สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:52:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ETRON 7,178.27 -443.61 -5.82 158,437,174 3,752,615.46

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.56 2.60 2.42 2.44 -0.06 -2.40 2.44 2.46 29,749,428 75,254.26
DELTA  584.00 592.00 556.00 558.00 -42.00 -7.00 556.00 558.00 1,708,981 974,729.93
HANA  52.00 53.75 51.25 51.25 +0.75 +1.49 51.25 51.50 38,546,459 2,020,495.70
KCE  50.25 51.25 49.50 49.75 -0.25 -0.50 49.75 50.00 8,500,174 427,338.24
METCO  200.00 201.00 199.50 199.50 -0.50 -0.25 199.50 200.00 4,900 979.70
NEX  5.30 5.50 5.20 5.40 +0.10 +1.89 5.40 5.45 8,431,064 45,305.59
SMT  4.66 4.82 4.60 4.70 +0.04 +0.86 4.68 4.70 4,879,966 23,017.80
SVI  5.20 5.45 5.15 5.20 +0.10 +1.96 5.15 5.20 33,086,322 175,562.86
TEAM  1.13 1.16 1.13 1.13 +0.02 +1.80 1.12 1.13 406,452 464.02
W  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 33,123,428 9,467.35
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่