กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 06/03/2021 00:09:51
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,544.11 +10.00 +0.65 1,553.92 1,529.83 34,309,985 104,811.72
SET50 958.33 +4.72 +0.49 966.77 949.13 2,424,595 59,944.95
SET100 2,165.92 +11.16 +0.52 2,184.01 2,146.33 4,243,400 78,216.72
sSET 801.07 +2.65 +0.33 804.73 797.69 1,080,730 6,337.37
SETCLMV 1,010.54 +1.34 +0.13 1,018.35 1,007.03 1,213,237 31,619.84
SETHD 1,126.95 +17.09 +1.54 1,136.67 1,110.10 854,868 30,022.56
SETTHSI 979.19 +6.06 +0.62 987.30 969.59 2,899,946 58,755.01
SETWB 957.45 -0.33 -0.03 964.21 950.29 643,903 14,897.94
mai 394.66 +3.31 +0.85 395.28 391.01 1,971,995 3,755.27
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 801 17,656,812
ไม่เปลี่ยนแปลง 503 4,751,680
ลดลง 921 13,693,154
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.08 10.33 10.08 10.27 +0.12 +1.18 10.28 10.31 30,204 309.95 10.2830
ABFTH  - - - - - - 1,293.00 1,323.00 - - 1,306.5991
BMSCG  9.60 9.69 9.57 9.68 +0.08 +0.83 9.62 9.68 150,500 1,447.47 9.6592
BMSCITH  10.84 10.97 10.82 10.93 +0.06 +0.55 10.92 10.94 237,853 2,596.85 10.9040
BSET100  9.62 9.73 9.62 9.70 +0.06 +0.62 9.67 9.72 218,400 2,118.47 9.6808
CHINA  8.20 8.30 8.20 8.30 +0.05 +0.61 8.25 8.30 62,120 512.13 7.9144
EBANK  4.75 4.75 4.74 4.75 +0.05 +1.06 3.29 4.80 5,648 26.81 4.7897
ENGY  6.00 6.00 5.97 6.00 +0.04 +0.67 5.97 6.00 5,301 31.79 5.9751
ENY  7.11 7.11 7.11 7.11 +0.06 +0.85 4.94 7.11 101 0.72 6.3279
GLD  2.18 2.19 2.17 2.18 -0.02 -0.91 2.17 2.19 1,578,543 3,444.54 2.1506
TDEX  9.30 9.44 9.28 9.37 +0.05 +0.54 9.37 9.38 505,452 4,738.16 9.3729
TH100  4.28 4.28 4.28 4.28 +0.02 +0.47 4.25 - 1,200 5.14 4.2510

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่