สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 259.16 +3.28 +1.28 314,026,776 7,046,236.18

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  19.90 20.20 19.70 19.70 -0.10 -0.51 19.70 19.90 680,288 13,503.75
BBL  100.00 102.00 100.00 101.00 +2.00 +2.02 100.50 101.00 35,118,185 3,544,174.42
CIMBT  0.56 0.56 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 319,100 176.58
KBANK  79.50 80.50 79.25 80.25 +1.75 +2.23 80.00 80.25 16,678,041 1,334,098.54
KKP  37.75 38.25 37.75 38.00 +0.50 +1.33 37.75 38.00 1,350,582 51,287.80
KTB  9.25 9.50 9.20 9.50 +0.35 +3.83 9.40 9.50 23,489,965 220,754.70
LHFG  0.90 0.91 0.89 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 3,341,100 2,996.54
SCB  68.75 69.25 67.25 67.25 -0.50 -0.74 67.25 67.75 17,054,920 1,158,828.70
TCAP  30.75 31.25 30.50 31.25 +0.50 +1.63 31.25 31.50 3,595,167 111,693.67
TISCO  63.75 64.75 63.50 64.75 +1.50 +2.37 64.25 64.75 3,404,178 218,597.22
TMB  0.90 0.91 0.89 0.91 +0.02 +2.25 0.91 0.92 206,807,548 187,197.08
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่