สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  17 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 17:07:00
ดัชนี SET 1,718.85
(-0.53%)
1,723.44
(+0.27%)
1,735.10
(+0.68%)
1,727.58
(-0.43%)
1,724.87
(-0.16%)
ดัชนี SET50 1,138.76
(-0.34%)
1,140.37
(+0.14%)
1,147.90
(+0.66%)
1,140.67
(-0.63%)
1,139.56
(-0.10%)
ดัชนี SET100 2,523.95
(-0.36%)
2,528.85
(+0.19%)
2,546.55
(+0.70%)
2,530.87
(-0.62%)
2,527.19
(-0.15%)
ดัชนี sSET 814.81
(-0.83%)
817.01
(+0.27%)
826.67
(+1.18%)
824.13
(-0.31%)
821.08
(-0.37%)
ดัชนี SETCLMV 1,091.37
(-0.97%)
1,098.10
(+0.62%)
1,109.88
(+1.07%)
1,105.78
(-0.37%)
1,106.43
(+0.06%)
ดัชนี SETHD 1,253.34
(-0.46%)
1,254.37
(+0.08%)
1,261.61
(+0.58%)
1,263.93
(+0.18%)
1,261.51
(-0.19%)
ดัชนี SETTHSI 1,090.37
(-0.49%)
1,092.46
(+0.19%)
1,099.93
(+0.68%)
1,091.87
(-0.73%)
1,088.73
(-0.29%)
ดัชนี SETWB 1,056.49
(+0.07%)
1,056.56
(+0.01%)
1,074.10
(+1.66%)
1,060.31
(-1.28%)
1,063.26
(+0.28%)
ดัชนี mai 371.70
(-1.11%)
373.83
(+0.57%)
375.18
(+0.36%)
376.00
(+0.22%)
374.38
(-0.43%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 20,695,951.53 16,951,531.30 18,943,081.62 18,861,525.43 20,754,935.81
mai* 1,019,453.06 889,817.19 699,227.11 629,112.90 862,923.19
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 62,632.00 54,793.51 61,925.48 59,267.52 62,139.10
mai 1,729.79 1,581.58 1,392.48 1,082.66 1,561.64
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,646,987.82 17,694,548.56 17,815,282.59 17,737,739.82 17,708,677.97
mai 249,872.14 251,399.76 252,315.00 252,909.70 251,937.84
P/E (เท่า)
SET 18.52 18.55 18.67 18.58 18.55
mai 45.00 45.26 45.43 45.52 45.33
P/BV (เท่า)
SET 1.88 1.88 1.89 1.89 1.88
mai 1.86 1.87 1.88 1.89 1.88
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.98 2.97 2.95 2.96 2.97
mai 2.61 2.60 2.59 2.58 2.59

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่