สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 12/08/2022 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,622.26 +5.05 +0.31 1,626.28 1,612.61 20,051,942 78,265.71
SET50 985.62 +2.50 +0.25 987.83 978.63 1,687,139 49,901.43
SET100 2,226.36 +5.16 +0.23 2,231.89 2,212.20 2,520,347 60,169.32
sSET 1,044.94 +0.35 +0.03 1,050.00 1,040.53 759,973 3,380.79
SETCLMV 1,016.20 +2.62 +0.26 1,018.56 1,008.88 1,032,606 31,195.92
SETHD 1,172.71 +4.92 +0.42 1,173.61 1,163.75 818,752 13,923.47
SETTHSI 1,026.97 +2.23 +0.22 1,028.94 1,020.28 2,011,763 45,184.78
SETWB 999.66 +8.40 +0.85 1,002.70 994.01 561,895 18,809.29
mai 610.95 -5.69 -0.92 624.22 606.94 2,569,529 6,164.86
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 861 10,071,349
ไม่เปลี่ยนแปลง 577 2,713,826
ลดลง 1,029 9,631,911
สถานะตลาด Closed
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2022
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,570.03 524.08
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 149.87 132.03
P/E (เท่า) 18.39 52.04
P/BV (เท่า) 1.70 3.13
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.62 1.16
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  5.45 5.70 5.40 5.55 0.00 0.00 5.50 5.60 178,452 989.14
AU  10.00 10.10 9.80 10.00 +0.20 +2.04 10.00 10.10 4,562,834 45,567.76
JCKH <C> 0.12 0.14 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 41,490,873 5,383.23
KASET  1.85 1.87 1.75 1.75 -0.10 -5.41 1.75 1.77 2,464,401 4,428.10
MUD  2.62 2.62 2.54 2.54 -0.06 -2.31 2.54 2.56 323,600 831.89
TACC  6.95 7.00 6.85 6.85 -0.10 -1.44 6.85 6.90 1,318,601 9,108.55
TMILL  3.84 3.88 3.76 3.84 0.00 0.00 3.76 3.84 115,200 440.48
XO  14.30 14.30 14.10 14.20 0.00 0.00 14.20 14.30 263,413 3,748.55

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  1.29 1.32 1.26 1.27 -0.03 -2.31 1.27 1.28 9,815,555 12,621.46
BGT  3.14 3.36 3.14 3.20 +0.04 +1.27 3.20 3.22 1,396,038 4,561.05
DOD  5.25 5.35 5.10 5.15 -0.15 -2.83 5.10 5.15 2,120,573 10,997.73
ECF  1.76 1.82 1.76 1.78 +0.01 +0.56 1.78 1.79 33,288,231 59,855.88
EFORL <C> 0.82 0.86 0.76 0.80 -0.02 -2.44 0.79 0.80 71,411,276 57,374.17
HPT  0.80 0.82 0.80 0.81 +0.01 +1.25 0.81 0.82 5,043,425 4,075.81
IP  18.00 18.10 17.50 17.50 0.00 0.00 17.50 17.60 437,745 7,754.65
JP  4.54 4.54 4.46 4.50 -0.06 -1.32 4.50 4.52 418,279 1,883.09
JUBILE  26.50 29.00 26.50 28.00 +2.00 +7.69 27.50 28.00 986,618 27,359.28
MOONG  2.98 3.02 2.92 2.92 -0.02 -0.68 2.92 2.94 4,720,394 13,974.80
NPK  - - - - - - 14.90 15.50 - -
SMD  10.90 10.90 10.70 10.90 0.00 0.00 10.80 10.90 412,206 4,459.45
TM  2.90 2.90 2.80 2.80 -0.04 -1.41 2.80 2.86 671,030 1,907.47
WINMED  4.74 4.78 4.72 4.76 0.00 0.00 4.74 4.76 249,396 1,185.41

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <C, NP> 0.64 0.64 0.62 0.63 -0.01 -1.56 0.63 0.64 730,500 458.86
AF  1.00 1.01 0.97 0.98 -0.02 -2.00 0.98 0.99 1,531,900 1,511.66
