สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ - - 0.22 0.13 -0.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.47 0.27 0.06 0.03 0.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 10.61 6.16 20.38 11.83 -9.77 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 161.21 93.57 151.62 88.01 9.59 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 107.98 1.10 98.57 1.01 9.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 45.76 0.47 11.76 0.12 34.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 675.77 6.91 619.84 6.34 55.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,948.39 91.52 9,047.73 92.53 -99.33 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 548.64 1.61 369.81 1.09 178.82 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 240.59 0.71 45.56 0.13 195.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,200.15 6.46 1,822.27 5.35 377.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 31,058.15 91.22 31,809.87 93.43 -751.72 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่