สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 19:21:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 431.65 +1.24 +0.29 1,562,158,324 18,012,348.94
COMM 34,651.87 +371.28 +1.08 669,004,296 11,239,681.87
HELTH 4,886.30 +51.27 +1.06 209,270,496 2,259,622.19
MEDIA 45.08 +0.11 +0.24 175,759,660 642,472.61
PROF 147.46 -1.32 -0.89 49,962,544 50,426.88
TOURISM 396.96 -3.15 -0.79 31,979,321 310,184.56
TRANS 331.39 -2.95 -0.88 426,182,007 3,509,960.83

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.68 1.78 1.67 1.77 +0.11 +6.63 1.76 1.77 307,396,093 530,044.77
BIG  0.63 0.64 0.61 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 6,160,701 3,844.64
BJC  36.25 37.00 35.75 36.00 +0.25 +0.70 36.00 36.25 100,413,271 3,783,143.35
COL  18.80 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 18.80 18.90 41,765 785.18
COM7  44.25 44.50 42.75 43.25 -0.50 -1.14 43.25 43.50 5,726,707 249,783.62
CPALL  58.75 59.25 57.75 58.25 +0.25 +0.43 58.00 58.25 64,402,715 3,768,060.27
CPW  2.24 2.28 2.20 2.22 -0.02 -0.89 2.22 2.24 3,405,607 7,624.20
CRC  30.75 32.25 30.25 32.25 +2.00 +6.61 32.00 32.25 27,176,955 860,447.54
CSS  2.52 2.58 2.46 2.52 +0.06 +2.44 2.50 2.52 27,703,800 69,491.84
DOHOME  16.70 17.10 16.40 16.80 +0.30 +1.82 16.80 16.90 15,147,405 253,808.70
FN  1.29 1.29 1.24 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 7,887,170 9,962.61
FTE  1.61 1.64 1.61 1.62 +0.01 +0.62 1.62 1.63 333,100 540.61
GLOBAL  18.80 19.30 18.70 19.10 +0.50 +2.69 19.00 19.10 25,968,296 493,708.41
HMPRO  14.10 14.20 14.00 14.00 -0.10 -0.71 14.00 14.10 16,429,007 231,163.99
ILM  12.60 13.00 12.60 12.80 +0.20 +1.59 12.70 12.80 3,543,310 45,540.26
IT  2.44 2.44 2.42 2.42 -0.02 -0.82 2.42 2.44 8,732 21.19
KAMART  4.18 4.28 4.14 4.22 +0.02 +0.48 4.20 4.22 5,267,934 22,150.13
LOXLEY  1.68 1.71 1.66 1.69 +0.01 +0.60 1.69 1.71 4,848,500 8,165.71
MAKRO  39.50 39.75 38.75 39.00 -0.50 -1.27 38.75 39.00 1,407,580 54,994.92
MC  9.90 10.00 9.85 9.85 0.00 0.00 9.85 9.90 1,003,951 9,937.94
MEGA  40.50 42.00 40.50 41.75 +1.50 +3.73 41.75 42.00 5,951,942 247,113.41
MIDA  0.49 0.53 0.43 0.47 -0.02 -4.08 0.46 0.47 9,738,060 4,699.73
RS  20.90 21.80 20.80 21.70 +0.80 +3.83 21.60 21.70 22,068,565 472,048.30
RSP  2.10 2.10 2.06 2.10 0.00 0.00 2.06 2.10 231,430 482.24
SCM  1.97 1.98 1.95 1.96 +0.01 +0.51 1.96 1.97 2,710,001 5,312.60
SINGER  26.50 27.00 25.75 26.50 0.00 0.00 26.50 26.75 4,024,531 106,345.63
SPC  64.75 65.00 64.75 65.00 +0.50 +0.78 64.50 65.50 366 23.77
SPI  64.75 64.75 63.25 64.75 +0.75 +1.17 63.50 65.00 6,802 436.33

