สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 10 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,336.16 6.75 6,827.20 10.63 -2,491.04 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,817.97 9.06 6,543.42 10.19 -725.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 18,496.42 28.81 19,654.18 30.62 -1,157.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 35,546.18 55.37 31,171.93 48.56 4,374.25 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 10 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 44,476.46 9.00 40,103.91 8.12 4,372.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 46,144.18 9.34 44,468.83 9.00 1,675.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 167,434.67 33.89 169,710.35 34.35 -2,275.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 235,969.55 47.76 239,741.76 48.53 -3,772.22 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 10 ก.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,008,284.93 11.41 929,750.33 10.52 78,534.60 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 888,674.62 10.05 886,471.81 10.03 2,202.81 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,101,261.99 35.08 3,320,183.51 37.56 -218,921.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 3,842,173.17 43.46 3,703,989.06 41.90 138,184.11 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่