สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PROPCON 96.17 -0.37 -0.38 609,134,073 5,035,015.86
CONMAT 8,564.72 -9.19 -0.11 142,943,104 2,925,015.95
PROP 182.58 -0.87 -0.47 310,025,166 1,418,845.49
PF&REIT 184.82 -1.31 -0.70 33,957,739 498,401.25
CONS 55.77 -0.11 -0.20 122,208,064 192,753.16

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.43 0.45 0.43 0.44 +0.01 +2.33 0.43 0.44 3,994,232 1,753.66
COTTO  1.14 1.14 1.11 1.12 -0.01 -0.88 1.12 1.14 524,500 588.40
DCC  2.60 2.62 2.54 2.56 -0.06 -2.29 2.56 2.58 5,801,177 14,874.75
DCON  0.35 0.35 0.34 0.35 +0.01 +2.94 0.34 0.35 3,058,186 1,053.21
DRT  6.25 6.35 6.20 6.25 0.00 0.00 6.25 6.30 433,606 2,722.78
EPG  4.74 4.80 4.72 4.78 +0.08 +1.70 4.78 4.80 2,334,900 11,116.90
GEL  0.18 0.19 0.18 0.18 0.00 0.00 0.18 0.19 1,622,400 292.14
PPP  2.10 2.10 2.00 2.08 0.00 0.00 2.02 2.08 168,200 343.31
Q-CON  4.82 4.82 4.82 4.82 +0.24 +5.24 4.64 4.84 200 0.96
RCI  3.70 3.70 3.70 3.70 -0.12 -3.14 3.70 3.88 34,900 129.13
SCC  341.00 345.00 337.00 339.00 -1.00 -0.29 339.00 340.00 3,203,347 1,086,495.56
SCCC  126.50 126.50 123.50 126.00 -0.50 -0.40 125.00 126.00 248,067 31,033.28
SCP  5.95 6.05 5.95 6.00 -0.05 -0.83 6.00 6.05 182,000 1,093.65
SKN  2.42 2.44 2.34 2.36 -0.04 -1.67 2.36 2.40 287,800 684.25
TASCO  16.60 16.70 15.80 16.00 -0.50 -3.03 15.90 16.00 107,164,977 1,735,862.03
TCMC  1.08 1.12 1.08 1.10 +0.02 +1.85 1.10 1.11 6,206,800 6,836.55
TOA  35.75 36.75 35.50 36.00 +0.50 +1.41 35.75 36.00 545,302 19,690.82
TPIPL  1.26 1.30 1.26 1.30 +0.04 +3.17 1.30 1.31 5,903,340 7,598.77
UMI  0.61 0.62 0.59 0.60 -0.01 -1.64 0.60 0.61 45,601 27.35
VNG  3.20 3.22 3.10 3.16 -0.04 -1.25 3.14 3.16 347,800 1,093.95
WIIK  2.02 2.06 2.02 2.06 +0.02 +0.98 2.04 2.06 834,469 1,703.69

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
A  5.00 5.00 4.96 4.98 0.00 0.00 4.96 5.00 5,614 28.00
AMATA <XR> 13.10 13.60 13.10 13.40 +0.10 +0.75 13.30 13.40 10,289,199 138,056.04
AMATAV  4.88 4.96 4.88 4.96 +0.04 +0.81 4.92 4.96 11,400 56.08
ANAN  1.45 1.48 1.40 1.40 -0.05 -3.45 1.39 1.40 18,983,733 27,340.63
AP  5.85 6.00 5.80 5.85 +0.05 +0.86 5.85 5.90 6,811,109 40,174.16
APEX <C> 0.08 0.08 0.06 0.07 0.00 0.00 0.06 0.07 2,975,010 208.26
AQ <C> 0.02 0.02 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.02 457,298 8.67
AWC  3.92 3.96 3.92 3.94 0.00 0.00 3.92 3.94 14,995,825 58,999.06
BLAND  0.99 1.00 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 6,904,600 6,903.64
BROCK  1.47 1.47 1.46 1.47 -0.01 -0.68 1.46 1.53 25,300 37.19
CGD  0.66 0.66 0.64 0.64 -0.01 -1.54 0.64 0.65 6,529,810 4,240.76
CI  - - - - - - 0.69 0.70 - -
CPN  44.00 44.00 43.00 43.50 -0.50 -1.14 43.50 43.75 6,022,808 262,158.20
ESTAR  0.35 0.35 0.34 0.34 0.00 0.00 0.34 0.35 76,500 26.06
