สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 8,564.72 -9.19 -0.11 142,943,104 2,925,015.95

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.43 0.45 0.43 0.44 +0.01 +2.33 0.43 0.44 3,994,232 1,753.66
COTTO  1.14 1.14 1.11 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.14 524,500 588.40
DCC  2.60 2.62 2.54 2.56 -0.06 -2.29 2.56 2.58 5,801,177 14,874.75
DCON  0.35 0.35 0.34 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 3,058,186 1,053.21
DRT  6.25 6.35 6.20 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 433,606 2,722.78
EPG  4.74 4.80 4.72 4.78 +0.08 +1.70 4.78 4.80 2,334,900 11,116.90
GEL  0.18 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 1,622,400 292.14
PPP  2.10 2.10 2.00 2.08 0.00 0.00 2.02 2.08 168,200 343.31
Q-CON  4.82 4.82 4.82 4.82 +0.24 +5.24 4.64 4.84 200 0.96
RCI  3.70 3.70 3.70 3.70 -0.12 -3.14 3.70 3.88 34,900 129.13
SCC  341.00 345.00 337.00 339.00 -1.00 -0.29 339.00 340.00 3,203,347 1,086,495.56
SCCC  126.50 126.50 123.50 126.00 -0.50 -0.40 125.00 126.00 248,067 31,033.28
SCP  5.95 6.05 5.95 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 182,000 1,093.65
SKN  2.42 2.44 2.34 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.40 287,800 684.25
TASCO  16.60 16.70 15.80 16.00 -0.50 -3.03 15.90 16.00 107,164,977 1,735,862.03
TCMC  1.08 1.12 1.08 1.10 +0.02 +1.85 1.10 1.11 6,206,800 6,836.55
TOA  35.75 36.75 35.50 36.00 +0.50 +1.41 35.75 36.00 545,302 19,690.82
TPIPL  1.26 1.30 1.26 1.30 +0.04 +3.17 1.30 1.31 5,903,340 7,598.77
UMI  0.61 0.62 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 45,601 27.35
VNG  3.20 3.22 3.10 3.16 -0.04 -1.25 3.14 3.16 347,800 1,093.95
WIIK  2.02 2.06 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 834,469 1,703.69
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่