สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/01/2022 03:19:49
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,652.73 -4.23 -0.26 1,655.42 1,641.86 29,877,028 81,426.12
SET50 987.06 -3.38 -0.34 989.43 980.71 2,418,398 41,979.31
SET100 2,251.59 -6.47 -0.29 2,255.96 2,235.95 3,796,193 55,213.42
sSET 1,148.20 -11.58 -1.00 1,157.45 1,139.81 3,692,192 7,193.53
SETCLMV 1,012.92 -2.15 -0.21 1,014.25 1,004.54 1,406,620 26,849.72
SETHD 1,180.37 -4.06 -0.34 1,182.25 1,172.16 2,173,090 17,563.40
SETTHSI 1,042.57 -3.16 -0.30 1,044.08 1,035.36 3,532,464 47,976.25
SETWB 930.11 +2.15 +0.23 932.77 924.96 411,063 11,160.13
mai 661.85 -0.87 -0.13 663.21 650.62 3,644,271 7,215.13
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 580 8,689,453
ไม่เปลี่ยนแปลง 524 8,670,817
ลดลง 1,343 16,111,099
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,550.91 537.35
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 18.71 14.58
P/E (เท่า) 20.74 67.05
P/BV (เท่า) 1.78 3.90
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.11 1.04
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.05 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 37,529 188.49
AU  10.50 10.60 10.30 10.30 0.00 0.00 10.30 10.40 3,392,141 35,508.24
JCKH  0.41 0.41 0.39 0.41 0.00 0.00 0.40 0.41 16,741,102 6,697.28
KASET  1.71 1.72 1.68 1.69 -0.03 -1.74 1.69 1.70 468,400 794.03
MUD  2.32 2.36 2.28 2.34 +0.02 +0.86 2.30 2.34 150,000 347.68
TACC  7.40 7.45 7.30 7.35 0.00 0.00 7.35 7.40 940,393 6,933.97
TMILL  3.96 3.96 3.86 3.88 -0.04 -1.02 3.88 3.90 1,006,805 3,910.16
XO  21.70 21.90 20.70 21.20 -0.50 -2.30 21.20 21.30 5,699,706 121,835.55

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  2.02 2.10 2.02 2.06 +0.04 +1.98 2.06 2.08 35,749,100 73,208.67
BGT  1.35 1.36 1.33 1.33 +0.01 +0.76 1.33 1.35 2,740,100 3,683.45
BIZ  9.15 9.15 8.95 9.10 -0.05 -0.55 9.05 9.10 288,500 2,600.02
DOD  11.00 11.30 10.90 11.00 0.00 0.00 11.00 11.10 2,722,466 30,160.36
ECF  1.83 1.83 1.80 1.81 -0.03 -1.63 1.81 1.82 2,647,749 4,802.02
EFORL <C> 0.19 0.19 0.18 0.19 0.00 0.00 0.18 0.19 59,469,870 11,235.03
HPT  0.93 0.94 0.92 0.94 0.00 0.00 0.93 0.94 4,852,701 4,512.00
IP  21.10 21.30 20.60 21.00 +0.10 +0.48 21.00 21.10 2,419,547 50,833.42
JP  7.35 7.40 7.10 7.20 -0.20 -2.70 7.20 7.25 3,008,988 21,680.89
JUBILE  23.50 23.70 23.30 23.50 -0.30 -1.26 23.40 23.50 50,301 1,178.45
MOONG  5.15 5.15 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 158,800 813.44
NPK  14.80 14.80 14.80 14.80 +0.70 +4.96 14.70 14.90 304 4.50
SMD  14.40 14.40 13.40 13.50 -0.90 -6.25 13.50 13.60 4,061,794 55,400.37
TM  3.60 3.60 3.52 3.56 -0.04 -1.11 3.56 3.58 1,033,724 3,684.43
WINMED  5.85 5.95 5.85 5.90 +0.05 +0.85 5.85 5.90 573,911 3,374.30

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 1.24 1.24 1.22 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 135,800 167.63
