สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/02/2020 09:36:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด Pre-Open1
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FIN 4,753.93 - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  - - - - - - 0.29 0.29 - -
AEONTS  - - - - - - ATO 167.50 - -
AMANAH  - - - - - - ATO ATO - -
ASAP  - - - - - - 1.85 ATO - -
ASK  - - - - - - ATO 25.00 - -
ASP  - - - - - - 1.77 1.71 - -
BAM  - - - - - - ATO ATO - -
BFIT  - - - - - - 39.50 ATO - -
CGH  - - - - - - 0.80 0.81 - -
CNS  - - - - - - 2.48 2.50 - -
ECL  - - - - - - 1.08 ATO - -
FNS  - - - - - - 2.16 2.20 - -
FSS  - - - - - - 1.29 ATO - -
GBX  - - - - - - 0.42 0.43 - -
GL  - - - - - - ATO ATO - -
IFS  - - - - - - ATO 3.24 - -
JMT  - - - - - - ATO ATO - -
KCAR  - - - - - - 10.00 10.30 - -
KGI  - - - - - - 4.72 4.32 - -
KTC  - - - - - - ATO ATO - -
MBKET  - - - - - - 6.60 6.70 - -
MFC  - - - - - - 14.90 15.10 - -
ML  - - - - - - 0.87 0.88 - -
MTC  - - - - - - ATO ATO - -
PE <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PL  - - - - - - 2.64 2.68 - -
S11  - - - - - - 7.55 7.55 - -
SAWAD  - - - - - - 81.75 ATO - -
THANI  - - - - - - ATO ATO - -
TK  - - - - - - 9.35 9.45 - -
TNITY  - - - - - - 3.70 3.88 - -
UOBKH  - - - - - - 2.44 2.60 - -
ZMICO  - - - - - - 0.68 0.69 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่