สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 5 มี.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 9,230.59 8.81 8,124.24 7.75 1,106.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 12,346.17 11.78 12,784.61 12.20 -438.44 -
นักลงทุนต่างประเทศ 39,780.79 37.95 37,457.41 35.74 2,323.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 43,454.17 41.46 46,445.46 44.31 -2,991.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 5 มี.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 44,546.00 8.81 40,264.22 7.97 4,281.78 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 53,667.99 10.62 52,442.03 10.38 1,225.96 -
นักลงทุนต่างประเทศ 191,559.19 37.90 184,986.61 36.60 6,572.58 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 215,634.85 42.67 227,715.17 45.06 -12,080.32 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 - 5 มี.ค. 64
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 315,396.35 7.67 341,183.76 8.30 -25,787.41 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 430,520.74 10.47 427,793.50 10.40 2,727.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,475,706.10 35.88 1,498,734.53 36.44 -23,028.43 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,890,956.51 45.98 1,844,867.90 44.86 46,088.61 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่