สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 6,674.75 8.63 5,009.96 6.48 1,664.79 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 10,428.05 13.49 8,993.64 11.63 1,434.41 -
นักลงทุนต่างประเทศ 28,348.49 36.66 28,847.01 37.31 -498.52 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 31,870.38 41.22 34,471.06 44.58 -2,600.68 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 161,484.81 9.30 161,607.13 9.30 -122.32 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 206,508.05 11.89 194,885.79 11.22 11,622.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 685,629.08 39.47 648,612.87 37.33 37,016.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 683,683.75 39.35 732,199.90 42.15 -48,516.15 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 27 พ.ย. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 1,519,719.81 10.58 1,464,784.82 10.19 54,934.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,544,862.02 10.75 1,529,037.55 10.64 15,824.47 -
นักลงทุนต่างประเทศ 5,132,926.46 35.72 5,395,460.46 37.55 -262,534.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 6,172,752.34 42.96 5,980,977.79 41.62 191,774.55 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่