สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:34:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INSUR 12,527.73 -22.93 -0.18 46,046,410 414,237.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.50 33.00 33.50 +0.50 +1.52 33.00 33.50 7,718 255.59
BKI  270.00 271.00 269.00 271.00 +2.00 +0.74 269.00 271.00 13,713 3,706.41
BLA  23.70 24.30 23.70 23.70 +0.20 +0.85 23.70 23.80 9,533,273 228,091.49
BUI  - - - - - - 10.90 11.50 - -
CHARAN  - - - - - - 26.50 30.25 - -
INSURE  40.00 45.00 40.00 45.00 -0.75 -1.64 38.00 45.00 410 17.45
MTI  86.75 87.00 86.25 86.25 +0.25 +0.29 86.25 86.75 2,010 174.10
NKI  45.00 45.00 45.00 45.00 -0.50 -1.10 45.00 46.00 100 4.50
NSI  73.75 75.00 73.75 75.00 +0.75 +1.01 74.50 75.50 2,700 200.60
SMK  37.75 37.75 37.50 37.75 0.00 0.00 37.50 37.75 9,002 339.20
TGH  37.50 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 37.25 37.75 1,200 45.00
THRE  1.69 1.69 1.57 1.58 -0.09 -5.39 1.58 1.59 33,822,692 54,330.18
THREL  3.40 3.44 3.34 3.36 -0.02 -0.59 3.36 3.38 1,389,501 4,700.94
TIP  27.25 27.50 27.00 27.25 0.00 0.00 27.25 27.50 248,075 6,757.71
TQM  125.50 125.50 122.50 122.50 -2.50 -2.00 122.50 123.00 931,506 115,504.83
TSI <C> 0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 62,710 17.66
TVI  4.16 4.40 4.12 4.24 +0.08 +1.92 4.14 4.20 21,800 91.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่