AIRA  2.08 2.10 2.04 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 597,900 1,233.31
ASN  5.30 5.80 4.56 4.76 -1.44 -23.23 4.76 4.78 2,769,852 13,505.15
BROOK  0.56 0.56 0.54 0.54 0.00 0.00 0.54 0.55 22,338,176 12,280.56
GCAP  1.05 1.06 1.03 1.05 0.00 0.00 1.04 1.05 2,162,417 2,256.63
KCC  6.90 7.50 6.15 6.15 -0.75 -10.87 6.15 6.30 11,366,659 76,700.10
LIT  1.98 1.98 1.93 1.94 -0.05 -2.51 1.93 1.94 1,357,935 2,655.86
MITSIB  1.06 1.06 1.02 1.04 +0.01 +0.97 1.03 1.04 337,900 348.62
SGF  0.83 0.84 0.82 0.83 +0.01 +1.22 0.82 0.83 1,289,650 1,068.72
TQR  13.50 13.80 13.30 13.30 -0.60 -4.32 13.20 13.30 240,970 3,243.33

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  1.38 1.40 1.36 1.37 0.00 0.00 1.37 1.39 2,223,545 3,080.62
BM  3.90 3.94 3.86 3.92 +0.06 +1.55 3.90 3.92 1,236,700 4,817.96
CHO  0.60 0.60 0.59 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 2,256,200 1,349.46
CHOW  4.12 4.12 3.96 3.98 0.00 0.00 3.96 3.98 86,505 346.19
CIG  0.53 0.54 0.51 0.52 -0.01 -1.89 0.51 0.52 6,001,844 3,124.99
COLOR  1.60 1.62 1.60 1.60 0.00 0.00 1.60 1.61 200,009 320.69
CPR  6.50 6.60 6.15 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.40 3,425,140 21,953.23
FPI  3.18 3.20 3.06 3.06 -0.08 -2.55 3.06 3.08 5,209,731 16,268.39
GTB  0.77 0.78 0.76 0.78 +0.02 +2.63 0.76 0.78 39,801 30.54
KCM  0.72 0.72 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 78,101 55.47
KUMWEL  2.88 3.16 2.78 2.82 -0.02 -0.70 2.82 2.84 67,738,980 202,309.10
KWM  2.80 2.90 2.70 2.74 -0.04 -1.44 2.74 2.76 3,690,713 10,394.70
MBAX  6.20 6.25 6.10 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 1,187,299 7,305.28
MGT  4.10 4.16 4.06 4.12 +0.06 +1.48 4.10 4.12 759,232 3,116.35
NDR  2.62 2.66 2.58 2.58 -0.02 -0.77 2.58 2.60 163,310 423.30
PACO  2.42 2.44 2.40 2.44 0.00 0.00 2.40 2.44 313,030 756.98
PDG  3.58 3.60 3.56 3.60 +0.04 +1.12 3.56 3.60 19,921 70.99
PIMO  3.54 3.64 3.52 3.54 0.00 0.00 3.54 3.56 16,769,127 59,942.10
PJW  4.52 4.66 4.46 4.48 -0.06 -1.32 4.48 4.50 68,630,786 312,850.63
PPM  2.64 2.64 2.54 2.60 -0.04 -1.52 2.58 2.60 1,448,763 3,746.02
PRAPAT  1.33 1.39 1.31 1.36 +0.04 +3.03 1.35 1.36 12,651,278 17,231.66
RWI  1.16 1.17 1.15 1.16 0.00 0.00 1.16 1.17 1,124,002 1,302.56
SALEE  1.17 1.19 1.16 1.18 +0.02 +1.72 1.17 1.18 2,574,325 3,030.18
SANKO  1.22 1.34 1.22 1.28 -0.06 -4.48 1.28 1.30 709,406 891.63
SELIC  3.54 3.54 3.40 3.40 -0.10 -2.86 3.40 3.42 4,697,423 16,287.76
SFT  4.82 4.90 4.82 4.86 +0.02 +0.41 4.84 4.86 101,500 492.34
STP  13.90 14.40 13.70 14.00 +0.30 +2.19 14.00 14.20 1,007,900 14,234.88
SWC  6.75 6.85 6.75 6.85 0.00 0.00 6.80 6.85 24,700 167.08
TMC  1.36 1.39 1.31 1.32 -0.02 -1.49 1.31 1.32 540,200 723.77
TMI  1.96 1.98 1.96 1.98 +0.02 +1.02 1.97 1.98 5,302,086 10,429.79
TMW  33.50 33.50 33.00 33.00 -0.50 -1.49 32.75 33.50 1,101 36.63
TPLAS  2.96 3.00 2.94 2.98 +0.02 +0.68 2.96 2.98 463,200 1,377.20
TRV  3.40 3.58 3.40 3.44 +0.04 +1.18 3.44 3.46 4,122,514 14,397.90
