กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 11/07/2020 03:20:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,350.50 -15.31 -1.12 1,363.28 1,346.72 16,288,540 64,196.73
SET50 885.71 -14.22 -1.58 896.94 882.13 1,003,855 27,170.96
SET100 1,967.56 -28.57 -1.43 1,990.84 1,960.35 2,754,858 39,701.13
sSET 605.73 -2.42 -0.40 608.17 603.72 445,660 3,493.22
SETCLMV 920.31 -12.14 -1.30 930.14 915.72 1,245,775 16,345.21
SETHD 914.16 -12.49 -1.35 925.65 909.64 462,789 12,982.52
SETTHSI 822.11 -12.49 -1.50 833.04 819.97 1,059,465 27,834.97
SETWB 907.24 -7.14 -0.78 912.54 901.59 522,788 11,065.09
mai 302.74 -3.58 -1.17 306.57 302.74 747,059 1,379.56
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 467 6,840,858
ไม่เปลี่ยนแปลง 334 958,505
ลดลง 1,108 8,775,005
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,805.75 US/Oz. 10/07/63
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.31 Bht./US 10/07/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 26,873.54 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 26,550.00 26,650.00
ทองรูปพรรณ 26,075.20 27,150.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  8.35 8.37 8.35 8.37 -0.08 -0.95 8.35 8.50 8,301 69.33 8.2698
ABFTH  - - - - - - 1,335.00 1,364.00 - - 1,348.4843
BMSCG  7.14 7.21 7.14 7.18 -0.02 -0.28 7.13 7.18 3,700 26.48 7.1562
BMSCITH  9.96 9.96 9.83 9.86 -0.15 -1.50 9.84 9.90 235,850 2,331.23 9.8403
BSET100  8.82 8.84 8.73 8.77 -0.12 -1.35 8.74 8.89 808,400 7,078.36 8.7502
CHINA  6.93 6.93 6.79 6.90 -0.06 -0.86 6.80 6.90 214,200 1,469.25 6.8207
EBANK  3.51 3.51 3.48 3.48 -0.06 -1.69 3.03 4.00 600 2.09 3.4748
ECOMM  7.87 7.87 7.81 7.81 -0.06 -0.76 - - 600 4.69 7.8352
EFOOD  - - - - - - 5.10 - - - 5.5000
EICT  - - - - - - 4.10 - - - 4.4592
ENGY  5.61 5.61 5.61 5.61 -0.09 -1.58 5.35 5.69 200 1.12 5.4970
ENY  6.44 6.44 6.44 6.44 +0.04 +0.62 6.30 7.00 100 0.64 6.4584
ESET50  5.00 5.00 4.88 4.88 -0.04 -0.81 4.80 5.00 700 3.47 4.7966
GLD  2.34 2.34 2.33 2.34 0.00 0.00 2.33 2.34 1,309,600 3,051.61 2.3555
TDEX  8.90 8.99 8.84 8.85 -0.11 -1.23 8.85 8.86 688,861 6,106.09 8.8247
TH100  - - - - - - 3.95 - - - 3.9116

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่