สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.พ. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4.25 0.62 5.03 0.73 -0.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 120.27 17.43 0.62 0.09 119.65 -
นักลงทุนต่างประเทศ 29.01 4.20 28.44 4.12 0.57 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 536.50 77.75 655.94 95.06 -119.44 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 ก.พ. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 67.67 0.95 62.13 0.88 5.54 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 136.07 1.92 13.41 0.19 122.66 -
นักลงทุนต่างประเทศ 451.68 6.37 262.37 3.70 189.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,433.34 90.75 6,750.86 95.23 -317.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 18 ก.พ. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 284.10 1.52 225.30 1.21 58.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 169.95 0.91 27.36 0.15 142.58 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,056.80 5.65 795.67 4.26 261.14 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,180.38 91.92 17,642.90 94.39 -462.52 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่