สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:52:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 105.41 +0.13 +0.12 967,459,342 5,919,970.02
CONMAT 9,781.59 -12.51 -0.13 197,549,572 1,903,742.87
PROP 212.61 +1.17 +0.55 583,683,316 3,146,405.97
PF&REIT 163.90 -0.39 -0.24 7,668,115 86,463.54
CONS 57.03 -0.39 -0.68 178,558,339 783,357.64

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.48 0.48 0.45 0.45 -0.03 -6.25 0.45 0.46 22,854,071 10,649.90
COTTO  1.75 1.76 1.72 1.73 -0.01 -0.57 1.72 1.73 1,913,269 3,316.83
DCC  2.36 2.44 2.34 2.42 +0.08 +3.42 2.40 2.42 62,775,684 150,799.54
DCON  0.33 0.34 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 9,087,638 2,996.75
DRT  6.05 6.10 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 6.05 317,775 1,917.24
EPG  7.95 8.50 7.95 8.45 +0.55 +6.96 8.45 8.50 23,417,434 193,619.72
GEL  0.26 0.26 0.24 0.24 -0.01 -4.00 0.24 0.25 9,444,551 2,354.28
PPP  2.08 2.16 2.06 2.14 +0.06 +2.88 2.12 2.14 673,701 1,428.27
Q-CON  4.74 4.74 4.70 4.70 -0.04 -0.84 4.64 4.76 11,400 53.87
RCI  3.52 3.54 3.52 3.54 +0.04 +1.14 3.54 3.56 17,100 60.52
SCC  389.00 390.00 384.00 386.00 -1.00 -0.26 385.00 386.00 2,027,734 783,292.89
SCCC  146.00 147.50 145.00 146.00 -1.00 -0.68 146.00 146.50 197,665 28,911.69
SCP  6.20 6.25 6.20 6.20 0.00 0.00 6.20 6.25 271,300 1,693.66
SKN  2.24 2.32 2.24 2.26 +0.04 +1.80 2.24 2.26 2,967,906 6,756.21
TASCO  21.40 21.60 21.10 21.20 -0.20 -0.93 21.20 21.30 27,754,514 589,990.17
TCMC  2.12 2.16 2.04 2.04 -0.06 -2.86 2.04 2.06 5,161,816 10,825.33
TOA  34.75 35.00 34.00 34.00 -0.50 -1.45 34.00 34.25 1,607,756 55,316.35
TPIPL  1.79 1.83 1.79 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 9,871,002 17,849.73
UMI  1.07 1.07 1.05 1.05 -0.01 -0.94 1.05 1.06 1,573,658 1,659.63
VNG  3.36 3.42 3.36 3.38 0.00 0.00 3.38 3.42 43,320 146.13
WIIK  2.70 2.70 2.44 2.50 -0.18 -6.72 2.50 2.52 15,560,278 40,104.16

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  4.96 4.98 4.96 4.96 -0.02 -0.40 4.94 4.98 3,505 17.41
AMATA  16.20 16.40 15.90 16.10 0.00 0.00 16.00 16.10 9,147,845 147,357.95
AMATAV  5.60 5.60 5.50 5.55 -0.05 -0.89 5.55 5.60 248,000 1,385.42
ANAN  2.06 2.08 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 3,210,507 6,569.80
AP  7.45 7.50 7.40 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 11,786,930 87,621.93
APEX <C> 0.06 0.07 0.06 0.06 0.00 0.00 0.06 0.07 353,100 23.19
AQ <C> 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.00 0.02 0.03 28,927,306 617.61
AWC  4.86 4.94 4.74 4.78 0.00 0.00 4.76 4.78 90,673,102 440,262.02
BLAND  1.16 1.16 1.11 1.13 -0.02 -1.74 1.12 1.13 42,102,201 47,528.38
BROCK  1.53 1.53 1.49 1.49 -0.10 -6.29 1.49 1.58 4,800 7.27
CGD  0.57 0.61 0.56 0.61 +0.04 +7.02 0.60 0.61 40,760,900 23,974.20
CI  0.75 0.75 0.74 0.75 0.00 0.00 0.74 0.76 105,506 78.63
CPN  49.50 50.00 48.50 49.75 +0.75 +1.53 49.50 49.75 19,534,028 966,037.74
