สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  18 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 22 พ.ย. 62 15:33:35
ดัชนี SET 1,608.00
(+0.36%)
1,607.25
(-0.05%)
1,596.83
(-0.65%)
1,591.86
(-0.31%)
1,596.50
(+0.29%)
ดัชนี SET50 1,085.81
(+0.37%)
1,084.27
(-0.14%)
1,075.77
(-0.78%)
1,073.10
(-0.25%)
1,076.42
(+0.31%)
ดัชนี SET100 2,379.70
(+0.42%)
2,377.18
(-0.11%)
2,359.15
(-0.76%)
2,352.75
(-0.27%)
2,360.65
(+0.34%)
ดัชนี sSET 691.03
(+0.13%)
695.09
(+0.59%)
689.71
(-0.77%)
684.00
(-0.83%)
687.82
(+0.56%)
ดัชนี SETCLMV 1,003.45
(+0.89%)
1,005.78
(+0.23%)
996.68
(-0.90%)
989.32
(-0.74%)
993.40
(+0.41%)
ดัชนี SETHD 1,149.14
(+0.47%)
1,141.98
(-0.62%)
1,135.09
(-0.60%)
1,130.03
(-0.45%)
1,137.54
(+0.66%)
ดัชนี SETTHSI 992.61
(+0.25%)
990.30
(-0.23%)
982.22
(-0.82%)
979.02
(-0.33%)
984.16
(+0.52%)
ดัชนี SETWB 1,005.31
(+0.13%)
1,007.21
(+0.19%)
1,001.95
(-0.52%)
1,001.05
(-0.09%)
1,000.95
(-0.01%)
ดัชนี mai 321.26
(+0.55%)
322.13
(+0.27%)
320.83
(-0.40%)
318.65
(-0.68%)
319.29
(+0.20%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 17,545,022.96 17,742,130.47 16,067,822.08 17,092,878.24 11,537,046.26
mai* 275,025.29 307,171.26 266,941.69 273,273.53 406,890.59
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 42,907.38 48,490.56 47,777.85 47,152.79 28,711.78
mai 480.45 595.78 447.67 446.87 814.19
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,981,829.15 16,980,671.15 16,869,787.32 16,817,286.59 -
mai 220,886.13 221,480.38 220,553.17 219,077.95 -
P/E (เท่า)
SET 19.73 19.72 19.59 19.54 -
mai 23.74 23.80 23.71 23.55 -
P/BV (เท่า)
SET 1.81 1.81 1.80 1.79 -
mai 1.58 1.58 1.57 1.56 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.09 3.09 3.12 3.13 -
mai 2.86 2.85 2.86 2.88 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่