สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
SERVICE 423.20 +0.56 +0.13 852,239,174 11,071,297.35
COMM 35,270.80 +277.47 +0.79 385,959,086 6,504,676.65
HELTH 4,499.94 -43.79 -0.96 80,979,881 1,439,532.70
MEDIA 40.12 +0.17 +0.43 86,480,186 314,942.63
PROF 132.46 -0.52 -0.39 100,497,825 72,230.36
TOURISM 374.31 -1.72 -0.46 45,974,862 221,560.17
TRANS 325.20 -0.40 -0.12 152,347,334 2,518,354.83

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.23 1.25 1.21 1.21 -0.02 -1.63 1.21 1.22 12,103,939 14,781.67
BIG  0.46 0.46 0.44 0.45 0.00 0.00 0.45 0.46 3,126,800 1,407.28
BJC  37.25 37.50 36.75 37.25 +0.25 +0.68 37.00 37.25 4,673,197 173,496.04
COL  18.70 18.80 18.70 18.70 0.00 0.00 18.70 18.80 1,340,392 25,066.30
COM7  39.50 41.00 39.00 41.00 +1.75 +4.46 41.00 41.25 10,464,764 422,642.43
CPALL  62.50 62.50 61.75 62.50 +0.25 +0.40 62.25 62.50 14,930,264 931,132.24
CPW  1.85 1.92 1.85 1.89 +0.04 +2.16 1.89 1.90 6,573,806 12,447.94
CRC  29.00 29.00 27.75 28.00 -0.50 -1.75 27.75 28.00 121,283,020 3,401,647.80
CSS  1.36 1.38 1.33 1.33 -0.02 -1.48 1.33 1.34 4,390,320 5,939.68
DOHOME  13.20 13.30 12.70 12.90 -0.20 -1.53 12.90 13.00 11,243,581 145,432.52
FN  1.28 1.30 1.23 1.26 -0.02 -1.56 1.26 1.27 7,354,135 9,290.06
FTE  1.50 1.51 1.49 1.51 +0.01 +0.67 1.50 1.52 76,600 114.95
GLOBAL  19.40 19.60 19.20 19.60 +0.20 +1.03 19.50 19.60 3,812,391 74,194.13
HMPRO  14.30 14.60 14.30 14.50 +0.30 +2.11 14.40 14.50 23,234,750 336,133.70
ILM  11.90 12.00 11.60 11.60 -0.20 -1.69 11.60 11.70 1,453,210 17,109.51
IT  2.56 2.56 2.54 2.54 -0.04 -1.55 2.52 2.54 44,600 113.42
KAMART  2.94 2.94 2.82 2.86 -0.06 -2.05 2.86 2.88 2,049,623 5,875.49
LOXLEY  1.37 1.40 1.36 1.37 -0.01 -0.72 1.37 1.38 1,289,200 1,762.03
MAKRO  45.00 46.00 44.25 46.00 +1.25 +2.79 45.75 46.00 1,151,566 52,203.43
MC  9.70 9.70 9.60 9.60 0.00 0.00 9.60 9.65 700,019 6,745.14
MEGA  37.50 38.00 36.75 36.75 -0.50 -1.34 36.50 36.75 7,886,317 291,269.68
MIDA  0.49 0.51 0.45 0.49 0.00 0.00 0.48 0.49 1,337,941 627.56
RS  18.90 19.10 18.70 18.90 +0.10 +0.53 18.80 18.90 3,857,208 73,033.43
RSP  1.60 1.69 1.60 1.66 +0.06 +3.75 1.66 1.68 786,200 1,299.01
SCM  2.12 2.38 2.10 2.26 +0.16 +7.62 2.24 2.26 134,759,634 304,737.55
SINGER  13.50 13.70 13.50 13.60 +0.10 +0.74 13.60 13.70 3,046,909 41,395.26
SPC  68.25 69.25 68.00 69.00 +0.75 +1.10 68.50 69.00 34,100 2,335.50
SPI  60.00 60.75 59.75 60.25 +0.25 +0.42 60.00 60.25 2,574,600 146,973.18

