สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:11:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 50.77 +0.10 +0.20 68,859,371 287,817.60

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.26 1.29 1.25 1.26 +0.02 +1.61 1.25 1.26 6,212,978 7,916.08
ASEFA  3.64 3.66 3.56 3.60 0.00 0.00 3.58 3.60 461,531 1,661.99
CPT  0.85 0.86 0.84 0.86 +0.01 +1.18 0.84 0.86 449,200 380.82
CRANE  1.58 1.59 1.56 1.58 0.00 0.00 1.57 1.58 4,642,490 7,294.36
CTW  6.90 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 57,200 395.28
FMT  19.80 20.10 19.80 20.10 +0.50 +2.55 19.50 20.10 18,101 363.23
HTECH  3.06 3.10 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 213,410 657.73
KKC  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.56 0.57 1,197,900 684.10
PK  1.58 1.62 1.57 1.59 +0.01 +0.63 1.58 1.59 66,500 105.10
SNC  12.20 12.40 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 579,305 7,136.90
STARK  4.74 4.82 4.68 4.72 0.00 0.00 4.70 4.72 54,951,136 261,191.13
TCJ  3.18 3.20 3.18 3.18 +0.04 +1.27 3.18 3.20 9,320 29.68
VARO  4.00 4.00 4.00 4.00 +0.28 +7.53 3.60 3.90 300 1.20
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่