สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 25 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 18.71 0.60 23.34 0.75 -4.63 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 26.03 0.84 24.94 0.80 1.09 -
นักลงทุนต่างประเทศ 318.84 10.25 287.89 9.26 30.95 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,746.81 88.31 2,774.23 89.19 -27.42 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 25 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 992.92 1.24 1,939.94 2.43 -947.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 217.37 0.27 217.27 0.27 0.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 9,120.21 11.43 10,076.99 12.63 -956.79 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 69,426.61 87.05 67,522.91 84.66 1,903.70 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 25 พ.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 13,094.75 1.03 13,301.24 1.04 -206.49 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,438.65 0.35 4,452.23 0.35 -13.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 175,756.72 13.80 181,666.72 14.27 -5,910.00 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,079,944.18 84.82 1,073,814.13 84.34 6,130.05 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่