สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:38:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
TECH 214.75 -5.13 -2.33 414,346,380 7,283,387.05
ETRON 7,178.27 -443.61 -5.82 158,437,174 3,752,615.46
ICT 138.64 +0.19 +0.14 255,909,206 3,530,771.59

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.56 2.60 2.42 2.44 -0.06 -2.40 2.44 2.46 29,749,428 75,254.26
DELTA  584.00 592.00 556.00 558.00 -42.00 -7.00 556.00 560.00 1,708,981 974,729.93
HANA  52.00 53.75 51.25 51.25 +0.75 +1.49 51.25 51.50 38,546,459 2,020,495.70
KCE  50.25 51.25 49.50 49.75 -0.25 -0.50 49.75 50.00 8,500,174 427,338.24
METCO  200.00 201.00 199.50 199.50 -0.50 -0.25 199.50 200.00 4,900 979.70
NEX  5.30 5.50 5.20 5.40 +0.10 +1.89 5.40 5.45 8,431,064 45,305.59
SMT  4.66 4.82 4.60 4.70 +0.04 +0.86 4.68 4.70 4,879,966 23,017.80
SVI  5.20 5.45 5.15 5.20 +0.10 +1.96 5.15 5.20 33,086,322 175,562.86
TEAM  1.13 1.16 1.13 1.13 +0.02 +1.80 1.12 1.13 406,452 464.02
W  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 33,123,428 9,467.35

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  178.00 179.50 176.50 177.50 0.00 0.00 177.00 177.50 7,720,968 1,371,298.44
AIT  18.00 18.10 17.80 18.00 0.00 0.00 18.00 18.10 117,705 2,116.54
ALT  3.36 3.42 3.36 3.36 0.00 0.00 3.36 3.38 5,064,827 17,154.70
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  12.90 13.00 12.80 12.80 -0.10 -0.78 12.80 12.90 22,219,178 286,393.16
DTAC  34.00 34.50 33.75 34.00 0.00 0.00 33.75 34.00 4,994,688 170,314.85
FORTH  6.05 6.15 6.00 6.15 +0.15 +2.50 6.10 6.15 257,619 1,575.88
HUMAN  9.90 10.70 9.85 10.00 +0.20 +2.04 10.00 10.10 35,965,673 366,916.84
ILINK  4.94 4.98 4.92 4.92 0.00 0.00 4.92 4.94 1,913,610 9,471.82
INET  4.46 4.48 4.34 4.36 -0.10 -2.24 4.36 4.38 4,908,289 21,633.74
INTUCH  57.75 58.75 57.50 58.00 +0.50 +0.87 57.75 58.00 7,960,073 462,774.92
JAS  3.22 3.26 3.18 3.20 0.00 0.00 3.20 3.22 38,803,368 125,248.91
JASIF  9.75 9.75 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 9,816,325 95,301.71
JMART  22.80 22.80 22.20 22.30 -0.30 -1.33 22.30 22.40 9,461,887 212,247.69
JR  8.30 8.35 8.25 8.25 0.00 0.00 8.25 8.30 4,888,352 40,572.79
JTS  1.96 1.96 1.93 1.94 -0.01 -0.51 1.93 1.94 415,705 807.43
MFEC  4.80 4.86 4.78 4.86 +0.04 +0.83 4.82 4.86 202,300 970.48
MSC  6.80 6.85 6.65 6.65 0.00 0.00 6.65 6.80 518,830 3,516.36
PT  6.20 6.20 6.05 6.15 -0.05 -0.81 6.10 6.15 195,141 1,198.02
SAMART  6.55 6.65 6.30 6.35 -0.15 -2.31 6.30 6.35 2,333,586 14,961.79
SAMTEL  5.55 5.60 5.50 5.50 -0.05 -0.90 5.50 5.55 186,300 1,032.08
SDC  0.30 0.31 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 1,656,400 490.40
SIS  17.80 17.80 17.60 17.60 -0.10 -0.56 17.60 17.70 889,992 15,738.91
SVOA  1.41 1.44 1.37 1.39 -0.01 -0.71 1.38 1.39 11,875,772 16,731.30
SYMC  5.90 6.35 5.90 6.15 +0.35 +6.03 6.05 6.15 450,622 2,777.41
SYNEX  17.00 17.10 16.80 17.00 +0.20 +1.19 16.90 17.00 2,208,176 37,468.26
THCOM  9.25 9.25 9.10 9.15 -0.15 -1.61 9.15 9.20 3,550,726 32,543.08
TRUE  3.44 3.46 3.40 3.44 +0.04 +1.18 3.42 3.44 61,472,152 210,314.57
TWZ  0.09 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.08 0.09 15,629,942 1,294.98
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่