กองทุนรวมอีทีเอฟ
หน้าแรก > หุ้น > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 18/05/2022 03:19:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,614.49 +30.11 +1.90 1,615.48 1,590.96 23,117,969 85,222.10
SET50 970.51 +17.45 +1.83 971.80 956.04 1,899,074 48,586.50
SET100 2,206.61 +41.56 +1.92 2,209.26 2,173.04 2,923,099 63,789.90
sSET 1,064.31 +26.19 +2.52 1,066.27 1,043.03 931,043 4,121.53
SETCLMV 1,009.58 +25.08 +2.55 1,010.17 995.86 1,195,908 33,791.65
SETHD 1,160.73 +18.49 +1.62 1,161.46 1,148.62 1,007,483 18,018.11
SETTHSI 1,016.91 +20.47 +2.05 1,017.78 1,000.63 2,298,330 50,260.85
SETWB 992.96 +14.15 +1.45 993.97 980.01 843,602 19,436.77
mai 618.21 +16.28 +2.70 621.35 602.16 2,829,168 7,684.64
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,581 17,378,737
ไม่เปลี่ยนแปลง 317 1,785,818
ลดลง 617 6,478,442
สถานะตลาด Closed

ราคาทองคำ (Gold Prices)


The requested resource (/StaticPage/capture/goldFutures_goldFixing_th.html) is not available
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง N/A N/A
ทองรูปพรรณ N/A N/A

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.42 10.58 10.42 10.58 +0.16 +1.54 10.58 10.60 218,612 2,308.19 10.5942
ABFTH  - - - - - - 1,150.00 1,185.00 - - 1,162.6907
BMSCG  10.83 11.05 10.83 11.05 +0.30 +2.79 11.00 11.05 16,001 174.04 11.0467
BMSCITH  10.90 11.03 10.86 11.03 +0.13 +1.19 10.95 11.03 119,900 1,311.56 11.0236
BSET100  10.10 10.24 10.10 10.24 +0.16 +1.59 10.15 10.24 64,211 652.16 10.2422
CHINA  6.53 6.61 6.53 6.60 +0.10 +1.54 6.59 6.60 112,800 742.27 6.4780
EBANK  5.02 5.02 4.95 4.95 -0.07 -1.39 4.95 5.05 2,150 10.73 5.0155
ENGY  6.02 6.09 6.01 6.09 +0.07 +1.16 6.07 6.09 37,009 224.60 6.1585
ENY  7.52 7.63 7.52 7.63 +0.09 +1.19 7.00 8.00 5,900 44.49 7.6601
GLD  2.62 2.63 2.61 2.62 0.00 0.00 2.61 2.62 2,166,813 5,668.24 2.5868
TDEX  9.41 9.53 9.41 9.52 +0.13 +1.38 9.51 9.52 488,850 4,637.80 9.5453
UHERO  8.30 8.45 8.30 8.34 +0.06 +0.72 8.35 8.45 9,415 78.96 8.2240

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่