สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 141,171.94 8.73 161,117.23 9.97 -19,945.29 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 122,377.98 7.57 116,497.75 7.21 5,880.23 -
นักลงทุนต่างประเทศ 799,846.14 49.48 786,575.38 48.66 13,270.76 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 553,089.40 34.22 552,295.10 34.17 794.31 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่