สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:45:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 4,772.14 -134.32 -2.74 155,762,736 3,069,573.88

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  19.30 19.30 18.90 18.90 -0.40 -2.07 18.90 19.10 1,740,548 33,092.06
ALUCON  169.50 169.50 169.50 169.50 0.00 0.00 168.00 169.50 200 33.90
BGC  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 1,108,643 11,321.15
CSC  53.00 53.50 53.00 53.25 +0.25 +0.47 53.25 53.75 11,200 596.45
GLOCON  0.92 0.94 0.90 0.91 -0.01 -1.09 0.91 0.92 53,648,322 49,433.74
NEP <C> 0.24 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 5,050 1.25
PTL  24.90 25.00 24.60 24.80 0.00 0.00 24.70 24.80 5,490,204 135,925.80
SCGP  48.25 48.25 46.00 46.25 -1.75 -3.65 46.25 46.50 57,942,185 2,727,273.98
SFLEX  6.05 6.15 5.95 6.00 -0.15 -2.44 5.95 6.00 14,760,011 88,665.46
SITHAI  0.64 0.65 0.63 0.63 -0.02 -3.08 0.63 0.65 933,800 590.14
SLP  0.50 0.55 0.48 0.51 +0.02 +4.08 0.51 0.52 1,933,659 992.79
SMPC  10.80 10.80 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.80 347,103 3,712.13
SPACK  2.54 2.72 2.54 2.72 +0.18 +7.09 2.70 2.72 3,484,907 9,237.07
TCOAT  - - - - - - 24.60 26.00 - -
TFI <C, NP> 0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 13,649,501 2,183.61
THIP  32.25 32.50 32.00 32.25 +0.25 +0.78 32.00 32.25 15,102 485.91
TMD  22.60 23.00 22.60 23.00 0.00 0.00 22.80 23.00 400 9.10
TOPP  - - - - - - 186.00 209.00 - -
TPBI  8.75 8.80 8.55 8.70 -0.05 -0.57 8.70 8.75 691,801 6,017.88
TPP  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.00 14.60 100 1.45
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่