UBIS  4.40 4.40 4.32 4.32 -0.04 -0.92 4.32 4.36 136,603 594.84
UEC  1.86 1.90 1.85 1.90 0.00 0.00 1.89 1.90 803,460 1,501.16
UKEM  1.86 1.87 1.83 1.83 -0.05 -2.66 1.83 1.84 5,726,169 10,569.53
UREKA  1.47 1.47 1.39 1.46 -0.01 -0.68 1.45 1.46 9,093,173 12,997.67
YUASA  16.20 16.20 15.80 16.00 -0.10 -0.62 15.90 16.00 87,800 1,402.28
ZIGA  5.20 5.20 4.90 4.92 -0.13 -2.57 4.92 4.94 26,816,255 135,036.89

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5  2.02 2.04 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.00 2,219,463 4,438.35
ALL  1.14 1.15 1.04 1.07 -0.07 -6.14 1.06 1.07 32,430,031 35,599.34
ARIN  4.50 4.56 4.36 4.50 +0.04 +0.90 4.48 4.50 4,683,000 20,922.64
ARROW  7.85 7.85 7.75 7.75 -0.15 -1.90 7.75 7.85 18,700 146.01
BC  1.51 1.52 1.48 1.50 0.00 0.00 1.50 1.51 372,800 557.77
BLESS  1.19 1.20 1.16 1.16 -0.02 -1.69 1.16 1.17 4,237,038 4,993.65
BSM  0.35 0.36 0.35 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 1,060,750 381.76
BTW  0.97 0.97 0.94 0.94 -0.02 -2.08 0.94 0.95 1,599,906 1,515.47
CAZ  4.88 5.30 4.82 4.88 +0.04 +0.83 4.88 4.90 27,957,936 140,776.08
CHEWA  0.85 0.87 0.81 0.84 +0.10 +13.51 0.84 0.85 8,987,100 7,548.01
CPANEL  7.25 7.50 7.25 7.35 +0.10 +1.38 7.25 7.35 475,601 3,501.53
CRD  0.86 0.87 0.86 0.86 +0.01 +1.18 0.85 0.86 88,400 76.28
DHOUSE  0.74 0.75 0.72 0.73 0.00 0.00 0.72 0.73 56,940 41.75
DIMET  0.48 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 2,894,400 1,389.63
DPAINT  7.60 7.80 7.55 7.65 0.00 0.00 7.55 7.65 482,101 3,688.02
FLOYD  1.37 1.39 1.36 1.37 0.00 0.00 1.37 1.38 145,700 198.63
HYDRO <C> 0.85 0.85 0.80 0.80 -0.03 -3.61 0.80 0.81 1,696,902 1,363.05
IND  2.02 2.04 1.98 2.00 0.00 0.00 1.99 2.00 2,296,305 4,604.03
JAK  1.58 1.59 1.57 1.58 -0.01 -0.63 1.58 1.59 60,200 95.16
K  1.69 1.69 1.66 1.66 -0.02 -1.19 1.66 1.68 647,079 1,080.16
KUN  2.62 2.64 2.60 2.62 -0.04 -1.50 2.62 2.64 1,872,700 4,918.57
META  0.38 0.39 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 1,197,207 465.59
PPS  0.63 0.66 0.61 0.61 +0.03 +5.17 0.61 0.62 4,556,142 2,859.81
PROS  1.92 1.92 1.90 1.91 -0.02 -1.04 1.90 1.91 212,402 404.75
PROUD  1.73 1.73 1.65 1.69 -0.01 -0.59 1.67 1.69 1,030,809 1,730.83
PSG  1.29 1.30 1.14 1.22 -0.05 -3.94 1.21 1.22 327,405,978 398,297.12
SENAJ  1.10 1.11 1.08 1.09 -0.01 -0.91 1.08 1.09 49,277,210 54,277.26
SK  1.01 1.03 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.01 897,000 906.01
SMART  0.75 0.75 0.73 0.74 -0.01 -1.33 0.73 0.74 381,808 280.87
SSS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
STC  0.80 0.81 0.79 0.80 0.00 0.00 0.79 0.80 420,800 337.18
TAPAC  2.78 2.82 2.76 2.78 -0.02 -0.71 2.78 2.80 644,500 1,791.44
THANA  3.14 3.22 3.00 3.04 -0.14 -4.40 3.04 3.06 6,892,379 21,334.58
TIGER  2.10 2.12 1.98 2.04 -0.06 -2.86 2.04 2.06 290,402 593.54
TITLE  2.06 2.08 2.04 2.06 0.00 0.00 2.06 2.08 323,000 664.08