AF  1.48 1.54 1.37 1.39 -0.09 -6.08 1.39 1.40 51,873,592 74,271.03
AIRA  2.26 2.28 2.18 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 2,640,378 5,874.68
ASN  3.44 3.90 3.38 3.50 +0.08 +2.34 3.50 3.60 44,520 157.14
BROOK  1.14 1.15 1.02 1.07 -0.09 -7.76 1.07 1.08 412,648,231 442,944.93
GCAP  2.34 2.40 2.24 2.32 +0.02 +0.87 2.30 2.32 15,919,490 37,179.40
LIT  3.10 3.14 3.04 3.12 0.00 0.00 3.10 3.12 1,404,370 4,325.80
MITSIB  1.15 1.15 1.12 1.13 -0.02 -1.74 1.13 1.15 798,918 906.57
SGF  1.24 1.27 1.22 1.25 -0.02 -1.57 1.24 1.25 113,716,943 141,251.22
TQR  14.70 14.70 14.30 14.60 -0.10 -0.68 14.50 14.60 194,700 2,814.86

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  2.00 2.02 1.97 1.98 -0.02 -1.00 1.98 1.99 3,798,661 7,551.55
BM  5.00 5.30 5.00 5.20 +0.10 +1.96 5.20 5.25 43,090,202 223,073.22
CHO  1.03 1.09 1.01 1.07 +0.01 +0.94 1.07 1.08 167,230,536 175,218.01
CHOW  3.50 3.50 3.44 3.48 -0.10 -2.79 3.48 3.56 52,500 182.60
CIG  0.77 0.78 0.76 0.77 0.00 0.00 0.76 0.77 1,528,801 1,173.90
COLOR  2.18 2.26 2.16 2.26 +0.08 +3.67 2.24 2.26 10,806,219 24,009.49
CPR  3.86 3.92 3.86 3.92 0.00 0.00 3.88 3.92 36,801 142.89
FPI  3.38 3.58 3.38 3.58 +0.14 +4.07 3.58 3.60 3,082,601 10,701.11
GTB  1.01 1.01 0.97 0.97 -0.03 -3.00 0.97 0.99 5,089,801 5,020.81
KCM  1.09 1.09 1.05 1.07 -0.01 -0.93 1.06 1.07 2,352,000 2,510.88
KUMWEL  2.92 2.98 2.90 2.92 -0.06 -2.01 2.92 2.96 1,219,108 3,590.33
KWM  3.98 4.00 3.82 3.90 -0.10 -2.50 3.90 3.92 4,649,131 18,088.61
MBAX  5.35 5.35 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 155,800 825.98
MGT  6.20 6.60 6.20 6.40 +0.15 +2.40 6.40 6.50 1,858,835 11,932.35
NDR  2.70 2.70 2.68 2.68 -0.02 -0.74 2.68 2.70 66,600 178.52
PACO  3.08 3.08 2.94 2.98 -0.10 -3.25 2.98 3.00 8,502,752 25,417.18
PDG  4.02 4.02 3.98 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 62,100 248.46
PIMO  3.58 3.60 3.52 3.54 -0.04 -1.12 3.54 3.58 3,117,611 11,073.01
PJW  4.14 4.26 4.08 4.26 +0.06 +1.43 4.24 4.26 3,764,080 15,642.36
PPM  3.40 3.46 3.32 3.34 -0.08 -2.34 3.34 3.38 5,774,464 19,520.94
PRAPAT  1.69 1.70 1.66 1.70 +0.01 +0.59 1.68 1.70 1,292,200 2,176.12
RWI  1.71 1.72 1.64 1.66 -0.05 -2.92 1.66 1.67 15,228,406 25,466.90
SALEE  1.20 1.20 1.17 1.17 -0.03 -2.50 1.17 1.19 787,401 930.98
SANKO  1.60 1.65 1.60 1.61 -0.01 -0.62 1.61 1.64 1,266,200 2,045.20
SELIC  3.16 3.28 3.16 3.18 +0.02 +0.63 3.16 3.18 1,285,168 4,133.12
SFT  6.70 6.80 6.55 6.75 +0.05 +0.75 6.70 6.75 604,500 4,027.10
SWC  7.60 7.60 7.50 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 220,059 1,659.19
TMC  1.28 1.30 1.28 1.29 +0.01 +0.78 1.29 1.30 443,615 569.30
TMI  1.10 1.10 1.07 1.10 +0.01 +0.92 1.08 1.10 884,965 955.98
TMW  39.25 40.00 39.00 39.50 -0.25 -0.63 39.00 39.50 2,601 102.06
TPLAS  2.82 2.84 2.78 2.78 -0.04 -1.42 2.78 2.80 334,911 936.96
