สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PF&REIT 184.82 -1.31 -0.70 33,957,739 498,401.25

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  6.10 6.10 6.05 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 47,900 289.80
AIMIRT  13.70 13.70 13.50 13.50 -0.30 -2.17 13.50 13.60 12,707,302 171,552.83
AMATAR  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 10,800 108.55
B-WORK  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 1,000 11.70
BKER  5.65 5.65 5.60 5.60 -0.10 -1.75 5.60 5.65 562,701 3,179.21
BKKCP  11.80 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 6,300 74.33
BOFFICE  11.80 12.00 11.70 11.80 -0.10 -0.84 11.70 11.80 146,800 1,740.01
CPNCG  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.30 425,300 4,337.28
CPNREIT  24.70 25.00 24.70 25.00 +0.40 +1.63 24.70 25.00 799,854 19,914.95
CPTGF  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 510,000 5,102.00
CTARAF  5.00 5.05 4.98 5.05 0.00 0.00 4.98 5.05 93,500 466.82
DREIT  3.86 3.88 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.86 3.88 740,700 2,859.49
ERWPF  4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 0.00 4.16 4.60 100 0.43
FTREIT  14.70 14.80 14.30 14.30 -0.40 -2.72 14.30 14.70 1,961,577 28,388.89
FUTUREPF  19.10 19.10 19.10 19.10 0.00 0.00 19.10 19.20 500 9.55
GAHREIT  8.15 8.15 8.15 8.15 +0.15 +1.88 7.95 8.15 500 4.08
GOLDPF  - - - - - - 5.10 5.80 - -
GVREIT  12.50 12.50 12.30 12.40 -0.10 -0.80 12.30 12.40 381,300 4,730.48
HPF  4.70 4.70 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 4.70 47,200 221.05
HREIT  8.00 8.05 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.85 7.90 1,780,700 14,080.86
IMPACT  19.30 19.30 19.00 19.30 0.00 0.00 19.30 19.40 9,316,210 179,717.00
KPNPF  6.70 6.75 6.70 6.75 0.00 0.00 6.70 6.75 60,200 406.34
LHHOTEL  9.70 9.75 9.65 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 140,000 1,355.70
LHPF  5.30 5.30 5.30 5.30 0.00 0.00 5.20 5.35 5,600 29.68
LHSC  11.80 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.70 12.00 12,100 142.79
LUXF  6.45 6.45 6.35 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.50 63,600 403.87
M-II  7.20 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 7.05 7.20 200 1.44
M-PAT  - - - - - - 2.72 2.92 - -
M-STOR  5.90 5.95 5.85 5.95 0.00 0.00 5.85 6.00 9,300 54.77
MIPF  13.90 13.90 13.80 13.80 -0.10 -0.72 12.10 15.90 2,700 37.34
MIT  - - - - - - 2.80 - - -
MJLF  6.90 6.90 6.90 6.90 +0.05 +0.73 6.85 6.90 600 4.14
MNIT  1.50 1.50 1.50 1.50 +0.07 +4.90 1.26 1.48 100 0.15
MNIT2  - - - - - - 3.90 4.20 - -
MNRF  2.82 2.90 2.80 2.80 -0.08 -2.78 2.80 2.88 50,700 142.96
POPF  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 6,800 70.72
PPF  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 6,200 70.07
PROSPECT  9.10 9.10 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 89,600 811.88
QHHR  5.80 5.80 5.80 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 73,600 426.88
QHOP  2.20 2.28 2.20 2.28 0.00 0.00 2.20 2.28 3,100 7.06
QHPF  9.60 9.65 9.55 9.55 -0.10 -1.04 9.55 9.65 160,200 1,535.77
SBPF  - - - - - - 2.30 2.66 - -
SHREIT <NP> 3.54 3.58 3.50 3.50 -0.10 -2.78 3.48 3.50 173,800 613.31
SIRIP  - - - - - - 8.40 8.55 2 0.02
SPF  12.90 12.90 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 145,492 1,864.74
SPRIME  9.30 9.35 9.10 9.15 -0.20 -2.14 9.10 9.15 334,700 3,120.15
SRIPANWA  8.00 8.00 7.85 7.85 -0.15 -1.88 7.85 8.00 11,800 93.22
SSPF  9.30 9.30 9.30 9.30 0.00 0.00 9.10 9.25 7,800 72.54
SSTRT  5.35 5.40 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 3,500 18.75
TIF1  8.45 8.45 8.40 8.45 +0.05 +0.60 8.40 8.45 400 3.38
TLGF  17.40 17.40 16.90 16.90 -0.40 -2.31 16.80 16.90 2,176,910 37,491.58
TLHPF  - - - - - - 8.65 9.45 - -
TNPF  2.20 2.20 2.10 2.10 +0.04 +1.94 2.02 2.10 2,000 4.39
TPRIME  13.00 13.00 12.90 12.90 -0.30 -2.27 12.80 12.90 35,400 457.66
TTLPF  21.70 22.00 21.70 22.00 -0.10 -0.45 21.90 22.00 1,100 23.90
TU-PF  0.84 0.84 0.84 0.84 -0.02 -2.33 0.80 0.84 200 0.17
URBNPF  - - - - - - 2.66 2.96 - -
WHABT  8.85 8.85 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.40 8.85 100 0.88
WHART  14.70 15.20 14.60 14.60 -0.30 -2.01 14.60 14.90 839,691 12,345.70
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่