สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ENERG 24,242.49 - - - -

ทรัพยากร (RESOURC) >> พลังงานและสาธารณูปโภค (ENERG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
7UP  - - - - - - - - - -
ABPIF  - - - - - - - - - -
ACE  - - - - - - - - - -
AI  - - - - - - - - - -
AKR  - - - - - - - - - -
BAFS  - - - - - - - - - -
BANPU  - - - - - - - - - -
BCP  - - - - - - - - - -
BCPG  - - - - - - - - - -
BGRIM  - - - - - - - - - -
BPP  - - - - - - - - - -
BRRGIF  - - - - - - - - - -
CKP  - - - - - - - - - -
DEMCO  - - - - - - - - - -
EA  - - - - - - - - - -
EASTW  - - - - - - - - - -
EGATIF  - - - - - - - - - -
EGCO  - - - - - - - - - -
ESSO  - - - - - - - - - -
GPSC  - - - - - - - - - -
GULF  - - - - - - - - - -
GUNKUL  - - - - - - - - - -
IFEC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
IRPC  - - - - - - - - - -
LANNA  - - - - - - - - - -
MDX  - - - - - - - - - -
PRIME  - - - - - - - - - -
PTG  - - - - - - - - - -
PTT  - - - - - - - - - -
PTTEP  - - - - - - - - - -
RATCH  - - - - - - - - - -
RPC  - - - - - - - - - -
SCG  - - - - - - - - - -
SCI  - - - - - - - - - -
SCN  - - - - - - - - - -
SGP  - - - - - - - - - -
SKE  - - - - - - - - - -
SOLAR  - - - - - - - - - -
SPCG  - - - - - - - - - -
SPRC  - - - - - - - - - -
SSP  - - - - - - - - - -
SUPER  - - - - - - - - - -
SUPEREIF  - - - - - - - - - -
SUSCO  - - - - - - - - - -
TAE  - - - - - - - - - -
TCC  - - - - - - - - - -
TOP  - - - - - - - - - -
TPIPP  - - - - - - - - - -
TSE  - - - - - - - - - -
TTW  - - - - - - - - - -
WHAUP  - - - - - - - - - -
WP  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่