สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:25:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 163.90 -0.39 -0.24 7,668,115 86,463.54

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 83,909 483.92
AIMIRT  12.30 12.30 12.10 12.10 -0.20 -1.63 12.10 12.20 255,900 3,107.30
AMATAR  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 9,200 92.94
B-WORK  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 100 1.12
BKER  6.00 6.00 5.90 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 947,100 5,676.98
BKKCP  11.40 11.50 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.30 11.50 46,701 532.49
BOFFICE  10.20 10.20 9.85 9.85 -0.15 -1.50 9.85 10.10 170,900 1,694.12
CPNCG  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.50 10.60 135,700 1,422.57
CPNREIT  18.90 18.90 18.60 18.60 -0.20 -1.06 18.60 18.70 836,054 15,603.04
CPTGF  9.40 9.40 9.35 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 23,000 215.65
CTARAF  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.10 50,099 252.85
DREIT  4.00 4.00 3.98 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 89,230 356.72
ERWPF  4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 70,000 294.00
FTREIT  11.70 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,563,976 18,180.29
FUTUREPF  17.00 17.00 16.80 16.90 +0.30 +1.81 16.80 16.90 10,705 180.86
GAHREIT  7.95 7.95 7.95 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 100 0.80
GOLDPF  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.25 5.40 300 1.62
GVREIT  11.20 11.50 11.20 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 74,008 845.18
HPF  4.88 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00 4.86 4.88 2,200 10.74
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 244,130 1,846.00
IMPACT  17.70 18.00 17.70 17.70 -0.10 -0.56 17.70 17.80 333,997 5,957.42
KPNPF  - - - - - - 7.10 7.40 - -
LHHOTEL  9.90 9.90 9.75 9.80 0.00 0.00 9.75 9.80 361,500 3,543.46
LHPF  5.50 5.55 5.45 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 2,900 15.96
LHSC  11.00 11.00 10.80 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 136,600 1,482.51
LUXF  - - - - - - 6.30 6.60 - -
M-II  7.05 7.05 7.05 7.05 0.00 0.00 7.00 7.15 8,800 62.04
M-PAT  3.16 3.60 2.96 3.18 +0.28 +9.66 2.98 3.20 35,250 110.58
M-STOR  - - - - - - 5.60 6.00 - -
MIPF  - - - - - - 15.50 17.60 - -
MIT  3.10 3.10 3.10 3.10 0.00 0.00 2.86 3.10 600 1.86
MJLF  7.10 7.25 7.10 7.25 +0.05 +0.69 7.20 7.35 9,500 67.90
MNIT  1.58 1.58 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.50 1.57 14,001 22.04
MNIT2  4.80 4.88 4.80 4.88 +0.08 +1.67 4.56 4.88 600 2.89
MNRF  2.98 3.00 2.96 2.98 0.00 0.00 2.96 2.98 70,800 209.70
POPF  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 49,200 512.28
PPF  11.50 11.50 11.50 11.50 +0.30 +2.68 11.20 11.50 1,000 11.50
PROSPECT  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 257,300 2,135.62
QHHR  6.15 6.15 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.20 1,500 9.22
QHOP  2.50 2.50 2.50 2.50 +0.06 +2.46 2.46 2.52 1,100 2.75
QHPF  9.45 9.45 9.40 9.45 +0.05 +0.53 9.40 9.45 172,900 1,633.82
SBPF  - - - - - - 2.70 2.74 - -
SHREIT <NP> - - - - - - 3.08 3.12 - -
SIRIP  - - - - - - 8.50 8.65 8 0.05
SPF  12.30 12.30 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 416,832 5,123.63
SPRIME  8.40 8.40 8.20 8.30 0.00 0.00 8.20 8.30 71,900 596.86
SRIPANWA  7.85 7.85 7.70 7.70 -0.25 -3.14 7.70 7.80 87,521 674.22
SSPF  - - - - - - 8.80 8.90 - -
SSTRT  5.25 5.30 5.20 5.30 0.00 0.00 5.20 5.30 40,100 209.93
TIF1  8.45 8.50 8.40 8.50 0.00 0.00 8.45 8.50 41,427 349.07
TLGF  15.00 15.10 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 598,766 9,035.12
TLHPF  8.40 8.55 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.55 10,202 85.71
TNPF  - - - - - - 2.02 2.06 - -
TPRIME  11.70 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.40 11.80 400 4.69
TTLPF  22.30 22.70 22.20 22.20 -0.30 -1.33 22.10 22.40 645 14.44
TU-PF  1.10 1.11 1.10 1.10 +0.03 +2.80 1.09 1.10 4,200 4.62
URBNPF  2.70 2.70 2.70 2.70 -0.10 -3.57 2.72 2.96 10,000 27.00
WHABT  9.05 9.05 8.80 8.80 -0.35 -3.83 8.75 8.80 8,700 76.60
WHART  12.00 12.20 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 306,554 3,680.85
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่