สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INSUR 10,893.40 +78.53 +0.73 25,214,870 337,882.22

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00 32.75 33.00 8,400 277.20
BKI  282.00 283.00 282.00 283.00 +1.00 +0.35 282.00 283.00 9,038 2,549.13
BLA  17.20 17.40 16.90 16.90 -0.50 -2.87 16.90 17.30 2,230,907 38,154.81
BUI  - - - - - - 8.30 10.20 - -
CHARAN  20.50 22.90 20.50 22.90 +1.40 +6.51 20.70 22.90 1,100 22.79
INSURE  - - - - - - 27.50 35.50 - -
MTI  - - - - - - 84.00 85.50 27 2.27
NKI  46.75 48.25 46.00 48.25 +1.00 +2.12 45.75 47.75 6,000 277.18
NSI  70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 68.75 70.25 501 35.07
SEG  - - - - - - 22.90 24.50 - -
SMK  37.50 37.50 37.25 37.25 +0.75 +2.05 37.00 37.50 2,300 85.90
THRE  0.96 0.99 0.95 0.95 -0.01 -1.04 0.95 0.96 14,804,100 14,239.92
THREL  2.20 2.34 2.20 2.32 +0.14 +6.42 2.32 2.34 4,029,342 9,232.00
TIP  24.60 24.70 24.30 24.40 -0.20 -0.81 24.40 24.50 580,347 14,207.86
TQM  125.00 130.50 124.50 130.00 +6.00 +4.84 129.50 130.00 2,005,708 258,382.37
TSI <C> 0.28 0.29 0.27 0.28 0.00 0.00 0.26 0.28 1,537,000 415.38
TVI  3.40 3.40 3.40 3.40 +0.06 +1.80 3.32 3.40 100 0.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่