สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
STEEL 20.66 -0.14 -0.67 12,090,508 39,372.07

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.48 1.48 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.45 1.48 7,700 11.36
BSBM  0.83 0.83 0.83 0.83 +0.01 +1.22 0.83 0.84 100 0.08
CEN  0.67 0.72 0.67 0.70 +0.02 +2.94 0.69 0.70 128,600 89.73
CITY  1.83 1.84 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 41,300 75.31
CSP  0.52 0.53 0.51 0.53 0.00 0.00 0.51 0.53 12,300 6.40
GJS  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 603,104 54.27
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.02 -4.44 0.43 0.44 2,860,200 1,251.04
LHK  2.22 2.26 2.18 2.26 +0.04 +1.80 2.22 2.26 148,500 330.15
MCS  12.50 12.70 12.30 12.50 -0.10 -0.79 12.40 12.50 2,867,200 35,822.18
MILL  0.68 0.68 0.66 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 96,300 64.37
PAP  2.50 2.52 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 7,700 19.36
PERM  0.72 0.73 0.71 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 328,100 236.62
SAM  0.37 0.38 0.36 0.37 -0.01 -2.63 0.36 0.37 371,600 137.03
SMIT  3.48 3.48 3.48 3.48 +0.02 +0.58 3.42 3.48 600 2.09
SSSC  1.93 1.93 1.93 1.93 -0.01 -0.52 1.92 1.94 500 0.96
TGPRO  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 1,891,400 132.41
THE  1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 1.22 1.29 1,500 1.94
TIW  - - - - - - 186.00 198.00 - -
TMT  4.82 4.82 4.76 4.76 -0.06 -1.24 4.76 4.80 22,203 105.96
TSTH  0.37 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 2,700,900 1,029.51
TWP  1.87 1.87 1.87 1.87 -0.01 -0.53 1.85 1.87 700 1.31
TYCN  - - - - - - 1.85 1.95 1 0.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่