สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 20.14 0.93 36.74 1.70 -16.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 0.31 0.01 0.07 0.00 0.24 -
นักลงทุนต่างประเทศ 72.22 3.34 150.35 6.96 -78.13 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,067.81 95.71 1,973.32 91.34 94.49 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 369.16 1.56 403.59 1.71 -34.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13.41 0.06 14.40 0.06 -0.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,338.69 5.66 1,147.57 4.85 191.12 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,938.64 92.72 22,094.34 93.38 -155.70 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 21 ม.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 369.16 1.56 403.59 1.71 -34.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 13.41 0.06 14.40 0.06 -0.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,338.69 5.66 1,147.57 4.85 191.12 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 21,938.64 92.72 22,094.34 93.38 -155.70 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่