สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 224.78 +1.40 +0.63 119,255,919 402,066.61

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  0.68 0.70 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 5,455,000 3,719.41
GFPT  12.20 12.30 11.90 12.00 -0.10 -0.83 12.00 12.10 3,837,200 46,197.56
LEE  2.24 2.24 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 60,200 134.65
MAX  0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 57,055,400 575.82
NER  3.26 3.36 3.26 3.34 +0.06 +1.83 3.32 3.34 41,946,367 138,958.76
PPPM <NP> 0.33 0.34 0.33 0.34 +0.01 +3.03 0.33 0.34 40,800 13.50
STA  26.75 27.25 26.75 27.00 +0.25 +0.93 27.00 27.25 7,617,884 205,993.96
TRUBB  1.56 1.58 1.55 1.58 +0.03 +1.94 1.57 1.58 2,301,700 3,603.20
TWPC  3.46 3.50 3.46 3.46 0.00 0.00 3.46 3.48 451,567 1,565.60
UPOIC  3.56 3.70 3.20 3.46 +0.06 +1.76 3.18 3.42 3,900 13.26
UVAN  4.38 4.48 4.38 4.48 +0.12 +2.75 4.44 4.48 275,700 1,214.70
VPO  0.37 0.37 0.36 0.36 -0.01 -2.70 0.36 0.37 210,201 76.18
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่