สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 471.80 - - - -
COMM 36,468.92 - - - -
HELTH 5,235.10 - - - -
MEDIA 47.56 - - - -
PROF 154.18 - - - -
TOURISM 407.93 - - - -
TRANS 384.22 - - - -

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  - - - - - - - - - -
BIG  - - - - - - - - - -
BJC  - - - - - - - - - -
COL  - - - - - - - - - -
COM7  - - - - - - - - - -
CPALL  - - - - - - - - - -
CPW  - - - - - - - - - -
CSS  - - - - - - - - - -
DOHOME  - - - - - - - - - -
FN  - - - - - - - - - -
FTE  - - - - - - - - - -
GLOBAL  - - - - - - - - - -
HMPRO  - - - - - - - - - -
ILM  - - - - - - - - - -
IT  - - - - - - - - - -
KAMART  - - - - - - - - - -
LOXLEY  - - - - - - - - - -
MAKRO  - - - - - - - - - -
MC  - - - - - - - - - -
MEGA  - - - - - - - - - -
MIDA  - - - - - - - - - -
ROBINS  - - - - - - - - - -
RS  - - - - - - - - - -
RSP  - - - - - - - - - -
SINGER  - - - - - - - - - -
SPC  - - - - - - - - - -
SPI  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  - - - - - - - - - -
BCH  - - - - - - - - - -
BDMS  - - - - - - - - - -
BH  - - - - - - - - - -
CHG  - - - - - - - - - -
CMR  - - - - - - - - - -
EKH  - - - - - - - - - -
KDH  - - - - - - - - - -
LPH  - - - - - - - - - -
M-CHAI  - - - - - - - - - -
NEW  - - - - - - - - - -
NTV  - - - - - - - - - -
PR9  - - - - - - - - - -
PRINC  - - - - - - - - - -
RAM <XD> - - - - - - - - - -
RJH  - - - - - - - - - -
RPH  - - - - - - - - - -
SKR  - - - - - - - - - -
SVH  - - - - - - - - - -
THG  - - - - - - - - - -
VIBHA  - - - - - - - - - -
VIH  - - - - - - - - - -
WPH  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  - - - - - - - - - -
AQUA  - - - - - - - - - -
AS <C> - - - - - - - - - -
BEC  - - - - - - - - - -
EPCO  - - - - - - - - - -
FE  - - - - - - - - - -
GPI  - - - - - - - - - -
GRAMMY  - - - - - - - - - -
MACO  - - - - - - - - - -
MAJOR  - - - - - - - - - -
MATCH  - - - - - - - - - -
MATI  - - - - - - - - - -
MCOT  - - - - - - - - - -
MONO  - - - - - - - - - -
MPIC  - - - - - - - - - -
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  - - - - - - - - - -
POST <C> - - - - - - - - - -
PRAKIT  - - - - - - - - - -
SE-ED  - - - - - - - - - -
SPORT <C> - - - - - - - - - -
TBSP  - - - - - - - - - -
TH  - - - - - - - - - -
TKS  - - - - - - - - - -
VGI  - - - - - - - - - -
WAVE  - - - - - - - - - -
WORK  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  - - - - - - - - - -
GENCO  - - - - - - - - - -
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  - - - - - - - - - -
TEAMG  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  - - - - - - - - - -
CENTEL  - - - - - - - - - -
CSR  - - - - - - - - - -
DTC  - - - - - - - - - -
ERW  - - - - - - - - - -
GRAND  - - - - - - - - - -
LRH  - - - - - - - - - -
MANRIN  - - - - - - - - - -
OHTL  - - - - - - - - - -
ROH  - - - - - - - - - -
SHANG  - - - - - - - - - -
SHR  - - - - - - - - - -
VRANDA  - - - - - - - - - -

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  - - - - - - - - - -
AOT  - - - - - - - - - -
ASIMAR  - - - - - - - - - -
B  - - - - - - - - - -
BA  - - - - - - - - - -
BEM  - - - - - - - - - -
BTS  - - - - - - - - - -
BTSGIF  - - - - - - - - - -
III  - - - - - - - - - -
JUTHA <C> - - - - - - - - - -
JWD  - - - - - - - - - -
KWC  - - - - - - - - - -
NOK <C> - - - - - - - - - -
NYT  - - - - - - - - - -
PORT  - - - - - - - - - -
PRM  - - - - - - - - - -
PSL  - - - - - - - - - -
RCL  - - - - - - - - - -
TFFIF  - - - - - - - - - -
THAI  - - - - - - - - - -
TSTE  - - - - - - - - - -
TTA  - - - - - - - - - -
WICE  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่