สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 237.42 - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  - - - - - - - - - -
AIMIRT  - - - - - - - - - -
AMATAR  - - - - - - - - - -
B-WORK  - - - - - - - - - -
BKER  - - - - - - - - - -
BKKCP  - - - - - - - - - -
BOFFICE  - - - - - - - - - -
CPNCG  - - - - - - - - - -
CPNREIT  - - - - - - - - - -
CPTGF  - - - - - - - - - -
CTARAF  - - - - - - - - - -
DREIT  - - - - - - - - - -
ERWPF  - - - - - - - - - -
FTREIT  - - - - - - - - - -
FUTUREPF  - - - - - - - - - -
GAHREIT  - - - - - - - - - -
GLANDRT  - - - - - - - - - -
GOLDPF  - - - - - - - - - -
GVREIT  - - - - - - - - - -
HPF  - - - - - - - - - -
HREIT  - - - - - - - - - -
IMPACT  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - - - - -
LHHOTEL  - - - - - - - - - -
LHPF  - - - - - - - - - -
LHSC  - - - - - - - - - -
LUXF  - - - - - - - - - -
M-II  - - - - - - - - - -
M-PAT  - - - - - - - - - -
M-STOR  - - - - - - - - - -
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - - - - -
MJLF  - - - - - - - - - -
MNIT  - - - - - - - - - -
MNIT2  - - - - - - - - - -
MNRF  - - - - - - - - - -
POPF  - - - - - - - - - -
PPF  - - - - - - - - - -
QHHR  - - - - - - - - - -
QHOP  - - - - - - - - - -
QHPF  - - - - - - - - - -
SBPF  - - - - - - - - - -
SHREIT  - - - - - - - - - -
SIRIP  - - - - - - - - - -
SPF  - - - - - - - - - -
SPRIME  - - - - - - - - - -
SRIPANWA  - - - - - - - - - -
SSPF  - - - - - - - - - -
SSTRT  - - - - - - - - - -
TIF1  - - - - - - - - - -
TLGF  - - - - - - - - - -
TLHPF  - - - - - - - - - -
TNPF  - - - - - - - - - -
TPRIME  - - - - - - - - - -
TTLPF  - - - - - - - - - -
TU-PF  - - - - - - - - - -
URBNPF  - - - - - - - - - -
WHABT  - - - - - - - - - -
WHART  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่