กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 24/09/2022 03:19:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.71 -13.58 -0.83 1,647.34 1,631.50 15,918,449 63,750.08
SET50 980.86 -8.29 -0.84 990.73 980.05 1,077,054 35,216.87
SET100 2,215.48 -19.97 -0.89 2,239.06 2,214.64 1,745,809 43,430.29
sSET 1,077.67 -5.32 -0.49 1,086.47 1,077.26 817,767 4,780.86
SETCLMV 994.51 -10.40 -1.03 1,005.96 994.49 699,878 22,086.83
SETHD 1,161.34 -9.41 -0.80 1,170.94 1,160.56 683,118 14,007.94
SETTHSI 1,026.20 -8.44 -0.82 1,036.02 1,025.45 1,575,699 37,546.08
SETWB 990.65 -8.25 -0.83 1,002.37 989.87 396,499 12,837.74
mai 679.19 -2.06 -0.30 685.62 677.07 2,027,408 5,440.93
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 474 6,491,073
ไม่เปลี่ยนแปลง 485 1,574,465
ลดลง 1,471 9,734,093
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.59 10.59 10.56 10.56 -0.01 -0.09 10.53 10.55 9,720 102.69 10.5121
ABFTH  - - - - - - 1,177.00 1,217.00 - - 1,204.4946
BMSCG  11.11 11.11 11.02 11.02 -0.09 -0.81 11.00 11.17 6,025 66.58 11.0236
BMSCITH  11.06 11.06 11.05 11.05 -0.11 -0.99 11.04 11.06 60,000 663.05 11.0041
BSET100  10.42 10.42 10.37 10.38 -0.10 -0.95 10.37 10.40 31,420 326.14 10.3435
CHINA  6.62 6.70 6.62 6.65 -0.01 -0.15 6.64 6.65 136,620 906.55 6.5837
EBANK  5.28 5.28 5.25 5.28 0.00 0.00 5.26 5.28 1,400 7.36 5.2686
ENGY <XD> 6.55 6.55 6.48 6.48 -0.08 -1.22 6.48 6.55 8,905 58.13 6.4607
ENY  8.12 8.12 8.12 8.12 0.00 0.00 5.70 8.10 100 0.81 8.0335
GLD  2.54 2.54 2.52 2.53 -0.01 -0.39 2.52 2.53 265,817 670.41 2.5509
TDEX  9.77 9.78 9.70 9.72 -0.06 -0.61 9.70 9.72 55,996 544.94 9.6917
UBOT  - - - - - - 9.90 9.95 - - 8.9879
UHERO  7.70 7.70 7.70 7.70 +0.03 +0.39 7.70 7.74 505 3.89 7.1953

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

เรื่องน่ารู้ของอีทีเอฟ

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่