สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:21:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 45.08 +0.11 +0.24 175,759,660 642,472.61

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.34 4.34 4.34 4.34 0.00 0.00 4.24 4.34 230 1.00
AQUA  0.46 0.48 0.45 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 93,269,203 43,649.80
AS  7.10 7.45 7.05 7.10 +0.05 +0.71 7.10 7.15 20,238,548 146,591.82
BEC  7.85 7.95 7.75 7.80 0.00 0.00 7.80 7.85 4,466,769 35,032.77
FE  - - - - - - 150.50 192.00 - -
GPI  1.40 1.41 1.39 1.40 +0.01 +0.72 1.38 1.40 432,601 605.14
GRAMMY  9.10 9.20 9.00 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 87,700 798.06
JKN  8.45 8.50 8.25 8.30 -0.10 -1.19 8.25 8.30 6,757,176 56,634.54
MACO  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 7,560,656 5,146.82
MAJOR  18.20 18.80 18.20 18.60 +0.40 +2.20 18.60 18.70 3,644,956 67,280.37
MATCH  1.53 1.59 1.51 1.56 +0.02 +1.30 1.52 1.56 67,200 102.92
MATI  4.56 4.60 4.56 4.60 -0.24 -4.96 4.60 4.76 1,700 7.81
MCOT  3.98 4.08 3.98 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.02 130,100 521.49
MONO  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 667,301 1,531.79
MPIC  1.75 1.75 1.56 1.75 0.00 0.00 1.70 1.78 7,101 12.37
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.75 6.50 6.65 +0.15 +2.31 6.60 6.65 12,236,113 81,413.25
POST <C> 1.01 1.02 0.95 1.02 -0.01 -0.97 0.95 1.02 2,300 2.34
PRAKIT  8.30 8.30 8.30 8.30 +0.40 +5.06 7.90 8.20 400 3.32
SE-ED  1.60 1.60 1.53 1.53 +0.01 +0.66 1.53 1.55 3,011 4.67
TBSP  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.20 12.40 100 1.23
TH  0.48 0.49 0.47 0.49 +0.01 +2.08 0.48 0.49 160,000 76.80
TKS  6.20 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,098,304 6,851.37
VGI  7.00 7.00 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 18,778,006 130,577.35
WAVE  0.66 0.69 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.67 0.68 2,556,100 1,725.75
WORK  17.90 18.20 17.50 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 3,594,085 63,899.81
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่