สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:48:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 21/01/2021
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,829.77 248.96
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 17.82 4.20
P/E (เท่า) 30.22 77.96
P/BV (เท่า) 1.71 1.84
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.17 2.40
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.35 5.35 5.15 5.20 -0.15 -2.80 5.15 5.25 309,472 1,629.22
AU  10.50 10.60 10.20 10.20 -0.20 -1.92 10.20 10.30 4,206,405 43,740.49
JCKH <C> 0.32 0.33 0.29 0.32 0.00 0.00 0.31 0.32 30,200 9.38
KASET  1.16 1.22 1.15 1.19 +0.03 +2.59 1.18 1.19 2,052,804 2,458.18
MM  1.96 2.00 1.90 1.96 0.00 0.00 1.92 1.96 7,407 14.48
SUN  5.20 5.20 4.86 4.96 -0.19 -3.69 4.94 4.96 3,473,903 17,350.43
TACC  6.70 6.70 6.40 6.45 -0.20 -3.01 6.45 6.50 13,955,934 91,351.37
TMILL  3.38 3.38 3.32 3.32 -0.02 -0.60 3.30 3.32 278,831 928.25
XO  10.50 10.70 10.20 10.30 -0.10 -0.96 10.30 10.40 3,971,233 41,477.08

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  1.00 1.00 1.00 1.00 -0.01 -0.99 0.98 1.00 100 0.10
BIZ  3.74 3.82 3.70 3.78 +0.04 +1.07 3.74 3.78 481,600 1,808.99
DOD  9.50 9.55 9.20 9.25 -0.25 -2.63 9.25 9.30 5,334,620 50,028.68
ECF  1.35 1.37 1.34 1.35 +0.01 +0.75 1.35 1.36 14,064,200 19,076.00
HPT  0.95 0.97 0.92 0.92 -0.04 -4.17 0.92 0.93 4,146,479 3,879.05
IP  17.70 17.80 17.00 17.30 -0.30 -1.70 17.20 17.30 901,232 15,589.47
JUBILE  21.40 21.50 21.30 21.50 +0.10 +0.47 21.30 21.50 139,859 2,994.15
MOONG  4.12 4.12 4.10 4.10 -0.02 -0.49 4.08 4.10 33,500 137.47
NPK  - - - - - - 16.10 16.90 - -
OCEAN  1.05 1.06 1.02 1.03 -0.01 -0.96 1.03 1.04 6,109,219 6,337.81
TM  2.62 2.62 2.56 2.56 -0.04 -1.54 2.56 2.60 244,750 632.71

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  1.29 1.32 1.26 1.28 -0.01 -0.78 1.28 1.29 2,991,215 3,862.73
AF  0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.70 0.71 11,300 7.91
AIRA  1.04 1.04 1.02 1.02 -0.02 -1.92 1.02 1.04 4,100 4.23
ASN  4.50 4.78 4.50 4.78 +0.28 +6.22 4.44 4.78 2,100 9.48
BROOK  0.42 0.43 0.42 0.42 0.00 0.00 0.41 0.42 3,720,617 1,563.84
GCAP  1.80 2.06 1.77 2.00 +0.23 +12.99 1.99 2.00 43,620,560 85,011.21
LIT  3.96 3.98 3.84 3.84 -0.08 -2.04 3.84 3.90 507,751 1,978.12
MITSIB  1.00 1.01 0.98 0.99 0.00 0.00 0.98 0.99 540,900 536.94
SGF  1.01 1.03 0.94 0.95 -0.06 -5.94 0.94 0.95 28,768,830 28,217.89

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  4.30 4.30 4.28 4.30 -0.02 -0.46 4.28 4.30 280,160 1,199.94