EVER  0.21 0.23 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 5,273,700 1,158.89
FPT  10.50 10.60 10.40 10.50 -0.10 -0.94 10.40 10.50 76,825 807.68
GLAND  2.16 2.16 2.10 2.16 0.00 0.00 2.10 2.16 67,700 143.12
J  1.25 1.30 1.24 1.24 0.00 0.00 1.24 1.25 2,778,392 3,515.96
JCK  1.45 1.45 1.37 1.37 -0.06 -4.20 1.37 1.39 5,185,955 7,282.48
KC <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
KWG  0.69 0.70 0.68 0.69 +0.01 +1.47 0.68 0.69 23,500 16.19
LALIN  5.40 5.40 5.30 5.30 -0.10 -1.85 5.30 5.35 328,200 1,760.40
LH  7.15 7.20 7.00 7.10 -0.05 -0.70 7.05 7.10 39,142,732 277,407.40
LPN  4.52 4.56 4.52 4.52 -0.02 -0.44 4.52 4.54 1,479,650 6,711.07
MBK  12.50 12.70 12.30 12.30 -0.20 -1.60 12.20 12.30 600,341 7,418.57
MJD  1.48 1.49 1.47 1.47 -0.01 -0.68 1.47 1.48 131,600 194.99
MK  2.88 2.90 2.88 2.88 +0.02 +0.70 2.86 2.88 101,157 291.90
NCH  0.87 0.93 0.87 0.90 +0.04 +4.65 0.90 0.91 895,201 809.91
NNCL  1.89 1.89 1.88 1.88 0.00 0.00 1.87 1.88 79,401 149.72
NOBLE  14.10 14.40 13.80 13.80 +0.10 +0.73 13.80 14.00 7,742,853 109,446.90
NUSA  0.30 0.30 0.29 0.29 -0.01 -3.33 0.29 0.30 1,765,440 527.21
NVD  1.12 1.12 1.06 1.06 -0.04 -3.64 1.06 1.07 338,200 366.31
ORI  6.95 7.00 6.65 6.70 -0.30 -4.29 6.70 6.75 10,614,045 71,903.69
PACE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PF  0.35 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.34 0.35 20,559,273 7,213.63
PLAT  2.42 2.42 2.38 2.40 -0.02 -0.83 2.38 2.40 565,000 1,355.88
POLAR <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PRECHA  0.86 0.90 0.86 0.90 0.00 0.00 0.86 0.89 49,601 43.11
PRIN  1.60 1.63 1.59 1.61 +0.01 +0.62 1.61 1.62 335,495 543.71
PSH  11.30 11.40 11.30 11.30 -0.10 -0.88 11.30 11.40 898,500 10,158.56
QH  2.20 2.22 2.14 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 44,322,007 96,704.80
RICHY  0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 0.69 0.70 200 0.14
RML  0.62 0.64 0.62 0.63 0.00 0.00 0.62 0.63 548,600 345.41
ROJNA  4.18 4.22 4.16 4.22 +0.04 +0.96 4.20 4.22 505,430 2,117.95
S  1.33 1.34 1.32 1.32 -0.01 -0.75 1.32 1.33 618,731 819.84
SAMCO  1.19 1.19 1.16 1.17 -0.01 -0.85 1.17 1.19 81,602 95.44
SC  2.26 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 434,784 979.77
SENA  2.74 2.76 2.72 2.74 -0.02 -0.72 2.72 2.74 544,000 1,489.50
SF  4.54 4.56 4.44 4.44 -0.10 -2.20 4.44 4.46 1,936,501 8,702.50
SIRI  0.67 0.68 0.66 0.67 0.00 0.00 0.67 0.68 28,472,125 19,136.90
SPALI  16.00 16.60 15.80 16.60 +0.50 +3.11 16.50 16.60 5,134,880 83,580.68
U  1.26 1.26 1.23 1.24 -0.01 -0.80 1.24 1.25 2,178,092 2,703.47
UV  2.60 2.62 2.56 2.56 -0.04 -1.54 2.54 2.56 926,400 2,383.76
WHA  2.98 3.02 2.94 2.96 0.00 0.00 2.96 2.98 51,188,347 152,316.77
WIN  0.36 0.37 0.36 0.37 +0.01 +2.78 0.36 0.37 12,500 4.55

