สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 55.77 -0.11 -0.20 122,208,064 192,753.16

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  5.60 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 91,400 499.22
BJCHI  1.71 1.71 1.64 1.67 -0.03 -1.76 1.66 1.67 548,100 907.98
BKD  1.96 1.98 1.94 1.97 +0.01 +0.51 1.94 1.97 14,300 28.03
CK  17.50 17.80 17.50 17.60 +0.10 +0.57 17.60 17.70 3,780,679 66,544.38
CNT  1.32 1.33 1.30 1.30 0.00 0.00 1.29 1.31 193,500 254.70
EMC  0.17 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 17,164,800 2,963.02
ITD  1.00 1.01 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 2,025,253 2,020.17
NWR  0.52 0.55 0.51 0.54 +0.02 +3.85 0.53 0.54 18,309,869 9,729.69
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.76 0.84 0.75 0.79 +0.04 +5.33 0.79 0.80 8,418,700 6,675.64
PREB  6.50 6.50 6.40 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 17,520 112.67
PYLON  4.00 4.00 3.94 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 728,700 2,896.30
SEAFCO  5.25 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 1,177,513 6,166.10
SQ  1.56 1.56 1.53 1.54 -0.01 -0.65 1.54 1.55 880,300 1,359.49
SRICHA  8.25 8.25 8.10 8.10 -0.20 -2.41 8.10 8.20 96,600 791.42
STEC  11.80 12.00 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 3,029,800 35,912.53
STPI  3.50 3.52 3.36 3.46 -0.04 -1.14 3.44 3.46 4,666,110 15,977.36
SYNTEC  1.40 1.42 1.39 1.41 +0.01 +0.71 1.40 1.41 1,575,701 2,206.98
TEAMG  2.34 2.36 2.30 2.30 -0.04 -1.71 2.30 2.32 2,396,800 5,562.60
TPOLY  2.08 2.18 2.08 2.10 +0.02 +0.96 2.10 2.12 3,952,020 8,392.14
TRC  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 6,696,429 736.80
TRITN  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 44,955,671 16,625.23
TTCL  4.04 4.08 4.00 4.06 +0.02 +0.50 4.04 4.06 791,306 3,191.27
UNIQ  4.58 4.66 4.58 4.58 -0.04 -0.87 4.58 4.60 696,993 3,199.44
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่