 14,357,371 80,817.56
TMILL  3.12 3.18 3.10 3.12 +0.02 +0.65 3.12 3.14 685,100 2,146.92
XO  7.30 7.40 7.20 7.25 -0.15 -2.03 7.25 7.30 1,771,801 12,925.12

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.05 1.07 1.03 1.07 0.00 0.00 1.05 1.07 90,100 93.71
BIZ  3.82 3.84 3.70 3.72 -0.12 -3.12 3.72 3.76 341,810 1,294.00
DOD  8.40 8.55 8.35 8.35 -0.10 -1.18 8.35 8.40 2,003,910 16,859.71
ECF  1.62 1.62 1.55 1.57 -0.05 -3.09 1.56 1.57 7,674,300 12,155.77
HPT  0.94 0.94 0.88 0.88 -0.05 -5.38 0.87 0.88 75,501 67.97
IP  10.90 10.90 10.40 10.60 -0.40 -3.64 10.60 10.70 1,807,349 19,266.21
JUBILE  15.50 15.70 15.30 15.60 +0.20 +1.30 15.50 15.60 54,701 846.18
MOONG  3.56 3.62 3.54 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.60 153,801 547.16
NPK  12.10 12.20 12.00 12.20 -0.40 -3.17 12.10 12.20 1,601 19.45
OCEAN  0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 0.00 0.93 0.94 802,100 751.28
TM  2.40 2.40 2.36 2.38 -0.02 -0.83 2.36 2.38 248,800 591.75

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  0.68 0.78 0.68 0.78 +0.10 +14.71 0.78 - 9,657,881 7,235.89
AF  0.58 0.58 0.56 0.57 -0.01 -1.72 0.56 0.57 72,500 41.00
AIRA  - - - - - - 0.97 0.98 - -
ASN  4.92 5.40 4.52 5.15 +0.41 +8.65 4.76 5.00 98,702 527.73
BROOK  0.41 0.42 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 2,837,022 1,153.16
CHAYO  7.05 7.25 6.75 6.85 -0.30 -4.20 6.85 6.90 31,507,469 221,259.72
GCAP  1.65 1.67 1.62 1.64 -0.02 -1.20 1.64 1.65 4,035,630 6,633.71
LIT  3.28 3.28 3.22 3.24 -0.04 -1.22 3.22 3.24 112,501 364.68
MITSIB  1.07 1.09 1.06 1.08 -0.01 -0.92 1.07 1.08 634,701 681.22
SGF  0.62 0.65 0.62 0.63 +0.01 +1.61 0.62 0.63 15,068,900 9,627.57

