สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:46:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 34,651.87 +371.28 +1.08 669,004,296 11,239,681.87

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.68 1.78 1.67 1.77 +0.11 +6.63 1.76 1.77 307,396,093 530,044.77
BIG  0.63 0.64 0.61 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 6,160,701 3,844.64
BJC  36.25 37.00 35.75 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.25 100,413,271 3,783,143.35
COL  18.80 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 18.80 18.90 41,765 785.18
COM7  44.25 44.50 42.75 43.25 -0.50 -1.14 43.25 43.50 5,726,707 249,783.62
CPALL  58.75 59.25 57.75 58.25 +0.25 +0.43 58.00 58.25 64,402,715 3,768,060.27
CPW  2.24 2.28 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 3,405,607 7,624.20
CRC  30.75 32.25 30.25 32.25 +2.00 +6.61 32.00 32.25 27,176,955 860,447.54
CSS  2.52 2.58 2.46 2.52 +0.06 +2.44 2.50 2.52 27,703,800 69,491.84
DOHOME  16.70 17.10 16.40 16.80 +0.30 +1.82 16.80 16.90 15,147,405 253,808.70
FN  1.29 1.29 1.24 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 7,887,170 9,962.61
FTE  1.61 1.64 1.61 1.62 +0.01 +0.62 1.62 1.63 333,100 540.61
GLOBAL  18.80 19.30 18.70 19.10 +0.50 +2.69 19.00 19.10 25,968,296 493,708.41
HMPRO  14.10 14.20 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 16,429,007 231,163.99
ILM  12.60 13.00 12.60 12.80 +0.20 +1.59 12.70 12.80 3,543,310 45,540.26
IT  2.44 2.44 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 8,732 21.19
KAMART  4.18 4.28 4.14 4.22 +0.02 +0.48 4.20 4.22 5,267,934 22,150.13
LOXLEY  1.68 1.71 1.66 1.69 +0.01 +0.60 1.69 1.71 4,848,500 8,165.71
MAKRO  39.50 39.75 38.75 39.00 -0.50 -1.27 38.75 39.00 1,407,580 54,994.92
MC  9.90 10.00 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 1,003,951 9,937.94
MEGA  40.50 42.00 40.50 41.75 +1.50 +3.73 41.75 42.00 5,951,942 247,113.41
MIDA  0.49 0.53 0.43 0.47 -0.02 -4.08 0.46 0.47 9,738,060 4,699.73
RS  20.90 21.80 20.80 21.70 +0.80 +3.83 21.60 21.70 22,068,565 472,048.30
RSP  2.10 2.10 2.06 2.10 0.00 0.00 2.06 2.10 231,430 482.24
SCM  1.97 1.98 1.95 1.96 +0.01 +0.51 1.96 1.97 2,710,001 5,312.60
SINGER  26.50 27.00 25.75 26.50 0.00 0.00 26.50 26.75 4,024,531 106,345.63
SPC  64.75 65.00 64.75 65.00 +0.50 +0.78 64.50 65.50 366 23.77
SPI  64.75 64.75 63.25 64.75 +0.75 +1.17 63.50 65.00 6,802 436.33
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่