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  14.10 14.20 14.10 14.20 +0.20 +1.43 14.00 14.20 16,704 236.30
BCH  14.30 14.80 14.20 14.60 +0.50 +3.55 14.60 14.70 49,090,815 714,408.07
BDMS  21.30 21.50 21.20 21.40 +0.20 +0.94 21.30 21.40 42,810,340 915,079.11
BH  125.50 128.00 125.00 127.00 +2.50 +2.01 127.00 127.50 2,114,235 267,443.30
CHG  2.52 2.64 2.52 2.62 +0.10 +3.97 2.60 2.62 74,831,659 194,111.36
CMR  1.83 1.85 1.81 1.83 +0.02 +1.10 1.82 1.83 405,900 745.86
EKH  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.30 +5.77 5.45 5.50 2,850,821 15,439.12
KDH  85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 0.00 85.00 89.00 500 42.50
LPH  4.50 4.50 4.46 4.48 -0.02 -0.44 4.46 4.50 210,500 942.56
M-CHAI  - - - - - - 187.00 191.00 1 0.19
NEW  50.25 50.25 48.50 48.50 -1.75 -3.48 48.75 52.00 201 9.93
NTV  42.00 42.00 41.25 41.75 0.00 0.00 41.50 41.75 62,600 2,596.12
PR9  9.35 9.40 9.25 9.35 +0.05 +0.54 9.35 9.40 531,723 4,970.03
PRINC  4.32 4.50 4.30 4.34 +0.02 +0.46 4.34 4.36 8,445,032 37,140.33
RAM  141.50 142.00 141.50 141.50 +0.50 +0.35 141.50 142.00 14,061 1,989.68
RJH  25.25 25.50 24.30 24.30 -0.95 -3.76 24.30 24.40 1,107,157 27,379.19
RPH  5.40 5.40 5.30 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 427,198 2,284.53
SKR  6.55 6.60 6.45 6.55 -0.05 -0.76 6.50 6.55 2,398,101 15,989.97
SVH  - - - - - - 399.00 402.00 1 0.41
THG  26.50 27.00 26.50 26.75 -0.25 -0.93 26.75 27.00 431,810 11,543.04
VIBHA  1.83 1.87 1.83 1.83 0.00 0.00 1.83 1.84 22,652,162 41,812.47
VIH  7.25 7.35 7.20 7.20 0.00 0.00 7.20 7.25 710,975 5,167.41
WPH  1.83 1.89 1.83 1.84 +0.02 +1.10 1.84 1.85 158,000 290.70

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.34 4.34 4.34 4.34 0.00 0.00 4.24 4.34 230 1.00
AQUA  0.46 0.48 0.45 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 93,269,203 43,649.80
AS  7.10 7.45 7.05 7.10 +0.05 +0.71 7.10 7.15 20,238,548 146,591.82
BEC  7.85 7.95 7.75 7.80 0.00 0.00 7.80 7.85 4,466,769 35,032.77
FE  - - - - - - 150.50 192.00 - -
GPI  1.40 1.41 1.39 1.40 +0.01 +0.72 1.38 1.40 432,601 605.14
GRAMMY  9.10 9.20 9.00 9.10 0.00 0.00 9.10 9.15 87,700 798.06
JKN  8.45 8.50 8.25 8.30 -0.10 -1.19 8.25 8.30 6,757,176 56,634.54
MACO  0.68 0.69 0.67 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 7,560,656 5,146.82
MAJOR  18.20 18.80 18.20 18.60 +0.40 +2.20 18.60 18.70 3,644,956 67,280.37
MATCH  1.53 1.59 1.51 1.56 +0.02 +1.30 1.52 1.56 67,200 102.92
MATI  4.56 4.60 4.56 4.60 -0.24 -4.96 4.60 4.76 1,700 7.81
MCOT  3.98 4.08 3.98 3.98 -0.02 -0.50 3.98 4.02 130,100 521.49
MONO  2.30 2.32 2.28 2.28 -0.02 -0.87 2.28 2.30 667,301 1,531.79
MPIC  1.75 1.75 1.56 1.75 0.00 0.00 1.70 1.78 7,101 12.37
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.75 6.50 6.65 +0.15 +2.31 6.60 6.65 12,236,113 81,413.25
POST <C> 1.01 1.02 0.95 1.02 -0.01 -0.97 0.95 1.02 2,300 2.34
PRAKIT  8.30 8.30 8.30 8.30 +0.40 +5.06 7.90 8.20 400 3.32
SE-ED  1.60 1.60 1.53 1.53 +0.01 +0.66 1.53 1.55 3,011 4.67
TBSP  12.30 12.30 12.30 12.30 0.00 0.00 12.20 12.40 100 1.23
TH  0.48 0.49 0.47 0.49 +0.01 +2.08 0.48 0.49 160,000 76.80
TKS  6.20 6.30 6.20 6.25 +0.05 +0.81 6.20 6.25 1,098,304 6,851.37
VGI  7.00 7.00 6.90 6.90 -0.05 -0.72 6.90 6.95 18,778,006 130,577.35
WAVE  0.66 0.69 0.66 0.67 +0.01 +1.52 0.67 0.68 2,556,100 1,725.75
WORK  17.90 18.20 17.50 17.70 0.00 0.00 17.60 17.70 3,594,085 63,899.81

