สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  1 ก.พ. 66 2 ก.พ. 66 3 ก.พ. 66 6 ก.พ. 66 7 ก.พ. 66 12:29:59
ดัชนี SET 1,685.75
(+0.85%)
1,682.58
(-0.19%)
1,688.36
(+0.34%)
1,682.11
(-0.37%)
1,679.76
(-0.14%)
ดัชนี SET50 1,002.39
(+0.95%)
999.11
(-0.33%)
1,004.22
(+0.51%)
998.63
(-0.56%)
997.66
(-0.10%)
ดัชนี SET100 2,261.74
(+0.96%)
2,257.04
(-0.21%)
2,266.42
(+0.42%)
2,254.50
(-0.53%)
2,251.58
(-0.13%)
ดัชนี sSET 1,116.90
(+0.65%)
1,118.49
(+0.14%)
1,121.42
(+0.26%)
1,125.38
(+0.35%)
1,125.76
(+0.03%)
ดัชนี SETCLMV 1,016.69
(+0.89%)
1,013.03
(-0.36%)
1,010.86
(-0.21%)
1,008.04
(-0.28%)
1,007.14
(-0.09%)
ดัชนี SETHD 1,208.67
(+0.93%)
1,205.22
(-0.29%)
1,202.50
(-0.23%)
1,193.65
(-0.74%)
1,189.95
(-0.31%)
ดัชนี SETTHSI 1,068.06
(+0.96%)
1,065.52
(-0.24%)
1,069.82
(+0.40%)
1,064.43
(-0.50%)
1,063.25
(-0.11%)
ดัชนี SETWB 1,036.64
(+1.14%)
1,033.34
(-0.32%)
1,039.23
(+0.57%)
1,032.95
(-0.60%)
1,026.02
(-0.67%)
ดัชนี mai 608.43
(+0.74%)
610.15
(+0.28%)
613.24
(+0.51%)
614.14
(+0.15%)
613.52
(-0.10%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 19,765,942.16 20,243,171.45 17,914,802.54 17,131,951.49 12,998,171.69
mai* 1,110,876.30 1,592,634.51 5,619,907.93 8,626,231.98 1,735,660.34
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 63,797.02 62,327.62 58,585.35 47,903.55 37,108.01
mai 4,327.25 4,489.68 4,069.45 3,292.99 2,455.33
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 20,653,958.91 20,615,044.17 20,685,844.19 20,609,647.53 -
mai 575,586.76 577,190.10 580,219.37 580,883.52 -
P/E (เท่า)
SET 18.32 18.29 18.35 18.28 -
mai 56.76 56.92 57.21 57.30 -
P/BV (เท่า)
SET 1.67 1.66 1.67 1.66 -
mai 3.15 3.16 3.18 3.18 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.50 2.51 2.50 2.51 -
mai 1.06 1.05 1.05 1.05 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่