สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:38:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 270.76 -3.65 -1.33 249,004,882 1,562,720.63

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  0.68 0.69 0.67 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 10,786,255 7,245.98
GFPT  13.50 13.60 13.10 13.30 -0.20 -1.48 13.30 13.40 5,373,216 71,702.35
LEE  2.40 2.42 2.40 2.40 0.00 0.00 2.40 2.42 158,952 381.68
MAX  0.02 0.02 0.01 0.01 -0.01 -50.00 0.01 0.02 51,035,600 832.81
NER  4.86 5.05 4.82 5.00 +0.18 +3.73 5.00 5.05 147,489,509 726,920.31
PPPM <NP> 0.38 0.39 0.38 0.38 -0.01 -2.56 0.37 0.38 337,400 128.22
STA  33.25 33.50 32.25 32.50 -0.25 -0.76 32.50 32.75 22,270,665 729,987.69
TRUBB  2.14 2.18 2.04 2.10 -0.02 -0.94 2.10 2.12 9,980,594 21,248.39
TWPC  4.58 4.58 4.40 4.40 -0.12 -2.65 4.40 4.46 691,491 3,097.46
UPOIC  4.74 4.86 4.74 4.74 -0.04 -0.84 4.74 4.84 53,900 255.71
UVAN  5.45 5.55 5.45 5.55 +0.10 +1.83 5.45 5.55 87,900 483.78
VPO  0.60 0.60 0.59 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 739,400 436.25
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่