สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 21 พ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,327.91 9.18 7,643.27 16.21 -3,315.36 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,969.42 14.78 6,337.13 13.44 632.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 21,002.59 44.54 20,642.30 43.78 360.29 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,852.87 31.50 12,530.10 26.57 2,322.77 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 21 พ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 86,896.33 11.30 89,582.58 11.65 -2,686.25 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 116,507.67 15.15 113,027.67 14.70 3,480.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 318,227.73 41.39 318,036.74 41.37 190.99 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 247,173.08 32.15 248,157.84 32.28 -984.75 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 21 พ.ย. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,327,912.28 11.46 1,305,934.01 11.27 21,978.27 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,579,975.12 13.63 1,566,039.25 13.51 13,935.87 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,822,368.02 41.61 4,835,251.19 41.72 -12,883.16 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,859,139.80 33.30 3,882,170.79 33.50 -23,030.99 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่