สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 4,499.94 -43.79 -0.96 80,979,881 1,439,532.70

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  12.80 12.90 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 6,600 83.73
BCH  14.60 14.70 14.40 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 3,881,071 56,772.20
BDMS  20.70 20.90 20.20 20.30 -0.40 -1.93 20.20 20.30 56,095,877 1,143,135.62
BH  107.50 108.50 106.50 108.50 +1.00 +0.93 107.50 108.50 1,520,086 164,105.46
CHG  2.50 2.52 2.46 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 13,662,407 33,930.98
CMR  1.85 1.85 1.80 1.83 -0.01 -0.54 1.81 1.83 17,000 30.71
EKH  4.32 4.40 4.32 4.38 +0.08 +1.86 4.36 4.38 615,300 2,686.49
KDH  - - - - - - 84.75 88.00 34 2.87
LPH  4.42 4.44 4.36 4.44 +0.02 +0.45 4.36 4.44 42,600 188.39
M-CHAI  180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 187.00 100 18.00
NEW  - - - - - - 45.50 55.00 - -
NTV  41.75 41.75 41.50 41.75 -0.25 -0.60 41.50 41.75 5,300 220.25
PR9  6.60 6.70 6.55 6.60 -0.05 -0.75 6.55 6.60 190,600 1,261.68
PRINC  2.72 2.74 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.68 2.70 1,544,900 4,165.23
RAM  138.50 138.50 138.00 138.00 -0.50 -0.36 137.50 138.50 39,503 5,460.17
RJH  22.50 22.50 21.80 21.90 -0.50 -2.23 21.90 22.00 109,810 2,416.16
RPH  5.50 5.55 5.40 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 571,511 3,108.49
SKR  6.00 6.10 5.95 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 181,401 1,091.64
SVH  412.00 412.00 410.00 410.00 -6.00 -1.44 410.00 416.00 2,400 986.80
THG  18.80 18.90 18.50 18.60 -0.10 -0.53 18.50 18.60 819,427 15,296.25
VIBHA  1.51 1.53 1.51 1.51 0.00 0.00 1.51 1.52 1,263,490 1,913.28
VIH  6.65 6.65 6.50 6.60 -0.05 -0.75 6.60 6.65 401,600 2,643.51
WPH  1.53 1.54 1.53 1.53 +0.01 +0.66 1.53 1.54 8,800 13.49
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่