สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/02/2020 09:37:02
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 20.99 - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  - - - - - - 1.81 1.82 - -
BSBM  - - - - - - 0.87 0.89 - -
CEN  - - - - - - 0.54 0.56 - -
CITY  - - - - - - 1.79 1.83 - -
CSP  - - - - - - 0.68 0.71 - -
GJS  - - - - - - 0.12 0.13 - -
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  - - - - - - 0.53 0.61 - -
LHK  - - - - - - 2.50 2.54 - -
MAX  - - - - - - ATO ATO - -
MCS  - - - - - - 10.20 ATO - -
MILL  - - - - - - 0.50 0.51 - -
PAP  - - - - - - 2.18 2.22 - -
PERM  - - - - - - 0.66 ATO - -
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  - - - - - - 0.25 0.27 - -
SMIT  - - - - - - 3.76 3.80 - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  - - - - - - 2.02 2.08 - -
TGPRO  - - - - - - 0.06 0.06 - -
THE  - - - - - - 1.81 2.02 - -
TIW  - - - - - - - 218.00 - -
TMT  - - - - - - 3.90 3.94 - -
TSTH  - - - - - - 0.39 0.41 - -
TWP  - - - - - - 2.02 2.10 - -
TYCN  - - - - - - 2.08 2.20 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่