กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 07/02/2023 12:48:09
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,679.76 -2.35 -0.14 1,689.51 1,676.14 12,909,593 37,062.48
SET50 997.66 -0.97 -0.10 1,004.09 995.65 592,108 19,970.50
SET100 2,251.58 -2.92 -0.13 2,266.10 2,246.50 1,074,209 26,638.90
sSET 1,125.76 +0.38 +0.03 1,130.58 1,122.42 677,674 2,340.52
SETCLMV 1,007.14 -0.90 -0.09 1,010.70 1,002.49 413,003 10,407.92
SETHD 1,189.95 -3.70 -0.31 1,197.47 1,187.34 406,012 7,069.55
SETTHSI 1,063.25 -1.18 -0.11 1,069.54 1,060.96 1,075,697 23,363.69
SETWB 1,026.02 -6.93 -0.67 1,035.46 1,022.95 237,194 5,098.68
mai 613.52 -0.62 -0.10 618.76 611.53 1,735,660 2,455.33
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 571 4,912,099
ไม่เปลี่ยนแปลง 572 4,370,239
ลดลง 1,006 5,354,990
สถานะตลาด Intermission

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 29,750.00 29,850.00
ทองรูปพรรณ 29,213.32 30,350.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.63 10.63 10.55 10.55 -0.08 -0.75 10.56 10.57 44,465 470.41 10.5424
ABFTH  - - - - - - 1,245.00 1,285.00 - - 1,267.9563
BMSCG  11.65 11.65 11.55 11.55 -0.08 -0.69 11.52 11.59 10,200 118.82 11.5632
BMSCITH  11.46 11.48 11.43 11.44 -0.03 -0.26 11.43 11.44 27,511 315.44 11.4010
BSET100  10.57 10.57 10.45 10.45 -0.05 -0.48 10.45 10.51 11,605 122.62 10.4803
CHINA  6.47 6.53 6.47 6.48 +0.02 +0.31 6.47 6.49 100,100 649.76 6.4686
EBANK  5.33 5.35 5.33 5.35 -0.04 -0.74 5.30 5.35 900 4.81 5.3229
ENGY  6.13 6.16 6.13 6.16 +0.02 +0.33 6.15 6.16 4,000 24.53 6.1268
ENY  - - - - - - 7.70 7.77 - - 7.7236
GLD  2.56 2.56 2.54 2.55 0.00 0.00 2.54 2.55 24,311 61.99 2.5631
TDEX  9.70 9.70 9.58 9.61 -0.02 -0.21 9.59 9.61 349,503 3,355.70 9.5835
UBOT  11.46 11.46 11.46 11.46 0.00 0.00 11.24 11.33 110 1.26 11.4231
UHERO  7.52 7.52 7.49 7.49 -0.11 -1.45 7.46 7.49 7,600 57.01 7.4714

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

เรื่องน่ารู้ของอีทีเอฟ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่