สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 23 ก.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,162.76 9.67 5,602.37 8.79 560.39 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,744.57 9.01 5,033.58 7.90 710.99 -
นักลงทุนต่างประเทศ 28,521.20 44.74 31,257.93 49.03 -2,736.73 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,321.54 36.58 21,856.19 34.28 1,465.35 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 23 ก.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 90,445.13 7.69 93,464.46 7.95 -3,019.33 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 110,414.21 9.39 106,087.36 9.02 4,326.85 -
นักลงทุนต่างประเทศ 540,522.92 45.98 557,741.07 47.45 -17,218.15 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 434,110.91 36.93 418,200.28 35.58 15,910.63 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 23 ก.ย. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,005,129.36 7.53 1,126,589.24 8.45 -121,459.88 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,161,948.40 8.71 1,160,062.84 8.70 1,885.56 -
นักลงทุนต่างประเทศ 6,359,971.44 47.68 6,202,587.89 46.50 157,383.55 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,813,210.94 36.08 4,851,020.17 36.36 -37,809.23 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่