กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 31/03/2020 03:11:14
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,087.82 -11.94 -1.09 1,094.12 1,073.37 7,530,761 41,187.93
SET50 729.91 -10.14 -1.37 736.34 719.39 1,306,852 28,253.78
SET100 1,589.79 -21.11 -1.31 1,602.62 1,566.73 1,890,158 31,691.44
sSET 424.09 -3.21 -0.75 424.09 418.74 419,283 637.93
SETCLMV 655.85 -10.67 -1.60 659.25 646.61 418,542 10,952.07
SETHD 733.65 -15.40 -2.06 740.63 724.37 505,633 13,127.77
SETTHSI 663.32 -8.64 -1.29 668.71 653.23 1,247,440 26,127.72
SETWB 712.25 -6.57 -0.91 717.72 700.11 424,675 7,623.47
mai 212.14 -2.46 -1.15 213.87 211.28 202,382 172.29
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 516 2,656,601
ไม่เปลี่ยนแปลง 420 864,880
ลดลง 698 3,815,024
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,624.45 US/Oz. 30/03/63
16:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 32.69 Bht./US 30/03/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 25,239.80 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  6.63 6.78 6.60 6.78 -0.09 -1.31 6.78 6.85 10,700 71.45 6.6513
ABFTH  - - - - - - 1,330.00 1,359.00 - - 1,346.0641
BMSCG  4.70 4.78 4.70 4.78 -0.04 -0.83 4.75 4.85 11,600 54.89 4.7493
BMSCITH  8.16 8.21 8.05 8.19 -0.11 -1.33 8.18 8.20 931,606 7,602.93 8.1642
BSET100  7.03 7.03 6.92 7.03 -0.09 -1.26 6.98 7.05 57,900 404.54 7.0073
CHINA  5.40 5.57 5.34 5.39 -0.15 -2.71 5.39 5.55 16,200 87.26 5.4204
EBANK  - - - - - - 2.80 3.10 - - 3.0098
ECOMM  6.00 6.00 6.00 6.00 -0.51 -7.83 6.00 7.00 900 5.40 6.5589
EFOOD  - - - - - - 3.90 - - - 4.3246
EICT  - - - - - - 3.90 - - - 4.2581
ENGY  4.27 4.35 4.27 4.35 -0.15 -3.33 4.32 5.17 100,400 436.71 4.3224
ENY  - - - - - - 4.80 - - - 4.9317
ESET50  - - - - - - 3.90 4.70 - - 3.9525
GLD  2.18 2.19 2.17 2.18 +0.01 +0.46 2.17 2.18 1,372,800 2,981.27 2.2177
TDEX  7.35 7.36 7.25 7.30 -0.06 -0.82 7.28 7.30 300,358 2,188.92 7.2496
TGOLDETF  4.70 4.70 4.65 4.65 +0.01 +0.22 4.66 4.69 25,200 117.86 4.8429
TH100  - - - - - - 3.10 3.79 - - 3.1768

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่