สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  15 ก.ย. 63 16 ก.ย. 63 17 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63 18 ก.ย. 63 17:07:00
ดัชนี SET 1,286.18
(+1.09%)
1,293.48
(+0.57%)
1,284.40
(-0.70%)
1,288.39
(+0.31%)
1,288.39
(+0.31%)
ดัชนี SET50 827.38
(+1.09%)
832.88
(+0.66%)
825.66
(-0.87%)
826.83
(+0.14%)
826.83
(+0.14%)
ดัชนี SET100 1,845.89
(+1.14%)
1,857.82
(+0.65%)
1,842.24
(-0.84%)
1,847.55
(+0.29%)
1,847.55
(+0.29%)
ดัชนี sSET 611.90
(+1.31%)
612.34
(+0.07%)
607.68
(-0.76%)
607.63
(-0.01%)
607.63
(-0.01%)
ดัชนี SETCLMV 858.03
(+1.00%)
864.31
(+0.73%)
860.33
(-0.46%)
865.30
(+0.58%)
865.30
(+0.58%)
ดัชนี SETHD 858.67
(+0.55%)
856.42
(-0.26%)
852.18
(-0.50%)
854.80
(+0.31%)
854.80
(+0.31%)
ดัชนี SETTHSI 772.43
(+1.18%)
775.84
(+0.44%)
768.65
(-0.93%)
773.37
(+0.61%)
773.37
(+0.61%)
ดัชนี SETWB 883.94
(+1.58%)
893.70
(+1.10%)
885.21
(-0.95%)
885.29
(+0.01%)
885.29
(+0.01%)
ดัชนี mai 311.68
(+1.57%)
312.03
(+0.11%)
310.83
(-0.38%)
310.58
(-0.08%)
310.58
(-0.08%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 16,562,135.44 16,833,265.79 17,283,663.63 15,678,726.64 15,678,726.64
mai* 659,596.07 424,118.77 484,882.84 548,999.73 548,999.73
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 43,868.01 52,708.97 46,006.90 49,975.26 49,975.26
mai 1,952.89 1,188.80 1,488.89 1,774.57 1,774.57
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 13,940,733.30 14,019,868.79 13,922,305.76 13,965,428.78 -
mai 226,152.53 226,387.07 225,565.49 225,413.22 -
P/E (เท่า)
SET 22.06 22.20 22.04 22.11 -
mai 33.52 33.56 33.42 33.40 -
P/BV (เท่า)
SET 1.45 1.46 1.45 1.45 -
mai 1.63 1.63 1.63 1.62 -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.92 3.90 3.93 3.92 -
mai 2.77 2.76 2.77 2.78 -

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่