สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:34:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 27.74 -0.12 -0.43 36,167,789 73,240.02

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.26 2.28 2.24 2.26 0.00 0.00 2.24 2.26 13,900 31.41
BSBM  0.95 0.96 0.93 0.95 +0.01 +1.06 0.94 0.95 214,600 202.52
CEN  0.59 0.60 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.57 0.59 1,441,676 836.73
CITY  1.80 1.83 1.80 1.82 +0.02 +1.11 1.80 1.82 73,700 132.66
CSP  0.69 0.72 0.68 0.72 +0.05 +7.46 0.70 0.72 821,600 575.97
GJS  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 610,901 119.12
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.47 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 5,350,200 2,564.14
LHK  2.56 2.62 2.56 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 326,200 846.01
MCS  14.10 14.30 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 3,573,378 50,287.17
MILL  0.91 0.93 0.90 0.91 -0.02 -2.15 0.91 0.92 308,206 281.86
PAP  3.64 3.66 3.64 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.66 58,700 213.80
PERM  1.37 1.41 1.32 1.35 -0.02 -1.46 1.35 1.36 4,052,200 5,539.26
SAM  0.48 0.48 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 281,800 132.77
SMIT  3.88 3.88 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.84 45,600 175.94
SSSC  2.32 2.32 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 23,875 55.32
TGPRO  0.13 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 6,826,830 862.36
THE  1.51 1.59 1.51 1.59 0.00 0.00 1.53 1.59 4,900 7.44
TIW  218.00 226.00 215.00 223.00 +5.00 +2.29 218.00 223.00 6,711 1,486.66
TMT  7.10 7.10 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 102,000 720.70
TSTH  0.63 0.64 0.62 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.63 11,635,501 7,324.84
TWP  2.10 2.20 2.10 2.10 +0.02 +0.96 2.10 2.14 366,001 779.16
TYCN  2.20 2.26 2.18 2.18 -0.08 -3.54 2.18 2.22 29,310 64.17
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่