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  2.66 2.68 2.60 2.64 +0.02 +0.76 2.62 2.64 595,876 1,571.26
ADB  0.79 0.79 0.73 0.73 -0.05 -6.41 0.73 0.76 146,700 110.31
BM  2.08 2.08 2.04 2.04 -0.02 -0.97 2.04 2.06 58,600 119.67
CHO  0.54 0.54 0.53 0.53 -0.01 -1.85 0.53 0.54 1,174,500 625.50
CHOW  2.10 2.14 2.04 2.08 -0.08 -3.70 2.06 2.08 536,100 1,126.11
CIG  0.23 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 142,900 32.87
COLOR  1.10 1.12 1.10 1.11 +0.01 +0.91 1.11 1.12 169,800 187.74
CPR  3.06 3.06 3.00 3.00 -0.04 -1.32 3.00 3.02 41,400 124.90
FPI  1.65 1.65 1.57 1.57 -0.07 -4.27 1.57 1.58 1,150,487 1,840.33
GTB  0.56 0.57 0.55 0.56 0.00 0.00 0.56 0.57 341,600 191.36
KCM  0.49 0.55 0.48 0.55 +0.07 +14.58 0.55 - 14,802,101 7,950.24
KUMWEL  1.07 1.07 1.04 1.07 0.00 0.00 1.05 1.07 2,700,201 2,850.87
KWM  0.80 0.80 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 1,098,801 864.19
MBAX  4.70 4.76 4.66 4.70 +0.04 +0.86 4.68 4.70 1,067,101 5,012.93
MGT  1.77 1.80 1.75 1.76 -0.03 -1.68 1.75 1.76 259,800 459.65
NDR  1.23 1.23 1.22 1.23 0.00 0.00 1.23 1.24 146,200 178.98
PDG  3.46 3.46 3.42 3.42 0.00 0.00 3.42 3.44 186,610 641.01
PIMO  1.35 1.38 1.34 1.34 -0.02 -1.47 1.33 1.34 1,831,300 2,484.56
PJW  1.39 1.40 1.36 1.38 -0.01 -0.72 1.38 1.39 1,502,400 2,083.02
PPM  0.81 0.83 0.80 0.83 0.00 0.00 0.80 0.83 129,100 104.57
RWI  1.40 1.40 1.35 1.35 -0.06 -4.26 1.35 1.38 654,000 899.07
SALEE  0.71 0.71 0.68 0.69 0.00 0.00 0.69 0.70 2,700 1.86
SANKO  0.97 0.98 0.95 0.96 0.00 0.00 0.95 0.96 84,000 80.34
SELIC  2.32 2.44 2.28 2.44 +0.12 +5.17 2.42 2.44 2,107,574 4,974.01
SWC  3.96 4.00 3.92 3.96 +0.02 +0.51 3.96 3.98 100,200 396.43
TMC  0.55 0.55 0.53 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 200,800 106.84
TMI  0.64 0.66 0.63 0.64 0.00 0.00 0.63 0.64 1,717,100 1,102.84
TMW  37.25 37.25 36.50 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 56,400 2,071.72
TPAC  11.80 12.20 11.80 12.20 +0.20 +1.67 11.70 12.10 200 2.40
TPLAS  1.40 1.45 1.36 1.36 -0.05 -3.55 1.36 1.37 6,539,814 9,245.55
UBIS  4.70 4.70 4.66 4.66 0.00 0.00 4.64 4.70 8,500 39.67
UEC  0.89 0.89 0.86 0.88 -0.01 -1.12 0.86 0.88 33,600 29.54
UKEM  0.63 0.64 0.63 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 395,310 249.12
UREKA  0.94 0.96 0.91 0.93 +0.01 +1.09 0.93 0.94 8,034,600 7,488.57
YUASA  15.10 15.40 14.40 14.50 -0.50 -3.33 14.50 14.60 421,400 6,252.31
ZIGA  1.51 1.51 1.47 1.49 -0.01 -0.67 1.48 1.49 77,403 114.90

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  3.76 3.76 3.58 3.62 -0.20 -5.24 3.62 3.64 19,034,459 69,442.09
ARIN  0.99 0.99 0.95 0.97 -0.01 -1.02 0.96 0.97 1,406,300 1,362.90
ARROW  7.30 7.40 7.30 7.30 -0.05 -0.68 7.30 7.40 44,201 323.62
BC  0.99 1.01 0.99 1.01 +0.01 +1.00 0.99 1.01 30,600 30.60
BSM  0.26 0.26 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 125,900 31.74
BTW  0.86 0.86 0.84 0.84 -0.02 -2.33 0.84 0.86 382,300 324.17
CAZ  1.56 1.57 1.52 1.54 -0.03 -1.91 1.53 1.54 1,132,901 1,751.38
CHEWA  0.44 0.45 0.43 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 2,068,481 914.38
CMC  0.88 0.94 0.80 0.80 -0.05 -5.88 0.80 0.81 34,799,504 31,000.74
CRD  0.53 0.53 0.51 0.52 0.00 0.00 0.51 0.52 182,700 93.41
DIMET  0.38 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 3,381,500 1,240.68
FLOYD  1.05 1.06 1.04 1.04 0.00 0.00 1.04 1.05 234,400 244.59
HYDRO <C> 0.13 0.14 0.13 0.14 +0.01 +7.69 0.13 0.14 224,900 29.28
JSP  0.24 0.24 0.23 0.23 -0.01 -4.17 0.23 0.24 1,744,900 405.13
K  1.07 1.07 0.88 0.88 -0.13 -12.87 0.88 0.90 9,278,930 9,369.67
KUN  0.89 0.90 0.88 0.88 -0.02 -2.22 0.88 0.89 581,100 517.03
META  0.41 0.43 0.41 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 2,232,700 927.29
PPS  0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 0.00 0.43 0.44 705,724 307.09
PROUD  0.95 1.03 0.95 0.97 -0.02 -2.02 0.95 0.97 15,900 15.35
SMART  1.12 1.13 1.05 1.10 -0.03 -2.65 1.06 1.10 3,314,160 3,640.27
STAR  2.54 2.54 2.40 2.40 -0.16 -6.25 2.40 2.48 34,300 84.30
STC  0.73 0.75 0.70 0.71 -0.02 -2.74 0.71 0.72 6,005,200 4,326.27
STI  6.60 6.80 6.55 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 1,888,400 12,614.01
T <C> 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 -33.33 0.02 0.03 107,501 2.76
TAPAC  3.94 4.06 3.90 3.98 0.00 0.00 3.94 3.98 400,000 1,592.88
THANA  0.93 0.93 0.93 0.93 0.00 0.00 0.88 0.90 100 0.09
TIGER  1.61 1.67 1.61 1.62 +0.02 +1.25 1.60 1.62 105,700 174.28
TITLE  1.84 1.86 1.81 1.84 +0.04 +2.22 1.83 1.84 5,363,800 9,915.67

