สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  23 พ.ย. 63 24 พ.ย. 63 25 พ.ย. 63 26 พ.ย. 63 27 พ.ย. 63 17:07:00
ดัชนี SET 1,420.43
(+2.24%)
1,401.63
(-1.32%)
1,415.72
(+1.01%)
1,433.56
(+1.26%)
1,437.78
(+0.29%)
ดัชนี SET50 927.63
(+2.56%)
912.85
(-1.59%)
924.42
(+1.27%)
933.60
(+0.99%)
933.14
(-0.05%)
ดัชนี SET100 2,062.78
(+2.46%)
2,030.61
(-1.56%)
2,054.83
(+1.19%)
2,076.01
(+1.03%)
2,078.38
(+0.11%)
ดัชนี sSET 670.95
(+1.62%)
664.70
(-0.93%)
665.95
(+0.19%)
674.56
(+1.29%)
680.86
(+0.93%)
ดัชนี SETCLMV 945.36
(+2.99%)
927.45
(-1.89%)
940.70
(+1.43%)
951.75
(+1.17%)
954.86
(+0.33%)
ดัชนี SETHD 997.49
(+2.81%)
985.36
(-1.22%)
1,004.20
(+1.91%)
1,012.70
(+0.85%)
1,011.60
(-0.11%)
ดัชนี SETTHSI 881.77
(+2.65%)
867.41
(-1.63%)
880.07
(+1.46%)
890.84
(+1.22%)
892.44
(+0.18%)
ดัชนี SETWB 933.89
(+1.69%)
920.50
(-1.43%)
917.86
(-0.29%)
924.54
(+0.73%)
922.44
(-0.23%)
ดัชนี mai 323.45
(+0.77%)
321.84
(-0.50%)
322.48
(+0.20%)
324.87
(+0.74%)
327.93
(+0.94%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 29,181,360.41 27,324,823.05 27,661,776.13 22,598,643.48 22,463,704.01
mai* 611,373.70 682,840.24 542,659.07 1,791,525.40 597,091.66
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 105,036.78 102,837.88 117,120.20 80,409.51 77,321.67
mai 1,287.40 1,656.43 1,303.78 1,427.66 1,434.48
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 15,643,005.14 15,437,237.85 15,592,276.28 15,789,087.23 15,837,533.75
mai 236,124.76 234,927.06 235,413.36 236,986.91 239,207.86
P/E (เท่า)
SET 27.60 27.22 27.95 28.31 28.40
mai 67.21 65.63 65.78 66.22 66.89
P/BV (เท่า)
SET 1.59 1.57 1.59 1.61 1.61
mai 1.70 1.68 1.69 1.70 1.71
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.51 3.56 3.52 3.48 3.39
mai 2.56 2.57 2.56 2.55 2.52

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่