ADB  0.93 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.92 0.93 584,399 541.38
BM  2.56 2.58 2.54 2.56 0.00 0.00 2.54 2.56 48,200 123.26
CHO  0.59 0.62 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.60 32,513,443 19,609.13
CHOW  4.06 4.06 3.98 4.00 0.00 0.00 4.00 4.02 199,944 803.08
CIG  0.28 0.28 0.27 0.27 0.00 0.00 0.27 0.28 2,961,000 805.46
COLOR  1.17 1.19 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.18 223,500 262.85
CPR  2.72 2.72 2.66 2.66 0.00 0.00 2.66 2.68 110,200 294.42
FPI  1.78 1.79 1.73 1.74 -0.02 -1.14 1.74 1.75 1,308,490 2,290.87
GTB  0.70 0.74 0.70 0.73 +0.03 +4.29 0.71 0.73 5,589,300 4,039.33
KCM  0.52 0.54 0.51 0.52 -0.01 -1.89 0.51 0.52 1,457,200 762.24
KUMWEL  1.16 1.16 1.14 1.15 -0.01 -0.86 1.13 1.15 561,500 646.67
KWM  1.28 1.28 1.22 1.23 -0.05 -3.91 1.23 1.24 4,599,483 5,762.10
MBAX  7.20 7.25 7.05 7.10 -0.10 -1.39 7.05 7.10 762,467 5,435.10
MGT  2.58 2.62 2.52 2.54 -0.08 -3.05 2.54 2.56 2,821,763 7,255.42
NDR  1.63 1.65 1.55 1.55 -0.08 -4.91 1.55 1.57 1,095,102 1,747.77
PDG  3.48 3.50 3.46 3.50 +0.04 +1.16 3.46 3.50 64,911 225.89
PIMO  2.48 2.50 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 5,777,130 14,211.86
PJW  1.79 1.82 1.79 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 762,300 1,372.47
PPM  0.92 0.96 0.92 0.93 +0.01 +1.09 0.93 0.94 541,000 505.72
PRAPAT  1.29 1.30 1.27 1.28 0.00 0.00 1.27 1.28 1,793,890 2,306.55
RWI  1.18 1.18 1.16 1.18 +0.01 +0.85 1.17 1.18 110,000 128.81
SALEE  0.70 0.70 0.69 0.70 +0.02 +2.94 0.68 0.70 152,201 105.07
SANKO  0.95 0.96 0.93 0.96 +0.02 +2.13 0.94 0.96 111,000 104.14
SELIC  2.10 2.10 2.06 2.06 -0.04 -1.90 2.06 2.08 1,207,178 2,492.01
SFT  4.46 4.48 4.34 4.36 -0.08 -1.80 4.36 4.40 1,317,500 5,778.27
SWC  5.10 5.25 5.10 5.25 +0.15 +2.94 5.20 5.25 203,145 1,053.11
TMC  0.71 0.71 0.71 0.71 -0.02 -2.74 0.71 0.73 7,600 5.40
TMI  0.80 0.81 0.77 0.79 +0.01 +1.28 0.77 0.79 3,478,050 2,746.78
TMW  35.75 36.00 35.00 35.50 +0.50 +1.43 35.00 35.50 3,000 106.05
TPAC  12.90 12.90 12.40 12.50 +0.10 +0.81 12.50 12.60 57,400 726.01
TPLAS  1.72 1.73 1.66 1.70 +0.04 +2.41 1.69 1.70 2,315,100 3,943.38
UBIS  5.60 5.75 5.55 5.75 +0.15 +2.68 5.70 5.75 85,623 484.10
UEC  1.10 1.12 1.10 1.12 +0.02 +1.82 1.11 1.12 337,650 373.58
UKEM  0.90 0.90 0.86 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 26,636,105 23,416.46
UREKA  0.81 0.82 0.80 0.80 0.00 0.00 0.80 0.82 303,720 245.62
YUASA  15.60 15.60 15.30 15.30 -0.20 -1.29 15.30 15.50 79,732 1,233.84
ZIGA  3.44 3.54 3.42 3.42 0.00 0.00 3.42 3.46 7,744,326 26,919.53

