สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,610.52 - - - - - -
SET50 971.45 - - - - - -
SET100 2,175.29 - - - - - -
sSET 1,044.79 - - - - - -
SETCLMV 957.54 - - - - - -
SETHD 1,160.24 - - - - - -
SETTHSI 1,028.85 - - - - - -
SETWB 994.30 - - - - - -
mai 544.62 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
ข้อมูล ณ วันที่ 29/03/2023
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน
SET mai
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) 19,752.89 533.92
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) 43.23 18.40
P/E (เท่า) 19.29 67.25
P/BV (เท่า) 1.59 2.88
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) 2.91 1.25
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

mai

Go
Go
Go

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AU  - - - - - - - - - -
JCKH <C> - - - - - - - - - -
KASET  - - - - - - - - - -
MUD  - - - - - - - - - -
NTSC  - - - - - - - - - -
TACC  - - - - - - - - - -
TMILL  - - - - - - - - - -
XO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALPHAX  - - - - - - - - - -
BGT  - - - - - - - - - -
DOD  - - - - - - - - - -
ECF  - - - - - - - - - -
EFORL <C> - - - - - - - - - -
HPT  - - - - - - - - - -
IP  - - - - - - - - - -
ITTHI  - - - - - - - - - -
JSP  - - - - - - - - - -
JUBILE  - - - - - - - - - -
MOONG  - - - - - - - - - -
NPK  - - - - - - - - - -
SMD  - - - - - - - - - -
TM  - - - - - - - - - -
WARRIX  - - - - - - - - - -
WINMED  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACAP <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
AF  - - - - - - - - - -
AIRA  - - - - - - - - - -
ASN  - - - - - - - - - -
BROOK  - - - - - - - - - -
GCAP  - - - - - - - - - -
KCC  - - - - - - - - - -
LIT  - - - - - - - - - -
MITSIB  - - - - - - - - - -
SGF  - - - - - - - - - -
TQR  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADB  - - - - - - - - - -
BM  - - - - - - - - - -
CHO  - - - - - - - - - -
CHOW  - - - - - - - - - -
CIG <C> - - - - - - - - - -
COLOR  - - - - - - - - - -
CPR  - - - - - - - - - -
FPI  - - - - - - - - - -
GTB  - - - - - - - - - -
KCM  - - - - - - - - - -
KJL  - - - - - - - - - -
KUMWEL  - - - - - - - - - -
KWM  - - - - - - - - - -
MBAX  - - - - - - - - - -
MGT  - - - - - - - - - -
MTW  - - - - - - - - - -
NDR  - - - - - - - - - -
PACO  - - - - - - - - - -
PDG  - - - - - - - - - -
PIMO  - - - - - - - - - -
PPM  - - - - - - - - - -
PRAPAT  - - - - - - - - - -
RWI  - - - - - - - - - -
SAF  - - - - - - - - - -
SALEE  - - - - - - - - - -
SANKO  - - - - - - - - - -
SELIC  - - - - - - - - - -
SFT  - - - - - - - - - -
STP  - - - - - - - - - -
SWC  - - - - - - - - - -
TMC  - - - - - - - - - -
TMI  - - - - - - - - - -
TMW  - - - - - - - - - -
TPLAS  - - - - - - - - - -
TRV  - - - - - - - - - -
UBIS  - - - - - - - - - -
UEC  - - - - - - - - - -
UKEM  - - - - - - - - - -
UREKA  - - - - - - - - - -
YUASA  - - - - - - - - - -
ZIGA  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
24CS  - - - - - - - - - -
A5  - - - - - - - - - -
ALL  - - - - - - - - - -
ARIN  - - - - - - - - - -
ARROW  - - - - - - - - - -
BC  - - - - - - - - - -
BLESS  - - - - - - - - - -
BSM  - - - - - - - - - -
BTW  - - - - - - - - - -
CAZ  - - - - - - - - - -
CHEWA  - - - - - - - - - -
CPANEL  - - - - - - - - - -
CRD  - - - - - - - - - -
DHOUSE  - - - - - - - - - -
DIMET  - - - - - - - - - -
DPAINT  - - - - - - - - - -
FLOYD  - - - - - - - - - -
HYDRO <C> - - - - - - - - - -
IND  - - - - - - - - - -
JAK  - - - - - - - - - -
K  - - - - - - - - - -
KUN  - - - - - - - - - -
META  - - - - - - - - - -
PPS  - - - - - - - - - -
PRI  - - - - - - - - - -
PROS  - - - - - - - - - -
PROUD  - - - - - - - - - -
PSG  - - - - - - - - - -
SENAJ  - - - - - - - - - -
SK  - - - - - - - - - -
SMART  - - - - - - - - - -
SSS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
STC  - - - - - - - - - -
SVR  - - - - - - - - - -
TAPAC  - - - - - - - - - -
THANA  - - - - - - - - - -
TIGER  - - - - - - - - - -
TITLE  - - - - - - - - - -
YONG  - - - - - - - - - -

