สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONSUMP 89.37 +0.75 +0.85 26,349,801 545,511.42
FASHION 512.50 +0.57 +0.11 5,902,338 107,470.96
HOME 22.05 +0.20 +0.92 13,624,075 5,429.72
PERSON 241.53 +2.72 +1.14 6,823,388 432,610.75

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 5.95 6.30 701 4.21
B52 <C> 0.18 0.18 0.16 0.16 -0.02 -11.11 0.16 0.18 649,437 105.93
BTNC  - - - - - - 10.40 10.80 - -
CPH  3.16 3.16 3.02 3.02 0.00 0.00 3.02 3.16 900 2.83
CPL  0.99 1.09 0.92 0.98 -0.07 -6.67 0.98 1.05 42,900 41.94
ICC  27.50 27.75 27.25 27.75 0.00 0.00 27.25 27.50 3,000 81.92
NC  - - - - - - 8.30 8.80 - -
PAF  0.53 0.54 0.53 0.54 0.00 0.00 0.53 0.54 700 0.38
PDJ  1.48 1.48 1.44 1.44 -0.01 -0.69 1.44 1.46 252,600 366.18
PG  - - - - - - 4.58 4.74 1 0.00
SABINA  21.50 22.20 21.00 21.10 +0.40 +1.93 21.10 21.30 4,938,950 106,488.83
SAWANG  - - - - - - 11.20 12.40 - -
SUC  33.50 33.75 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.50 34.00 1,264 42.36
TNL  - - - - - - 17.60 22.80 - -
TPCORP  9.05 9.05 9.00 9.00 -0.05 -0.55 8.85 9.05 200 1.80
TR  21.60 21.70 21.50 21.70 -0.10 -0.46 21.50 21.70 8,700 187.49
TTI  17.90 17.90 17.80 17.80 -0.70 -3.78 16.60 17.90 499 8.91
TTT  53.25 53.75 53.00 53.75 -0.50 -0.92 52.50 54.00 1,500 79.60
UPF  58.00 66.00 58.00 58.00 +0.50 +0.87 57.00 58.25 900 54.70
UT  - - - - - - 14.70 15.50 - -
WACOAL  - - - - - - 45.00 45.75 86 3.87

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  - - - - - - 0.60 0.61 - -
AJA  0.12 0.13 0.11 0.13 +0.01 +8.33 0.12 0.13 12,211,226 1,471.92
DTCI  - - - - - - 27.25 29.50 - -
FANCY  0.46 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 0.45 0.46 35,700 16.42
KYE  - - - - - - 305.00 311.00 1 0.31
L&E  1.62 1.73 1.62 1.73 +0.13 +8.12 1.61 1.71 3,100 5.05
MODERN  2.40 2.46 2.40 2.44 +0.06 +2.52 2.42 2.44 436,410 1,061.81
OGC  - - - - - - 21.10 21.70 - -
ROCK  - - - - - - 9.45 10.70 - -
SIAM  1.36 1.39 1.36 1.38 0.00 0.00 1.37 1.38 7,301 10.00
TSR  3.08 3.12 3.04 3.06 -0.04 -1.29 3.06 3.10 930,337 2,864.21

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  3.54 3.54 3.40 3.54 0.00 0.00 3.50 3.54 368,600 1,274.45
DDD  16.00 16.20 15.60 15.70 -0.30 -1.88 15.70 15.80 340,427 5,397.60
JCT  - - - - - - 78.00 80.50 - -
OCC  - - - - - - 8.65 9.10 - -
S & J  - - - - - - 26.00 27.00 - -
STGT  69.75 70.25 69.25 70.00 +1.00 +1.45 69.75 70.00 6,104,661 425,848.64
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  9.65 9.70 9.50 9.65 -0.05 -0.52 9.65 9.70 9,200 88.38
TOG  3.38 3.38 3.30 3.38 0.00 0.00 3.32 3.38 500 1.68
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่