สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 40.12 +0.17 +0.43 86,480,186 314,942.63

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  3.40 3.40 3.36 3.38 -0.04 -1.17 3.38 3.40 11,500 39.02
AQUA  0.35 0.37 0.34 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 29,811,075 10,565.99
AS  4.64 4.66 4.40 4.48 -0.12 -2.61 4.48 4.50 4,852,038 21,948.19
BEC  5.10 5.20 4.96 5.05 -0.10 -1.94 5.00 5.05 7,280,819 36,875.70
FE  - - - - - - 179.00 210.00 - -
GPI  1.39 1.43 1.39 1.43 +0.03 +2.14 1.39 1.43 16,299 22.78
GRAMMY  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.55 9.75 609 5.85
MACO  0.64 0.67 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 7,918,600 5,141.05
MAJOR  16.30 16.50 16.10 16.30 0.00 0.00 16.30 16.40 1,188,888 19,377.86
MATCH  1.60 1.60 1.60 1.60 +0.04 +2.56 1.55 1.60 84,101 134.56
MATI  4.04 4.04 4.04 4.04 +0.04 +1.00 4.00 4.32 1,000 4.04
MCOT  4.48 4.48 4.40 4.44 +0.04 +0.91 4.40 4.44 12,300 54.24
MONO  2.44 2.70 2.44 2.60 +0.14 +5.69 2.60 2.62 5,380,011 14,033.12
MPIC  - - - - - - 1.27 1.34 - -
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  5.50 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 4,821,517 26,609.60
POST <C> - - - - - - 1.10 1.19 - -
PRAKIT  7.45 7.45 7.35 7.35 -0.15 -2.00 7.30 7.45 4,810 35.38
SE-ED  1.42 1.42 1.42 1.42 -0.02 -1.39 1.42 1.53 1,500 2.13
TBSP  12.70 12.80 12.70 12.80 +0.20 +1.59 12.70 12.80 300 3.83
TH  0.47 0.48 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 10,800 5.08
TKS  5.60 5.60 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 410,745 2,294.36
VGI  6.55 6.75 6.40 6.55 +0.05 +0.77 6.55 6.60 19,977,891 131,149.46
WAVE  0.73 0.74 0.71 0.72 -0.03 -4.00 0.70 0.72 326,600 235.07
WORK  10.60 10.80 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 4,368,783 46,405.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่