สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INDUS 91.49 - - - -
AUTO 373.62 - - - -
IMM 47.00 - - - -
PAPER 2,686.54 - - - -
PETRO 852.77 - - - -
PKG 3,010.70 - - - -
STEEL 20.99 - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AH  - - - - - - - - - -
APCS  - - - - - - - - - -
BAT-3K  - - - - - - - - - -
CWT  - - - - - - - - - -
EASON  - - - - - - - - - -
GYT  - - - - - - - - - -
HFT  - - - - - - - - - -
IHL  - - - - - - - - - -
INGRS  - - - - - - - - - -
IRC  - - - - - - - - - -
PCSGH  - - - - - - - - - -
SAT  - - - - - - - - - -
SPG  - - - - - - - - - -
STANLY  - - - - - - - - - -
TKT  - - - - - - - - - -
TNPC  - - - - - - - - - -
TRU  - - - - - - - - - -
TSC  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  - - - - - - - - - -
ASEFA  - - - - - - - - - -
CPT  - - - - - - - - - -
CRANE  - - - - - - - - - -
CTW  - - - - - - - - - -
FMT  - - - - - - - - - -
HTECH  - - - - - - - - - -
KKC  - - - - - - - - - -
PK  - - - - - - - - - -
SNC  - - - - - - - - - -
STARK  - - - - - - - - - -
TCJ  - - - - - - - - - -
VARO  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> กระดาษและวัสดุการพิมพ์ (PAPER)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
UTP  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  - - - - - - - - - -
CMAN  - - - - - - - - - -
GC  - - - - - - - - - -
GGC  - - - - - - - - - -
GIFT  - - - - - - - - - -
IVL  - - - - - - - - - -
NFC  - - - - - - - - - -
PATO  - - - - - - - - - -
PMTA  - - - - - - - - - -
PTTGC  - - - - - - - - - -
SUTHA  - - - - - - - - - -
TCCC  - - - - - - - - - -
TPA  - - - - - - - - - -
UAC  - - - - - - - - - -
UP  - - - - - - - - - -
VNT  - - - - - - - - - -
WG  - - - - - - - - - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> บรรจุภัณฑ์ (PKG)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AJ  - - - - - - - - - -
ALUCON  - - - - - - - - - -
BGC  - - - - - - - - - -
CSC  - - - - - - - - - -
GLOCON  - - - - - - - - - -
NEP <C> - - - - - - - - - -
PTL  - - - - - - - - - -
SFLEX  - - - - - - - - - -
SITHAI  - - - - - - - - - -
SLP  - - - - - - - - - -
SMPC  - - - - - - - - - -
SPACK  - - - - - - - - - -
TCOAT  - - - - - - - - - -
TFI <C, NP> - - - - - - - - - -
THIP  - - - - - - - - - -
TMD  - - - - - - - - - -
TOPP  - - - - - - - - - -
TPBI  - - - - - - - - - -
TPP  - - - - - - - - - -

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> เหล็ก (STEEL)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMC  - - - - - - - - - -
BSBM  - - - - - - - - - -
CEN  - - - - - - - - - -
CITY  - - - - - - - - - -
CSP  - - - - - - - - - -
GJS  - - - - - - - - - -
GSTEEL <SP, NC> - - - - - - - - - -
INOX  - - - - - - - - - -
LHK  - - - - - - - - - -
MAX  - - - - - - - - - -
MCS  - - - - - - - - - -
MILL  - - - - - - - - - -
PAP  - - - - - - - - - -
PERM  - - - - - - - - - -
RICH <SP, NC> - - - - - - - - - -
SAM  - - - - - - - - - -
SMIT  - - - - - - - - - -
SSI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
SSSC  - - - - - - - - - -
TGPRO  - - - - - - - - - -
THE  - - - - - - - - - -
TIW  - - - - - - - - - -
TMT  - - - - - - - - - -
TSTH  - - - - - - - - - -
TWP  - - - - - - - - - -
TYCN  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่