สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TOURISM 374.31 -1.72 -0.46 45,974,862 221,560.17

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.58 4.78 4.58 4.66 0.00 0.00 4.62 4.68 67,900 317.93
CENTEL  24.20 24.40 23.80 23.90 -0.30 -1.24 23.90 24.00 5,389,464 129,189.52
CSR  69.50 70.00 69.50 70.00 -1.00 -1.41 69.50 70.75 600 41.80
DTC  7.10 7.20 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 35,500 251.82
ERW  3.22 3.30 3.20 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 6,451,928 20,914.14
GRAND  0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 121,080 61.75
LRH  30.50 31.25 30.25 31.25 +0.50 +1.63 30.50 31.75 1,000 30.50
MANRIN  - - - - - - 22.40 23.50 - -
OHTL  321.00 321.00 312.00 318.00 -5.00 -1.55 314.00 324.00 1,200 379.90
ROH  38.00 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 35.25 38.50 3,300 125.40
SHANG  56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 52.75 56.00 1,000 56.00
SHR  2.04 2.12 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 33,813,590 69,698.03
VRANDA  5.60 5.60 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 88,300 493.38
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่