สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PKG 3,888.25 +19.14 +0.49 20,232,026 270,881.03

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  15.00 15.20 14.90 14.90 -0.20 -1.32 14.90 15.00 307,900 4,616.28
ALUCON  153.00 153.50 153.00 153.50 +2.00 +1.32 152.00 154.00 2,000 306.05
BGC  12.10 13.00 12.00 12.90 +0.90 +7.50 12.90 13.00 9,352,805 118,307.43
CSC  50.75 50.75 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.75 14,305 717.06
GLOCON  1.03 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 430,500 436.45
NEP <C> 0.25 0.26 0.25 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 1,295,401 324.05
PTL  22.80 23.00 22.30 22.50 -0.20 -0.88 22.40 22.50 5,734,915 129,407.43
SFLEX  10.70 10.90 10.50 10.80 +0.20 +1.89 10.70 10.80 457,600 4,858.06
SITHAI  0.55 0.55 0.53 0.54 -0.01 -1.82 0.53 0.54 576,700 306.29
SLP  0.38 0.40 0.38 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 47,600 18.17
SMPC  11.90 12.20 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 805,500 9,608.11
SPACK  2.42 2.46 2.20 2.20 -0.22 -9.09 2.20 2.40 432,900 1,011.56
TCOAT  - - - - - - 22.60 24.60 - -
TFI <C, NP> 0.09 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.11 - 699,200 69.02
THIP  24.10 25.00 24.10 24.40 +0.30 +1.24 24.20 24.50 25,900 632.25
TMD  - - - - - - 21.80 22.20 - -
TOPP  - - - - - - 188.50 191.00 - -
TPBI  4.70 4.70 4.60 4.60 -0.04 -0.86 4.60 4.66 44,800 206.73
TPP  14.30 14.30 13.90 13.90 -0.50 -3.47 13.90 14.00 4,000 56.10
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่