สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:03:46
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 113.05 -1.45 -1.27 400,260,351 5,719,955.98
AUTO 450.95 -0.90 -0.20 82,077,931 404,329.53
IMM 50.77 +0.10 +0.20 68,859,371 287,817.60
PAPER 4,444.75 -28.13 -0.63 3,746,158 59,716.91
PETRO 1,069.25 -10.20 -0.94 53,646,366 1,825,278.06
PKG 4,772.14 -134.32 -2.74 155,762,736 3,069,573.88
STEEL 27.74 -0.12 -0.43 36,167,789 73,240.02

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
3K-BAT  81.25 81.25 81.25 81.25 -0.50 -0.61 81.00 82.75 200 16.25
ACG  1.17 1.17 1.15 1.15 -0.02 -1.71 1.15 1.17 357,449 415.17
AH  19.70 20.40 18.80 18.80 -0.60 -3.09 18.80 19.00 11,389,804 222,880.26
CWT  3.30 3.36 3.22 3.24 -0.06 -1.82 3.24 3.26 8,216,306 27,072.08
EASON  1.37 1.37 1.37 1.37 +0.01 +0.74 1.36 1.37 5,401 7.40
GYT  232.00 232.00 232.00 232.00 -7.00 -2.93 231.00 247.00 100 23.20
HFT  4.94 4.98 4.92 4.96 +0.04 +0.81 4.96 4.98 791,700 3,914.79
IHL  4.56 4.62 4.52 4.52 -0.02 -0.44 4.52 4.54 4,379,159 19,999.06
INGRS  0.56 0.61 0.55 0.57 +0.04 +7.55 0.57 0.58 51,291,210 29,581.02
IRC  15.10 15.10 14.90 15.00 0.00 0.00 14.90 15.10 81,190 1,217.66
PCSGH  4.66 4.66 4.60 4.62 +0.02 +0.43 4.60 4.64 69,500 320.53
SAT  16.60 16.60 15.90 15.90 -0.50 -3.05 15.90 16.00 4,709,997 76,258.21
SPG  16.80 17.10 16.80 16.90 +0.10 +0.60 16.90 17.20 52,641 889.99
STANLY  165.00 169.00 165.00 168.50 +3.50 +2.12 168.00 168.50 121,717 20,418.86
TKT  1.04 1.09 1.02 1.03 +0.03 +3.00 1.03 1.04 516,611 546.28
TNPC  0.78 0.78 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 9,800 7.64
TRU  3.64 3.66 3.58 3.66 0.00 0.00 3.64 3.66 32,342 116.93
TSC  12.20 12.20 12.10 12.10 0.00 0.00 12.10 12.20 52,804 644.19

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.26 1.29 1.25 1.26 +0.02 +1.61 1.25 1.26 6,212,978 7,916.08
ASEFA  3.64 3.66 3.56 3.60 0.00 0.00 3.58 3.60 461,531 1,661.99
CPT  0.85 0.86 0.84 0.86 +0.01 +1.18 0.84 0.86 449,200 380.82
CRANE  1.58 1.59 1.56 1.58 0.00 0.00 1.57 1.58 4,642,490 7,294.36
CTW  6.90 7.00 6.90 6.95 +0.05 +0.72 6.90 6.95 57,200 395.28
FMT  19.80 20.10 19.80 20.10 +0.50 +2.55 19.50 20.10 18,101 363.23
HTECH  3.06 3.10 3.06 3.08 +0.02 +0.65 3.06 3.08 213,410 657.73
KKC  0.58 0.58 0.57 0.57 -0.01 -1.72 0.56 0.57 1,197,900 684.10
PK  1.58 1.62 1.57 1.59 +0.01 +0.63 1.58 1.59 66,500 105.10
SNC  12.20 12.40 12.20 12.40 +0.20 +1.64 12.30 12.40 579,305 7,136.90
STARK  4.74 4.82 4.68 4.72 0.00 0.00 4.70 4.72 54,951,136 261,191.13
TCJ  3.18 3.20 3.18 3.18 +0.04 +1.27 3.18 3.20 9,320 29.68
VARO  4.00 4.00 4.00 4.00 +0.28 +7.53 3.60 3.90 300 1.20

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  16.20 16.20 15.70 15.80 -0.10 -0.63 15.80 15.90 3,746,158 59,716.91