TRV  4.12 4.12 4.06 4.08 0.00 0.00 4.08 4.10 464,275 1,897.53
UBIS  6.10 6.10 5.90 5.95 -0.05 -0.83 5.95 6.05 1,309,326 7,818.06
UEC  2.36 2.36 2.28 2.32 -0.02 -0.85 2.28 2.32 833,559 1,914.08
UKEM  2.52 2.52 2.40 2.44 -0.08 -3.17 2.42 2.44 16,189,659 39,387.72
UREKA  2.56 2.78 2.56 2.66 +0.10 +3.91 2.66 2.68 39,817,185 107,004.55
YUASA  15.60 15.70 15.50 15.60 -0.10 -0.64 15.50 15.60 6,800 105.63
ZIGA  4.80 4.88 4.78 4.82 -0.04 -0.82 4.82 4.84 9,612,220 46,308.06

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  2.80 2.88 2.80 2.88 +0.06 +2.13 2.84 2.88 4,575,619 13,071.89
ARIN  2.02 2.04 1.91 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.00 5,165,501 10,203.83
ARROW  8.30 8.35 8.20 8.35 +0.05 +0.60 8.30 8.35 44,500 368.38
BC  2.16 2.26 2.16 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 9,216,535 20,496.28
BSM  0.41 0.41 0.40 0.40 -0.01 -2.44 0.40 0.41 2,223,604 905.57
BTW  0.95 0.95 0.93 0.94 -0.01 -1.05 0.94 0.95 2,393,601 2,246.29
CAZ  4.12 4.24 3.90 4.14 -0.04 -0.96 4.14 4.20 4,562,592 18,594.78
CHEWA  1.14 1.15 1.07 1.10 -0.02 -1.79 1.09 1.10 73,188,827 81,803.59
CPANEL  8.70 9.15 8.60 9.10 +0.35 +4.00 9.05 9.10 1,706,833 15,246.63
CRD  1.50 1.50 1.36 1.38 -0.13 -8.61 1.38 1.39 27,369,178 39,313.64
DHOUSE  1.21 1.24 1.21 1.22 -0.02 -1.61 1.22 1.23 891,804 1,085.68
DIMET <C> 0.63 0.64 0.60 0.61 -0.02 -3.17 0.61 0.62 38,904,348 23,835.68
DPAINT  9.10 9.15 8.95 9.05 0.00 0.00 9.05 9.15 3,032,501 27,416.01
FLOYD  1.72 1.72 1.70 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.72 487,201 830.51
HYDRO <C> 0.30 0.35 0.29 0.35 +0.04 +12.90 0.34 0.35 83,163,247 26,252.53
IND  1.97 1.97 1.92 1.95 0.00 0.00 1.94 1.95 1,635,503 3,167.11
JAK  1.70 1.70 1.66 1.68 -0.02 -1.18 1.67 1.68 460,801 772.71
JSP  0.89 0.91 0.88 0.89 0.00 0.00 0.89 0.90 95,719,622 85,284.87
K  2.48 2.48 2.16 2.36 -0.12 -4.84 2.32 2.36 7,463,456 17,346.06
KUN  2.48 2.52 2.46 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 645,242 1,601.69
META  0.58 0.59 0.57 0.58 +0.01 +1.75 0.57 0.58 12,546,576 7,228.87
PPS  0.88 0.89 0.86 0.87 -0.01 -1.14 0.87 0.88 8,240,995 7,203.33
PROS  2.96 2.98 2.92 2.94 -0.02 -0.68 2.94 2.96 502,809 1,478.50
PROUD  1.64 1.86 1.61 1.69 +0.09 +5.62 1.69 1.72 19,293,701 34,252.84
PSG <C> 1.38 1.40 1.34 1.40 +0.02 +1.45 1.39 1.40 56,261,629 77,482.29
SK  1.32 1.32 1.27 1.29 -0.02 -1.53 1.29 1.31 2,156,200 2,789.06
SMART  0.90 0.90 0.88 0.90 +0.01 +1.12 0.89 0.90 2,792,799 2,488.77
STAR <SP, NC> - - - - - - - - - -
STC  0.84 0.84 0.82 0.83 0.00 0.00 0.82 0.83 852,200 706.85
STI  8.55 8.60 8.25 8.25 -0.35 -4.07 8.25 8.30 1,020,444 8,571.82
TAPAC  2.94 3.06 2.94 3.00 +0.04 +1.35 3.00 3.02 1,694,810 5,082.52
THANA  1.35 1.37 1.34 1.35 0.00 0.00 1.34 1.35 68,600 92.40
TIGER  2.22 2.22 2.18 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.24 72,100 158.78