ESTAR  0.43 0.47 0.43 0.46 +0.02 +4.55 0.46 0.47 10,177,301 4,652.33
EVER  0.24 0.24 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.24 3,058,700 706.99
FPT  13.00 13.10 12.90 13.00 +0.10 +0.78 12.90 13.00 160,987 2,093.10
GLAND  2.18 2.18 2.16 2.18 0.00 0.00 2.16 2.20 68,023 147.38
J  1.87 1.88 1.79 1.80 -0.13 -6.74 1.80 1.81 25,044,676 45,882.57
JCK  1.24 1.26 1.23 1.24 +0.01 +0.81 1.23 1.24 2,721,718 3,392.81
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  1.42 1.45 1.40 1.40 0.00 0.00 1.39 1.40 729,602 1,036.14
LALIN  7.80 7.80 7.75 7.75 -0.05 -0.64 7.75 7.80 617,017 4,803.77
LH  8.15 8.20 8.05 8.10 0.00 0.00 8.05 8.10 34,372,836 278,935.96
LPN  4.84 4.92 4.82 4.84 0.00 0.00 4.84 4.86 6,562,813 31,978.78
MBK  12.80 13.40 12.80 13.30 +0.50 +3.91 13.30 13.40 7,590,536 99,900.23
MJD  1.65 1.65 1.62 1.62 -0.03 -1.82 1.61 1.62 1,078,200 1,759.68
MK  3.10 3.12 3.10 3.10 0.00 0.00 3.10 3.12 68,553 212.62
NCH  0.83 0.85 0.83 0.85 +0.02 +2.41 0.84 0.85 28,500 23.71
NNCL  2.42 2.42 2.36 2.38 -0.04 -1.65 2.38 2.40 737,100 1,758.46
NOBLE  7.95 8.00 7.75 7.75 -0.10 -1.27 7.75 7.80 7,520,824 58,862.35
NUSA  0.30 0.31 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 6,960,013 2,084.47
NVD  2.48 2.50 2.48 2.48 0.00 0.00 2.48 2.50 5,391,205 13,402.24
ORI  7.95 8.10 7.80 7.95 +0.10 +1.27 7.95 8.00 12,367,227 98,291.68
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.40 0.41 0.40 0.40 0.00 0.00 0.40 0.41 3,773,862 1,509.77
PLAT  2.58 2.66 2.58 2.66 +0.08 +3.10 2.64 2.66 4,910,200 12,912.15
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.87 0.87 0.85 0.85 -0.02 -2.30 0.83 0.85 41,600 35.54
PRIN  1.77 1.80 1.77 1.78 -0.02 -1.11 1.78 1.79 33,301 59.42
PSH  12.60 12.70 12.50 12.60 0.00 0.00 12.50 12.60 1,010,876 12,744.81
QH  2.38 2.38 2.34 2.34 -0.02 -0.85 2.34 2.36 19,527,369 46,008.81
RICHY  0.71 0.71 0.70 0.71 0.00 0.00 0.70 0.71 1,150,364 810.73
RML  0.63 0.63 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 7,515,534 4,630.41
ROJNA  4.60 4.62 4.58 4.58 0.00 0.00 4.58 4.60 1,023,560 4,700.64
S  1.70 1.75 1.68 1.70 +0.02 +1.19 1.70 1.71 10,126,251 17,391.71
SA  6.20 6.25 6.15 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 1,204,402 7,448.46
SAMCO  1.19 1.21 1.19 1.20 +0.01 +0.84 1.19 1.20 405,720 486.43
SC  2.80 2.84 2.80 2.82 0.00 0.00 2.82 2.84 1,651,221 4,655.27
SENA  3.54 3.60 3.52 3.56 +0.02 +0.56 3.56 3.58 3,769,139 13,454.09
SF  4.80 4.84 4.72 4.80 0.00 0.00 4.78 4.80 3,372,293 16,183.55
SIRI  0.86 0.88 0.86 0.87 +0.01 +1.16 0.86 0.87 39,562,150 34,393.34
SPALI  19.80 19.90 19.50 19.70 0.00 0.00 19.60 19.70 17,971,517 354,278.82
U  1.43 1.51 1.43 1.46 +0.03 +2.10 1.46 1.48 32,753,571 48,384.21
UV  3.70 3.78 3.66 3.68 +0.02 +0.55 3.68 3.70 6,870,023 25,557.40
WHA  3.10 3.12 3.08 3.08 +0.02 +0.65 3.08 3.10 54,621,544 169,252.14
