กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 25/01/2020 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,569.55 -4.15 -0.26 1,576.68 1,567.07 15,380,636 47,514.18
SET50 1,059.82 -3.02 -0.28 1,064.79 1,057.64 1,129,552 30,297.81
SET100 2,315.58 -5.32 -0.23 2,326.15 2,311.40 1,516,623 34,394.68
sSET 673.68 -2.81 -0.42 678.16 673.64 356,318 1,097.03
SETCLMV 951.82 +0.96 +0.10 957.21 949.41 369,209 10,630.01
SETHD 1,098.42 -0.51 -0.05 1,104.50 1,095.21 431,542 12,976.31
SETTHSI 967.24 -3.19 -0.33 973.42 966.15 778,295 27,174.60
SETWB 992.85 -1.60 -0.16 997.17 987.71 283,528 7,470.89
mai 306.60 -0.52 -0.17 308.82 306.51 265,005 456.62
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 649 4,315,820
ไม่เปลี่ยนแปลง 637 3,253,245
ลดลง 949 7,971,767
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,561.85 US/Oz. 24/01/63
17:32
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.51 Bht./US 24/01/63
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 22,649.12 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.33 10.33 10.12 10.12 0.00 0.00 10.11 10.27 30,400 307.75 9.9621
ABFTH  - - - - - - 1,355.00 1,369.00 - - 1,360.2365
BMSCG  7.48 7.48 7.43 7.43 +0.01 +0.13 7.37 7.48 14,200 105.56 7.4099
BMSCITH  11.56 11.56 11.50 11.50 -0.05 -0.43 11.49 11.53 153,380 1,765.32 11.5045
BSET100  10.13 10.14 10.10 10.11 -0.02 -0.20 10.09 10.19 30,500 308.28 10.1035
CHINA  5.70 5.70 5.60 5.60 -0.10 -1.75 5.60 5.66 16,400 92.20 5.6889
EBANK  4.95 4.95 4.61 4.61 +0.02 +0.44 4.60 4.95 2,700 12.81 4.5961
ECOMM  - - - - - - 7.80 - - - 7.9425
EFOOD  5.86 5.93 5.86 5.93 +0.19 +3.31 5.50 - 1,200 7.10 5.8858
EICT  4.96 4.96 4.96 4.96 +0.01 +0.20 4.95 - 400 1.98 4.9421
ENGY  6.54 6.54 6.54 6.54 -0.06 -0.91 6.37 6.60 100 0.65 6.4997
ENY  7.18 7.18 7.18 7.18 +0.01 +0.14 7.00 - 500 3.59 7.1849
ESET50  5.67 5.67 5.65 5.66 +0.04 +0.71 5.62 6.50 7,600 43.09 5.6356
GLD  1.99 2.00 1.98 2.00 +0.01 +0.50 1.99 2.00 516,300 1,029.26 2.0083
TDEX  10.60 10.62 10.58 10.58 +0.01 +0.09 10.58 10.60 60,300 638.21 10.5735
TGOLDETF  4.36 4.38 4.35 4.35 +0.03 +0.69 4.35 4.37 44,237 192.79 4.3770
TH100  - - - - - - 4.50 - - - 4.5540

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่