สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:32:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FASHION 536.98 +0.04 +0.01 3,317,085 15,604.29

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  5.80 5.80 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.90 396 2.14
B52 <C> 0.34 0.34 0.31 0.31 -0.02 -6.06 0.31 0.33 1,870,820 605.10
BTNC  15.60 15.60 15.60 15.60 -0.10 -0.64 12.40 15.50 100 1.56
CPH  3.56 3.56 3.28 3.54 -0.02 -0.56 3.28 3.54 15,100 53.73
CPL  1.16 1.18 1.16 1.18 -0.01 -0.84 1.16 1.18 30,800 36.17
ICC  - - - - - - 29.25 31.00 - -
NC  9.55 10.00 9.55 10.00 -0.50 -4.76 10.00 10.40 1,700 16.76
PAF  0.59 0.61 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 245,400 145.49
PDJ  1.48 1.53 1.38 1.40 -0.12 -7.89 1.39 1.40 480,750 686.70
PG  - - - - - - 4.72 5.00 1 0.00
SABINA  20.10 20.20 19.90 20.00 -0.10 -0.50 20.00 20.10 637,206 12,728.51
SAWANG  - - - - - - 10.30 11.00 - -
SUC  33.50 33.75 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 21,600 726.38
TNL  - - - - - - 17.80 19.70 - -
TPCORP  - - - - - - 9.50 9.85 - -
TR  31.25 31.25 29.75 31.00 +0.25 +0.81 30.50 31.00 7,800 237.50
TTI  - - - - - - 19.00 20.00 75 1.35
TTT  52.75 52.75 52.75 52.75 -0.25 -0.47 52.00 52.75 200 10.55
UPF  68.50 69.75 68.50 69.50 -0.25 -0.36 69.50 69.75 5,000 346.12
UT  - - - - - - 14.50 15.70 - -
WACOAL  45.25 45.25 45.25 45.25 +1.00 +2.26 44.50 45.25 137 6.24
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่