สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 341.87 +1.49 +0.44 49,293,825 255,397.89

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACG  1.27 1.32 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 1,915,300 2,447.14
AH  10.60 11.20 10.40 10.80 +0.30 +2.86 10.70 10.80 11,193,862 121,178.06
BAT-3K  - - - - - - 198.00 258.00 - -
CWT  2.56 2.70 2.56 2.62 +0.06 +2.34 2.62 2.64 3,951,600 10,399.41
EASON  1.20 1.20 1.19 1.20 0.00 0.00 1.20 1.21 23,000 27.40
GYT  - - - - - - 204.00 219.00 - -
HFT  3.54 3.60 3.52 3.52 0.00 0.00 3.52 3.54 775,900 2,752.10
IHL  3.00 3.22 2.98 3.12 +0.12 +4.00 3.12 3.14 26,523,482 82,982.97
INGRS  0.45 0.46 0.44 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 2,554,800 1,144.16
IRC  12.40 12.40 12.10 12.40 0.00 0.00 12.10 12.40 4,524 55.39
PCSGH  4.42 4.42 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.40 4.44 300 1.33
SAT  13.40 13.80 13.40 13.50 0.00 0.00 13.50 13.60 2,272,589 30,970.57
SPG  13.00 13.00 13.00 13.00 +0.10 +0.78 12.80 13.40 101 1.31
STANLY  146.00 147.00 145.00 147.00 +1.00 +0.68 146.00 147.00 23,107 3,372.63
TKT  0.91 0.92 0.91 0.92 +0.01 +1.10 0.91 0.92 45,500 41.48
TNPC  0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 4,500 3.33
TRU  3.36 3.40 3.32 3.40 +0.04 +1.19 3.36 3.40 4,760 15.94
TSC  9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 9.25 9.40 500 4.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่