กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 23/07/2019 21:22:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,724.87 -2.71 -0.16 1,732.69 1,719.93 20,754,936 62,139.10
SET50 1,139.56 -1.11 -0.10 1,144.44 1,135.51 1,466,392 33,724.57
SET100 2,527.19 -3.68 -0.15 2,539.76 2,518.18 3,265,075 46,227.64
sSET 821.08 -3.05 -0.37 828.26 819.19 373,626 2,039.31
SETCLMV 1,106.43 +0.65 +0.06 1,111.59 1,100.62 429,857 12,272.48
SETHD 1,261.51 -2.42 -0.19 1,268.46 1,257.35 587,900 11,603.98
SETTHSI 1,088.73 -3.14 -0.29 1,094.95 1,085.21 1,119,525 29,128.52
SETWB 1,063.26 +2.95 +0.28 1,066.25 1,056.79 452,828 10,080.20
mai 374.38 -1.62 -0.43 378.51 373.70 862,923 1,561.64
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 649 6,128,017
ไม่เปลี่ยนแปลง 593 4,083,368
ลดลง 968 11,330,329
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,417.55 US/Oz. 23/07/62
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.91 Bht./US 23/07/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 20,828.10 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,650.00 20,750.00
ทองรูปพรรณ 20,284.08 21,250.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  11.60 11.60 11.51 11.51 -0.04 -0.35 11.53 11.59 10,200 117.67 11.5698
ABFTH  - - - - - - 1,296.00 1,306.00 - - 1,303.1099
BMSCG  8.84 8.90 8.84 8.90 +0.08 +0.91 8.86 8.89 24,600 217.89 8.8513
BMSCITH  12.97 12.97 12.91 12.92 -0.04 -0.31 12.92 12.93 1,711,122 22,115.04 12.9222
BSET100  11.15 11.16 11.08 11.11 -0.02 -0.18 11.10 11.11 443,700 4,927.21 11.1038
CHINA  5.41 5.48 5.41 5.48 0.00 0.00 5.45 5.49 34,600 188.83 5.4833
EBANK  - - - - - - 5.59 5.71 - - 5.6640
ECOMM  - - - - - - 8.88 9.05 - - 9.0051
EFOOD  - - - - - - 6.17 6.33 - - 6.2852
EICT  - - - - - - 5.31 5.33 - - 5.3058
ENGY  - - - - - - 6.51 6.55 - - 6.5319
ENY  - - - - - - 7.30 8.00 - - 7.6298
ESET50  6.04 6.04 6.04 6.04 -0.04 -0.66 6.00 6.04 200 1.21 6.0230
GLD  1.84 1.85 1.84 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 237,300 436.78 1.8557
TDEX  11.27 11.27 11.24 11.25 0.00 0.00 11.26 11.27 179,746 2,023.76 11.2701
TGOLDETF  4.04 4.05 4.04 4.04 0.00 0.00 4.04 4.05 14,800 59.79 4.0505
TH100  - - - - - - 4.80 - - - 4.9905

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่