สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:33:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 450.95 -0.90 -0.20 82,077,931 404,329.53

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
3K-BAT  81.25 81.25 81.25 81.25 -0.50 -0.61 81.00 82.75 200 16.25
ACG  1.17 1.17 1.15 1.15 -0.02 -1.71 1.15 1.17 357,449 415.17
AH  19.70 20.40 18.80 18.80 -0.60 -3.09 18.80 19.00 11,389,804 222,880.26
CWT  3.30 3.36 3.22 3.24 -0.06 -1.82 3.24 3.26 8,216,306 27,072.08
EASON  1.37 1.37 1.37 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 5,401 7.40
GYT  232.00 232.00 232.00 232.00 -7.00 -2.93 231.00 247.00 100 23.20
HFT  4.94 4.98 4.92 4.96 +0.04 +0.81 4.96 4.98 791,700 3,914.79
IHL  4.56 4.62 4.52 4.52 -0.02 -0.44 4.52 4.54 4,379,159 19,999.06
INGRS  0.56 0.61 0.55 0.57 +0.04 +7.55 0.57 0.58 51,291,210 29,581.02
IRC  15.10 15.10 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.10 81,190 1,217.66
PCSGH  4.66 4.66 4.60 4.62 +0.02 +0.43 4.60 4.64 69,500 320.53
SAT  16.60 16.60 15.90 15.90 -0.50 -3.05 15.90 16.00 4,709,997 76,258.21
SPG  16.80 17.10 16.80 16.90 +0.10 +0.60 16.90 17.20 52,641 889.99
STANLY  165.00 169.00 165.00 168.50 +3.50 +2.12 168.00 168.50 121,717 20,418.86
TKT  1.04 1.09 1.02 1.03 +0.03 +3.00 1.03 1.04 516,611 546.28
TNPC  0.78 0.78 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 9,800 7.64
TRU  3.64 3.66 3.58 3.66 0.00 0.00 3.64 3.66 32,342 116.93
TSC  12.20 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 52,804 644.19
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่