สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 239.06 - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
AMATAV  - - - - - - - - - -
ANAN  - - - - - - - - - -
AP  - - - - - - - - - -
APEX <C> - - - - - - - - - -
AQ <C> - - - - - - - - - -
AWC  - - - - - - - - - -
BLAND  - - - - - - - - - -
BROCK  - - - - - - - - - -
CGD  - - - - - - - - - -
CI  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
ESTAR  - - - - - - - - - -
EVER  - - - - - - - - - -
FPT  - - - - - - - - - -
GLAND  - - - - - - - - - -
GOLD  - - - - - - - - - -
GREEN  - - - - - - - - - -
J  - - - - - - - - - -
JCK  - - - - - - - - - -
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  - - - - - - - - - -
LALIN  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
LPN  - - - - - - - - - -
MBK  - - - - - - - - - -
MJD  - - - - - - - - - -
MK  - - - - - - - - - -
NCH  - - - - - - - - - -
NNCL  - - - - - - - - - -
NOBLE  - - - - - - - - - -
NUSA  - - - - - - - - - -
NVD  - - - - - - - - - -
ORI  - - - - - - - - - -
PACE <C, NP> - - - - - - - - - -
PF  - - - - - - - - - -
PLAT  - - - - - - - - - -
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  - - - - - - - - - -
PRIN  - - - - - - - - - -
PSH  - - - - - - - - - -
QH  - - - - - - - - - -
RICHY  - - - - - - - - - -
RML  - - - - - - - - - -
ROJNA  - - - - - - - - - -
S  - - - - - - - - - -
SAMCO  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SENA  - - - - - - - - - -
SF  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SPALI  - - - - - - - - - -
U  - - - - - - - - - -
UV  - - - - - - - - - -
WHA  - - - - - - - - - -
WIN  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่