ทรัพยากร (RESOURC)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ABM  - - - - - - - - - -
GTV  - - - - - - - - - -
PSTC  - - - - - - - - - -
PTC  - - - - - - - - - -
SAAM  - - - - - - - - - -
SEAOIL  - - - - - - - - - -
SR  - - - - - - - - - -
STOWER <C> - - - - - - - - - -
TAKUNI  - - - - - - - - - -
TPCH  - - - - - - - - - -
TRT  - - - - - - - - - -
UMS <C> - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADD  - - - - - - - - - -
AKP  - - - - - - - - - -
AMA  - - - - - - - - - -
AMARC  - - - - - - - - - -
ARIP  - - - - - - - - - -
ATP30  - - - - - - - - - -
AUCT  - - - - - - - - - -
BIS  - - - - - - - - - -
BOL  - - - - - - - - - -
CEYE  - - - - - - - - - -
CHIC  - - - - - - - - - -
CMO  - - - - - - - - - -
D  - - - - - - - - - -
DV8 <C> - - - - - - - - - -
ETE  - - - - - - - - - -
FSMART  - - - - - - - - - -
FVC  - - - - - - - - - -
GLORY  - - - - - - - - - -
GSC  - - - - - - - - - -
HARN  - - - - - - - - - -
HEMP  - - - - - - - - - -
HL  - - - - - - - - - -
IMH  - - - - - - - - - -
KGEN  - - - - - - - - - -
KK  - - - - - - - - - -
KLINIQ  - - - - - - - - - -
KOOL  - - - - - - - - - -
KTMS  - - - - - - - - - -
LDC  - - - - - - - - - -
LEO  - - - - - - - - - -
MASTER  - - - - - - - - - -
MEB  - - - - - - - - - -
MORE  - - - - - - - - - -
MVP  - - - - - - - - - -
NCL  - - - - - - - - - -
NEWS <C> - - - - - - - - - -
NINE  - - - - - - - - - -
OTO  - - - - - - - - - -
PHOL  - - - - - - - - - -
PICO  - - - - - - - - - -
QLT  - - - - - - - - - -
RP  - - - - - - - - - -
SE  - - - - - - - - - -
SLM <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SONIC  - - - - - - - - - -
SPA  - - - - - - - - - -
THMUI  - - - - - - - - - -
TNDT  - - - - - - - - - -
TNH  - - - - - - - - - -
TNP  - - - - - - - - - -
TSF <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TVDH  - - - - - - - - - -
TVT  - - - - - - - - - -
UBA  - - - - - - - - - -
VL  - - - - - - - - - -
WINNER  - - - - - - - - - -
YGG  - - - - - - - - - -

เทคโนโลยี (TECH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APP  - - - - - - - - - -
BBIK  - - - - - - - - - -
BE8  - - - - - - - - - -
BVG <XD> - - - - - - - - - -
COMAN  - - - - - - - - - -
DITTO  - - - - - - - - - -
ICN  - - - - - - - - - -
IIG  - - - - - - - - - -
IRCP  - - - - - - - - - -
ITNS  - - - - - - - - - -
NETBAY  - - - - - - - - - -
PLANET  - - - - - - - - - -
PROEN  - - - - - - - - - -
READY  - - - - - - - - - -
SECURE  - - - - - - - - - -
SICT  - - - - - - - - - -
SIMAT  - - - - - - - - - -
SPVI  - - - - - - - - - -
TPS  - - - - - - - - - -
VCOM  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่