สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 17 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 8,003.73 9.39 5,334.74 6.26 2,668.99 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,539.93 7.67 7,334.87 8.61 -794.94 -
นักลงทุนต่างประเทศ 46,308.86 54.34 43,103.97 50.58 3,204.89 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 24,369.59 28.60 29,448.52 34.56 -5,078.93 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 17 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 60,678.45 8.58 53,761.95 7.60 6,916.51 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 62,104.80 8.78 59,609.24 8.43 2,495.55 -
นักลงทุนต่างประเทศ 353,203.72 49.96 355,428.18 50.27 -2,224.46 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 231,049.73 32.68 238,237.32 33.70 -7,187.59 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 - 17 พ.ค. 65
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 541,093.06 7.25 629,494.98 8.43 -88,401.92 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 650,730.75 8.71 648,533.55 8.69 2,197.20 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,479,505.58 46.60 3,359,996.70 45.00 119,508.88 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,795,873.40 37.44 2,829,177.55 37.89 -33,304.14 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่