กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 28/11/2020 03:19:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,437.78 +4.22 +0.29 1,444.53 1,429.43 22,463,704 77,321.67
SET50 933.14 -0.46 -0.05 938.34 927.77 2,289,278 43,116.23
SET100 2,078.38 +2.37 +0.11 2,089.06 2,064.84 3,805,883 55,623.79
sSET 680.86 +6.30 +0.93 682.11 676.74 800,920 3,529.67
SETCLMV 954.86 +3.11 +0.33 963.77 949.25 1,305,939 26,657.63
SETHD 1,011.60 -1.10 -0.11 1,015.36 1,006.01 641,326 14,707.06
SETTHSI 892.44 +1.60 +0.18 898.51 886.97 1,907,761 39,378.28
SETWB 922.44 -2.10 -0.23 929.16 919.44 427,515 11,708.99
mai 327.93 +3.06 +0.94 327.93 325.34 597,092 1,434.48
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 901 9,029,935
ไม่เปลี่ยนแปลง 560 3,310,565
ลดลง 869 10,660,221
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  9.17 9.20 9.17 9.18 +0.02 +0.22 9.17 9.20 15,705 144.36 9.2006
ABFTH  - - - - - - 1,338.00 1,368.00 - - 1,359.0013
BMSCG  8.14 8.20 8.14 8.20 +0.13 +1.61 8.18 8.20 1,348,600 11,021.88 8.2113
BMSCITH  10.30 10.37 10.27 10.34 +0.03 +0.29 10.32 10.35 220,901 2,281.78 10.3245
BSET100  9.24 9.30 9.21 9.29 +0.04 +0.43 9.27 9.30 216,700 2,014.12 9.2820
CHINA  7.34 7.41 7.29 7.41 +0.07 +0.95 7.35 7.41 95,300 700.44 7.3779
EBANK  4.20 4.20 4.20 4.20 +0.05 +1.20 4.15 4.20 100 0.42 4.0223
ENGY  5.67 5.68 5.67 5.68 +0.08 +1.43 5.67 5.69 203,100 1,152.77 5.6908
ENY  - - - - - - 6.41 6.70 - - 6.7761
GLD  2.27 2.28 2.27 2.28 -0.01 -0.44 2.28 2.29 625,610 1,425.00 2.2870
TDEX  9.28 9.36 9.28 9.33 +0.03 +0.32 9.30 9.33 1,233,649 11,520.35 9.3395
TH100  4.09 4.09 4.08 4.08 -0.01 -0.24 4.04 - 1,200 4.91 4.1058

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่