สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 83.01 +0.23 +0.28 145,818,196 1,360,359.59
AUTO 341.87 +1.49 +0.44 49,293,825 255,397.89
IMM 44.01 +0.54 +1.24 38,350,110 76,172.04
PAPER 3,882.12 +28.13 +0.73 6,148,801 84,329.71
PETRO 721.08 +1.09 +0.15 19,702,926 634,206.85
PKG 3,888.25 +19.14 +0.49 20,232,026 270,881.03
STEEL 20.66 -0.14 -0.67 12,090,508 39,372.07

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACG  1.27 1.32 1.25 1.25 -0.01 -0.79 1.24 1.25 1,915,300 2,447.14
AH  10.60 11.20 10.40 10.80 +0.30 +2.86 10.70 10.80 11,193,862 121,178.06
BAT-3K  - - - - - - 198.00 258.00 - -
CWT  2.56 2.70 2.56 2.62 +0.06 +2.34 2.62 2.64 3,951,600 10,399.41
EASON  1.20 1.20 1.19 1.20 0.00 0.00 1.20 1.21 23,000 27.40
GYT  - - - - - - 204.00 219.00 - -
HFT  3.54 3.60 3.52 3.52 0.00 0.00 3.52 3.54 775,900 2,752.10
IHL  3.00 3.22 2.98 3.12 +0.12 +4.00 3.12 3.14 26,523,482 82,982.97
INGRS  0.45 0.46 0.44 0.44 -0.01 -2.22 0.44 0.45 2,554,800 1,144.16
IRC  12.40 12.40 12.10 12.40 0.00 0.00 12.10 12.40 4,524 55.39
PCSGH  4.42 4.42 4.42 4.42 -0.06 -1.34 4.40 4.44 300 1.33
SAT  13.40 13.80 13.40 13.50 0.00 0.00 13.50 13.60 2,272,589 30,970.57
SPG  13.00 13.00 13.00 13.00 +0.10 +0.78 12.80 13.40 101 1.31
STANLY  146.00 147.00 145.00 147.00 +1.00 +0.68 146.00 147.00 23,107 3,372.63
TKT  0.91 0.92 0.91 0.92 +0.01 +1.10 0.91 0.92 45,500 41.48
TNPC  0.74 0.74 0.74 0.74 0.00 0.00 0.73 0.74 4,500 3.33
TRU  3.36 3.40 3.32 3.40 +0.04 +1.19 3.36 3.40 4,760 15.94
TSC  9.35 9.35 9.35 9.35 0.00 0.00 9.25 9.40 500 4.68

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.12 1.12 1.10 1.12 +0.01 +0.90 1.11 1.12 603,500 667.78
ASEFA  3.22 3.22 3.14 3.20 +0.02 +0.63 3.16 3.20 178,000 565.34
CPT  0.78 0.82 0.78 0.80 +0.03 +3.90 0.80 0.81 251,500 200.38
CRANE  1.92 2.06 1.79 1.82 -0.11 -5.70 1.82 1.83 32,342,120 62,355.01
CTW  5.45 5.55 5.45 5.50 -0.30 -5.17 5.50 5.55 232,700 1,273.73
FMT  - - - - - - 18.40 18.60 - -
HTECH  2.76 2.92 2.76 2.84 -0.02 -0.70 2.80 2.84 271,810 760.38
KKC  0.52 0.52 0.51 0.51 -0.01 -1.92 0.50 0.51 71,012 36.22
PK  1.25 1.26 1.23 1.23 -0.04 -3.15 1.23 1.25 39,300 48.70
SNC  9.95 10.10 9.95 10.00 +0.05 +0.50 10.00 10.10 176,700 1,771.98
STARK  2.02 2.04 2.00 2.04 +0.04 +2.00 2.02 2.04 4,159,100 8,411.74
TCJ  3.32 3.40 3.30 3.34 -0.06 -1.76 3.34 3.36 24,367 80.76
VARO  - - - - - - 3.02 3.64 1 0.00

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  13.80 14.00 13.50 13.80 +0.10 +0.73 13.70 13.80 6,148,801 84,329.71

