สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  20 ก.ย. 65 21 ก.ย. 65 22 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 23 ก.ย. 65 17:09:00
ดัชนี SET 1,638.59
(+0.43%)
1,633.45
(-0.31%)
1,645.29
(+0.72%)
1,631.71
(-0.83%)
1,631.71
(-0.83%)
ดัชนี SET50 985.66
(+0.44%)
983.43
(-0.23%)
989.15
(+0.58%)
980.86
(-0.84%)
980.86
(-0.84%)
ดัชนี SET100 2,229.02
(+0.42%)
2,221.93
(-0.32%)
2,235.45
(+0.61%)
2,215.48
(-0.89%)
2,215.48
(-0.89%)
ดัชนี sSET 1,077.33
(+0.34%)
1,073.23
(-0.38%)
1,082.99
(+0.91%)
1,077.67
(-0.49%)
1,077.67
(-0.49%)
ดัชนี SETCLMV 1,002.74
(+0.44%)
997.10
(-0.56%)
1,004.91
(+0.78%)
994.51
(-1.03%)
994.51
(-1.03%)
ดัชนี SETHD 1,164.45
(+0.33%)
1,163.22
(-0.11%)
1,170.75
(+0.65%)
1,161.34
(-0.80%)
1,161.34
(-0.80%)
ดัชนี SETTHSI 1,031.21
(+0.46%)
1,027.84
(-0.33%)
1,034.64
(+0.66%)
1,026.20
(-0.82%)
1,026.20
(-0.82%)
ดัชนี SETWB 999.73
(+0.35%)
993.62
(-0.61%)
998.90
(+0.53%)
990.65
(-0.83%)
990.65
(-0.83%)
ดัชนี mai 669.29
(-0.44%)
666.62
(-0.40%)
681.25
(+2.19%)
679.19
(-0.30%)
679.19
(-0.30%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,336,362.91 17,740,948.21 18,796,415.69 15,918,448.88 15,918,448.88
mai* 3,110,749.02 2,756,820.35 2,346,845.88 2,027,408.35 2,027,408.35
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 65,130.39 70,140.73 67,375.23 63,750.08 63,750.08
mai 6,154.89 5,462.35 5,907.12 5,440.93 5,440.93
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 19,795,810.83 19,732,590.55 19,875,498.58 19,712,027.07 -
mai 575,610.16 573,229.80 585,954.27 584,257.77 -
P/E (เท่า)
SET 18.07 18.01 18.16 18.00 -
mai 59.54 59.30 60.60 60.44 -
P/BV (เท่า)
SET 1.64 1.63 1.64 1.63 -
mai 3.44 3.42 3.50 3.49 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.59 2.60 2.58 2.60 -
mai 1.06 1.06 1.04 1.04 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่