สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:37:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TOURISM 396.96 -3.15 -0.79 31,979,321 310,184.56

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.92 4.92 4.92 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 19,400 95.45
CENTEL  25.25 26.00 25.00 25.00 -0.25 -0.99 24.90 25.00 9,536,534 242,464.76
CSR  - - - - - - 62.50 64.75 - -
DTC  7.70 7.75 7.70 7.70 -0.05 -0.65 7.65 7.70 10,400 80.28
ERW  3.68 3.76 3.64 3.66 +0.04 +1.10 3.64 3.66 8,504,097 31,486.78
GRAND  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 152,280 87.80
LRH  29.25 30.25 29.25 30.25 -0.50 -1.63 29.50 30.25 1,200 36.00
MANRIN  - - - - - - 27.25 29.25 1 0.03
OHTL  332.00 332.00 318.00 318.00 -12.00 -3.64 318.00 327.00 700 228.20
ROH  36.25 36.25 36.00 36.00 -0.25 -0.69 36.00 38.00 1,501 54.08
SHANG  56.00 56.00 55.25 55.25 -1.50 -2.64 52.50 56.50 400 22.32
SHR  2.54 2.62 2.54 2.56 +0.02 +0.79 2.56 2.58 13,710,607 35,379.64
VRANDA  5.90 5.95 5.85 5.95 +0.10 +1.71 5.85 5.95 42,201 249.21
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่