กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 27/11/2021 03:19:54
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,610.61 -37.85 -2.30 1,640.91 1,608.55 38,132,022 123,472.09
SET50 961.93 -25.67 -2.60 981.54 959.97 4,118,910 68,632.01
SET100 2,199.66 -57.59 -2.55 2,243.96 2,195.71 6,351,636 88,862.95
sSET 1,044.34 -21.66 -2.03 1,062.96 1,043.15 2,612,731 9,409.08
SETCLMV 1,023.14 -24.56 -2.34 1,044.84 1,022.38 1,905,419 40,681.68
SETHD 1,120.49 -25.66 -2.24 1,143.72 1,118.30 3,192,543 27,493.61
SETTHSI 1,011.79 -27.31 -2.63 1,033.01 1,010.35 4,865,993 66,361.94
SETWB 950.28 -25.99 -2.66 971.09 948.66 1,102,375 24,192.85
mai 565.08 -6.49 -1.14 574.49 562.65 2,959,417 5,721.23
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 405 12,501,540
ไม่เปลี่ยนแปลง 208 2,328,946
ลดลง 1,984 26,078,412
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.46 10.46 10.24 10.25 -0.20 -1.91 10.24 10.35 72,741 750.11 10.2229
ABFTH  - - - - - - 1,273.00 1,303.00 - - 1,289.8930
BMSCG  11.00 11.00 10.75 10.75 -0.27 -2.45 10.75 10.87 12,500 135.49 10.7801
BMSCITH  10.88 10.88 10.64 10.67 -0.27 -2.47 10.65 10.72 518,319 5,556.20 10.6465
BSET100  10.20 10.20 9.99 10.01 -0.24 -2.34 10.00 10.15 230,971 2,318.07 9.9850
CHINA  8.11 8.12 8.02 8.03 -0.08 -0.99 8.03 8.04 182,614 1,473.48 8.2844
EBANK  5.10 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 4.99 5.10 43,889 221.01 4.9601
ENGY  5.95 5.95 5.80 5.85 -0.13 -2.17 5.80 5.90 9,036 53.05 5.8297
ENY  7.20 7.20 7.14 7.19 -0.10 -1.37 7.15 7.30 18,500 132.12 7.1229
GLD  2.49 2.49 2.47 2.49 +0.01 +0.40 2.48 2.49 897,841 2,230.94 2.5091
TDEX  9.74 9.76 9.56 9.58 -0.20 -2.04 9.57 9.59 1,411,693 13,582.13 9.5549

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่