TITLE  2.52 2.52 2.42 2.42 -0.04 -1.63 2.42 2.46 2,934,000 7,256.56

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  2.76 2.86 2.72 2.82 +0.04 +1.44 2.82 2.84 2,853,900 7,987.47
PSTC  2.58 2.58 2.44 2.52 -0.06 -2.33 2.50 2.52 68,744,920 171,879.07
SAAM  8.35 8.55 8.20 8.55 +0.20 +2.40 8.50 8.55 3,252,600 27,279.36
SEAOIL  3.16 3.22 3.12 3.14 -0.06 -1.88 3.14 3.18 2,046,901 6,470.68
SR  1.42 1.42 1.38 1.41 +0.01 +0.71 1.39 1.41 343,500 479.18
STOWER <C> 0.08 0.09 0.07 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 116,353,886 9,308.89
TAKUNI  1.75 1.87 1.61 1.62 -0.05 -2.99 1.62 1.63 340,413,096 607,771.19
TPCH  11.90 12.00 11.80 12.00 +0.10 +0.84 11.90 12.00 267,112 3,166.92
TRT  3.22 3.22 3.00 3.10 -0.10 -3.12 3.10 3.20 914,700 2,838.81
UMS <C> 1.30 1.30 1.27 1.30 0.00 0.00 1.29 1.30 55,400 71.02
UPA  0.36 0.37 0.35 0.37 +0.02 +5.71 0.36 0.37 158,223,759 57,378.72

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
ADD  28.75 30.00 28.50 29.00 +0.50 +1.75 29.00 29.50 1,423,280 41,609.25
AKP  2.50 2.56 2.42 2.54 +0.04 +1.60 2.52 2.54 8,584,700 21,527.54
AMA  5.00 5.10 4.98 5.10 +0.05 +0.99 5.00 5.10 526,900 2,644.97
ARIP  1.25 1.37 1.12 1.14 -0.10 -8.06 1.14 1.15 284,261,332 366,585.94
ATP30  2.16 2.26 2.12 2.14 -0.02 -0.93 2.12 2.14 9,199,350 20,126.67
AUCT  9.55 9.70 9.50 9.65 +0.10 +1.05 9.60 9.65 1,443,041 13,823.26
BOL  16.50 16.80 16.10 16.50 -0.30 -1.79 16.40 16.50 1,461,408 24,006.90
CMO  9.65 9.95 9.35 9.95 +0.30 +3.11 9.90 9.95 3,694,984 35,818.03
D  3.80 3.84 3.78 3.82 +0.02 +0.53 3.82 3.84 181,881 693.71
DV8 <C> 1.01 1.03 0.77 0.89 -0.10 -10.10 0.88 0.89 21,479,938 19,205.87
ETE  1.71 1.71 1.67 1.69 -0.01 -0.59 1.68 1.69 317,048 534.39
FSMART  10.90 10.90 10.60 10.80 -0.10 -0.92 10.70 10.80 2,692,934 28,882.97
FVC  1.48 1.55 1.43 1.50 0.00 0.00 1.49 1.50 20,708,180 30,907.90
GLORY  4.26 4.40 4.26 4.38 +0.08 +1.86 4.36 4.38 907,501 3,928.64
GSC  2.94 2.98 2.92 2.94 -0.02 -0.68 2.92 2.94 963,500 2,828.43
HARN  2.38 2.38 2.36 2.36 -0.02 -0.84 2.36 2.38 147,601 350.53
HEMP <C> 7.75 8.00 7.70 7.95 +0.15 +1.92 7.95 8.00 524,606 4,131.63
HL  20.20 20.20 18.70 19.50 -0.60 -2.99 19.50 19.60 4,113,663 79,394.79
IMH  18.20 19.30 18.20 19.10 +0.70 +3.80 19.00 19.10 2,044,089 38,641.07
KK  3.50 3.52 3.42 3.46 -0.08 -2.26 3.46 3.50 576,105 1,989.97
KOOL  0.98 0.99 0.93 0.94 -0.04 -4.08 0.94 0.95 43,726,860 41,666.60
LDC  1.36 1.37 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 1.38 23,600 32.28
LEO  15.90 15.90 14.90 14.90 -1.00 -6.29 14.90 15.00 12,346,010 187,172.21
MORE  1.50 1.56 1.49 1.56 +0.05 +3.31 1.55 1.56 48,462,800 74,164.96
MVP  4.92 4.98 4.50 4.56 -0.59 -11.46 4.54 4.56 7,652,664 35,864.23
NBC  1.24 1.43 1.20 1.38 +0.14 +11.29 1.38 1.39 61,153,218 82,993.87
