สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:20:47
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONS 57.03 -0.39 -0.68 178,558,339 783,357.64

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  5.00 5.05 4.98 5.05 +0.07 +1.41 4.98 5.05 101,300 506.89
BJCHI  1.72 1.82 1.70 1.82 +0.12 +7.06 1.82 1.83 5,378,678 9,512.35
BKD  1.81 1.83 1.81 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 51,900 94.41
CK  16.00 16.20 15.80 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 8,681,770 138,917.80
CNT  1.31 1.34 1.28 1.29 -0.01 -0.77 1.29 1.30 986,000 1,293.48
EMC  0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 3,986,600 678.05
ITD  1.08 1.09 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 12,778,919 13,752.92
NWR  0.63 0.63 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 2,667,432 1,652.11
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.73 0.75 0.73 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 1,881,208 1,381.41
PREB  7.65 7.70 7.65 7.65 0.00 0.00 7.65 7.70 62,805 482.74
PYLON  4.00 4.00 3.98 4.00 0.00 0.00 3.96 4.00 674,575 2,687.72
RT  1.99 2.02 1.95 1.95 -0.03 -1.52 1.95 1.97 15,956,601 31,463.51
SEAFCO  4.64 4.68 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 2,195,673 10,191.06
SQ  2.08 2.08 1.98 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 9,389,244 18,958.67
SRICHA  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 277,301 4,006.48
STEC  12.30 12.40 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 9,975,056 122,052.88
STPI  3.90 3.92 3.82 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 2,570,850 9,918.44
SYNTEC  1.57 1.58 1.54 1.56 0.00 0.00 1.56 1.57 3,058,263 4,767.39
TEAMG  2.08 2.12 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 4,063,401 8,537.26
TPOLY  2.46 2.46 2.44 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 146,575 357.72
TRC <C> 0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 1,445,845 133.08
TRITN  0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 10,932,825 3,918.19
TTCL  7.45 7.45 6.20 6.25 -1.30 -17.22 6.25 6.30 52,172,831 342,942.87
UNIQ  4.78 4.82 4.74 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 1,667,702 7,962.42
WGE  1.71 1.76 1.68 1.68 +0.05 +3.07 1.68 1.70 27,454,985 47,187.77
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่