สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:44:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROP 212.61 +1.17 +0.55 583,683,316 3,146,405.97

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  4.96 4.98 4.96 4.96 -0.02 -0.40 4.94 4.98 3,505 17.41
AMATA  16.20 16.40 15.90 16.10 0.00 0.00 16.00 16.10 9,147,845 147,357.95
AMATAV  5.60 5.60 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 248,000 1,385.42
ANAN  2.06 2.08 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 3,210,507 6,569.80
AP  7.45 7.50 7.40 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 11,786,930 87,621.93
APEX <C> 0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 353,100 23.19
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 28,927,306 617.61
AWC  4.86 4.94 4.74 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 90,673,102 440,262.02
BLAND  1.16 1.16 1.11 1.13 -0.02 -1.74 1.12 1.13 42,102,201 47,528.38
BROCK  1.53 1.53 1.49 1.49 -0.10 -6.29 1.49 1.58 4,800 7.27
CGD  0.57 0.61 0.56 0.61 +0.04 +7.02 0.60 0.61 40,760,900 23,974.20
CI  0.75 0.75 0.74 0.75 0.00 0.00 0.74 0.76 105,506 78.63
CPN  49.50 50.00 48.50 49.75 +0.75 +1.53 49.50 49.75 19,534,028 966,037.74
ESTAR  0.43 0.47 0.43 0.46 +0.02 +4.55 0.46 0.47 10,177,301 4,652.33
EVER  0.24 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 3,058,700 706.99
FPT  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 160,987 2,093.10
GLAND  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.20 68,023 147.38
J  1.87 1.88 1.79 1.80 -0.13 -6.74 1.80 1.81 25,044,676 45,882.57
JCK  1.24 1.26 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 2,721,718 3,392.81
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  1.42 1.45 1.40 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 729,602 1,036.14
LALIN  7.80 7.80 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 617,017 4,803.77
LH  8.15 8.20 8.05 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 34,372,836 278,935.96
LPN  4.84 4.92 4.82 4.84 0.00 0.00 4.84 4.86 6,562,813 31,978.78
MBK  12.80 13.40 12.80 13.30 +0.50 +3.91 13.30 13.40 7,590,536 99,900.23
MJD  1.65 1.65 1.62 1.62 -0.03 -1.82 1.61 1.62 1,078,200 1,759.68
MK  3.10 3.12 3.10 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 68,553 212.62
NCH  0.83 0.85 0.83 0.85 +0.02 +2.41 0.84 0.85 28,500 23.71
NNCL  2.42 2.42 2.36 2.38 -0.04 -1.65 2.38 2.40 737,100 1,758.46
NOBLE  7.95 8.00 7.75 7.75 -0.10 -1.27 7.75 7.80 7,520,824 58,862.35
NUSA  0.30 0.31 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 6,960,013 2,084.47
NVD  2.48 2.50 2.48 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 5,391,205 13,402.24
ORI  7.95 8.10 7.80 7.95 +0.10 +1.27 7.95 8.00 12,367,227 98,291.68
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 3,773,862 1,509.77
PLAT  2.58 2.66 2.58 2.66 +0.08 +3.10 2.64 2.66 4,910,200 12,912.15
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.87 0.87 0.85 0.85 -0.02 -2.30 0.83 0.85 41,600 35.54
PRIN  1.77 1.80 1.77 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.79 33,301 59.42
PSH  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 1,010,876 12,744.81
QH  2.38 2.38 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 19,527,369 46,008.81
RICHY  0.71 0.71 0.70 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 1,150,364 810.73
RML  0.63 0.63 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 7,515,534 4,630.41
ROJNA  4.60 4.62 4.58 4.58 0.00 0.00 4.58 4.60 1,023,560 4,700.64
S  1.70 1.75 1.68 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 10,126,251 17,391.71
SA  6.20 6.25 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 1,204,402 7,448.46
SAMCO  1.19 1.21 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 405,720 486.43
SC  2.80 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,651,221 4,655.27
SENA  3.54 3.60 3.52 3.56 +0.02 +0.56 3.56 3.58 3,769,139 13,454.09
SF  4.80 4.84 4.72 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 3,372,293 16,183.55
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 39,562,150 34,393.34
SPALI  19.80 19.90 19.50 19.70 0.00 0.00 19.60 19.70 17,971,517 354,278.82
U  1.43 1.51 1.43 1.46 +0.03 +2.10 1.46 1.48 32,753,571 48,384.21
UV  3.70 3.78 3.66 3.68 +0.02 +0.55 3.68 3.70 6,870,023 25,557.40
WHA  3.10 3.12 3.08 3.08 +0.02 +0.65 3.08 3.10 54,621,544 169,252.14
WIN  0.36 0.36 0.35 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 272,958 95.98
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่