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.79 0.79 0.75 0.79 -0.01 -1.25 0.76 0.79 88,800 68.46
AGE  0.76 0.79 0.75 0.75 -0.01 -1.32 0.75 0.77 6,502,024 5,004.49
AIE  0.68 0.70 0.68 0.68 -0.01 -1.45 0.67 0.68 14,085,100 9,621.36
PSTC  1.84 1.87 1.83 1.83 -0.02 -1.08 1.83 1.84 4,236,330 7,794.62
QTC  4.38 4.40 4.30 4.36 +0.04 +0.93 4.30 4.36 200,700 871.26
SAAM  1.11 1.11 1.08 1.08 -0.03 -2.70 1.08 1.10 185,400 202.59
SEAOIL  2.46 2.48 2.44 2.44 -0.02 -0.81 2.44 2.46 335,076 821.53
SR  0.72 0.76 0.70 0.76 +0.04 +5.56 0.73 0.76 218,600 162.65
TAKUNI  0.40 0.40 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 1,100,100 429.60
TPCH  12.80 12.90 12.50 12.50 -0.40 -3.10 12.50 12.60 2,124,706 26,928.13
TRT  - - - - - - 1.66 1.68 - -
UMS <C> 0.30 0.32 0.28 0.32 +0.02 +6.67 0.29 0.32 110,100 31.74
UPA  0.26 0.27 0.25 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 5,579,501 1,445.81
UWC <C> 0.05 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 6,471,100 319.19

