สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 44.01 +0.54 +1.24 38,350,110 76,172.04

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.12 1.12 1.10 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 603,500 667.78
ASEFA  3.22 3.22 3.14 3.20 +0.02 +0.63 3.16 3.20 178,000 565.34
CPT  0.78 0.82 0.78 0.80 +0.03 +3.90 0.80 0.81 251,500 200.38
CRANE  1.92 2.06 1.79 1.82 -0.11 -5.70 1.82 1.83 32,342,120 62,355.01
CTW  5.45 5.55 5.45 5.50 -0.30 -5.17 5.50 5.55 232,700 1,273.73
FMT  - - - - - - 18.40 18.60 - -
HTECH  2.76 2.92 2.76 2.84 -0.02 -0.70 2.80 2.84 271,810 760.38
KKC  0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.50 0.51 71,012 36.22
PK  1.25 1.26 1.23 1.23 -0.04 -3.15 1.23 1.25 39,300 48.70
SNC  9.95 10.10 9.95 10.00 +0.05 +0.50 10.00 10.10 176,700 1,771.98
STARK  2.02 2.04 2.00 2.04 +0.04 +2.00 2.02 2.04 4,159,100 8,411.74
TCJ  3.32 3.40 3.30 3.34 -0.06 -1.76 3.34 3.36 24,367 80.76
VARO  - - - - - - 3.02 3.64 1 0.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่