สรุปการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > สรุปซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
สรุปมูลค่าการซื้อขาย 5 วันทำการล่าสุด
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  21 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62 24 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 17:08:00
ดัชนี SET 1,610.49
(+0.15%)
1,626.91
(+1.02%)
1,609.79
(-1.05%)
1,614.12
(+0.27%)
1,624.84
(+0.66%)
ดัชนี SET50 1,071.60
(+0.29%)
1,083.04
(+1.07%)
1,070.49
(-1.16%)
1,072.13
(+0.15%)
1,078.98
(+0.64%)
ดัชนี SET100 2,360.55
(+0.20%)
2,387.91
(+1.16%)
2,359.77
(-1.18%)
2,365.25
(+0.23%)
2,381.69
(+0.70%)
ดัชนี sSET 731.98
(-0.78%)
739.96
(+1.09%)
733.83
(-0.83%)
736.87
(+0.41%)
742.87
(+0.81%)
ดัชนี SETCLMV 1,001.30
(+0.09%)
1,016.96
(+1.56%)
1,002.26
(-1.45%)
1,013.27
(+1.10%)
1,024.34
(+1.09%)
ดัชนี SETHD 1,186.70
(+0.38%)
1,196.65
(+0.84%)
1,182.13
(-1.21%)
1,185.21
(+0.26%)
1,182.11
(-0.26%)
ดัชนี SETTHSI 1,029.53
(+0.19%)
1,041.33
(+1.15%)
1,027.83
(-1.30%)
1,030.76
(+0.29%)
1,036.22
(+0.53%)
ดัชนี SETWB 996.36
(+0.28%)
1,009.07
(+1.28%)
1,001.10
(-0.79%)
1,006.50
(+0.54%)
1,015.04
(+0.85%)
ดัชนี mai 337.87
(-0.43%)
340.17
(+0.68%)
339.07
(-0.32%)
339.36
(+0.09%)
340.55
(+0.35%)
ปริมาณการซื้อขาย ('000 หุ้น)
SET* 13,954,806.27 14,186,109.68 13,441,921.82 14,481,926.00 13,464,204.58
mai* 465,562.33 240,175.48 239,897.79 155,571.02 158,860.32
มูลค่าการซื้อขาย (ล้านบาท)
SET 50,396.63 50,932.60 47,047.13 55,153.38 51,456.34
mai 804.49 469.89 397.43 292.27 273.72
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ล้านบาท)
SET 16,492,021.11 16,660,507.32 16,484,829.74 16,529,161.50 16,642,304.29
mai 216,562.27 218,065.13 216,851.98 216,989.93 217,734.54
P/E (เท่า)
SET 17.30 17.49 17.29 17.34 17.46
mai 43.51 43.81 43.67 43.71 43.86
P/BV (เท่า)
SET 1.76 1.77 1.76 1.76 1.77
mai 1.67 1.67 1.67 1.67 1.68
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%)
SET 3.19 3.15 3.19 3.18 3.16
mai 2.97 2.95 2.96 2.96 2.95

หมายเหตุ:* ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่