สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ICT 136.00 +0.92 +0.68 488,509,286 4,136,685.00

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  178.00 180.50 177.50 179.00 +1.50 +0.85 179.00 179.50 6,119,316 1,093,693.94
AIT  16.90 17.00 16.80 16.90 0.00 0.00 16.80 16.90 72,300 1,219.91
ALT  2.92 3.00 2.90 3.00 +0.06 +2.04 2.98 3.00 2,609,100 7,701.12
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  14.80 14.90 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 12,813,883 188,594.71
DTAC  33.25 33.75 32.25 32.75 -0.25 -0.76 32.50 32.75 7,045,237 231,738.86
FORTH  6.25 6.45 6.15 6.15 +0.30 +5.13 6.15 6.25 1,224,103 7,676.17
HUMAN  8.45 8.75 8.30 8.65 +0.25 +2.98 8.65 8.70 1,435,202 12,343.37
ILINK  5.20 5.20 5.10 5.15 0.00 0.00 5.10 5.15 702,329 3,619.84
INET  3.22 3.28 3.06 3.08 -0.04 -1.28 3.06 3.08 14,211,369 45,246.23
INTUCH  54.75 55.00 53.25 54.25 -0.50 -0.91 54.25 54.50 17,979,255 971,774.07
JAS  2.56 2.92 2.56 2.88 +0.34 +13.39 2.88 2.90 282,311,264 798,883.63
JASIF  9.60 9.65 9.55 9.60 0.00 0.00 9.55 9.60 11,313,619 108,494.09
JMART  14.50 14.80 14.40 14.70 +0.30 +2.08 14.70 14.80 14,409,707 210,485.48
JTS  2.44 2.72 2.40 2.72 +0.34 +14.29 2.72 - 3,257,748 8,680.88
MFEC  4.80 4.82 4.78 4.82 +0.06 +1.26 4.80 4.82 1,369,210 6,572.50
MSC  5.80 5.95 5.80 5.95 +0.20 +3.48 5.90 5.95 30,319,900 166,879.42
PT  4.96 5.05 4.96 5.00 -0.05 -0.99 5.00 5.05 108,513 540.85
SAMART  4.80 4.84 4.78 4.78 -0.06 -1.24 4.78 4.82 379,400 1,819.63
SAMTEL  4.92 4.92 4.88 4.90 0.00 0.00 4.90 4.92 93,900 460.21
SDC  0.16 0.16 0.15 0.16 +0.01 +6.67 0.15 0.16 206,900 32.68
SIS  13.60 13.80 13.40 13.40 -0.20 -1.47 13.40 13.60 291,917 3,960.68
SVOA  1.16 1.18 1.16 1.16 -0.01 -0.85 1.16 1.17 4,015,201 4,676.09
SYMC  4.42 4.64 4.36 4.50 0.00 0.00 4.38 4.52 84,100 368.63
SYNEX  13.40 13.50 13.20 13.40 +0.10 +0.75 13.30 13.40 701,390 9,360.94
THCOM  5.55 5.65 5.25 5.45 -0.10 -1.80 5.40 5.45 10,638,034 57,787.19
TRUE  3.18 3.26 3.18 3.22 +0.06 +1.90 3.22 3.24 60,235,559 193,774.85
TWZ  0.06 0.07 0.06 0.07 +0.01 +16.67 0.06 0.07 4,559,766 286.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่