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AIMCG  6.10 6.10 6.05 6.05 0.00 0.00 6.00 6.05 47,900 289.80
AIMIRT  13.70 13.70 13.50 13.50 -0.30 -2.17 13.50 13.60 12,707,302 171,552.83
AMATAR  10.10 10.10 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.10 10,800 108.55
B-WORK  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 1,000 11.70
BKER  5.65 5.65 5.60 5.60 -0.10 -1.75 5.60 5.65 562,701 3,179.21
BKKCP  11.80 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 6,300 74.33
BOFFICE  11.80 12.00 11.70 11.80 -0.10 -0.84 11.70 11.80 146,800 1,740.01
CPNCG  10.20 10.20 10.10 10.20 0.00 0.00 10.10 10.30 425,300 4,337.28
CPNREIT  24.70 25.00 24.70 25.00 +0.40 +1.63 24.70 25.00 799,854 19,914.95
CPTGF  10.20 10.20 10.20 10.20 +0.10 +0.99 10.10 10.20 510,000 5,102.00
CTARAF  5.00 5.05 4.98 5.05 0.00 0.00 4.98 5.05 93,500 466.82
DREIT  3.86 3.88 3.84 3.88 +0.02 +0.52 3.86 3.88 740,700 2,859.49
ERWPF  4.26 4.26 4.26 4.26 0.00 0.00 4.16 4.60 100 0.43
FTREIT  14.70 14.80 14.30 14.30 -0.40 -2.72 14.30 14.70 1,961,577 28,388.89
FUTUREPF  19.10 19.10 19.10 19.10 0.00 0.00 19.10 19.20 500 9.55
GAHREIT  8.15 8.15 8.15 8.15 +0.15 +1.88 7.95 8.15 500 4.08
GOLDPF  - - - - - - 5.10 5.80 - -
GVREIT  12.50 12.50 12.30 12.40 -0.10 -0.80 12.30 12.40 381,300 4,730.48
HPF  4.70 4.70 4.68 4.68 0.00 0.00 4.68 4.70 47,200 221.05
HREIT  8.00 8.05 7.90 7.90 -0.10 -1.25 7.85 7.90 1,780,700 14,080.86
IMPACT  19.30 19.30 19.00 19.30 0.00 0.00 19.30 19.40 9,316,210 179,717.00
KPNPF  6.70 6.75 6.70 6.75 0.00 0.00 6.70 6.75 60,200 406.34
LHHOTEL  9.70 9.75 9.65 9.70 0.00 0.00 9.65 9.70 140,000 1,355.70
LHPF  5.30 5.30 5.30 5.30 0.00 0.00 5.20 5.35 5,600 29.68
LHSC  11.80 11.90 11.80 11.90 0.00 0.00 11.70 12.00 12,100 142.79
LUXF  6.45 6.45 6.35 6.35 -0.05 -0.78 6.35 6.50 63,600 403.87
M-II  7.20 7.20 7.20 7.20 0.00 0.00 7.05 7.20 200 1.44
M-PAT  - - - - - - 2.72 2.92 - -
M-STOR  5.90 5.95 5.85 5.95 0.00 0.00 5.85 6.00 9,300 54.77
MIPF  13.90 13.90 13.80 13.80 -0.10 -0.72 12.10 15.90 2,700 37.34
MIT  - - - - - - 2.80 - - -
MJLF  6.90 6.90 6.90 6.90 +0.05 +0.73 6.85 6.90 600 4.14
MNIT  1.50 1.50 1.50 1.50 +0.07 +4.90 1.26 1.48 100 0.15
MNIT2  - - - - - - 3.90 4.20 - -
MNRF  2.82 2.90 2.80 2.80 -0.08 -2.78 2.80 2.88 50,700 142.96
POPF  10.40 10.40 10.40 10.40 0.00 0.00 10.30 10.40 6,800 70.72
PPF  11.30 11.40 11.30 11.30 0.00 0.00 11.20 11.30 6,200 70.07
PROSPECT  9.10 9.10 9.05 9.05 -0.05 -0.55 9.05 9.10 89,600 811.88
QHHR  5.80 5.80 5.80 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 73,600 426.88
QHOP  2.20 2.28 2.20 2.28 0.00 0.00 2.20 2.28 3,100 7.06
QHPF  9.60 9.65 9.55 9.55 -0.10 -1.04 9.55 9.65 160,200 1,535.77
SBPF  - - - - - - 2.30 2.66 - -
