สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 24 พ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 4,431.08 8.03 6,472.31 11.74 -2,041.23 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 7,743.83 14.04 6,424.85 11.65 1,318.98 -
นักลงทุนต่างประเทศ 25,726.29 46.64 25,359.91 45.98 366.38 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 17,252.18 31.28 16,896.31 30.64 355.87 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 24 พ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 80,155.68 10.73 80,714.19 10.80 -558.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 95,327.38 12.76 94,932.94 12.71 394.45 -
นักลงทุนต่างประเทศ 313,202.26 41.93 327,173.63 43.80 -13,971.37 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 258,334.38 34.58 244,198.95 32.69 14,135.43 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 - 24 พ.ค. 62
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 515,508.88 11.92 471,762.71 10.91 43,746.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 549,914.39 12.72 542,688.46 12.55 7,225.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,759,705.54 40.70 1,783,385.45 41.25 -23,679.91 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,498,671.35 34.66 1,525,963.54 35.29 -27,292.19 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่