สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 28 มิ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 24.94 0.70 17.82 0.50 7.12 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 18.26 0.51 18.12 0.51 0.14 -
นักลงทุนต่างประเทศ 491.47 13.76 454.09 12.71 37.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,036.64 85.03 3,081.28 86.28 -44.64 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 28 มิ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 866.36 0.99 877.28 1.00 -10.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 246.26 0.28 242.64 0.28 3.63 -
นักลงทุนต่างประเทศ 12,017.69 13.76 12,357.03 14.15 -339.34 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 74,209.42 84.97 73,862.79 84.57 346.63 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 28 มิ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,697.01 0.81 7,920.99 0.96 -1,223.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 3,641.22 0.44 3,643.51 0.44 -2.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 115,153.17 13.99 118,451.83 14.39 -3,298.66 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 697,459.18 84.75 692,934.24 84.20 4,524.94 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่