SHREIT <NP> 3.54 3.58 3.50 3.50 -0.10 -2.78 3.48 3.50 173,800 613.31
SIRIP  - - - - - - 8.40 8.55 2 0.02
SPF  12.90 12.90 12.80 12.90 +0.10 +0.78 12.80 12.90 145,492 1,864.74
SPRIME  9.30 9.35 9.10 9.15 -0.20 -2.14 9.10 9.15 334,700 3,120.15
SRIPANWA  8.00 8.00 7.85 7.85 -0.15 -1.88 7.85 8.00 11,800 93.22
SSPF  9.30 9.30 9.30 9.30 0.00 0.00 9.10 9.25 7,800 72.54
SSTRT  5.35 5.40 5.35 5.40 +0.05 +0.93 5.30 5.40 3,500 18.75
TIF1  8.45 8.45 8.40 8.45 +0.05 +0.60 8.40 8.45 400 3.38
TLGF  17.40 17.40 16.90 16.90 -0.40 -2.31 16.80 16.90 2,176,910 37,491.58
TLHPF  - - - - - - 8.65 9.45 - -
TNPF  2.20 2.20 2.10 2.10 +0.04 +1.94 2.02 2.10 2,000 4.39
TPRIME  13.00 13.00 12.90 12.90 -0.30 -2.27 12.80 12.90 35,400 457.66
TTLPF  21.70 22.00 21.70 22.00 -0.10 -0.45 21.90 22.00 1,100 23.90
TU-PF  0.84 0.84 0.84 0.84 -0.02 -2.33 0.80 0.84 200 0.17
URBNPF  - - - - - - 2.66 2.96 - -
WHABT  8.85 8.85 8.85 8.85 -0.05 -0.56 8.40 8.85 100 0.88
WHART  14.70 15.20 14.60 14.60 -0.30 -2.01 14.60 14.90 839,691 12,345.70

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> บริการรับเหมาก่อสร้าง (CONS)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCS  5.60 5.60 5.45 5.50 0.00 0.00 5.45 5.50 91,400 499.22
BJCHI  1.71 1.71 1.64 1.67 -0.03 -1.76 1.66 1.67 548,100 907.98
BKD  1.96 1.98 1.94 1.97 +0.01 +0.51 1.94 1.97 14,300 28.03
CK  17.50 17.80 17.50 17.60 +0.10 +0.57 17.60 17.70 3,780,679 66,544.38
CNT  1.32 1.33 1.30 1.30 0.00 0.00 1.29 1.31 193,500 254.70
EMC  0.17 0.18 0.17 0.17 -0.01 -5.56 0.16 0.17 17,164,800 2,963.02
ITD  1.00 1.01 0.99 1.00 +0.01 +1.01 0.99 1.00 2,025,253 2,020.17
NWR  0.52 0.55 0.51 0.54 +0.02 +3.85 0.53 0.54 18,309,869 9,729.69
PAE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PLE  0.76 0.84 0.75 0.79 +0.04 +5.33 0.79 0.80 8,418,700 6,675.64
PREB  6.50 6.50 6.40 6.40 0.00 0.00 6.35 6.40 17,520 112.67
PYLON  4.00 4.00 3.94 4.00 0.00 0.00 3.98 4.00 728,700 2,896.30
SEAFCO  5.25 5.30 5.20 5.20 -0.10 -1.89 5.20 5.25 1,177,513 6,166.10
SQ  1.56 1.56 1.53 1.54 -0.01 -0.65 1.54 1.55 880,300 1,359.49
SRICHA  8.25 8.25 8.10 8.10 -0.20 -2.41 8.10 8.20 96,600 791.42
STEC  11.80 12.00 11.80 11.80 -0.10 -0.84 11.80 11.90 3,029,800 35,912.53
STPI  3.50 3.52 3.36 3.46 -0.04 -1.14 3.44 3.46 4,666,110 15,977.36
SYNTEC  1.40 1.42 1.39 1.41 +0.01 +0.71 1.40 1.41 1,575,701 2,206.98
TEAMG  2.34 2.36 2.30 2.30 -0.04 -1.71 2.30 2.32 2,396,800 5,562.60
TPOLY  2.08 2.18 2.08 2.10 +0.02 +0.96 2.10 2.12 3,952,020 8,392.14
TRC  0.11 0.12 0.11 0.11 0.00 0.00 0.10 0.11 6,696,429 736.80
TRITN  0.37 0.38 0.36 0.37 0.00 0.00 0.37 0.38 44,955,671 16,625.23
TTCL  4.04 4.08 4.00 4.06 +0.02 +0.50 4.04 4.06 791,306 3,191.27
UNIQ  4.58 4.66 4.58 4.58 -0.04 -0.87 4.58 4.60 696,993 3,199.44
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่