สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:33:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 5,144.42 -110.14 -2.10 236,677,870 6,438,651.65

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC <C> 0.23 0.24 0.22 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 2,647,450 606.86
AEONTS  214.00 219.00 212.00 215.00 +3.00 +1.42 215.00 216.00 4,903,866 1,055,892.28
AMANAH  4.08 4.10 4.02 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 11,786,510 47,865.08
ASAP  1.83 1.83 1.81 1.82 +0.02 +1.11 1.80 1.82 273,577 496.01
ASK  22.20 22.50 22.20 22.30 +0.10 +0.45 22.30 22.40 437,638 9,767.65
ASP  2.26 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 1,928,552 4,344.20
BAM  21.60 21.60 21.30 21.30 -0.10 -0.47 21.30 21.40 13,489,494 289,082.26
BFIT  31.00 31.75 31.00 31.50 +0.75 +2.44 31.50 31.75 2,281,744 71,746.96
CGH  0.69 0.70 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 1,022,600 707.00
CHAYO  9.55 9.90 9.50 9.75 +0.25 +2.63 9.70 9.75 12,084,852 117,390.69
ECL  1.14 1.16 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 4,379,604 4,990.88
FNS  4.16 4.18 4.12 4.16 0.00 0.00 4.16 4.18 315,200 1,307.30
FSS  1.91 1.93 1.89 1.92 +0.02 +1.05 1.90 1.92 481,616 923.31
GBX  0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 2,328,500 1,198.67
GL <SP> - - - - - - - - - -
IFS  2.62 2.62 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 85,752 224.16
JMT  38.75 38.75 36.75 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 6,707,904 251,477.84
KCAR  8.95 9.05 8.95 8.95 0.00 0.00 8.90 9.05 405,400 3,630.48
KGI  4.22 4.24 4.16 4.16 -0.08 -1.89 4.16 4.18 6,123,865 25,676.27
KTC  72.50 72.50 67.50 67.75 -4.25 -5.90 67.50 67.75 42,061,727 2,887,530.60
MBKET  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 34,714 320.79
MFC  14.80 14.80 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 16,900 248.49
MICRO  5.70 5.90 5.55 5.80 +0.10 +1.75 5.80 5.85 4,336,777 24,973.97
ML  0.90 0.92 0.90 0.91 -0.01 -1.09 0.90 0.91 276,620 251.68
MTC  67.25 67.50 66.00 66.00 -0.75 -1.12 66.00 66.25 6,906,747 459,178.72
NCAP  7.25 7.30 6.70 6.95 -0.20 -2.80 6.90 6.95 40,020,355 278,173.58
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.20 2.26 2.20 2.24 +0.02 +0.90 2.24 2.26 246,833 550.43
S11  7.65 7.70 7.40 7.45 -0.20 -2.61 7.45 7.50 2,003,475 15,107.09
SAK  8.50 8.55 8.40 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 10,571,083 89,374.53
SAWAD  70.50 70.50 68.25 68.50 -1.50 -2.14 68.50 68.75 8,477,989 586,856.07
THANI  4.22 4.26 4.10 4.10 -0.06 -1.44 4.10 4.12 49,018,209 204,247.47
TK  7.95 8.15 7.95 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 488,795 3,927.27
TNITY  4.26 4.32 4.24 4.30 0.00 0.00 4.24 4.30 8,312 35.40
UOBKH  3.62 3.64 3.58 3.58 -0.04 -1.10 3.58 3.64 2,810 10.15
ZMICO  1.04 1.04 1.02 1.03 -0.01 -0.96 1.02 1.03 522,400 537.53
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่