สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 18/02/2020
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 16,055.52 212.09
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 29.93 3.77
P/E (เท่า) 18.22 22.76
P/BV (เท่า) 1.69 1.53
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 3.33 2.90
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABICO  - - - - - - - - - -
AU  - - - - - - - - - -
JCKH <C> - - - - - - - - - -
KASET  - - - - - - - - - -
MM  - - - - - - - - - -
SUN  - - - - - - - - - -
TACC  - - - - - - - - - -
TMILL  - - - - - - - - - -
XO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BGT  - - - - - - - - - -
BIZ  - - - - - - - - - -
DOD  - - - - - - - - - -
ECF  - - - - - - - - - -
HPT  - - - - - - - - - -
IP  - - - - - - - - - -
JUBILE  - - - - - - - - - -
MOONG  - - - - - - - - - -
NPK  - - - - - - - - - -
OCEAN  - - - - - - - - - -
TM  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP  - - - - - - - - - -
AF  - - - - - - - - - -
AIRA  - - - - - - - - - -
ASN  - - - - - - - - - -
BROOK  - - - - - - - - - -
CHAYO  - - - - - - - - - -
GCAP  - - - - - - - - - -
LIT  - - - - - - - - - -
MITSIB  - - - - - - - - - -
SGF  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
2S  - - - - - - - - - -
ACG  - - - - - - - - - -
ADB  - - - - - - - - - -
BM  - - - - - - - - - -
CHO  - - - - - - - - - -
CHOW  - - - - - - - - - -
CIG  - - - - - - - - - -
COLOR  - - - - - - - - - -
CPR  - - - - - - - - - -
FPI  - - - - - - - - - -
GTB  - - - - - - - - - -
KCM  - - - - - - - - - -
KUMWEL  - - - - - - - - - -
KWM  - - - - - - - - - -
MBAX  - - - - - - - - - -
MGT  - - - - - - - - - -
NDR  - - - - - - - - - -
PDG  - - - - - - - - - -
PIMO  - - - - - - - - - -
PJW  - - - - - - - - - -
PPM  - - - - - - - - - -
RWI  - - - - - - - - - -
SALEE  - - - - - - - - - -
SANKO  - - - - - - - - - -
SELIC  - - - - - - - - - -
SWC  - - - - - - - - - -
TMC  - - - - - - - - - -
TMI  - - - - - - - - - -
TMW  - - - - - - - - - -
TPAC  - - - - - - - - - -
TPLAS  - - - - - - - - - -
UBIS  - - - - - - - - - -
UEC  - - - - - - - - - -
UKEM  - - - - - - - - - -
UREKA  - - - - - - - - - -
YUASA  - - - - - - - - - -
ZIGA  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALL  - - - - - - - - - -
ARIN  - - - - - - - - - -
ARROW  - - - - - - - - - -
BC  - - - - - - - - - -
BSM  - - - - - - - - - -
BTW  - - - - - - - - - -
CAZ  - - - - - - - - - -
CHEWA  - - - - - - - - - -
CMC  - - - - - - - - - -
CRD  - - - - - - - - - -
DIMET <SP> - - - - - - - - - -
FLOYD  - - - - - - - - - -
HYDRO <C> - - - - - - - - - -
JSP  - - - - - - - - - -
K  - - - - - - - - - -
KUN  - - - - - - - - - -
META  - - - - - - - - - -
PPS  - - - - - - - - - -
PROUD  - - - - - - - - - -
SMART  - - - - - - - - - -
STAR  - - - - - - - - - -
STC  - - - - - - - - - -
STI  - - - - - - - - - -
T <C> - - - - - - - - - -
TAPAC  - - - - - - - - - -
THANA  - - - - - - - - - -
TIGER  - - - - - - - - - -
TITLE  - - - - - - - - - -

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  - - - - - - - - - -
AGE  - - - - - - - - - -
AIE  - - - - - - - - - -
PSTC  - - - - - - - - - -
QTC  - - - - - - - - - -
SAAM  - - - - - - - - - -
SEAOIL  - - - - - - - - - -
SR  - - - - - - - - - -
TAKUNI  - - - - - - - - - -
TPCH  - - - - - - - - - -
TRT  - - - - - - - - - -
UMS <C> - - - - - - - - - -
UWC  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A5 <SP, NC> - - - - - - - - - -
AKP  - - - - - - - - - -
AMA  - - - - - - - - - -
ARIP  - - - - - - - - - -
ATP30  - - - - - - - - - -
AUCT  - - - - - - - - - -
BOL  - - - - - - - - - -
CHUO <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
CMO  - - - - - - - - - -
D  - - - - - - - - - -
DCORP <NP> - - - - - - - - - -
EFORL <C> - - - - - - - - - -
ETE  - - - - - - - - - -
FSMART  - - - - - - - - - -
FVC  - - - - - - - - - -
GSC  - - - - - - - - - -
HARN  - - - - - - - - - -
IMH  - - - - - - - - - -
JKN  - - - - - - - - - -
KIAT  - - - - - - - - - -
KOOL  - - - - - - - - - -
LDC  - - - - - - - - - -
MORE  - - - - - - - - - -
MPG <C> - - - - - - - - - -
MVP  - - - - - - - - - -
NBC  - - - - - - - - - -
NCL  - - - - - - - - - -
NEWS <C> - - - - - - - - - -
NINE  - - - - - - - - - -
OTO  - - - - - - - - - -
PHOL  - - - - - - - - - -
PICO  - - - - - - - - - -
QLT  - - - - - - - - - -
RP  - - - - - - - - - -
SE  - - - - - - - - - -
SONIC  - - - - - - - - - -
SPA  - - - - - - - - - -
THMUI  - - - - - - - - - -
TNDT  - - - - - - - - - -
TNH  - - - - - - - - - -
TNP  - - - - - - - - - -
TSF <SP, NC> - - - - - - - - - -
TVD  - - - - - - - - - -
TVT  - - - - - - - - - -
VL  - - - - - - - - - -
WINNER  - - - - - - - - - -
YGG  - - - - - - - - - -

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  - - - - - - - - - -
COMAN  - - - - - - - - - -
ICN  - - - - - - - - - -
INSET  - - - - - - - - - -
IRCP  - - - - - - - - - -
ITEL  - - - - - - - - - -
NETBAY  - - - - - - - - - -
PLANET  - - - - - - - - - -
SIMAT  - - - - - - - - - -
SKY  - - - - - - - - - -
SPVI  - - - - - - - - - -
TPS  - - - - - - - - - -
UPA  - - - - - - - - - -
VCOM  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่