สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FOOD 12,517.00 - - - -

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  - - - - - - - - - -
ASIAN  - - - - - - - - - -
BR  - - - - - - - - - -
BRR  - - - - - - - - - -
CBG  - - - - - - - - - -
CFRESH  - - - - - - - - - -
CM  - - - - - - - - - -
CPF  - - - - - - - - - -
CPI  - - - - - - - - - -
F&D  - - - - - - - - - -
HTC  - - - - - - - - - -
ICHI  - - - - - - - - - -
KBS  - - - - - - - - - -
KSL  - - - - - - - - - -
KTIS  - - - - - - - - - -
LST  - - - - - - - - - -
M  - - - - - - - - - -
MALEE  - - - - - - - - - -
MINT  - - - - - - - - - -
OISHI  - - - - - - - - - -
OSP  - - - - - - - - - -
PB  - - - - - - - - - -
PM  - - - - - - - - - -
PRG  - - - - - - - - - -
RBF  - - - - - - - - - -
SAPPE  - - - - - - - - - -
SAUCE  - - - - - - - - - -
SFP  - - - - - - - - - -
SNP  - - - - - - - - - -
SORKON  - - - - - - - - - -
SSC  - - - - - - - - - -
SSF  - - - - - - - - - -
SST  - - - - - - - - - -
TC  - - - - - - - - - -
TFG  - - - - - - - - - -
TFMAMA  - - - - - - - - - -
TIPCO  - - - - - - - - - -
TKN  - - - - - - - - - -
TU  - - - - - - - - - -
TVO  - - - - - - - - - -
ZEN  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่