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  0.95 0.97 0.95 0.96 -0.01 -1.03 0.95 0.96 5,200 4.94
AMA  5.45 5.55 5.25 5.25 -0.20 -3.67 5.25 5.30 1,015,520 5,505.50
ARIP  0.34 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.33 0.34 128,600 44.53
ATP30  0.79 0.80 0.78 0.78 -0.02 -2.50 0.78 0.80 4,664,641 3,676.04
AUCT  7.60 7.70 7.55 7.60 -0.05 -0.65 7.60 7.65 2,464,850 18,701.58
BOL  3.60 3.60 3.50 3.50 -0.06 -1.69 3.50 3.56 503,900 1,780.52
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  1.04 1.14 1.02 1.06 +0.04 +3.92 1.05 1.06 6,992,940 7,667.44
D  3.50 3.60 3.48 3.50 -0.02 -0.57 3.48 3.50 491,600 1,733.22
DCORP  0.37 0.38 0.35 0.37 0.00 0.00 0.36 0.37 803,900 291.08
EFORL <C> 0.03 0.04 0.03 0.03 -0.01 -25.00 0.03 0.04 9,721,300 291.72
ETE  1.18 1.18 1.15 1.15 -0.03 -2.54 1.15 1.16 2,570,701 2,984.86
FSMART  6.15 6.15 6.05 6.10 -0.05 -0.81 6.10 6.15 949,886 5,787.43
FVC  0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 147,700 59.20
GSC  1.02 1.03 1.02 1.03 +0.13 +14.44 1.03 - 6,070,267 6,224.72
HARN  2.18 2.18 2.14 2.14 -0.02 -0.93 2.14 2.16 340,100 735.12
IMH  2.36 2.36 2.28 2.34 -0.04 -1.68 2.32 2.34 687,242 1,592.26
JKN  5.85 6.20 5.85 6.10 +0.15 +2.52 6.05 6.10 17,052,977 103,010.33
KIAT  0.46 0.47 0.45 0.45 -0.01 -2.17 0.45 0.46 2,053,300 942.98
KOOL  0.92 0.94 0.90 0.91 -0.02 -2.15 0.91 0.92 1,720,414 1,574.22
LDC  0.70 0.74 0.63 0.74 +0.01 +1.37 0.66 0.70 140,200 90.79
MORE  0.35 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 12,658,200 4,483.65
MPG <C> 0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 28,800 5.64
MVP  1.25 1.28 1.23 1.24 -0.02 -1.59 1.24 1.27 438,400 547.26
NBC  0.69 0.71 0.69 0.71 +0.02 +2.90 0.71 0.72 34,100 23.91
NCL  0.77 0.79 0.77 0.78 +0.01 +1.30 0.78 0.79 591,400 461.11
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 719,600 7.20
NINE  1.78 1.80 1.74 1.74 -0.02 -1.14 1.74 1.80 2,700 4.81
OTO  2.86 2.90 2.84 2.88 +0.04 +1.41 2.86 2.88 235,210 672.79
PHOL  2.88 2.88 2.76 2.84 -0.02 -0.70 2.80 2.84 1,354,700 3,806.95
PICO  3.44 3.44 3.36 3.40 -0.02 -0.58 3.22 3.40 1,400 4.75
QLT  4.14 4.22 4.12 4.16 +0.02 +0.48 4.10 4.16 4,700 19.63
RP  1.75 1.80 1.65 1.73 -0.02 -1.14 1.70 1.73 448,850 755.23
SE  1.28 1.29 1.27 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 8,600 10.98
SONIC  1.04 1.04 1.02 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 271,600 279.96
SPA  6.75 6.80 6.60 6.70 -0.05 -0.74 6.65 6.70 628,310 4,200.64
THMUI  0.62 0.64 0.62 0.63 +0.01 +1.61 0.63 0.64 202,200 126.68
TNDT  3.02 3.14 3.00 3.12 +0.08 +2.63 3.12 3.14 300,700 930.55
TNH  33.00 33.00 32.50 32.50 0.00 0.00 32.50 33.50 7,102 233.06
TNP  2.88 3.04 2.82 3.00 +0.14 +4.90 2.98 3.00 8,339,626 24,847.31
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  0.96 0.98 0.96 0.97 0.00 0.00 0.97 0.98 3,693,165 3,581.02
TVT  0.62 0.71 0.62 0.71 +0.09 +14.52 0.71 - 8,367,747 5,873.72
VL  1.22 1.28 1.22 1.27 +0.06 +4.96 1.27 1.28 61,399,945 77,167.14
WINNER  2.90 2.96 2.86 2.86 -0.08 -2.72 2.86 2.94 302,400 879.14
YGG  12.60 12.70 11.40 12.10 -0.80 -6.20 12.10 12.20 1,466,227 17,908.41

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  2.06 2.06 1.86 1.88 -0.16 -7.84 1.88 1.90 3,539,785 6,879.42
COMAN  2.16 2.24 2.12 2.12 -0.04 -1.85 2.12 2.16 129,400 280.54
ICN  1.93 1.94 1.90 1.90 -0.03 -1.55 1.90 1.92 659,420 1,258.32
INSET  3.50 3.56 3.46 3.48 -0.06 -1.69 3.48 3.50 14,681,920 51,561.03
IRCP  0.44 0.45 0.44 0.45 0.00 0.00 0.44 0.45 52,308 23.23
ITEL  3.24 3.24 3.16 3.18 -0.06 -1.85 3.18 3.20 1,459,246 4,660.58
NETBAY  33.75 33.75 33.00 33.25 -0.75 -2.21 33.25 33.50 210,503 7,016.88
PLANET  1.03 1.05 1.00 1.00 -0.01 -0.99 1.00 1.01 542,119 550.62
SIMAT  3.56 3.64 3.46 3.50 0.00 0.00 3.48 3.50 11,564,675 40,691.31
SKY  14.50 14.60 14.40 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 349,300 5,064.39
SPVI  2.92 3.04 2.76 2.80 -0.14 -4.76 2.80 2.82 36,563,060 105,707.08
TPS  2.40 2.44 2.36 2.36 -0.06 -2.48 2.36 2.40 3,849,600 9,248.66
VCOM  3.28 3.28 3.18 3.18 -0.04 -1.24 3.18 3.20 5,600,491 18,027.71
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่