กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 20/09/2019 13:14:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,635.25 -5.41 -0.33 1,644.29 1,630.94 9,780,500 26,008.56
SET50 1,087.28 -3.06 -0.28 1,093.41 1,083.25 653,818 16,230.11
SET100 2,394.01 -7.67 -0.32 2,408.23 2,386.22 997,327 19,266.83
sSET 746.34 -5.44 -0.72 753.13 746.14 141,865 554.32
SETCLMV 1,017.15 -8.94 -0.87 1,027.56 1,014.30 241,781 6,669.86
SETHD 1,169.22 -2.29 -0.20 1,177.25 1,164.68 221,264 5,043.96
SETTHSI 1,015.31 -2.42 -0.24 1,020.81 1,011.19 582,748 13,827.23
SETWB 1,014.35 -4.26 -0.42 1,020.17 1,010.41 266,955 5,477.41
mai 346.87 -2.38 -0.68 349.82 346.30 127,679 308.17
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 460 3,924,808
ไม่เปลี่ยนแปลง 585 1,307,906
ลดลง 984 4,651,067
สถานะตลาด Intermission

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,498.40 US/Oz. 19/09/62
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.53 Bht./US 19/09/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 21,746.02 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 21,600.00 21,700.00
ทองรูปพรรณ 21,208.84 22,200.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.80 10.80 10.63 10.63 -0.09 -0.84 10.61 10.63 10,100 107.68 10.6091
ABFTH  - - - - - - 1,385.00 1,397.00 - - 1,388.5559
BMSCG  8.15 8.15 8.12 8.12 -0.02 -0.25 8.05 8.08 3,200 26.05 8.0452
BMSCITH  12.00 12.01 11.93 11.94 -0.06 -0.50 11.93 11.94 223,609 2,673.89 11.9637
BSET100  10.62 10.62 10.56 10.56 -0.06 -0.56 10.56 10.57 32,100 340.03 10.5829
CHINA  5.48 5.48 5.48 5.48 +0.01 +0.18 5.41 5.49 1,200 6.58 5.4684
EBANK  - - - - - - 5.17 5.22 - - 5.1988
ECOMM  - - - - - - 8.60 8.66 - - 8.6375
EFOOD  - - - - - - 5.70 5.78 - - 5.7422
EICT  - - - - - - 5.33 5.38 - - 5.3469
ENGY  - - - - - - 6.29 6.35 - - 6.3343
ENY  - - - - - - 7.24 7.31 - - 7.2615
ESET50  6.48 6.48 5.80 5.80 -0.11 -1.86 5.75 5.79 300 1.81 5.7834
GLD  1.94 1.94 1.93 1.94 0.00 0.00 1.94 1.95 95,700 185.65 1.9336
TDEX  10.90 10.90 10.80 10.80 -0.05 -0.46 10.79 10.80 48,604 526.18 10.8167
TGOLDETF  4.22 4.22 4.21 4.21 +0.01 +0.24 4.20 4.21 20,100 84.66 4.2303
TH100  - - - - - - 4.71 4.74 - - 4.7341

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่