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  3.46 3.48 3.42 3.46 0.00 0.00 3.44 3.46 9,901,674 34,180.50
ARIN  0.76 0.76 0.74 0.76 0.00 0.00 0.74 0.75 229,610 170.18
ARROW  7.55 7.55 7.35 7.40 -0.05 -0.67 7.30 7.40 88,000 649.95
BC  0.97 1.01 0.96 1.01 +0.05 +5.21 1.00 1.01 76,601 74.32
BSM  0.26 0.27 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 232,500 60.08
BTW  0.80 0.84 0.79 0.81 +0.03 +3.85 0.80 0.81 1,063,997 860.36
CAZ  1.95 1.99 1.94 1.94 +0.01 +0.52 1.94 1.96 779,325 1,524.40
CHEWA  0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.51 0.52 252,546 128.85
CMC  0.79 0.80 0.79 0.80 +0.01 +1.27 0.79 0.80 184,300 146.68
CRD  0.47 0.47 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 94,201 44.26
DHOUSE  0.59 0.60 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 14,762,680 8,690.94
DIMET <C> 0.11 0.12 0.11 0.11 -0.01 -8.33 0.11 0.12 444,800 49.06
FLOYD  1.25 1.25 1.18 1.24 -0.02 -1.59 1.22 1.24 6,991,336 8,500.34
HYDRO <C> 0.26 0.27 0.25 0.27 0.00 0.00 0.26 0.27 877,275 228.76
IND  1.75 1.76 1.73 1.74 -0.01 -0.57 1.73 1.74 2,461,953 4,280.63
JAK  1.85 1.85 1.74 1.74 -0.10 -5.43 1.74 1.75 7,172,791 12,779.95
JSP  0.26 0.26 0.25 0.25 -0.01 -3.85 0.25 0.26 124,500 31.17
K  0.90 0.94 0.88 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.90 3,653,344 3,322.14
KUN  1.07 1.11 1.07 1.10 +0.03 +2.80 1.10 1.11 3,655,154 4,011.44
META  0.44 0.44 0.42 0.42 -0.01 -2.33 0.42 0.43 6,493,560 2,759.37
PPS  0.39 0.41 0.39 0.40 +0.01 +2.56 0.39 0.40 825,000 330.11
PROUD  0.93 0.93 0.93 0.93 -0.01 -1.06 0.92 0.93 100 0.09
SK  0.98 0.98 0.93 0.93 -0.04 -4.12 0.93 0.94 6,506,264 6,163.96
SMART  1.04 1.04 1.03 1.04 0.00 0.00 1.03 1.04 82,902 85.64
STAR  2.16 2.18 2.10 2.10 -0.06 -2.78 2.10 2.14 19,400 41.73
STC  0.67 0.67 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.66 0.67 899,221 593.50
STI  7.00 7.45 6.90 7.45 +0.50 +7.19 7.40 7.45 7,433,005 54,114.17
T <C> 0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 35,466,121 1,788.71
TAPAC  2.66 2.70 2.64 2.70 +0.06 +2.27 2.70 2.72 207,606 555.44
THANA  - - - - - - 0.88 0.89 - -
TIGER  1.71 1.71 1.70 1.71 0.00 0.00 1.70 1.71 39,026 66.46
TITLE  2.58 2.66 2.54 2.54 -0.04 -1.55 2.54 2.56 308,305 795.32

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  0.94 0.94 0.93 0.93 -0.01 -1.06 0.92 0.93 23,019 21.43
AIE  0.95 0.95 0.92 0.92 -0.02 -2.13 0.92 0.93 37,811,641 35,318.36
PSTC  1.85 1.85 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 11,093,138 20,334.79
QTC  4.16 4.20 4.12 4.20 +0.04 +0.96 4.16 4.20 102,200 425.84
