สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 115.54 +1.38 +1.21 454,420,938 9,544,312.84
BANK 259.16 +3.28 +1.28 314,026,776 7,046,236.18
FIN 3,667.41 +44.29 +1.22 115,179,292 2,160,194.44
INSUR 10,893.40 +78.53 +0.73 25,214,870 337,882.22

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  19.90 20.20 19.70 19.70 -0.10 -0.51 19.70 19.90 680,288 13,503.75
BBL  100.00 102.00 100.00 101.00 +2.00 +2.02 100.50 101.00 35,118,185 3,544,174.42
CIMBT  0.56 0.56 0.55 0.56 0.00 0.00 0.55 0.56 319,100 176.58
KBANK  79.50 80.50 79.25 80.25 +1.75 +2.23 80.00 80.25 16,678,041 1,334,098.54
KKP  37.75 38.25 37.75 38.00 +0.50 +1.33 37.75 38.00 1,350,582 51,287.80
KTB  9.25 9.50 9.20 9.50 +0.35 +3.83 9.40 9.50 23,489,965 220,754.70
LHFG  0.90 0.91 0.89 0.90 -0.01 -1.10 0.90 0.91 3,341,100 2,996.54
SCB  68.75 69.25 67.25 67.25 -0.50 -0.74 67.25 67.75 17,054,920 1,158,828.70
TCAP  30.75 31.25 30.50 31.25 +0.50 +1.63 31.25 31.50 3,595,167 111,693.67
TISCO  63.75 64.75 63.50 64.75 +1.50 +2.37 64.25 64.75 3,404,178 218,597.22
TMB  0.90 0.91 0.89 0.91 +0.02 +2.25 0.91 0.92 206,807,548 187,197.08

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC <C> 0.09 0.10 0.09 0.10 +0.01 +11.11 0.09 0.10 2,658,700 256.13
AEONTS  103.50 104.00 101.00 103.00 -0.50 -0.48 103.00 103.50 875,718 89,650.39
AMANAH  2.60 2.60 2.52 2.56 0.00 0.00 2.56 2.58 3,090,169 7,898.76
ASAP  2.24 2.30 2.24 2.24 -0.02 -0.88 2.24 2.28 546,402 1,239.59
ASK  18.60 18.80 18.60 18.70 +0.10 +0.54 18.60 18.70 437,000 8,170.91
ASP  1.71 1.71 1.70 1.70 -0.01 -0.58 1.70 1.71 305,468 519.68
BAM  21.10 21.30 20.90 21.20 +0.10 +0.47 21.10 21.20 15,629,003 330,088.97
BFIT  28.75 29.00 28.25 28.50 -0.25 -0.87 28.25 28.50 129,000 3,681.70
CGH  0.67 0.68 0.67 0.68 +0.01 +1.49 0.67 0.68 91,500 61.51
ECL  0.90 0.91 0.83 0.84 -0.04 -4.55 0.84 0.85 19,844,900 17,317.40
FNS  3.10 3.10 3.06 3.08 0.00 0.00 3.06 3.08 253,400 778.08
FSS  1.30 1.33 1.30 1.33 0.00 0.00 1.30 1.33 9,100 11.96
GBX  0.43 0.43 0.42 0.43 +0.01 +2.38 0.42 0.43 253,200 108.73
GL  3.16 3.24 3.12 3.12 -0.02 -0.64 3.10 3.12 2,826,810 8,928.26
IFS  2.34 2.36 2.32 2.36 +0.04 +1.72 2.34 2.36 55,003 128.42
JMT  31.75 32.50 31.50 32.00 +0.25 +0.79 32.00 32.25 14,715,357 470,911.42
KCAR  7.55 7.60 7.55 7.60 0.00 0.00 7.55 7.60 171,900 1,301.18
KGI  2.94 2.98 2.94 2.96 +0.02 +0.68 2.94 2.96 1,998,612 5,919.48
KTC  32.25 33.25 32.00 33.25 +1.00 +3.10 33.00 33.25 7,433,579 243,981.91
MBKET  7.10 7.15 7.05 7.15 +0.05 +0.70 7.10 7.15 169,900 1,206.66
MFC  13.70 13.70 13.50 13.50 -0.10 -0.74 13.50 13.70 2,301 31.14
ML  0.95 0.95 0.87 0.88 -0.05 -5.38 0.88 0.89 1,780,159 1,589.24
MTC  51.00 52.25 50.00 51.75 +1.00 +1.97 51.50 51.75 7,701,763 396,509.64
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.00 2.02 2.00 2.02 +0.02 +1.00 2.00 2.02 78,100 157.60
S11  6.20 6.25 6.15 6.20 0.00 0.00 6.15 6.20 387,700 2,404.14
SAWAD  47.50 48.25 46.75 48.00 +0.50 +1.05 47.75 48.00 9,972,077 474,494.76
THANI  3.90 3.96 3.80 3.86 0.00 0.00 3.86 3.88 22,979,471 89,083.69
TK  7.05 7.10 7.00 7.05 0.00 0.00 7.00 7.10 406,100 2,865.91
TNITY  3.66 3.66 3.66 3.66 -0.02 -0.54 3.62 3.68 100 0.37
UOBKH  3.10 3.10 3.08 3.08 0.00 0.00 3.00 3.08 400 1.23
ZMICO  0.61 0.62 0.61 0.62 +0.01 +1.64 0.61 0.62 119,400 73.18

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.00 33.00 33.00 33.00 0.00 0.00 32.75 33.00 8,400 277.20
BKI  282.00 283.00 282.00 283.00 +1.00 +0.35 282.00 283.00 9,038 2,549.13
BLA  17.20 17.40 16.90 16.90 -0.50 -2.87 16.90 17.30 2,230,907 38,154.81
BUI  - - - - - - 8.30 10.20 - -
CHARAN  20.50 22.90 20.50 22.90 +1.40 +6.51 20.70 22.90 1,100 22.79
INSURE  - - - - - - 27.50 35.50 - -
MTI  - - - - - - 84.00 85.50 27 2.27
NKI  46.75 48.25 46.00 48.25 +1.00 +2.12 45.75 47.75 6,000 277.18
NSI  70.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 68.75 70.25 501 35.07
SEG  - - - - - - 22.90 24.50 - -
SMK  37.50 37.50 37.25 37.25 +0.75 +2.05 37.00 37.50 2,300 85.90
THRE  0.96 0.99 0.95 0.95 -0.01 -1.04 0.95 0.96 14,804,100 14,239.92
THREL  2.20 2.34 2.20 2.32 +0.14 +6.42 2.32 2.34 4,029,342 9,232.00
TIP  24.60 24.70 24.30 24.40 -0.20 -0.81 24.40 24.50 580,347 14,207.86
TQM  125.00 130.50 124.50 130.00 +6.00 +4.84 129.50 130.00 2,005,708 258,382.37
TSI <C> 0.28 0.29 0.27 0.28 0.00 0.00 0.26 0.28 1,537,000 415.38
TVI  3.40 3.40 3.40 3.40 +0.06 +1.80 3.32 3.40 100 0.34
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่