สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:21:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 9,781.59 -12.51 -0.13 197,549,572 1,903,742.87

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.48 0.48 0.45 0.45 -0.03 -6.25 0.45 0.46 22,854,071 10,649.90
COTTO  1.75 1.76 1.72 1.73 -0.01 -0.57 1.72 1.73 1,913,269 3,316.83
DCC  2.36 2.44 2.34 2.42 +0.08 +3.42 2.40 2.42 62,775,684 150,799.54
DCON  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 9,087,638 2,996.75
DRT  6.05 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 317,775 1,917.24
EPG  7.95 8.50 7.95 8.45 +0.55 +6.96 8.45 8.50 23,417,434 193,619.72
GEL  0.26 0.26 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 9,444,551 2,354.28
PPP  2.08 2.16 2.06 2.14 +0.06 +2.88 2.12 2.14 673,701 1,428.27
Q-CON  4.74 4.74 4.70 4.70 -0.04 -0.84 4.64 4.76 11,400 53.87
RCI  3.52 3.54 3.52 3.54 +0.04 +1.14 3.54 3.56 17,100 60.52
SCC  389.00 390.00 384.00 386.00 -1.00 -0.26 385.00 386.00 2,027,734 783,292.89
SCCC  146.00 147.50 145.00 146.00 -1.00 -0.68 146.00 146.50 197,665 28,911.69
SCP  6.20 6.25 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 271,300 1,693.66
SKN  2.24 2.32 2.24 2.26 +0.04 +1.80 2.24 2.26 2,967,906 6,756.21
TASCO  21.40 21.60 21.10 21.20 -0.20 -0.93 21.20 21.30 27,754,514 589,990.17
TCMC  2.12 2.16 2.04 2.04 -0.06 -2.86 2.04 2.06 5,161,816 10,825.33
TOA  34.75 35.00 34.00 34.00 -0.50 -1.45 34.00 34.25 1,607,756 55,316.35
TPIPL  1.79 1.83 1.79 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 9,871,002 17,849.73
UMI  1.07 1.07 1.05 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 1,573,658 1,659.63
VNG  3.36 3.42 3.36 3.38 0.00 0.00 3.38 3.42 43,320 146.13
WIIK  2.70 2.70 2.44 2.50 -0.18 -6.72 2.50 2.52 15,560,278 40,104.16
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่