YONG  2.48 2.50 2.28 2.30 -0.14 -5.74 2.30 2.32 36,340,974 86,138.28

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  2.38 2.40 2.28 2.28 -0.04 -1.72 2.28 2.32 996,426 2,316.21
PSTC  1.94 1.96 1.87 1.89 -0.05 -2.58 1.88 1.89 5,334,910 10,197.56
PTC  3.12 3.14 3.06 3.08 -0.02 -0.65 3.08 3.10 1,204,302 3,735.00
SAAM  7.30 7.55 7.05 7.35 +0.10 +1.38 7.30 7.35 1,177,302 8,585.86
SEAOIL  4.08 4.22 4.04 4.14 +0.04 +0.98 4.14 4.16 18,077,028 74,678.67
SR  1.60 1.60 1.51 1.51 -0.08 -5.03 1.51 1.55 300,901 464.82
STOWER <C> 0.05 0.05 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.05 18,876,739 932.15
TAKUNI  2.44 3.14 2.42 2.76 +0.30 +12.20 2.76 2.78 604,456,780 1,657,033.68
TPCH  7.60 7.70 7.55 7.65 0.00 0.00 7.60 7.65 237,026 1,803.76
TRT  3.36 3.38 3.32 3.36 0.00 0.00 3.34 3.36 232,425 775.03
UMS <C> 2.06 2.06 1.90 2.00 0.00 0.00 2.00 2.04 44,300 89.14
UPA  0.28 0.29 0.27 0.28 +0.01 +3.70 0.27 0.28 81,587,028 22,879.28

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADD  22.90 23.00 22.80 23.00 0.00 0.00 22.80 23.00 92,240 2,116.38
AKP  2.08 2.08 1.92 1.94 -0.14 -6.73 1.94 1.95 2,534,390 5,012.54
AMA  4.64 4.64 3.20 4.40 -0.16 -3.51 4.40 4.44 862,829 3,649.64
ARIP  0.92 0.94 0.89 0.89 0.00 0.00 0.89 0.91 5,578,300 5,132.92
ATP30  1.84 1.84 1.78 1.80 -0.04 -2.17 1.80 1.81 3,698,415 6,689.31
AUCT  8.65 8.75 8.45 8.60 -0.10 -1.15 8.60 8.65 1,158,197 9,952.18
BIS  8.30 8.45 8.20 8.45 +0.20 +2.42 8.40 8.45 1,063,000 8,847.68
BOL  10.80 11.00 10.50 11.00 +0.20 +1.85 11.00 11.10 676,280 7,332.19
CEYE  5.10 5.15 4.56 4.72 -0.33 -6.53 4.72 4.76 9,714,063 46,765.90
CHIC  0.79 0.83 0.78 0.82 +0.04 +5.13 0.81 0.82 41,498,787 33,224.51
CMO  5.90 6.00 5.75 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.85 1,237,902 7,267.89
D  6.55 6.65 6.30 6.30 -0.30 -4.55 6.30 6.35 2,428,175 15,657.49
DV8 <C> 0.55 0.56 0.55 0.55 0.00 0.00 0.55 0.56 259,400 142.67
ETE  1.27 1.32 1.26 1.27 0.00 0.00 1.26 1.27 369,955 471.93
FSMART  20.90 20.90 19.60 19.70 -1.10 -5.29 19.70 19.80 12,009,751 242,085.81
FVC  1.75 1.80 1.75 1.76 +0.01 +0.57 1.76 1.78 4,080,737 7,220.93
GLORY  3.44 3.52 3.38 3.38 0.00 0.00 3.38 3.44 1,629,901 5,630.09
GSC  3.10 3.22 3.06 3.18 +0.12 +3.92 3.16 3.18 1,720,110 5,403.58
HARN  2.10 2.12 2.08 2.08 -0.02 -0.95 2.08 2.10 67,100 140.99
HEMP  7.50 7.70 7.45 7.70 +0.10 +1.32 7.55 7.70 125,211 948.02
HL  23.50 24.30 23.50 23.80 +0.50 +2.15 23.80 23.90 803,816 19,231.41
IMH  14.60 14.90 14.30 14.40 -0.40 -2.70 14.40 14.50 792,526 11,560.89
KK  2.78 2.78 2.70 2.74 -0.04 -1.44 2.72 2.76 3,640 9.95
KOOL  0.59 0.64 0.59 0.63 +0.05 +8.62 0.62 0.63 47,495,222 29,252.44
LDC  1.30 1.31 1.27 1.30 +0.01 +0.78 1.29 1.30 1,045,000 1,343.90
LEO  12.40 12.50 12.20 12.40 0.00 0.00 12.30 12.40 2,326,794 28,722.10
MORE  2.30 2.40 2.26 2.34 +0.04 +1.74 2.32 2.34 97,345,200 227,665.17
MVP  3.50 3.50 3.30 3.36 -0.12 -3.45 3.36 3.44 904,590 3,079.38
