สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  21 ม.ค. 63 22 ม.ค. 63 23 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 24 ม.ค. 63 17:09:00
ดัชนี SET 1,574.94
(-0.89%)
1,574.59
(-0.02%)
1,573.70
(-0.06%)
1,569.55
(-0.26%)
1,569.55
(-0.26%)
ดัชนี SET50 1,062.26
(-0.89%)
1,063.33
(+0.10%)
1,062.84
(-0.05%)
1,059.82
(-0.28%)
1,059.82
(-0.28%)
ดัชนี SET100 2,321.83
(-0.99%)
2,321.48
(-0.02%)
2,320.90
(-0.02%)
2,315.58
(-0.23%)
2,315.58
(-0.23%)
ดัชนี sSET 683.69
(-1.37%)
679.39
(-0.63%)
676.49
(-0.43%)
673.68
(-0.42%)
673.68
(-0.42%)
ดัชนี SETCLMV 968.92
(-1.48%)
957.03
(-1.23%)
950.86
(-0.64%)
951.82
(+0.10%)
951.82
(+0.10%)
ดัชนี SETHD 1,109.37
(-1.52%)
1,106.51
(-0.26%)
1,098.93
(-0.69%)
1,098.42
(-0.05%)
1,098.42
(-0.05%)
ดัชนี SETTHSI 971.76
(-0.83%)
971.69
(-0.01%)
970.43
(-0.13%)
967.24
(-0.33%)
967.24
(-0.33%)
ดัชนี SETWB 991.40
(-1.38%)
990.37
(-0.10%)
994.45
(+0.41%)
992.85
(-0.16%)
992.85
(-0.16%)
ดัชนี mai 306.52
(-0.74%)
305.76
(-0.25%)
307.12
(+0.44%)
306.60
(-0.17%)
306.60
(-0.17%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 20,572,261.37 19,595,383.53 16,851,880.09 15,380,635.82 15,380,635.82
mai* 266,408.11 308,875.16 389,799.73 265,004.90 265,004.90
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 76,619.73 72,912.96 61,983.98 47,514.18 47,514.18
mai 425.03 461.19 523.38 456.62 456.62
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,694,894.71 16,696,459.60 16,686,997.20 16,642,789.01 -
mai 214,142.61 213,563.62 214,478.37 214,109.88 -
P/E (เท่า)
SET 19.30 19.29 19.29 19.23 -
mai 22.97 22.91 23.01 22.97 -
P/BV (เท่า)
SET 1.78 1.78 1.78 1.78 -
mai 1.54 1.54 1.55 1.54 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.14 3.15 3.15 3.15 -
mai 2.91 2.92 2.90 2.91 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่