สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:13:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,069.25 -10.20 -0.94 53,646,366 1,825,278.06

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  43.00 43.00 43.00 43.00 -0.50 -1.15 42.75 43.00 7,600 326.80
CMAN  1.34 1.71 1.34 1.47 +0.14 +10.53 1.47 1.48 8,004,008 12,630.34
GC  5.90 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 268,953 1,598.70
GGC  9.85 9.85 9.45 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 3,067,541 29,468.69
GIFT  2.00 2.04 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.02 128,802 258.29
IVL  38.75 39.00 37.25 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 30,140,191 1,144,479.16
NFC  3.34 3.44 3.26 3.38 +0.10 +3.05 3.36 3.38 5,719 19.20
PATO  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 28,400 289.29
PMTA  9.65 10.20 9.65 10.20 +0.20 +2.00 9.95 10.20 1,808 18.34
PTTGC  63.25 64.00 62.50 63.00 0.00 0.00 62.75 63.00 8,459,354 533,596.07
SUTHA  3.92 3.96 3.92 3.94 +0.02 +0.51 3.92 3.94 6,500 25.64
TCCC  29.00 29.25 28.50 29.25 +0.25 +0.86 29.00 29.25 36,830 1,066.60
TPA  5.60 5.80 5.60 5.75 +0.05 +0.88 5.65 5.75 6,600 37.46
UAC  3.96 4.10 3.96 4.04 +0.12 +3.06 4.04 4.06 688,407 2,774.18
UP  - - - - - - 16.10 17.00 - -
VNT  36.25 36.25 34.50 35.00 -1.25 -3.45 35.00 35.25 2,795,653 98,689.28
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่