สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/11/2019 14:23:36
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,596.41 +4.55 +0.29 1,597.87 1,591.18 7,630,682 19,836.92
SET50 1,076.53 +3.43 +0.32 1,077.76 1,071.86 647,594 13,082.80
SET100 2,360.70 +7.95 +0.34 2,363.44 2,351.01 895,351 15,433.55
sSET 687.55 +3.55 +0.52 688.76 686.11 70,418 326.79
SETCLMV 994.71 +5.39 +0.54 994.79 989.43 167,032 4,477.34
SETHD 1,136.92 +6.89 +0.61 1,137.76 1,130.13 155,643 4,235.62
SETTHSI 984.19 +5.17 +0.53 984.58 979.09 433,388 10,150.60
SETWB 1,003.03 +1.98 +0.20 1,004.79 999.06 175,871 3,709.43
mai 319.27 +0.62 +0.19 320.16 318.69 323,021 668.51
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 749 3,143,200
ไม่เปลี่ยนแปลง 545 798,607
ลดลง 747 4,005,250
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 420.17 -1.43 -0.34 64,680,823 1,120,731.41
 AGRI 146.46 -0.01 -0.01 6,684,900 52,466.47
 FOOD 12,226.87 -43.45 -0.35 57,995,923 1,068,264.94
CONSUMP 95.94 -0.22 -0.23 718,454 7,701.39
 FASHION 626.11 -1.67 -0.27 324,452 6,698.25
 HOME 21.76 +0.09 +0.42 318,502 537.11
 PERSON 249.31 -1.34 -0.53 75,500 466.02
FINCIAL 175.38 +2.02 +1.17 116,787,238 2,888,990.63
 BANK 448.28 +5.34 +1.21 93,309,967 2,317,902.56
 FIN 4,361.23 +49.62 +1.15 19,979,502 437,634.39
 INSUR 10,825.71 +80.65 +0.75 3,497,769 133,453.67
INDUS 94.64 +1.17 +1.25 31,724,525 658,094.01
 AUTO 390.13 +0.30 +0.08 1,075,980 7,294.45
 IMM 44.51 -0.32 -0.71 2,619,925 4,260.27
 PAPER 2,658.41 +14.07 +0.53 218,512 2,059.74
 PETRO 893.07 +17.49 +2.00 16,587,108 624,060.72
 PKG 2,973.28 -14.98 -0.50 7,135,200 12,588.09
 STEEL 22.81 -0.10 -0.44 4,087,800 7,830.73
PROPCON 124.93 -0.13 -0.10 284,965,336 2,023,661.95
 CONMAT 10,089.34 +85.05 +0.85 15,472,608 349,676.81
 PROP 256.18 -1.62 -0.63 232,118,731 1,362,941.20
 PF&REIT 240.52 -0.96 -0.40 5,977,613 117,706.37
 CONS 67.50 +0.18 +0.27 31,396,384 193,337.57
RESOURC 220.04 +0.08 +0.04 210,560,724 3,852,672.70
 ENERG 25,097.03 +9.15 +0.04 210,537,524 3,852,511.94
 MINE 5.73 -0.04 -0.69 23,200 160.76
SERVICE 519.56 +1.38 +0.27 233,916,560 3,489,053.27
 COMM 40,359.55 +156.70 +0.39 56,041,965 1,223,559.75
 HELTH 5,325.44 +35.27 +0.67 41,541,486 839,073.39
 MEDIA 54.71 -0.26 -0.47 34,846,504 192,230.58
 PROF 144.87 +0.75 +0.52 12,940,800 13,688.76
 TOURISM 529.14 +1.11 +0.21 19,900,258 140,672.57
 TRANS 430.82 +0.27 +0.06 68,645,547 1,079,828.24
TECH 166.60 +0.27 +0.16 276,408,693 3,247,949.77
 ETRON 1,116.60 +11.12 +1.01 19,953,672 259,541.33
 ICT 164.81 +0.16 +0.10 256,455,021 2,988,408.44
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่