สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 118.01 - - - -
CONMAT 9,321.91 - - - -
PROP 239.06 - - - -
PF&REIT 237.42 - - - -
CONS 68.40 - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  - - - - - - - - - -
COTTO  - - - - - - - - - -
DCC  - - - - - - - - - -
DCON  - - - - - - - - - -
DRT  - - - - - - - - - -
EPG  - - - - - - - - - -
GEL  - - - - - - - - - -
PPP  - - - - - - - - - -
Q-CON  - - - - - - - - - -
RCI  - - - - - - - - - -
SCC  - - - - - - - - - -
SCCC  - - - - - - - - - -
SCP  - - - - - - - - - -
SKN  - - - - - - - - - -
TASCO  - - - - - - - - - -
TCMC  - - - - - - - - - -
TOA  - - - - - - - - - -
TPIPL  - - - - - - - - - -
UMI  - - - - - - - - - -
VNG  - - - - - - - - - -
WIIK  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  - - - - - - - - - -
AMATA  - - - - - - - - - -
AMATAV  - - - - - - - - - -
ANAN  - - - - - - - - - -
AP  - - - - - - - - - -
APEX <C> - - - - - - - - - -
AQ <C> - - - - - - - - - -
AWC  - - - - - - - - - -
BLAND  - - - - - - - - - -
BROCK  - - - - - - - - - -
CGD  - - - - - - - - - -
CI  - - - - - - - - - -
CPN  - - - - - - - - - -
ESTAR  - - - - - - - - - -
EVER  - - - - - - - - - -
FPT  - - - - - - - - - -
GLAND  - - - - - - - - - -
GOLD  - - - - - - - - - -
GREEN  - - - - - - - - - -
J  - - - - - - - - - -
JCK  - - - - - - - - - -
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  - - - - - - - - - -
LALIN  - - - - - - - - - -
LH  - - - - - - - - - -
LPN  - - - - - - - - - -
MBK  - - - - - - - - - -
MJD  - - - - - - - - - -
MK  - - - - - - - - - -
NCH  - - - - - - - - - -
NNCL  - - - - - - - - - -
NOBLE  - - - - - - - - - -
NUSA  - - - - - - - - - -
NVD  - - - - - - - - - -
ORI  - - - - - - - - - -
PACE <C, NP> - - - - - - - - - -
PF  - - - - - - - - - -
PLAT  - - - - - - - - - -
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  - - - - - - - - - -
PRIN  - - - - - - - - - -
PSH  - - - - - - - - - -
QH  - - - - - - - - - -
RICHY  - - - - - - - - - -
RML  - - - - - - - - - -
ROJNA  - - - - - - - - - -
S  - - - - - - - - - -
SAMCO  - - - - - - - - - -
SC  - - - - - - - - - -
SENA  - - - - - - - - - -
SF  - - - - - - - - - -
SIRI  - - - - - - - - - -
SPALI  - - - - - - - - - -
U  - - - - - - - - - -
UV  - - - - - - - - - -
WHA  - - - - - - - - - -
WIN  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  - - - - - - - - - -
AIMIRT  - - - - - - - - - -
AMATAR  - - - - - - - - - -
B-WORK  - - - - - - - - - -
BKER  - - - - - - - - - -
BKKCP  - - - - - - - - - -
BOFFICE  - - - - - - - - - -
CPNCG  - - - - - - - - - -
CPNREIT  - - - - - - - - - -
CPTGF  - - - - - - - - - -
CTARAF  - - - - - - - - - -
DREIT  - - - - - - - - - -
ERWPF  - - - - - - - - - -
FTREIT  - - - - - - - - - -
FUTUREPF  - - - - - - - - - -
GAHREIT  - - - - - - - - - -
GLANDRT  - - - - - - - - - -
GOLDPF  - - - - - - - - - -
GVREIT  - - - - - - - - - -
HPF  - - - - - - - - - -
HREIT  - - - - - - - - - -
IMPACT  - - - - - - - - - -
KPNPF  - - - - - - - - - -
LHHOTEL  - - - - - - - - - -
LHPF  - - - - - - - - - -
LHSC  - - - - - - - - - -
LUXF  - - - - - - - - - -
M-II  - - - - - - - - - -
M-PAT  - - - - - - - - - -
M-STOR  - - - - - - - - - -
MIPF  - - - - - - - - - -
MIT  - - - - - - - - - -
MJLF  - - - - - - - - - -
MNIT  - - - - - - - - - -
MNIT2  - - - - - - - - - -
MNRF  - - - - - - - - - -
POPF  - - - - - - - - - -
PPF  - - - - - - - - - -
QHHR  - - - - - - - - - -
QHOP  - - - - - - - - - -
QHPF  - - - - - - - - - -
SBPF  - - - - - - - - - -
SHREIT  - - - - - - - - - -
SIRIP  - - - - - - - - - -
SPF  - - - - - - - - - -
SPRIME  - - - - - - - - - -
SRIPANWA  - - - - - - - - - -
SSPF  - - - - - - - - - -
SSTRT  - - - - - - - - - -
TIF1  - - - - - - - - - -
TLGF  - - - - - - - - - -
TLHPF  - - - - - - - - - -
TNPF  - - - - - - - - - -
TPRIME  - - - - - - - - - -
TTLPF  - - - - - - - - - -
TU-PF  - - - - - - - - - -
URBNPF  - - - - - - - - - -
WHABT  - - - - - - - - - -
WHART  - - - - - - - - - -

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BJCHI  - - - - - - - - - -
BKD  - - - - - - - - - -
CK  - - - - - - - - - -
CNT  - - - - - - - - - -
EMC  - - - - - - - - - -
ITD  - - - - - - - - - -
NWR  - - - - - - - - - -
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  - - - - - - - - - -
PREB  - - - - - - - - - -
PYLON  - - - - - - - - - -
SEAFCO  - - - - - - - - - -
SQ  - - - - - - - - - -
SRICHA  - - - - - - - - - -
STEC  - - - - - - - - - -
STPI  - - - - - - - - - -
SYNTEC  - - - - - - - - - -
TPOLY  - - - - - - - - - -
TRC  - - - - - - - - - -
TRITN  - - - - - - - - - -
TTCL  - - - - - - - - - -
UNIQ  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่