WIN  0.36 0.36 0.35 0.35 0.00 0.00 0.35 0.36 272,958 95.98

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  5.80 5.80 5.75 5.80 0.00 0.00 5.75 5.80 83,909 483.92
AIMIRT  12.30 12.30 12.10 12.10 -0.20 -1.63 12.10 12.20 255,900 3,107.30
AMATAR  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.20 9,200 92.94
B-WORK  11.20 11.20 11.20 11.20 0.00 0.00 11.10 11.20 100 1.12
BKER  6.00 6.00 5.90 6.00 +0.05 +0.84 5.95 6.00 947,100 5,676.98
BKKCP  11.40 11.50 11.40 11.50 +0.10 +0.88 11.30 11.50 46,701 532.49
BOFFICE  10.20 10.20 9.85 9.85 -0.15 -1.50 9.85 10.10 170,900 1,694.12
CPNCG  10.40 10.50 10.40 10.50 +0.10 +0.96 10.50 10.60 135,700 1,422.57
CPNREIT  18.90 18.90 18.60 18.60 -0.20 -1.06 18.60 18.70 836,054 15,603.04
CPTGF  9.40 9.40 9.35 9.40 +0.05 +0.53 9.35 9.40 23,000 215.65
CTARAF  5.05 5.05 5.05 5.05 -0.05 -0.98 5.00 5.10 50,099 252.85
DREIT  4.00 4.00 3.98 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 89,230 356.72
ERWPF  4.20 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 70,000 294.00
FTREIT  11.70 11.70 11.60 11.60 -0.10 -0.85 11.60 11.70 1,563,976 18,180.29
FUTUREPF  17.00 17.00 16.80 16.90 +0.30 +1.81 16.80 16.90 10,705 180.86
GAHREIT  7.95 7.95 7.95 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 100 0.80
GOLDPF  5.40 5.40 5.40 5.40 0.00 0.00 5.25 5.40 300 1.62
GVREIT  11.20 11.50 11.20 11.50 +0.10 +0.88 11.40 11.50 74,008 845.18
HPF  4.88 4.88 4.88 4.88 0.00 0.00 4.86 4.88 2,200 10.74
HREIT  7.60 7.60 7.55 7.55 -0.05 -0.66 7.55 7.60 244,130 1,846.00
IMPACT  17.70 18.00 17.70 17.70 -0.10 -0.56 17.70 17.80 333,997 5,957.42
KPNPF  - - - - - - 7.10 7.40 - -
LHHOTEL  9.90 9.90 9.75 9.80 0.00 0.00 9.75 9.80 361,500 3,543.46
LHPF  5.50 5.55 5.45 5.55 0.00 0.00 5.50 5.55 2,900 15.96
LHSC  11.00 11.00 10.80 11.00 +0.10 +0.92 10.90 11.00 136,600 1,482.51
LUXF  - - - - - - 6.30 6.60 - -
M-II  7.05 7.05 7.05 7.05 0.00 0.00 7.00 7.15 8,800 62.04
M-PAT  3.16 3.60 2.96 3.18 +0.28 +9.66 2.98 3.20 35,250 110.58
M-STOR  - - - - - - 5.60 6.00 - -
MIPF  - - - - - - 15.50 17.60 - -
MIT  3.10 3.10 3.10 3.10 0.00 0.00 2.86 3.10 600 1.86
MJLF  7.10 7.25 7.10 7.25 +0.05 +0.69 7.20 7.35 9,500 67.90
MNIT  1.58 1.58 1.57 1.57 -0.01 -0.63 1.50 1.57 14,001 22.04
MNIT2  4.80 4.88 4.80 4.88 +0.08 +1.67 4.56 4.88 600 2.89
MNRF  2.98 3.00 2.96 2.98 0.00 0.00 2.96 2.98 70,800 209.70
POPF  10.50 10.50 10.40 10.40 0.00 0.00 10.40 10.50 49,200 512.28
PPF  11.50 11.50 11.50 11.50 +0.30 +2.68 11.20 11.50 1,000 11.50
PROSPECT  8.35 8.35 8.25 8.30 -0.05 -0.60 8.25 8.30 257,300 2,135.62
QHHR  6.15 6.15 6.10 6.15 0.00 0.00 6.10 6.20 1,500 9.22
QHOP  2.50 2.50 2.50 2.50 +0.06 +2.46 2.46 2.52 1,100 2.75
QHPF  9.45 9.45 9.40 9.45 +0.05 +0.53 9.40 9.45 172,900 1,633.82
SBPF  - - - - - - 2.70 2.74 - -
SHREIT <NP> - - - - - - 3.08 3.12 - -
SIRIP  - - - - - - 8.50 8.65 8 0.05
SPF  12.30 12.30 12.20 12.30 0.00 0.00 12.20 12.30 416,832 5,123.63