SAAM  1.08 1.12 1.07 1.11 +0.03 +2.78 1.09 1.11 127,500 138.83
SEAOIL  3.00 3.00 2.82 2.90 -0.06 -2.03 2.86 2.90 1,655,825 4,788.91
SR  0.81 0.82 0.81 0.82 +0.01 +1.23 0.80 0.82 60,901 49.58
TAKUNI  0.71 0.72 0.63 0.65 -0.06 -8.45 0.64 0.65 33,309,050 22,704.68
TPCH  12.40 12.50 12.20 12.30 -0.30 -2.38 12.30 12.40 2,251,450 27,947.85
TRT  1.79 1.79 1.76 1.76 -0.02 -1.12 1.76 1.78 92,500 163.72
UMS <C> 0.58 0.67 0.58 0.62 -0.06 -8.82 0.62 0.66 66,350 40.69
UPA  0.26 0.26 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 164,267,500 40,809.98
UWC <C> 0.04 0.05 0.04 0.04 -0.01 -20.00 0.04 0.05 1,078,600 45.71

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  0.97 0.99 0.97 0.97 0.00 0.00 0.97 0.98 303,301 294.24
AMA  5.70 5.70 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 1,558,995 8,714.03
ARIP  0.52 0.53 0.49 0.50 -0.02 -3.85 0.50 0.51 143,699 72.73
ATP30  1.02 1.19 1.02 1.16 +0.14 +13.73 1.16 1.17 31,696,898 35,605.89
AUCT  10.90 10.90 10.50 10.50 -0.40 -3.67 10.50 10.60 3,088,689 32,918.94
BOL  8.85 9.65 8.30 8.40 -0.25 -2.89 8.40 8.50 6,786,606 61,428.14
CMO  0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 0.00 0.84 0.85 353,300 300.12
D  3.70 3.70 3.66 3.68 -0.02 -0.54 3.66 3.68 159,802 588.60
DV8 <C> 0.28 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 113,500 32.80
EFORL <C> 0.06 0.06 0.05 0.05 -0.01 -16.67 0.05 0.06 3,443,365 200.92
ETE  1.01 1.02 1.00 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 227,229 229.69
FSMART  7.10 7.20 7.10 7.15 0.00 0.00 7.10 7.15 690,458 4,924.42
FVC  0.48 0.48 0.44 0.45 -0.02 -4.26 0.45 0.46 3,531,000 1,620.34
GSC  1.14 1.14 1.10 1.11 -0.01 -0.89 1.10 1.12 263,016 291.17
HARN  2.30 2.30 2.26 2.30 +0.02 +0.88 2.26 2.30 196,203 447.27
IMH  2.48 2.50 2.40 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 334,000 824.52
KIAT  0.60 0.61 0.59 0.59 -0.01 -1.67 0.59 0.60 7,290,421 4,337.29
KK  1.53 1.71 1.53 1.67 +0.14 +9.15 1.67 1.68 50,820,361 84,304.94
KOOL  0.81 0.87 0.81 0.81 0.00 0.00 0.81 0.82 31,287,923 26,016.95
LDC  1.35 1.35 1.32 1.35 0.00 0.00 1.33 1.35 30,800 41.03
LEO  6.50 6.55 6.40 6.45 -0.05 -0.77 6.45 6.50 3,217,024 20,832.18
MORE  0.84 0.86 0.84 0.84 0.00 0.00 0.84 0.85 19,756,713 16,671.99
MPG <C> 0.38 0.48 0.38 0.48 +0.11 +29.73 0.48 - 15,819,242 7,177.80
MVP  1.29 1.29 1.22 1.22 -0.07 -5.43 1.22 1.26 61,300 76.48
NBC  0.59 0.59 0.58 0.58 0.00 0.00 0.58 0.59 49,000 28.85
NCL  0.74 0.78 0.74 0.75 +0.01 +1.35 0.74 0.75 371,300 284.10