NBC  1.91 1.96 1.79 1.81 -0.09 -4.74 1.80 1.81 11,221,402 21,084.40
NCL  3.24 3.32 3.24 3.30 +0.08 +2.48 3.28 3.30 2,361,251 7,743.82
NEWS <C> 0.04 0.04 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.04 28,918,281 915.54
NINE  7.20 7.55 7.20 7.40 +0.20 +2.78 7.35 7.40 948,860 6,980.23
OTO  12.20 12.70 12.10 12.30 +0.10 +0.82 12.30 12.40 23,441,096 290,052.83
PHOL  3.46 3.52 3.42 3.46 -0.04 -1.14 3.44 3.46 510,595 1,764.96
PICO  5.25 5.30 5.00 5.25 -0.05 -0.94 5.05 5.25 54,500 279.16
QLT  6.00 6.10 6.00 6.10 +0.10 +1.67 6.05 6.10 65,900 400.01
RP  2.30 2.30 2.24 2.26 -0.04 -1.74 2.24 2.26 635,100 1,441.06
SE  1.01 1.02 0.98 1.00 -0.01 -0.99 0.99 1.00 2,371,640 2,369.16
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  3.64 3.70 3.52 3.64 -0.02 -0.55 3.62 3.64 4,906,688 17,838.69
SPA  8.75 9.00 8.70 8.75 +0.20 +2.34 8.75 8.80 12,296,666 108,968.11
THMUI  1.14 1.16 1.12 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 830,500 943.72
TNDT  0.62 0.63 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.60 0.61 2,841,118 1,751.98
TNH  36.50 36.50 36.25 36.25 -0.25 -0.68 36.00 36.25 33,200 1,203.58
TNP  4.06 4.08 3.90 3.94 -0.10 -2.48 3.94 3.96 3,049,351 12,152.59
TSF <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TVDH  1.20 1.21 1.17 1.20 0.00 0.00 1.19 1.20 8,060,926 9,570.98
TVT  0.85 0.85 0.82 0.83 -0.02 -2.35 0.82 0.83 307,904 257.01
VL  1.15 1.18 1.15 1.18 +0.02 +1.72 1.17 1.18 1,742,974 2,031.62
WINNER  2.52 2.62 2.52 2.56 +0.12 +4.92 2.54 2.56 5,368,799 13,755.95
YGG  8.45 8.65 8.40 8.55 +0.20 +2.40 8.50 8.55 4,364,253 37,222.31

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  3.48 3.60 3.30 3.30 -0.16 -4.62 3.30 3.32 11,008,740 38,269.41
BBIK  79.00 80.00 77.50 79.00 +1.75 +2.27 79.00 79.25 669,156 52,667.06
BE8  57.50 59.00 56.75 58.75 +3.00 +5.38 58.75 59.00 4,085,079 236,840.16
COMAN  5.80 5.95 5.75 5.85 +0.10 +1.74 5.80 5.85 77,253 448.69
DITTO  59.00 59.00 55.25 55.25 -3.00 -5.15 55.25 55.75 4,514,154 256,168.20
ICN  3.96 4.02 3.96 3.96 +0.02 +0.51 3.96 3.98 2,694,694 10,755.29
IIG  42.25 43.75 42.00 43.50 +1.50 +3.57 43.50 43.75 2,028,656 87,174.07
IRCP  1.17 1.22 1.15 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 13,492,350 15,896.85
NETBAY  25.75 26.25 25.50 26.25 +0.50 +1.94 25.75 26.25 216,334 5,595.81
PLANET  1.91 1.94 1.86 1.89 +0.01 +0.53 1.87 1.89 1,089,900 2,064.77
PROEN  7.20 7.25 7.05 7.15 -0.15 -2.05 7.10 7.15 515,660 3,679.83
SECURE  17.30 17.40 17.10 17.20 +0.30 +1.78 17.20 17.30 60,613 1,042.68
SICT  7.00 7.35 7.00 7.15 +0.50 +7.52 7.15 7.20 5,361,191 38,558.76
SIMAT  2.28 2.30 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 851,241 1,925.76
SPVI  5.15 5.30 5.00 5.05 -0.10 -1.94 5.05 5.10 2,876,030 14,725.33
TPS  2.76 2.86 2.72 2.80 +0.08 +2.94 2.78 2.80 4,270,433 11,914.94
VCOM  5.75 5.80 5.70 5.75 0.00 0.00 5.75 5.80 90,601 521.28
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่