สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  23 พ.ย. 64 24 พ.ย. 64 25 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 26 พ.ย. 64 17:07:00
ดัชนี SET 1,646.42
(-0.19%)
1,649.82
(+0.21%)
1,648.46
(-0.08%)
1,610.61
(-2.30%)
1,610.61
(-2.30%)
ดัชนี SET50 987.26
(-0.19%)
989.19
(+0.20%)
987.60
(-0.16%)
961.93
(-2.60%)
961.93
(-2.60%)
ดัชนี SET100 2,254.68
(-0.19%)
2,258.84
(+0.18%)
2,257.25
(-0.07%)
2,199.66
(-2.55%)
2,199.66
(-2.55%)
ดัชนี sSET 1,055.01
(+0.30%)
1,063.76
(+0.83%)
1,066.00
(+0.21%)
1,044.34
(-2.03%)
1,044.34
(-2.03%)
ดัชนี SETCLMV 1,046.00
(-0.59%)
1,051.06
(+0.48%)
1,047.70
(-0.32%)
1,023.14
(-2.34%)
1,023.14
(-2.34%)
ดัชนี SETHD 1,143.12
(-0.26%)
1,145.79
(+0.23%)
1,146.15
(+0.03%)
1,120.49
(-2.24%)
1,120.49
(-2.24%)
ดัชนี SETTHSI 1,038.97
(-0.24%)
1,040.08
(+0.11%)
1,039.10
(-0.09%)
1,011.79
(-2.63%)
1,011.79
(-2.63%)
ดัชนี SETWB 981.83
(-0.38%)
979.96
(-0.19%)
976.27
(-0.38%)
950.28
(-2.66%)
950.28
(-2.66%)
ดัชนี mai 561.94
(-0.22%)
568.23
(+1.12%)
571.57
(+0.59%)
565.08
(-1.14%)
565.08
(-1.14%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 27,812,711.22 28,573,687.11 22,819,702.70 38,132,021.50 38,132,021.50
mai* 1,589,250.51 2,652,678.73 2,986,186.75 2,959,416.71 2,959,416.71
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 90,227.64 86,134.74 73,548.06 123,472.09 123,472.09
mai 3,266.59 5,714.09 6,793.80 5,721.23 5,721.23
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 19,322,863.33 19,364,362.23 19,349,490.42 18,902,867.38 -
mai 447,372.01 452,759.81 455,523.29 449,766.36 -
P/E (เท่า)
SET 20.53 20.58 20.56 20.08 -
mai 56.54 57.18 57.51 56.82 -
P/BV (เท่า)
SET 1.77 1.77 1.77 1.73 -
mai 3.24 3.28 3.30 3.26 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.14 2.13 2.13 2.18 -
mai 1.25 1.24 1.23 1.24 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่