สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,368.55 11.30 6,049.03 12.73 -680.48 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,881.00 14.48 6,293.14 13.24 587.86 -
นักลงทุนต่างประเทศ 16,643.90 35.03 17,718.80 37.29 -1,074.90 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,620.72 39.19 17,453.21 36.73 1,167.51 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 135,785.95 12.77 147,363.94 13.86 -11,577.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 143,112.86 13.46 139,683.70 13.13 3,429.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 407,318.55 38.30 413,190.48 38.85 -5,871.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 377,336.80 35.48 363,316.06 34.16 14,020.74 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 24 ม.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 135,785.95 12.77 147,363.94 13.86 -11,577.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 143,112.86 13.46 139,683.70 13.13 3,429.17 -
นักลงทุนต่างประเทศ 407,318.55 38.30 413,190.48 38.85 -5,871.93 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 377,336.80 35.48 363,316.06 34.16 14,020.74 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่