NEWS <C> 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 - 0.01 7,829,300 78.29
NINE  2.70 2.74 2.60 2.60 -0.02 -0.76 2.60 2.72 931,400 2,523.44
OTO  5.35 5.35 5.30 5.30 -0.05 -0.93 5.30 5.35 793,216 4,214.73
PHOL  2.70 2.72 2.68 2.68 -0.02 -0.74 2.68 2.70 393,185 1,063.20
PICO  3.38 3.46 3.38 3.46 +0.08 +2.37 3.38 3.46 25,500 86.23
QLT  4.22 4.22 4.18 4.18 -0.02 -0.48 4.16 4.18 5,500 23.00
RP  1.29 1.29 1.26 1.28 0.00 0.00 1.26 1.29 9,234 11.72
SABUY  2.02 2.02 1.98 1.98 -0.04 -1.98 1.98 1.99 10,731,512 21,357.66
SE  1.36 1.40 1.35 1.36 +0.02 +1.49 1.36 1.38 918,300 1,264.49
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  1.82 1.86 1.70 1.80 -0.01 -0.55 1.78 1.80 24,939,715 44,637.04
SPA  7.50 7.60 7.35 7.60 +0.40 +5.56 7.60 7.65 11,575,917 87,010.72
THMUI  0.63 0.65 0.63 0.65 +0.02 +3.17 0.63 0.65 352,700 225.68
TNDT  3.06 3.10 3.04 3.06 0.00 0.00 3.04 3.06 26,300 80.48
TNH  33.25 33.25 33.25 33.25 0.00 0.00 33.00 33.75 1,000 33.25
TNP  3.80 4.10 3.78 4.04 +0.24 +6.32 4.04 4.06 4,518,232 17,930.39
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  1.47 1.47 1.38 1.44 -0.02 -1.37 1.43 1.44 11,999,825 17,116.05
TVT  0.63 0.64 0.62 0.62 0.00 0.00 0.62 0.63 182,599 113.65
VL  1.47 1.48 1.34 1.37 +0.12 +9.60 1.36 1.37 114,217,800 161,084.64
WINNER  2.80 2.80 2.74 2.80 +0.04 +1.45 2.78 2.80 188,400 522.28
YGG  18.00 18.10 17.70 18.10 +0.20 +1.12 18.10 18.20 831,300 14,894.95

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  2.64 2.66 2.58 2.58 -0.04 -1.53 2.58 2.60 2,258,938 5,878.16
COMAN  3.00 3.14 2.82 2.90 -0.16 -5.23 2.90 2.92 5,246,727 15,586.47
ICN  3.38 3.58 3.30 3.42 -0.08 -2.29 3.40 3.42 9,847,965 34,004.05
IIG  25.00 25.75 25.00 25.25 -0.25 -0.98 25.25 25.50 518,517 13,115.96
INSET  3.70 3.74 3.64 3.66 +0.04 +1.10 3.66 3.68 30,149,076 111,689.50
IRCP  1.64 1.64 1.48 1.48 -0.09 -5.73 1.48 1.50 6,027,025 9,250.46
ITEL  3.10 3.24 3.04 3.06 -0.10 -3.16 3.06 3.08 25,343,105 79,749.13
NETBAY  24.70 25.75 24.70 25.00 +0.30 +1.21 24.90 25.00 2,699,405 67,949.22
PLANET  1.28 1.29 1.24 1.25 -0.03 -2.34 1.24 1.25 347,707 439.98
SICT  4.14 4.44 4.14 4.42 +0.28 +6.76 4.42 4.44 34,820,805 150,425.47
SIMAT  3.46 3.54 3.44 3.54 +0.08 +2.31 3.52 3.54 1,524,110 5,310.62
SKY  12.00 12.00 11.80 11.90 0.00 0.00 11.90 12.00 297,289 3,541.34
SPVI  3.18 3.20 3.14 3.14 -0.02 -0.63 3.14 3.16 2,816,710 8,920.92
TPS  2.54 2.66 2.52 2.58 +0.08 +3.20 2.56 2.58 17,646,350 45,863.72
VCOM  5.30 5.50 5.10 5.15 -0.15 -2.83 5.10 5.15 6,530,716 34,493.65
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่