สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 35,270.80 +277.47 +0.79 385,959,086 6,504,676.65

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.23 1.25 1.21 1.21 -0.02 -1.63 1.21 1.22 12,103,939 14,781.67
BIG  0.46 0.46 0.44 0.45 0.00 0.00 0.45 0.46 3,126,800 1,407.28
BJC  37.25 37.50 36.75 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 4,673,197 173,496.04
COL  18.70 18.80 18.70 18.70 0.00 0.00 18.70 18.80 1,340,392 25,066.30
COM7  39.50 41.00 39.00 41.00 +1.75 +4.46 41.00 41.25 10,464,764 422,642.43
CPALL  62.50 62.50 61.75 62.50 +0.25 +0.40 62.25 62.50 14,930,264 931,132.24
CPW  1.85 1.92 1.85 1.89 +0.04 +2.16 1.89 1.90 6,573,806 12,447.94
CRC  29.00 29.00 27.75 28.00 -0.50 -1.75 27.75 28.00 121,283,020 3,401,647.80
CSS  1.36 1.38 1.33 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.34 4,390,320 5,939.68
DOHOME  13.20 13.30 12.70 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 11,243,581 145,432.52
FN  1.28 1.30 1.23 1.26 -0.02 -1.56 1.26 1.27 7,354,135 9,290.06
FTE  1.50 1.51 1.49 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.52 76,600 114.95
GLOBAL  19.40 19.60 19.20 19.60 +0.20 +1.03 19.50 19.60 3,812,391 74,194.13
HMPRO  14.30 14.60 14.30 14.50 +0.30 +2.11 14.40 14.50 23,234,750 336,133.70
ILM  11.90 12.00 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 1,453,210 17,109.51
IT  2.56 2.56 2.54 2.54 -0.04 -1.55 2.52 2.54 44,600 113.42
KAMART  2.94 2.94 2.82 2.86 -0.06 -2.05 2.86 2.88 2,049,623 5,875.49
LOXLEY  1.37 1.40 1.36 1.37 -0.01 -0.72 1.37 1.38 1,289,200 1,762.03
MAKRO  45.00 46.00 44.25 46.00 +1.25 +2.79 45.75 46.00 1,151,566 52,203.43
MC  9.70 9.70 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.65 700,019 6,745.14
MEGA  37.50 38.00 36.75 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 7,886,317 291,269.68
MIDA  0.49 0.51 0.45 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 1,337,941 627.56
RS  18.90 19.10 18.70 18.90 +0.10 +0.53 18.80 18.90 3,857,208 73,033.43
RSP  1.60 1.69 1.60 1.66 +0.06 +3.75 1.66 1.68 786,200 1,299.01
SCM  2.12 2.38 2.10 2.26 +0.16 +7.62 2.24 2.26 134,759,634 304,737.55
SINGER  13.50 13.70 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.60 13.70 3,046,909 41,395.26
SPC  68.25 69.25 68.00 69.00 +0.75 +1.10 68.50 69.00 34,100 2,335.50
SPI  60.00 60.75 59.75 60.25 +0.25 +0.42 60.00 60.25 2,574,600 146,973.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่