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  12.80 12.90 12.60 12.70 -0.10 -0.78 12.60 12.70 6,600 83.73
BCH  14.60 14.70 14.40 14.60 +0.10 +0.69 14.60 14.70 3,881,071 56,772.20
BDMS  20.70 20.90 20.20 20.30 -0.40 -1.93 20.20 20.30 56,095,877 1,143,135.62
BH  107.50 108.50 106.50 108.50 +1.00 +0.93 107.50 108.50 1,520,086 164,105.46
CHG  2.50 2.52 2.46 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 13,662,407 33,930.98
CMR  1.85 1.85 1.80 1.83 -0.01 -0.54 1.81 1.83 17,000 30.71
EKH  4.32 4.40 4.32 4.38 +0.08 +1.86 4.36 4.38 615,300 2,686.49
KDH  - - - - - - 84.75 88.00 34 2.87
LPH  4.42 4.44 4.36 4.44 +0.02 +0.45 4.36 4.44 42,600 188.39
M-CHAI  180.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 180.00 187.00 100 18.00
NEW  - - - - - - 45.50 55.00 - -
NTV  41.75 41.75 41.50 41.75 -0.25 -0.60 41.50 41.75 5,300 220.25
PR9  6.60 6.70 6.55 6.60 -0.05 -0.75 6.55 6.60 190,600 1,261.68
PRINC  2.72 2.74 2.68 2.70 -0.02 -0.74 2.68 2.70 1,544,900 4,165.23
RAM  138.50 138.50 138.00 138.00 -0.50 -0.36 137.50 138.50 39,503 5,460.17
RJH  22.50 22.50 21.80 21.90 -0.50 -2.23 21.90 22.00 109,810 2,416.16
RPH  5.50 5.55 5.40 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 571,511 3,108.49
SKR  6.00 6.10 5.95 6.05 +0.05 +0.83 6.00 6.05 181,401 1,091.64
SVH  412.00 412.00 410.00 410.00 -6.00 -1.44 410.00 416.00 2,400 986.80
THG  18.80 18.90 18.50 18.60 -0.10 -0.53 18.50 18.60 819,427 15,296.25
VIBHA  1.51 1.53 1.51 1.51 0.00 0.00 1.51 1.52 1,263,490 1,913.28
VIH  6.65 6.65 6.50 6.60 -0.05 -0.75 6.60 6.65 401,600 2,643.51
WPH  1.53 1.54 1.53 1.53 +0.01 +0.66 1.53 1.54 8,800 13.49

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  3.40 3.40 3.36 3.38 -0.04 -1.17 3.38 3.40 11,500 39.02
AQUA  0.35 0.37 0.34 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 29,811,075 10,565.99
AS  4.64 4.66 4.40 4.48 -0.12 -2.61 4.48 4.50 4,852,038 21,948.19
BEC  5.10 5.20 4.96 5.05 -0.10 -1.94 5.00 5.05 7,280,819 36,875.70
FE  - - - - - - 179.00 210.00 - -
GPI  1.39 1.43 1.39 1.43 +0.03 +2.14 1.39 1.43 16,299 22.78
GRAMMY  9.60 9.60 9.60 9.60 0.00 0.00 9.55 9.75 609 5.85
MACO  0.64 0.67 0.64 0.64 0.00 0.00 0.64 0.65 7,918,600 5,141.05
MAJOR  16.30 16.50 16.10 16.30 0.00 0.00 16.30 16.40 1,188,888 19,377.86
MATCH  1.60 1.60 1.60 1.60 +0.04 +2.56 1.55 1.60 84,101 134.56
MATI  4.04 4.04 4.04 4.04 +0.04 +1.00 4.00 4.32 1,000 4.04
MCOT  4.48 4.48 4.40 4.44 +0.04 +0.91 4.40 4.44 12,300 54.24
MONO  2.44 2.70 2.44 2.60 +0.14 +5.69 2.60 2.62 5,380,011 14,033.12
MPIC  - - - - - - 1.27 1.34 - -
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  5.50 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.50 5.55 4,821,517 26,609.60
POST <C> - - - - - - 1.10 1.19 - -
PRAKIT  7.45 7.45 7.35 7.35 -0.15 -2.00 7.30 7.45 4,810 35.38
SE-ED  1.42 1.42 1.42 1.42 -0.02 -1.39 1.42 1.53 1,500 2.13
TBSP  12.70 12.80 12.70 12.80 +0.20 +1.59 12.70 12.80 300 3.83
TH  0.47 0.48 0.47 0.47 -0.01 -2.08 0.47 0.48 10,800 5.08
TKS  5.60 5.60 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 410,745 2,294.36
VGI  6.55 6.75 6.40 6.55 +0.05 +0.77 6.55 6.60 19,977,891 131,149.46
WAVE  0.73 0.74 0.71 0.72 -0.03 -4.00 0.70 0.72 326,600 235.07
WORK  10.60 10.80 10.50 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.70 4,368,783 46,405.34