SPRIME  8.40 8.40 8.20 8.30 0.00 0.00 8.20 8.30 71,900 596.86
SRIPANWA  7.85 7.85 7.70 7.70 -0.25 -3.14 7.70 7.80 87,521 674.22
SSPF  - - - - - - 8.80 8.90 - -
SSTRT  5.25 5.30 5.20 5.30 0.00 0.00 5.20 5.30 40,100 209.93
TIF1  8.45 8.50 8.40 8.50 0.00 0.00 8.45 8.50 41,427 349.07
TLGF  15.00 15.10 15.00 15.10 +0.10 +0.67 15.00 15.10 598,766 9,035.12
TLHPF  8.40 8.55 8.40 8.40 0.00 0.00 8.40 8.55 10,202 85.71
TNPF  - - - - - - 2.02 2.06 - -
TPRIME  11.70 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.40 11.80 400 4.69
TTLPF  22.30 22.70 22.20 22.20 -0.30 -1.33 22.10 22.40 645 14.44
TU-PF  1.10 1.11 1.10 1.10 +0.03 +2.80 1.09 1.10 4,200 4.62
URBNPF  2.70 2.70 2.70 2.70 -0.10 -3.57 2.72 2.96 10,000 27.00
WHABT  9.05 9.05 8.80 8.80 -0.35 -3.83 8.75 8.80 8,700 76.60
WHART  12.00 12.20 11.90 11.90 -0.10 -0.83 11.90 12.00 306,554 3,680.85

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  5.00 5.05 4.98 5.05 +0.07 +1.41 4.98 5.05 101,300 506.89
BJCHI  1.72 1.82 1.70 1.82 +0.12 +7.06 1.82 1.83 5,378,678 9,512.35
BKD  1.81 1.83 1.81 1.81 0.00 0.00 1.81 1.82 51,900 94.41
CK  16.00 16.20 15.80 15.90 0.00 0.00 15.90 16.00 8,681,770 138,917.80
CNT  1.31 1.34 1.28 1.29 -0.01 -0.77 1.29 1.30 986,000 1,293.48
EMC  0.18 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.17 0.18 3,986,600 678.05
ITD  1.08 1.09 1.07 1.08 0.00 0.00 1.07 1.08 12,778,919 13,752.92
NWR  0.63 0.63 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 2,667,432 1,652.11
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.73 0.75 0.73 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 1,881,208 1,381.41
PREB  7.65 7.70 7.65 7.65 0.00 0.00 7.65 7.70 62,805 482.74
PYLON  4.00 4.00 3.98 4.00 0.00 0.00 3.96 4.00 674,575 2,687.72
RT  1.99 2.02 1.95 1.95 -0.03 -1.52 1.95 1.97 15,956,601 31,463.51
SEAFCO  4.64 4.68 4.62 4.64 0.00 0.00 4.62 4.64 2,195,673 10,191.06
SQ  2.08 2.08 1.98 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 9,389,244 18,958.67
SRICHA  14.50 14.60 14.40 14.40 -0.10 -0.69 14.40 14.50 277,301 4,006.48
STEC  12.30 12.40 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 9,975,056 122,052.88
STPI  3.90 3.92 3.82 3.86 0.00 0.00 3.84 3.86 2,570,850 9,918.44
SYNTEC  1.57 1.58 1.54 1.56 0.00 0.00 1.56 1.57 3,058,263 4,767.39
TEAMG  2.08 2.12 2.08 2.08 0.00 0.00 2.08 2.10 4,063,401 8,537.26
TPOLY  2.46 2.46 2.44 2.44 0.00 0.00 2.42 2.44 146,575 357.72
TRC <C> 0.09 0.10 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 0.10 1,445,845 133.08
TRITN  0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 0.35 0.36 10,932,825 3,918.19
TTCL  7.45 7.45 6.20 6.25 -1.30 -17.22 6.25 6.30 52,172,831 342,942.87
UNIQ  4.78 4.82 4.74 4.76 -0.02 -0.42 4.76 4.78 1,667,702 7,962.42
WGE  1.71 1.76 1.68 1.68 +0.05 +3.07 1.68 1.70 27,454,985 47,187.77
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่