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.54 0.54 0.52 0.53 0.00 0.00 0.52 0.53 45,245,802 24,028.32
GENCO  0.52 0.54 0.52 0.52 0.00 0.00 0.52 0.53 2,035,600 1,069.25
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  8.95 8.95 8.70 8.75 -0.10 -1.13 8.75 8.80 954,100 8,423.47
SO  9.80 9.90 9.70 9.70 -0.10 -1.02 9.70 9.75 1,727,042 16,905.84

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.92 4.92 4.92 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.94 19,400 95.45
CENTEL  25.25 26.00 25.00 25.00 -0.25 -0.99 24.90 25.00 9,536,534 242,464.76
CSR  - - - - - - 62.50 64.75 - -
DTC  7.70 7.75 7.70 7.70 -0.05 -0.65 7.65 7.70 10,400 80.28
ERW  3.68 3.76 3.64 3.66 +0.04 +1.10 3.64 3.66 8,504,097 31,486.78
GRAND  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.57 0.58 152,280 87.80
LRH  29.25 30.25 29.25 30.25 -0.50 -1.63 29.50 30.25 1,200 36.00
MANRIN  - - - - - - 27.25 29.25 1 0.03
OHTL  332.00 332.00 318.00 318.00 -12.00 -3.64 318.00 327.00 700 228.20
ROH  36.25 36.25 36.00 36.00 -0.25 -0.69 36.00 38.00 1,501 54.08
SHANG  56.00 56.00 55.25 55.25 -1.50 -2.64 52.50 56.50 400 22.32
SHR  2.54 2.62 2.54 2.56 +0.02 +0.79 2.56 2.58 13,710,607 35,379.64
VRANDA  5.90 5.95 5.85 5.95 +0.10 +1.71 5.85 5.95 42,201 249.21

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  2.26 2.38 2.26 2.34 +0.08 +3.54 2.34 2.36 37,825,607 88,122.47
AOT  61.50 61.75 60.25 60.50 -0.75 -1.22 60.50 60.75 19,792,651 1,205,207.26
ASIMAR  2.04 2.16 1.96 1.99 -0.01 -0.50 1.98 1.99 5,100,824 10,420.06
B  0.50 0.54 0.49 0.51 +0.02 +4.08 0.50 0.51 114,649,290 59,186.83
BA  6.60 6.80 6.50 6.70 +0.25 +3.88 6.70 6.75 1,058,645 7,069.81
BEM  8.35 8.40 8.25 8.25 -0.05 -0.60 8.25 8.30 51,293,662 426,986.30
BTS  9.85 9.95 9.75 9.85 +0.05 +0.51 9.80 9.85 28,854,664 284,423.95
BTSGIF  4.96 4.98 4.96 4.98 0.00 0.00 4.96 4.98 2,269,027 11,286.55
III  6.35 6.40 6.25 6.30 +0.05 +0.80 6.30 6.35 1,016,904 6,423.55
JUTHA <C> 1.20 1.56 1.14 1.56 +0.36 +30.00 1.56 - 2,998,415 4,169.60
JWD  8.60 8.75 8.55 8.65 +0.10 +1.17 8.65 8.70 4,633,522 40,095.51
KEX  56.75 56.75 55.50 55.50 -1.25 -2.20 55.50 55.75 3,052,046 171,709.33
KWC  278.00 278.00 278.00 278.00 -1.00 -0.36 276.00 280.00 200 55.60
NOK <C, NP> 1.12 1.13 1.11 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 983,300 1,106.36
NYT  3.64 3.64 3.54 3.54 -0.08 -2.21 3.54 3.60 3,393,300 12,139.54
PORT  3.36 3.44 3.32 3.34 0.00 0.00 3.34 3.36 4,291,944 14,446.47
PRM  8.15 8.20 7.85 7.90 -0.20 -2.47 7.90 7.95 25,167,966 200,708.48
PSL  8.15 8.25 8.00 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 22,822,733 184,941.25
RCL  18.80 19.10 18.60 18.60 0.00 0.00 18.60 18.70 4,556,296 85,630.06
TFFIF  9.05 9.10 9.05 9.10 +0.05 +0.55 9.05 9.10 4,138,210 37,627.05
THAI <C, NP> 3.48 3.54 3.46 3.48 -0.02 -0.57 3.48 3.50 2,698,010 9,419.85
TSTE  - - - - - - 6.65 6.80 - -
TTA  6.45 6.55 6.25 6.25 -0.10 -1.57 6.25 6.30 17,368,934 111,454.80
WICE  6.45 6.45 6.00 6.10 -0.25 -3.94 6.05 6.10 14,705,857 90,521.64
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่