สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 5,000.35 8.05 6,736.87 10.84 -1,736.52 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 9,490.61 15.27 9,792.66 15.76 -302.05 -
นักลงทุนต่างประเทศ 24,967.02 40.18 23,246.34 37.41 1,720.68 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 22,681.13 36.50 22,363.24 35.99 317.89 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 100,885.61 9.69 126,146.28 12.12 -25,260.67 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 160,755.05 15.44 158,854.95 15.26 1,900.10 -
นักลงทุนต่างประเทศ 404,047.99 38.81 381,337.35 36.63 22,710.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 375,495.79 36.06 374,845.85 36.00 649.94 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 23 ก.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 761,519.92 11.02 763,393.13 11.04 -1,873.21 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 917,303.14 13.27 897,725.11 12.99 19,578.03 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,918,824.53 42.22 2,855,464.69 41.30 63,359.83 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,315,768.64 33.50 2,396,833.29 34.67 -81,064.66 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่