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  41.50 41.50 41.50 41.50 +0.25 +0.61 41.00 41.50 100 4.15
CMAN  1.16 1.16 1.15 1.15 -0.01 -0.86 1.15 1.18 43,400 50.24
GC  5.30 5.30 5.25 5.30 0.00 0.00 5.25 5.30 53,983 283.65
GGC  8.80 8.80 8.60 8.80 +0.10 +1.15 8.65 8.80 386,408 3,366.60
GIFT  2.04 2.04 2.00 2.02 -0.02 -0.98 2.00 2.02 69,400 140.34
IVL  23.20 23.30 22.90 23.10 -0.10 -0.43 23.00 23.10 9,191,638 212,070.67
NFC  - - - - - - 1.52 1.64 - -
PATO  9.70 9.85 9.70 9.80 +0.10 +1.03 9.75 9.85 16,500 161.48
PMTA  - - - - - - 8.60 8.80 - -
PTTGC  43.00 43.75 42.75 43.00 +0.25 +0.58 43.00 43.25 9,558,757 411,656.37
SUTHA  2.98 2.98 2.98 2.98 0.00 0.00 2.98 3.16 100 0.30
TCCC  22.70 22.70 22.60 22.70 0.00 0.00 22.60 22.70 9,670 218.57
TPA  5.00 5.15 5.00 5.10 -0.05 -0.97 5.05 5.10 9,000 45.44
UAC  3.72 3.74 3.70 3.70 -0.02 -0.54 3.70 3.74 112,550 418.58
UP  17.90 17.90 17.90 17.90 +0.10 +0.56 17.90 19.40 9,500 170.05
VNT  22.90 23.20 22.80 22.80 -0.10 -0.44 22.80 23.00 241,520 5,546.20
WG  185.50 185.50 185.50 185.50 0.00 0.00 185.00 185.50 400 74.20
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  15.00 15.20 14.90 14.90 -0.20 -1.32 14.90 15.00 307,900 4,616.28
ALUCON  153.00 153.50 153.00 153.50 +2.00 +1.32 152.00 154.00 2,000 306.05
BGC  12.10 13.00 12.00 12.90 +0.90 +7.50 12.90 13.00 9,352,805 118,307.43
CSC  50.75 50.75 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.75 14,305 717.06
GLOCON  1.03 1.03 1.01 1.01 0.00 0.00 1.01 1.02 430,500 436.45
NEP <C> 0.25 0.26 0.25 0.26 0.00 0.00 0.25 0.26 1,295,401 324.05
PTL  22.80 23.00 22.30 22.50 -0.20 -0.88 22.40 22.50 5,734,915 129,407.43
SFLEX  10.70 10.90 10.50 10.80 +0.20 +1.89 10.70 10.80 457,600 4,858.06
SITHAI  0.55 0.55 0.53 0.54 -0.01 -1.82 0.53 0.54 576,700 306.29
SLP  0.38 0.40 0.38 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 47,600 18.17
SMPC  11.90 12.20 11.70 11.70 -0.20 -1.68 11.70 11.80 805,500 9,608.11
SPACK  2.42 2.46 2.20 2.20 -0.22 -9.09 2.20 2.40 432,900 1,011.56
TCOAT  - - - - - - 22.60 24.60 - -
TFI <C, NP> 0.09 0.11 0.09 0.11 +0.01 +10.00 0.11 - 699,200 69.02
THIP  24.10 25.00 24.10 24.40 +0.30 +1.24 24.20 24.50 25,900 632.25
TMD  - - - - - - 21.80 22.20 - -
TOPP  - - - - - - 188.50 191.00 - -
TPBI  4.70 4.70 4.60 4.60 -0.04 -0.86 4.60 4.66 44,800 206.73
TPP  14.30 14.30 13.90 13.90 -0.50 -3.47 13.90 14.00 4,000 56.10

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  1.48 1.48 1.47 1.48 +0.01 +0.68 1.45 1.48 7,700 11.36
BSBM  0.83 0.83 0.83 0.83 +0.01 +1.22 0.83 0.84 100 0.08
CEN  0.67 0.72 0.67 0.70 +0.02 +2.94 0.69 0.70 128,600 89.73
CITY  1.83 1.84 1.82 1.82 -0.01 -0.55 1.82 1.83 41,300 75.31
CSP  0.52 0.53 0.51 0.53 0.00 0.00 0.51 0.53 12,300 6.40
GJS  0.09 0.09 0.08 0.09 0.00 0.00 0.08 0.09 603,104 54.27
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  0.45 0.45 0.43 0.43 -0.02 -4.44 0.43 0.44 2,860,200 1,251.04
LHK  2.22 2.26 2.18 2.26 +0.04 +1.80 2.22 2.26 148,500 330.15
MCS  12.50 12.70 12.30 12.50 -0.10 -0.79 12.40 12.50 2,867,200 35,822.18
MILL  0.68 0.68 0.66 0.67 -0.01 -1.47 0.67 0.68 96,300 64.37
PAP  2.50 2.52 2.50 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 7,700 19.36
PERM  0.72 0.73 0.71 0.73 +0.01 +1.39 0.72 0.73 328,100 236.62
SAM  0.37 0.38 0.36 0.37 -0.01 -2.63 0.36 0.37 371,600 137.03
SMIT  3.48 3.48 3.48 3.48 +0.02 +0.58 3.42 3.48 600 2.09
SSSC  1.93 1.93 1.93 1.93 -0.01 -0.52 1.92 1.94 500 0.96
TGPRO  0.07 0.08 0.07 0.07 0.00 0.00 0.07 0.08 1,891,400 132.41
THE  1.29 1.29 1.29 1.29 0.00 0.00 1.22 1.29 1,500 1.94
TIW  - - - - - - 186.00 198.00 - -
TMT  4.82 4.82 4.76 4.76 -0.06 -1.24 4.76 4.80 22,203 105.96
TSTH  0.37 0.39 0.37 0.38 0.00 0.00 0.38 0.39 2,700,900 1,029.51
TWP  1.87 1.87 1.87 1.87 -0.01 -0.53 1.85 1.87 700 1.31
TYCN  - - - - - - 1.85 1.95 1 0.00
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่