สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  1 มี.ค. 64 2 มี.ค. 64 3 มี.ค. 64 4 มี.ค. 64 5 มี.ค. 64 17:09:00
ดัชนี SET 1,500.92
(+0.28%)
1,503.36
(+0.16%)
1,543.40
(+2.66%)
1,534.11
(-0.60%)
1,544.11
(+0.65%)
ดัชนี SET50 932.94
(+0.32%)
933.35
(+0.04%)
964.34
(+3.32%)
953.61
(-1.11%)
958.33
(+0.49%)
ดัชนี SET100 2,111.87
(+0.30%)
2,112.43
(+0.03%)
2,176.34
(+3.03%)
2,154.76
(-0.99%)
2,165.92
(+0.52%)
ดัชนี sSET 772.64
(+0.36%)
783.19
(+1.37%)
795.28
(+1.54%)
798.42
(+0.39%)
801.07
(+0.33%)
ดัชนี SETCLMV 991.35
(+0.10%)
990.11
(-0.13%)
1,010.46
(+2.06%)
1,009.20
(-0.12%)
1,010.54
(+0.13%)
ดัชนี SETHD 1,098.47
(+0.77%)
1,096.42
(-0.19%)
1,119.24
(+2.08%)
1,109.86
(-0.84%)
1,126.95
(+1.54%)
ดัชนี SETTHSI 955.17
(+0.44%)
953.00
(-0.23%)
981.57
(+3.00%)
973.13
(-0.86%)
979.19
(+0.62%)
ดัชนี SETWB 924.91
(+0.46%)
926.78
(+0.20%)
962.44
(+3.85%)
957.78
(-0.48%)
957.45
(-0.03%)
ดัชนี mai 378.23
(-0.22%)
380.67
(+0.65%)
385.94
(+1.38%)
391.35
(+1.40%)
394.66
(+0.85%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 25,416,734.58 26,941,055.28 30,143,743.96 32,478,756.82 34,309,984.82
mai* 1,450,282.28 1,377,648.59 1,512,008.38 1,333,101.80 1,971,995.13
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 84,565.35 88,905.25 118,270.83 108,854.87 104,811.72
mai 2,808.27 3,256.29 3,244.12 3,472.96 3,755.27
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 17,028,272.25 17,063,188.10 17,516,533.91 17,411,648.58 17,525,331.18
mai 269,204.41 270,998.72 274,648.20 278,494.14 280,874.43
P/E (เท่า)
SET 37.66 39.26 40.33 40.09 40.32
mai 84.17 75.19 74.82 76.98 77.64
P/BV (เท่า)
SET 1.70 1.71 1.75 1.74 1.75
mai 1.92 1.94 1.96 1.99 1.97
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 2.67 2.66 2.52 2.52 2.50
mai 2.41 2.38 2.44 2.44 2.39

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่