สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:14:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 4,886.30 +51.27 +1.06 209,270,496 2,259,622.19

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  14.10 14.20 14.10 14.20 +0.20 +1.43 14.00 14.20 16,704 236.30
BCH  14.30 14.80 14.20 14.60 +0.50 +3.55 14.60 14.70 49,090,815 714,408.07
BDMS  21.30 21.50 21.20 21.40 +0.20 +0.94 21.30 21.40 42,810,340 915,079.11
BH  125.50 128.00 125.00 127.00 +2.50 +2.01 127.00 127.50 2,114,235 267,443.30
CHG  2.52 2.64 2.52 2.62 +0.10 +3.97 2.60 2.62 74,831,659 194,111.36
CMR  1.83 1.85 1.81 1.83 +0.02 +1.10 1.82 1.83 405,900 745.86
EKH  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.30 +5.77 5.45 5.50 2,850,821 15,439.12
KDH  85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 85.00 89.00 500 42.50
LPH  4.50 4.50 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.46 4.50 210,500 942.56
M-CHAI  - - - - - - 187.00 191.00 1 0.19
NEW  50.25 50.25 48.50 48.50 -1.75 -3.48 48.75 52.00 201 9.93
NTV  42.00 42.00 41.25 41.75 0.00 0.00 41.50 41.75 62,600 2,596.12
PR9  9.35 9.40 9.25 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 531,723 4,970.03
PRINC  4.32 4.50 4.30 4.34 +0.02 +0.46 4.34 4.36 8,445,032 37,140.33
RAM  141.50 142.00 141.50 141.50 +0.50 +0.35 141.50 142.00 14,061 1,989.68
RJH  25.25 25.50 24.30 24.30 -0.95 -3.76 24.30 24.40 1,107,157 27,379.19
RPH  5.40 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 427,198 2,284.53
SKR  6.55 6.60 6.45 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 2,398,101 15,989.97
SVH  - - - - - - 399.00 402.00 1 0.41
THG  26.50 27.00 26.50 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 431,810 11,543.04
VIBHA  1.83 1.87 1.83 1.83 0.00 0.00 1.83 1.84 22,652,162 41,812.47
VIH  7.25 7.35 7.20 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 710,975 5,167.41
WPH  1.83 1.89 1.83 1.84 +0.02 +1.10 1.84 1.85 158,000 290.70
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่