สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  24 มี.ค. 63 25 มี.ค. 63 26 มี.ค. 63 27 มี.ค. 63 30 มี.ค. 63 17:07:00
ดัชนี SET 1,033.84
(+0.92%)
1,080.03
(+4.47%)
1,091.96
(+1.10%)
1,099.76
(+0.71%)
1,087.82
(-1.09%)
ดัชนี SET50 691.15
(+1.63%)
728.53
(+5.41%)
737.58
(+1.24%)
740.05
(+0.33%)
729.91
(-1.37%)
ดัชนี SET100 1,505.34
(+1.38%)
1,583.89
(+5.22%)
1,603.71
(+1.25%)
1,610.90
(+0.45%)
1,589.79
(-1.31%)
ดัชนี sSET 406.30
(-0.42%)
414.71
(+2.07%)
421.36
(+1.60%)
427.30
(+1.41%)
424.09
(-0.75%)
ดัชนี SETCLMV 626.84
(+1.65%)
659.43
(+5.20%)
662.28
(+0.43%)
666.52
(+0.64%)
655.85
(-1.60%)
ดัชนี SETHD 692.63
(+2.22%)
733.84
(+5.95%)
746.90
(+1.78%)
749.05
(+0.29%)
733.65
(-2.06%)
ดัชนี SETTHSI 623.17
(+1.60%)
656.42
(+5.34%)
666.96
(+1.61%)
671.96
(+0.75%)
663.32
(-1.29%)
ดัชนี SETWB 675.36
(-0.02%)
707.65
(+4.78%)
710.27
(+0.37%)
718.82
(+1.20%)
712.25
(-0.91%)
ดัชนี mai 210.79
(-0.62%)
213.07
(+1.08%)
214.07
(+0.47%)
214.60
(+0.25%)
212.14
(-1.15%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 9,369,754.38 10,386,516.90 9,239,192.51 9,921,372.39 7,530,760.83
mai* 449,205.83 397,646.59 237,017.85 424,465.29 202,381.95
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 64,144.80 74,952.24 62,344.06 65,440.05 41,187.93
mai 365.01 333.77 234.24 308.52 172.29
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 11,121,646.73 11,618,168.01 11,745,995.72 11,829,635.59 11,701,537.58
mai 145,119.03 146,718.43 147,396.67 147,787.83 146,091.13
P/E (เท่า)
SET 11.99 12.54 12.68 12.76 12.60
mai 14.23 14.38 14.45 14.49 14.32
P/BV (เท่า)
SET 1.13 1.18 1.20 1.20 1.19
mai 1.02 1.03 1.03 1.04 1.03
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 4.86 4.61 4.55 4.51 4.59
mai 4.44 4.40 4.38 4.37 4.42

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่