NCL  4.46 4.74 4.42 4.70 +0.20 +4.44 4.68 4.70 46,306,138 214,990.98
NEWS <C> 0.06 0.06 0.05 0.06 0.00 0.00 0.05 0.06 138,487,814 7,915.69
NINE  3.78 3.80 3.70 3.70 +0.02 +0.54 3.70 3.80 1,100 4.14
OTO  18.00 18.80 18.00 18.50 +0.60 +3.35 18.50 18.60 10,487,160 193,873.95
PHOL  4.14 4.14 4.00 4.10 -0.04 -0.97 4.08 4.12 1,946,077 7,905.06
PICO  4.98 5.10 4.76 4.92 +0.04 +0.82 4.78 4.92 18,800 92.46
QLT  4.12 4.18 4.12 4.18 0.00 0.00 4.18 4.20 71,200 295.62
RP  2.20 2.22 2.18 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 23,510 51.77
SE  1.37 1.39 1.35 1.36 +0.01 +0.74 1.36 1.37 3,860,899 5,292.71
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  4.46 4.56 4.42 4.50 -0.02 -0.44 4.48 4.50 17,045,839 76,253.74
SPA  6.90 6.90 6.75 6.85 0.00 0.00 6.85 6.90 523,502 3,562.69
THMUI  1.33 1.34 1.28 1.31 -0.03 -2.24 1.30 1.31 1,355,400 1,778.03
TNDT  1.25 1.27 1.22 1.24 -0.03 -2.36 1.23 1.24 8,522,611 10,566.34
TNH  33.75 34.50 33.75 34.00 -0.50 -1.45 34.00 34.25 22,400 762.82
TNP  5.35 5.35 5.15 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 1,448,510 7,536.56
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.13 1.13 1.06 1.07 -0.07 -6.14 1.07 1.08 20,265,340 22,034.43
TVT  1.25 1.29 1.25 1.26 +0.01 +0.80 1.26 1.27 16,280,811 20,606.59
VL  1.90 1.92 1.78 1.83 -0.10 -5.18 1.82 1.83 31,797,769 58,786.47
WINNER  2.42 2.42 2.38 2.38 -0.04 -1.65 2.38 2.40 706,810 1,692.47
YGG  35.00 40.25 34.75 39.50 +4.75 +13.67 39.50 39.75 19,274,899 726,479.71

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.64 3.72 3.50 3.54 -0.16 -4.32 3.54 3.58 6,789,465 24,481.68
BBIK  67.00 70.50 66.50 69.25 +0.50 +0.73 69.25 69.50 633,337 43,328.78
BE8  37.50 38.25 35.75 37.50 -0.25 -0.66 37.25 37.50 3,273,402 120,520.40
COMAN  6.95 7.05 6.80 6.95 0.00 0.00 6.85 6.95 391,101 2,685.49
DITTO  28.00 28.00 26.25 27.00 -1.25 -4.42 26.75 27.00 1,749,414 47,562.85
ICN  5.45 5.45 5.20 5.30 -0.15 -2.75 5.30 5.35 9,002,108 47,632.12
IIG  44.75 44.75 42.25 43.25 -1.50 -3.35 43.25 43.50 1,271,408 54,732.46
INSET  6.55 6.95 6.30 6.85 +0.20 +3.01 6.85 6.90 38,129,999 254,203.50
IRCP  2.24 2.24 2.14 2.22 -0.02 -0.89 2.20 2.22 11,541,511 25,339.36
NETBAY  23.90 23.90 23.60 23.70 -0.20 -0.84 23.70 23.80 633,324 15,052.91
PLANET  2.72 2.86 2.68 2.72 0.00 0.00 2.72 2.74 39,039,304 108,552.49
PROEN  7.35 7.35 6.95 7.25 -0.20 -2.68 7.20 7.25 4,068,045 29,062.57
SECURE  33.25 33.75 32.00 33.25 -0.50 -1.48 33.25 33.50 1,214,830 39,797.78
SICT  7.40 7.50 7.05 7.40 -0.05 -0.67 7.35 7.40 1,913,028 13,954.26
SIMAT  4.54 4.56 4.46 4.50 -0.04 -0.88 4.50 4.52 3,684,130 16,584.19
SPVI  6.55 6.75 6.40 6.60 -0.10 -1.49 6.60 6.65 11,167,693 73,221.05
TPS  2.82 2.88 2.78 2.78 -0.06 -2.11 2.78 2.84 5,541,684 15,620.80
VCOM  8.55 8.55 8.05 8.25 -0.25 -2.94 8.25 8.40 2,519,245 20,761.58
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่