สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TRANS 325.20 -0.40 -0.12 152,347,334 2,518,354.83

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  1.88 1.89 1.83 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.86 14,303,471 26,618.36
AOT  59.75 60.25 59.25 60.25 0.00 0.00 60.00 60.25 26,230,137 1,572,016.73
ASIMAR  1.23 1.25 1.22 1.24 +0.03 +2.48 1.23 1.24 43,800 54.33
B  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 1,869,476 535.40
BA  5.30 5.35 5.25 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 969,120 5,136.76
BEM  8.95 9.00 8.85 8.85 -0.10 -1.12 8.85 8.90 29,840,463 264,787.98
BTS  10.00 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 23,425,787 234,586.17
BTSGIF  6.15 6.25 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 2,755,104 16,918.86
III  4.24 4.24 4.14 4.14 -0.06 -1.43 4.14 4.20 138,400 576.51
JUTHA <C> 0.47 0.47 0.47 0.47 +0.03 +6.82 0.45 0.47 100 0.05
JWD  7.10 7.25 7.05 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 1,107,212 7,890.74
KWC  276.00 278.00 276.00 276.00 -4.00 -1.43 273.00 284.00 1,100 303.80
NOK <C, NP> 0.65 0.65 0.64 0.64 -0.02 -3.03 0.63 0.64 60,552 38.90
NYT  3.16 3.20 3.10 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.14 2,381,400 7,471.18
PORT  2.02 2.06 1.99 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 1,441,600 2,895.34
PRM  8.80 9.00 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.80 8.85 17,476,930 154,856.31
PSL  4.28 4.36 4.26 4.28 +0.04 +0.94 4.28 4.30 2,487,000 10,679.34
RCL  3.86 3.94 3.84 3.86 +0.04 +1.05 3.86 3.88 2,551,700 9,909.26
TFFIF  10.10 10.20 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 16,692,084 167,198.02
THAI <C, NP> 3.36 3.42 3.30 3.30 -0.08 -2.37 3.28 3.30 2,240,091 7,514.56
TSTE  6.90 6.90 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.60 6.85 6,700 46.02
TTA  2.82 2.86 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,507,407 4,256.63
WICE  5.00 5.05 4.96 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 4,817,700 24,063.61
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่