สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 18 ก.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 3,441.80 6.89 3,933.35 7.87 -491.55 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 5,066.64 10.14 4,478.18 8.96 588.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 26,390.63 52.81 27,573.94 55.18 -1,183.31 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 15,076.19 30.17 13,989.79 27.99 1,086.40 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 18 ก.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 49,877.55 8.99 54,176.62 9.76 -4,299.06 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 67,079.67 12.09 66,038.13 11.90 1,041.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 207,556.63 37.41 217,665.64 39.23 -10,109.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 230,371.68 41.52 217,005.16 39.11 13,366.52 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 18 ก.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,234,430.80 10.99 1,157,683.07 10.30 76,747.74 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,158,728.01 10.31 1,157,701.81 10.30 1,026.19 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,947,601.57 35.13 4,212,195.26 37.48 -264,593.70 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 4,896,585.09 43.57 4,709,765.32 41.91 186,819.77 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่