สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 721.08 +1.09 +0.15 19,702,926 634,206.85

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  41.50 41.50 41.50 41.50 +0.25 +0.61 41.00 41.50 100 4.15
CMAN  1.16 1.16 1.15 1.15 -0.01 -0.86 1.15 1.18 43,400 50.24
GC  5.30 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 53,983 283.65
GGC  8.80 8.80 8.60 8.80 +0.10 +1.15 8.65 8.80 386,408 3,366.60
GIFT  2.04 2.04 2.00 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 69,400 140.34
IVL  23.20 23.30 22.90 23.10 -0.10 -0.43 23.00 23.10 9,191,638 212,070.67
NFC  - - - - - - 1.52 1.64 - -
PATO  9.70 9.85 9.70 9.80 +0.10 +1.03 9.75 9.85 16,500 161.48
PMTA  - - - - - - 8.60 8.80 - -
PTTGC  43.00 43.75 42.75 43.00 +0.25 +0.58 43.00 43.25 9,558,757 411,656.37
SUTHA  2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.16 100 0.30
TCCC  22.70 22.70 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 22.70 9,670 218.57
TPA  5.00 5.15 5.00 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 9,000 45.44
UAC  3.72 3.74 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.74 112,550 418.58
UP  17.90 17.90 17.90 17.90 +0.10 +0.56 17.90 19.40 9,500 170.05
VNT  22.90 23.20 22.80 22.80 -0.10 -0.44 22.80 23.00 241,520 5,546.20
WG  185.50 185.50 185.50 185.50 0.00 0.00 185.00 185.50 400 74.20
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่