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  43.00 43.00 43.00 43.00 -0.50 -1.15 42.75 43.00 7,600 326.80
CMAN  1.34 1.71 1.34 1.47 +0.14 +10.53 1.47 1.48 8,004,008 12,630.34
GC  5.90 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 268,953 1,598.70
GGC  9.85 9.85 9.45 9.50 -0.30 -3.06 9.50 9.55 3,067,541 29,468.69
GIFT  2.00 2.04 1.99 2.00 0.00 0.00 1.99 2.02 128,802 258.29
IVL  38.75 39.00 37.25 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 30,140,191 1,144,479.16
NFC  3.34 3.44 3.26 3.38 +0.10 +3.05 3.36 3.38 5,719 19.20
PATO  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 28,400 289.29
PMTA  9.65 10.20 9.65 10.20 +0.20 +2.00 9.95 10.20 1,808 18.34
PTTGC  63.25 64.00 62.50 63.00 0.00 0.00 62.75 63.00 8,459,354 533,596.07
SUTHA  3.92 3.96 3.92 3.94 +0.02 +0.51 3.92 3.94 6,500 25.64
TCCC  29.00 29.25 28.50 29.25 +0.25 +0.86 29.00 29.25 36,830 1,066.60
TPA  5.60 5.80 5.60 5.75 +0.05 +0.88 5.65 5.75 6,600 37.46
UAC  3.96 4.10 3.96 4.04 +0.12 +3.06 4.04 4.06 688,407 2,774.18
UP  - - - - - - 16.10 17.00 - -
VNT  36.25 36.25 34.50 35.00 -1.25 -3.45 35.00 35.25 2,795,653 98,689.28
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  19.30 19.30 18.90 18.90 -0.40 -2.07 18.90 19.10 1,740,548 33,092.06
ALUCON  169.50 169.50 169.50 169.50 0.00 0.00 168.00 169.50 200 33.90
BGC  10.20 10.30 10.10 10.30 +0.10 +0.98 10.20 10.30 1,108,643 11,321.15
CSC  53.00 53.50 53.00 53.25 +0.25 +0.47 53.25 53.75 11,200 596.45
GLOCON  0.92 0.94 0.90 0.91 -0.01 -1.09 0.91 0.92 53,648,322 49,433.74
NEP <C> 0.24 0.25 0.24 0.25 0.00 0.00 0.24 0.25 5,050 1.25
PTL  24.90 25.00 24.60 24.80 0.00 0.00 24.70 24.80 5,490,204 135,925.80
SCGP  48.25 48.25 46.00 46.25 -1.75 -3.65 46.25 46.50 57,942,185 2,727,273.98
SFLEX  6.05 6.15 5.95 6.00 -0.15 -2.44 5.95 6.00 14,760,011 88,665.46
SITHAI  0.64 0.65 0.63 0.63 -0.02 -3.08 0.63 0.65 933,800 590.14
SLP  0.50 0.55 0.48 0.51 +0.02 +4.08 0.51 0.52 1,933,659 992.79
SMPC  10.80 10.80 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.60 10.80 347,103 3,712.13
SPACK  2.54 2.72 2.54 2.72 +0.18 +7.09 2.70 2.72 3,484,907 9,237.07
TCOAT  - - - - - - 24.60 26.00 - -
TFI <C, NP> 0.16 0.16 0.15 0.16 0.00 0.00 0.15 0.16 13,649,501 2,183.61
THIP  32.25 32.50 32.00 32.25 +0.25 +0.78 32.00 32.25 15,102 485.91
TMD  22.60 23.00 22.60 23.00 0.00 0.00 22.80 23.00 400 9.10
TOPP  - - - - - - 186.00 209.00 - -
TPBI  8.75 8.80 8.55 8.70 -0.05 -0.57 8.70 8.75 691,801 6,017.88
TPP  14.50 14.50 14.50 14.50 0.00 0.00 14.00 14.60 100 1.45

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  2.26 2.28 2.24 2.26 0.00 0.00 2.24 2.26 13,900 31.41
BSBM  0.95 0.96 0.93 0.95 +0.01 +1.06 0.94 0.95 214,600 202.52
CEN  0.59 0.60 0.58 0.59 +0.01 +1.72 0.57 0.59 1,441,676 836.73
CITY  1.80 1.83 1.80 1.82 +0.02 +1.11 1.80 1.82 73,700 132.66
CSP  0.69 0.72 0.68 0.72 +0.05 +7.46 0.70 0.72 821,600 575.97
GJS  0.20 0.20 0.19 0.20 0.00 0.00 0.19 0.20 610,901 119.12
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.47 0.49 0.47 0.48 0.00 0.00 0.47 0.48 5,350,200 2,564.14
LHK  2.56 2.62 2.56 2.60 +0.02 +0.78 2.58 2.60 326,200 846.01
MCS  14.10 14.30 13.90 13.90 -0.10 -0.71 13.90 14.00 3,573,378 50,287.17
MILL  0.91 0.93 0.90 0.91 -0.02 -2.15 0.91 0.92 308,206 281.86
PAP  3.64 3.66 3.64 3.64 +0.02 +0.55 3.64 3.66 58,700 213.80
PERM  1.37 1.41 1.32 1.35 -0.02 -1.46 1.35 1.36 4,052,200 5,539.26
SAM  0.48 0.48 0.46 0.46 -0.01 -2.13 0.46 0.47 281,800 132.77
SMIT  3.88 3.88 3.82 3.84 +0.02 +0.52 3.82 3.84 45,600 175.94
SSSC  2.32 2.32 2.30 2.32 +0.02 +0.87 2.32 2.34 23,875 55.32
TGPRO  0.13 0.13 0.12 0.12 0.00 0.00 0.12 0.13 6,826,830 862.36
THE  1.51 1.59 1.51 1.59 0.00 0.00 1.53 1.59 4,900 7.44
TIW  218.00 226.00 215.00 223.00 +5.00 +2.29 218.00 223.00 6,711 1,486.66
TMT  7.10 7.10 7.05 7.05 -0.05 -0.70 7.05 7.10 102,000 720.70
TSTH  0.63 0.64 0.62 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.63 11,635,501 7,324.84
TWP  2.10 2.20 2.10 2.10 +0.02 +0.96 2.10 2.14 366,001 779.16
TYCN  2.20 2.26 2.18 2.18 -0.08 -3.54 2.18 2.22 29,310 64.17
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่