สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  16 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 18 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 20 ก.ย. 62 12:29:59
ดัชนี SET 1,662.93
(+0.06%)
1,663.93
(+0.06%)
1,654.14
(-0.59%)
1,640.66
(-0.81%)
1,635.25
(-0.33%)
ดัชนี SET50 1,106.03
(+0.21%)
1,107.82
(+0.16%)
1,100.54
(-0.66%)
1,090.34
(-0.93%)
1,087.28
(-0.28%)
ดัชนี SET100 2,439.94
(+0.10%)
2,442.14
(+0.09%)
2,425.59
(-0.68%)
2,401.68
(-0.99%)
2,394.01
(-0.32%)
ดัชนี sSET 766.03
(-0.29%)
763.46
(-0.34%)
757.91
(-0.73%)
751.78
(-0.81%)
746.34
(-0.72%)
ดัชนี SETCLMV 1,054.22
(+0.28%)
1,052.84
(-0.13%)
1,042.20
(-1.01%)
1,026.09
(-1.55%)
1,017.15
(-0.87%)
ดัชนี SETHD 1,198.48
(+0.04%)
1,201.70
(+0.27%)
1,187.70
(-1.17%)
1,171.51
(-1.36%)
1,169.22
(-0.20%)
ดัชนี SETTHSI 1,036.11
(-0.31%)
1,038.00
(+0.18%)
1,029.41
(-0.83%)
1,017.73
(-1.13%)
1,015.31
(-0.24%)
ดัชนี SETWB 1,034.82
(-0.40%)
1,027.40
(-0.72%)
1,026.01
(-0.14%)
1,018.61
(-0.72%)
1,014.35
(-0.42%)
ดัชนี mai 353.27
(-0.32%)
353.58
(+0.09%)
354.28
(+0.20%)
349.25
(-1.42%)
346.87
(-0.68%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 17,591,238.73 20,373,190.02 19,717,572.06 18,774,638.03 9,780,499.84
mai* 258,471.73 418,733.90 376,767.81 337,456.34 127,679.29
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 61,474.55 73,344.07 64,848.85 57,286.44 26,008.56
mai 495.33 874.73 691.26 731.86 308.17
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,193,487.40 17,203,092.64 17,100,014.90 16,962,620.45 -
mai 234,910.87 235,101.43 235,534.22 232,139.88 -
P/E (เท่า)
SET 18.99 18.99 18.86 18.70 -
mai 41.43 41.51 41.60 41.01 -
P/BV (เท่า)
SET 1.86 1.86 1.85 1.83 -
mai 1.73 1.73 1.74 1.71 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.04 3.04 3.06 3.08 -
mai 2.70 2.70 2.69 2.73 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่