สรุปภาพรวมตลาด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด -
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.68 - - - - - -
SET50 1,015.09 - - - - - -
SET100 2,226.94 - - - - - -
sSET 659.40 - - - - - -
SETCLMV 915.82 - - - - - -
SETHD 1,074.93 - - - - - -
SETTHSI 932.16 - - - - - -
SETWB 942.99 - - - - - -
mai 303.65 - - - - - -
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น - -
ไม่เปลี่ยนแปลง - -
ลดลง - -
สถานะตลาด
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 165.57 - - - -
BANK 402.71 - - - -
FIN 4,753.93 - - - -
INSUR 10,811.95 - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  - - - - - - - - - -
BBL  - - - - - - - - - -
CIMBT  - - - - - - - - - -
KBANK  - - - - - - - - - -
KKP  - - - - - - - - - -
KTB  - - - - - - - - - -
LHFG  - - - - - - - - - -
SCB  - - - - - - - - - -
TCAP  - - - - - - - - - -
TISCO  - - - - - - - - - -
TMB  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC  - - - - - - - - - -
AEONTS  - - - - - - - - - -
AMANAH  - - - - - - - - - -
ASAP  - - - - - - - - - -
ASK  - - - - - - - - - -
ASP  - - - - - - - - - -
BAM  - - - - - - - - - -
BFIT  - - - - - - - - - -
CGH  - - - - - - - - - -
CNS  - - - - - - - - - -
ECL  - - - - - - - - - -
FNS  - - - - - - - - - -
FSS  - - - - - - - - - -
GBX  - - - - - - - - - -
GL  - - - - - - - - - -
IFS  - - - - - - - - - -
JMT  - - - - - - - - - -
KCAR  - - - - - - - - - -
KGI  - - - - - - - - - -
KTC  - - - - - - - - - -
MBKET  - - - - - - - - - -
MFC  - - - - - - - - - -
ML  - - - - - - - - - -
MTC  - - - - - - - - - -
PE <SP, C, NP> - - - - - - - - - -
PL  - - - - - - - - - -
S11  - - - - - - - - - -
SAWAD  - - - - - - - - - -
THANI  - - - - - - - - - -
TK  - - - - - - - - - -
TNITY  - - - - - - - - - -
UOBKH  - - - - - - - - - -
ZMICO  - - - - - - - - - -

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  - - - - - - - - - -
BKI  - - - - - - - - - -
BLA  - - - - - - - - - -
BUI <SP, NC> - - - - - - - - - -
CHARAN  - - - - - - - - - -
INSURE  - - - - - - - - - -
MTI  - - - - - - - - - -
NKI  - - - - - - - - - -
NSI  - - - - - - - - - -
SEG  - - - - - - - - - -
SMK  - - - - - - - - - -
THRE  - - - - - - - - - -
THREL  - - - - - - - - - -
TIP  - - - - - - - - - -
TQM  - - - - - - - - - -
TSI <C> - - - - - - - - - -
TVI  - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่