สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน
สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 2,802.99 6.81 5,239.16 12.72 -2,436.17 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 4,616.42 11.21 4,132.50 10.03 483.92 -
นักลงทุนต่างประเทศ 15,062.98 36.57 16,085.62 39.05 -1,022.64 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 18,705.54 45.42 15,730.65 38.19 2,974.89 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 190,206.65 12.59 153,794.43 10.18 36,412.22 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 126,444.89 8.37 132,645.85 8.78 -6,200.96 -
นักลงทุนต่างประเทศ 548,115.11 36.28 624,869.84 41.36 -76,754.74 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 645,984.19 42.76 599,440.72 39.68 46,543.47 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 30 มี.ค. 63
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
มูลค่า % มูลค่า % มูลค่า %
สถาบันในประเทศ 515,305.76 12.50 495,155.62 12.01 20,150.13 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 471,425.60 11.43 478,408.90 11.60 -6,983.29 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,550,335.83 37.60 1,664,041.84 40.35 -113,706.01 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,586,486.16 38.47 1,485,946.99 36.04 100,539.17 -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่