สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  7 ก.ค. 63 8 ก.ค. 63 9 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 10 ก.ค. 63 17:08:00
ดัชนี SET 1,373.22
(+0.07%)
1,362.46
(-0.78%)
1,365.81
(+0.25%)
1,350.50
(-1.12%)
1,350.50
(-1.12%)
ดัชนี SET50 907.90
(-0.06%)
898.45
(-1.04%)
899.93
(+0.16%)
885.71
(-1.58%)
885.71
(-1.58%)
ดัชนี SET100 2,012.33
(-0.06%)
1,992.36
(-0.99%)
1,996.13
(+0.19%)
1,967.56
(-1.43%)
1,967.56
(-1.43%)
ดัชนี sSET 608.79
(+0.62%)
607.88
(-0.15%)
608.15
(+0.04%)
605.73
(-0.40%)
605.73
(-0.40%)
ดัชนี SETCLMV 936.58
(+0.62%)
930.04
(-0.70%)
932.45
(+0.26%)
920.31
(-1.30%)
920.31
(-1.30%)
ดัชนี SETHD 931.30
(-0.47%)
924.53
(-0.73%)
926.65
(+0.23%)
914.16
(-1.35%)
914.16
(-1.35%)
ดัชนี SETTHSI 840.71
(-0.10%)
832.41
(-0.99%)
834.60
(+0.26%)
822.11
(-1.50%)
822.11
(-1.50%)
ดัชนี SETWB 916.68
(-0.24%)
909.96
(-0.73%)
914.38
(+0.49%)
907.24
(-0.78%)
907.24
(-0.78%)
ดัชนี mai 302.87
(-0.06%)
305.18
(+0.76%)
306.32
(+0.37%)
302.74
(-1.17%)
302.74
(-1.17%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 18,918,792.18 18,107,303.95 16,921,409.48 16,288,539.94 16,288,539.94
mai* 767,168.00 744,506.24 882,083.30 747,059.08 747,059.08
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 81,868.19 66,274.72 72,680.06 64,196.73 64,196.73
mai 1,543.36 1,655.57 2,175.45 1,379.56 1,379.56
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 14,866,804.82 14,750,723.94 14,788,409.56 14,622,916.15 -
mai 210,018.45 211,736.71 212,797.74 210,367.66 -
P/E (เท่า)
SET 19.47 19.32 19.37 19.15 -
mai 22.50 23.25 23.34 23.11 -
P/BV (เท่า)
SET 1.53 1.52 1.52 1.51 -
mai 1.47 1.49 1.49 1.48 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.69 3.72 3.71 3.75 -
mai 3.01 2.98 2.97 3.00 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่