บริการ (SERVICE) >> บริการเฉพาะกิจ (PROF)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BWG  0.45 0.48 0.44 0.45 -0.01 -2.17 0.44 0.45 97,124,903 44,700.78
GENCO  0.47 0.47 0.46 0.47 0.00 0.00 0.46 0.47 225,900 105.42
PRO <SP, NC> - - - - - - - - - -
SISB  8.75 8.85 8.55 8.70 0.00 0.00 8.65 8.70 3,147,022 27,424.16

บริการ (SERVICE) >> การท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ASIA  4.58 4.78 4.58 4.66 0.00 0.00 4.62 4.68 67,900 317.93
CENTEL  24.20 24.40 23.80 23.90 -0.30 -1.24 23.90 24.00 5,389,464 129,189.52
CSR  69.50 70.00 69.50 70.00 -1.00 -1.41 69.50 70.75 600 41.80
DTC  7.10 7.20 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 35,500 251.82
ERW  3.22 3.30 3.20 3.22 0.00 0.00 3.22 3.24 6,451,928 20,914.14
GRAND  0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 121,080 61.75
LRH  30.50 31.25 30.25 31.25 +0.50 +1.63 30.50 31.75 1,000 30.50
MANRIN  - - - - - - 22.40 23.50 - -
OHTL  321.00 321.00 312.00 318.00 -5.00 -1.55 314.00 324.00 1,200 379.90
ROH  38.00 38.00 38.00 38.00 0.00 0.00 35.25 38.50 3,300 125.40
SHANG  56.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 52.75 56.00 1,000 56.00
SHR  2.04 2.12 2.02 2.02 0.00 0.00 2.02 2.04 33,813,590 69,698.03
VRANDA  5.60 5.60 5.55 5.55 0.00 0.00 5.55 5.60 88,300 493.38

บริการ (SERVICE) >> ขนส่งและโลจิสติกส์ (TRANS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AAV  1.88 1.89 1.83 1.86 -0.01 -0.53 1.85 1.86 14,303,471 26,618.36
AOT  59.75 60.25 59.25 60.25 0.00 0.00 60.00 60.25 26,230,137 1,572,016.73
ASIMAR  1.23 1.25 1.22 1.24 +0.03 +2.48 1.23 1.24 43,800 54.33
B  0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 0.28 0.29 1,869,476 535.40
BA  5.30 5.35 5.25 5.30 0.00 0.00 5.30 5.35 969,120 5,136.76
BEM  8.95 9.00 8.85 8.85 -0.10 -1.12 8.85 8.90 29,840,463 264,787.98
BTS  10.00 10.10 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 23,425,787 234,586.17
BTSGIF  6.15 6.25 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.15 2,755,104 16,918.86
III  4.24 4.24 4.14 4.14 -0.06 -1.43 4.14 4.20 138,400 576.51
JUTHA <C> 0.47 0.47 0.47 0.47 +0.03 +6.82 0.45 0.47 100 0.05
JWD  7.10 7.25 7.05 7.10 +0.10 +1.43 7.05 7.10 1,107,212 7,890.74
KWC  276.00 278.00 276.00 276.00 -4.00 -1.43 273.00 284.00 1,100 303.80
NOK <C, NP> 0.65 0.65 0.64 0.64 -0.02 -3.03 0.63 0.64 60,552 38.90
NYT  3.16 3.20 3.10 3.12 -0.02 -0.64 3.12 3.14 2,381,400 7,471.18
PORT  2.02 2.06 1.99 2.02 0.00 0.00 2.00 2.02 1,441,600 2,895.34
PRM  8.80 9.00 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.80 8.85 17,476,930 154,856.31
PSL  4.28 4.36 4.26 4.28 +0.04 +0.94 4.28 4.30 2,487,000 10,679.34
RCL  3.86 3.94 3.84 3.86 +0.04 +1.05 3.86 3.88 2,551,700 9,909.26
TFFIF  10.10 10.20 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.10 16,692,084 167,198.02
THAI <C, NP> 3.36 3.42 3.30 3.30 -0.08 -2.37 3.28 3.30 2,240,091 7,514.56
TSTE  6.90 6.90 6.85 6.85 -0.05 -0.72 6.60 6.85 6,700 46.02
TTA  2.82 2.86 2.82 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,507,407 4,256.63
WICE  5.00 5.05 4.96 5.05 0.00 0.00 5.00 5.05 4,817,700 24,063.61
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่