สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 18:37:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONSUMP 96.54 -0.38 -0.39 38,027,846 464,088.83
FASHION 536.98 +0.04 +0.01 3,317,085 15,604.29
HOME 25.78 +0.10 +0.39 23,673,428 48,788.67
PERSON 261.54 -1.68 -0.64 11,037,333 399,695.87

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  5.80 5.80 5.80 5.80 -0.05 -0.85 5.80 5.90 396 2.14
B52 <C> 0.34 0.34 0.31 0.31 -0.02 -6.06 0.31 0.33 1,870,820 605.10
BTNC  15.60 15.60 15.60 15.60 -0.10 -0.64 12.40 15.50 100 1.56
CPH  3.56 3.56 3.28 3.54 -0.02 -0.56 3.28 3.54 15,100 53.73
CPL  1.16 1.18 1.16 1.18 -0.01 -0.84 1.16 1.18 30,800 36.17
ICC  - - - - - - 29.25 31.00 - -
NC  9.55 10.00 9.55 10.00 -0.50 -4.76 10.00 10.40 1,700 16.76
PAF  0.59 0.61 0.58 0.59 0.00 0.00 0.59 0.60 245,400 145.49
PDJ  1.48 1.53 1.38 1.40 -0.12 -7.89 1.39 1.40 480,750 686.70
PG  - - - - - - 4.72 5.00 1 0.00
SABINA  20.10 20.20 19.90 20.00 -0.10 -0.50 20.00 20.10 637,206 12,728.51
SAWANG  - - - - - - 10.30 11.00 - -
SUC  33.50 33.75 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 21,600 726.38
TNL  - - - - - - 17.80 19.70 - -
TPCORP  - - - - - - 9.50 9.85 - -
TR  31.25 31.25 29.75 31.00 +0.25 +0.81 30.50 31.00 7,800 237.50
TTI  - - - - - - 19.00 20.00 75 1.35
TTT  52.75 52.75 52.75 52.75 -0.25 -0.47 52.00 52.75 200 10.55
UPF  68.50 69.75 68.50 69.50 -0.25 -0.36 69.50 69.75 5,000 346.12
UT  - - - - - - 14.50 15.70 - -
WACOAL  45.25 45.25 45.25 45.25 +1.00 +2.26 44.50 45.25 137 6.24

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.55 0.55 0.53 0.54 +0.01 +1.89 0.53 0.54 55,600 30.02
AJA  0.15 0.16 0.14 0.15 0.00 0.00 0.14 0.15 11,305,860 1,696.16
DTCI  28.75 28.75 28.75 28.75 0.00 0.00 27.00 29.00 2,000 57.50
FANCY  0.73 0.73 0.71 0.72 0.00 0.00 0.71 0.72 283,801 201.77
KYE  361.00 363.00 360.00 363.00 0.00 0.00 362.00 363.00 600 217.30
L&E  1.86 1.86 1.83 1.86 +0.01 +0.54 1.85 1.86 24,300 44.78
MODERN  3.00 3.04 3.00 3.04 0.00 0.00 3.02 3.04 71,500 216.00
OGC  23.90 23.90 23.20 23.20 -0.50 -2.11 23.40 23.80 1,200 28.29
ROCK  10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 9.25 10.00 300 3.00
SIAM  1.38 1.38 1.37 1.38 0.00 0.00 1.37 1.38 317,800 437.95
TSR  3.86 4.04 3.86 3.92 +0.10 +2.62 3.90 3.92 11,610,467 45,855.90

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  3.70 3.70 3.68 3.68 -0.02 -0.54 3.68 3.70 278,800 1,026.34
DDD  18.20 18.20 17.90 17.90 -0.20 -1.10 17.90 18.00 392,527 7,054.74
JCT  - - - - - - 84.50 87.00 - -
OCC  9.20 10.00 9.20 10.00 +0.05 +0.50 9.25 10.00 400 3.91
S & J  24.90 24.90 24.60 24.90 +0.10 +0.40 24.70 25.00 300 7.44
STGT  38.25 38.50 37.75 37.75 -0.25 -0.66 37.75 38.00 10,274,212 390,573.44
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  13.10 13.10 9.35 13.10 -0.10 -0.76 13.10 13.20 84,994 1,007.57
TOG  3.66 3.68 3.64 3.64 -0.02 -0.55 3.64 3.66 6,100 22.43
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่