สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,087.49 4.93 9,549.66 7.73 -3,462.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,695.74 8.66 13,933.95 11.29 -3,238.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 47,953.60 38.84 54,044.81 43.77 -6,091.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 58,735.27 47.57 45,943.66 37.21 12,791.61 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 26 พ.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 100,902.01 6.18 104,780.88 6.42 -3,878.87 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 171,020.18 10.48 170,049.16 10.42 971.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 674,228.33 41.32 677,304.19 41.51 -3,075.86 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 685,424.07 42.01 679,440.35 41.64 5,983.72 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 26 พ.ย. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,347,044.20 6.87 1,409,928.44 7.19 -62,884.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,961,427.42 10.00 1,941,874.16 9.90 19,553.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 7,565,671.35 38.58 7,629,566.39 38.90 -63,895.04 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 8,736,899.29 44.55 8,629,673.26 44.00 107,226.03 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่