สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:59:16
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 159.50 +2.46 +1.57 1,707,001,559 24,364,615.03
BANK 363.89 +12.33 +3.51 1,424,277,279 17,511,726.24
FIN 5,144.42 -110.14 -2.10 236,677,870 6,438,651.65
INSUR 12,527.73 -22.93 -0.18 46,046,410 414,237.14

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  33.50 34.50 32.75 32.75 -0.25 -0.76 32.75 33.00 2,993,094 100,291.71
BBL  123.50 128.00 123.00 127.00 +5.50 +4.53 127.00 127.50 25,437,145 3,202,935.19
CIMBT  0.61 0.65 0.60 0.61 0.00 0.00 0.61 0.62 26,567,099 16,733.21
KBANK  121.00 125.50 120.50 125.00 +9.00 +7.76 124.50 125.00 67,367,977 8,303,038.07
KKP  55.75 56.75 55.50 56.00 +1.00 +1.82 56.00 56.25 7,391,286 415,381.36
KTB  12.20 12.60 12.20 12.50 +0.50 +4.17 12.40 12.50 54,478,987 676,475.79
LHFG  1.05 1.07 1.04 1.06 +0.01 +0.95 1.06 1.07 8,705,993 9,213.93
SCB  92.25 94.50 92.00 93.75 +3.25 +3.59 93.75 94.00 22,546,148 2,109,289.84
TCAP  34.50 35.25 34.25 34.50 +0.25 +0.73 34.50 34.75 8,875,896 309,106.81
TISCO  94.50 95.75 94.25 95.00 +1.00 +1.06 94.75 95.00 8,127,260 772,730.56
TMB  1.18 1.21 1.17 1.19 +0.04 +3.48 1.18 1.19 1,190,318,194 1,416,564.03

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC <C> 0.23 0.24 0.22 0.23 0.00 0.00 0.22 0.23 2,647,450 606.86
AEONTS  214.00 219.00 212.00 215.00 +3.00 +1.42 215.00 216.00 4,903,866 1,055,892.28
AMANAH  4.08 4.10 4.02 4.04 0.00 0.00 4.04 4.06 11,786,510 47,865.08
ASAP  1.83 1.83 1.81 1.82 +0.02 +1.11 1.80 1.82 273,577 496.01
ASK  22.20 22.50 22.20 22.30 +0.10 +0.45 22.30 22.40 437,638 9,767.65
ASP  2.26 2.28 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.26 1,928,552 4,344.20
BAM  21.60 21.60 21.30 21.30 -0.10 -0.47 21.30 21.40 13,489,494 289,082.26
BFIT  31.00 31.75 31.00 31.50 +0.75 +2.44 31.50 31.75 2,281,744 71,746.96
CGH  0.69 0.70 0.69 0.70 +0.01 +1.45 0.69 0.70 1,022,600 707.00
CHAYO  9.55 9.90 9.50 9.75 +0.25 +2.63 9.70 9.75 12,084,852 117,390.69
ECL  1.14 1.16 1.13 1.13 0.00 0.00 1.13 1.14 4,379,604 4,990.88
FNS  4.16 4.18 4.12 4.16 0.00 0.00 4.16 4.18 315,200 1,307.30
FSS  1.91 1.93 1.89 1.92 +0.02 +1.05 1.90 1.92 481,616 923.31
GBX  0.51 0.52 0.51 0.51 0.00 0.00 0.51 0.52 2,328,500 1,198.67
GL <SP> - - - - - - - - - -
IFS  2.62 2.62 2.60 2.62 0.00 0.00 2.60 2.62 85,752 224.16
JMT  38.75 38.75 36.75 37.50 -0.75 -1.96 37.25 37.50 6,707,904 251,477.84
KCAR  8.95 9.05 8.95 8.95 0.00 0.00 8.90 9.05 405,400 3,630.48
KGI  4.22 4.24 4.16 4.16 -0.08 -1.89 4.16 4.18 6,123,865 25,676.27
KTC  72.50 72.50 67.50 67.75 -4.25 -5.90 67.50 67.75 42,061,727 2,887,530.60
MBKET  9.25 9.30 9.20 9.20 -0.05 -0.54 9.20 9.25 34,714 320.79
MFC  14.80 14.80 14.70 14.70 0.00 0.00 14.70 14.80 16,900 248.49
MICRO  5.70 5.90 5.55 5.80 +0.10 +1.75 5.80 5.85 4,336,777 24,973.97
ML  0.90 0.92 0.90 0.91 -0.01 -1.09 0.90 0.91 276,620 251.68
MTC  67.25 67.50 66.00 66.00 -0.75 -1.12 66.00 66.25 6,906,747 459,178.72
NCAP  7.25 7.30 6.70 6.95 -0.20 -2.80 6.90 6.95 40,020,355 278,173.58
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.20 2.26 2.20 2.24 +0.02 +0.90 2.24 2.26 246,833 550.43
S11  7.65 7.70 7.40 7.45 -0.20 -2.61 7.45 7.50 2,003,475 15,107.09
SAK  8.50 8.55 8.40 8.40 -0.05 -0.59 8.40 8.45 10,571,083 89,374.53
SAWAD  70.50 70.50 68.25 68.50 -1.50 -2.14 68.50 68.75 8,477,989 586,856.07
THANI  4.22 4.26 4.10 4.10 -0.06 -1.44 4.10 4.12 49,018,209 204,247.47
TK  7.95 8.15 7.95 8.00 0.00 0.00 8.00 8.05 488,795 3,927.27
TNITY  4.26 4.32 4.24 4.30 0.00 0.00 4.24 4.30 8,312 35.40
UOBKH  3.62 3.64 3.58 3.58 -0.04 -1.10 3.58 3.64 2,810 10.15
ZMICO  1.04 1.04 1.02 1.03 -0.01 -0.96 1.02 1.03 522,400 537.53

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.50 33.00 33.50 +0.50 +1.52 33.00 33.50 7,718 255.59
BKI  270.00 271.00 269.00 271.00 +2.00 +0.74 269.00 271.00 13,713 3,706.41
BLA  23.70 24.30 23.70 23.70 +0.20 +0.85 23.70 23.80 9,533,273 228,091.49
BUI  - - - - - - 10.90 11.50 - -
CHARAN  - - - - - - 26.50 30.25 - -
INSURE  40.00 45.00 40.00 45.00 -0.75 -1.64 38.00 45.00 410 17.45
MTI  86.75 87.00 86.25 86.25 +0.25 +0.29 86.25 86.75 2,010 174.10
NKI  45.00 45.00 45.00 45.00 -0.50 -1.10 45.00 46.00 100 4.50
NSI  73.75 75.00 73.75 75.00 +0.75 +1.01 74.50 75.50 2,700 200.60
SMK  37.75 37.75 37.50 37.75 0.00 0.00 37.50 37.75 9,002 339.20
TGH  37.50 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 37.25 37.75 1,200 45.00
THRE  1.69 1.69 1.57 1.58 -0.09 -5.39 1.58 1.59 33,822,692 54,330.18
THREL  3.40 3.44 3.34 3.36 -0.02 -0.59 3.36 3.38 1,389,501 4,700.94
TIP  27.25 27.50 27.00 27.25 0.00 0.00 27.25 27.50 248,075 6,757.71
TQM  125.50 125.50 122.50 122.50 -2.50 -2.00 122.50 123.00 931,506 115,504.83
TSI <C> 0.28 0.29 0.28 0.29 +0.01 +3.57 0.28 0.29 62,710 17.66
TVI  4.16 4.40 4.12 4.24 +0.08 +1.92 4.14 4.20 21,800 91.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่