กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 27/05/2019 17:16:01
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,624.84 +10.72 +0.66 1,628.34 1,614.05 13,464,205 51,456.34
SET50 1,078.98 +6.85 +0.64 1,082.64 1,070.97 1,001,839 36,410.76
SET100 2,381.69 +16.44 +0.70 2,388.90 2,364.32 1,801,646 43,196.81
sSET 742.87 +6.00 +0.81 742.87 738.69 209,378 1,021.40
SETCLMV 1,024.34 +11.07 +1.09 1,026.87 1,014.74 441,103 11,877.69
SETHD 1,182.11 -3.10 -0.26 1,189.66 1,180.77 430,061 14,501.23
SETTHSI 1,036.22 +5.46 +0.53 1,040.06 1,029.89 761,501 30,808.90
SETWB 1,015.04 +8.54 +0.85 1,017.24 1,005.07 708,269 15,881.25
mai 340.55 +1.19 +0.35 341.29 336.32 158,860 273.72
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 939 7,263,176
ไม่เปลี่ยนแปลง 426 1,183,360
ลดลง 573 5,134,119
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,281.50 US/Oz. 24/05/62
16:31
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 31.87 Bht./US 24/05/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 19,413.03 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 19,300.00 19,400.00
ทองรูปพรรณ 18,950.00 19,900.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.95 10.95 10.91 10.91 -0.01 -0.09 10.90 10.91 55,600 607.14 10.8721
ABFTH  - - - - - - 1,250.00 1,260.00 - - 1,256.4554
BMSCG  7.90 7.97 7.90 7.93 +0.03 +0.38 7.92 7.93 12,300 97.54 7.9575
BMSCITH  12.33 12.40 12.29 12.37 +0.08 +0.65 12.36 12.37 209,880 2,592.35 12.3671
BSET100  10.43 10.50 10.42 10.49 +0.07 +0.67 10.48 10.49 112,700 1,180.63 10.4840
CHINA  5.26 5.31 5.25 5.30 +0.04 +0.76 5.29 5.30 21,900 115.85 5.3314
EBANK  5.59 5.59 5.57 5.57 +0.02 +0.36 5.57 5.60 1,000 5.57 5.5879
ECOMM  8.29 8.35 8.29 8.35 +0.16 +1.95 8.43 8.46 156,600 1,298.22 8.4407
EFOOD  - - - - - - 5.77 5.80 - - 5.7877
EICT  4.67 4.67 4.67 4.67 -0.01 -0.21 4.64 4.67 500 2.34 4.6425
ENGY  7.80 7.80 6.04 6.07 +0.03 +0.50 6.04 6.07 1,100 7.71 6.0607
ENY  7.50 7.50 7.50 7.50 +0.40 +5.63 7.00 7.50 1,000 7.50 7.1447
ESET50  - - - - - - 5.70 5.73 - - 5.7150
GLD  1.72 1.73 1.72 1.73 0.00 0.00 1.72 1.73 18,100 31.15 1.7316
TDEX  10.62 10.68 10.62 10.68 +0.06 +0.56 10.67 10.69 63,507 676.76 10.6819
TGOLDETF  3.79 3.81 3.79 3.79 -0.02 -0.52 3.78 3.79 190,700 726.13 3.7952
TH100  4.70 4.70 4.70 4.70 -0.10 -2.08 4.71 4.79 2,000 9.40 4.7278

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่