กองทุนรวมอีทีเอฟ
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)
ข้อมูลล่าสุด 22/11/2019 15:24:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,595.98 +4.12 +0.26 1,597.87 1,591.18 11,245,764 27,865.15
SET50 1,075.93 +2.83 +0.26 1,077.76 1,071.86 878,867 18,319.69
SET100 2,359.56 +6.81 +0.29 2,363.44 2,351.01 1,274,528 21,547.31
sSET 687.92 +3.92 +0.57 688.76 686.11 107,398 484.51
SETCLMV 991.56 +2.24 +0.23 994.79 989.43 235,817 6,313.30
SETHD 1,136.17 +6.14 +0.54 1,139.02 1,130.13 295,049 5,880.38
SETTHSI 983.61 +4.59 +0.47 985.08 979.09 622,286 14,378.92
SETWB 1,001.33 +0.28 +0.03 1,004.79 999.06 272,037 4,991.64
mai 319.22 +0.57 +0.18 320.16 318.69 384,699 791.54
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 786 4,613,253
ไม่เปลี่ยนแปลง 573 1,157,254
ลดลง 778 5,809,341
สถานะตลาด Open(II)

ราคาทองคำ (Gold Prices)


ข้อมูลอ้างอิง ราคา หน่วย เวลา แหล่งข้อมูล
ราคาทองคำ (LBMA Gold Price AM) 1,468.90 US/Oz. 21/11/62
17:34
ICE Benchmark Administration
อัตราแลกเปลี่ยน (Exch. Rate P.M.) 30.20 Bht./US 21/11/62
15:30
Thomson Reuters
* ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท 21,085.53 บาท
*หมายเหตุ : สูตรการคำนวณราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท และข้อมูลอ้างอิง คลิกที่นี่
[Most Recent Charts from www.kitco.com]
Source : Kitco.com
ทองคำ 96.5% รับซื้อ ขายออก
ทองคำแท่ง 20,900.00 21,000.00
ทองรูปพรรณ 20,526.64 21,500.00

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF)


หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
INAV
1DIV  10.32 10.32 10.30 10.31 +0.04 +0.39 10.33 10.35 3,300 34.03 10.3300
ABFTH  - - - - - - 1,372.00 1,386.00 - - 1,375.3875
BMSCG  7.57 7.57 7.56 7.57 +0.03 +0.40 7.56 7.57 7,600 57.49 7.5952
BMSCITH  11.62 11.64 11.60 11.64 +0.04 +0.34 11.63 11.64 244,224 2,836.65 11.6247
BSET100  10.29 10.30 10.27 10.29 +0.03 +0.29 10.29 10.30 16,300 167.69 10.2911
CHINA  5.44 5.44 5.33 5.35 -0.09 -1.65 5.33 5.50 20,300 108.66 5.3200
EBANK  - - - - - - 4.97 5.01 - - 5.0176
ECOMM  - - - - - - 8.19 8.26 - - 8.1818
EFOOD  - - - - - - 5.55 5.62 - - 5.5943
EICT  4.95 4.95 4.95 4.95 -0.25 -4.81 4.98 5.03 100 0.50 5.0096
ENGY  - - - - - - 6.28 6.35 - - 6.3140
ENY  - - - - - - 7.11 7.17 - - 7.1528
ESET50  - - - - - - 5.86 6.30 - - 5.7211
GLD  1.87 1.88 1.85 1.88 0.00 0.00 1.86 1.88 62,000 115.27 1.8705
TDEX  10.70 10.73 10.70 10.73 +0.04 +0.37 10.72 10.74 23,001 246.76 10.7245
TGOLDETF  4.05 4.05 4.04 4.05 -0.01 -0.25 4.05 4.06 51,900 209.85 4.0724
TH100  - - - - - - 4.64 4.67 - - 4.6569

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิปวีดีโอ เพื่อเรียนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ETF, ประเภทของ ETF รวมถึงวิธีการเลือกลงทุนใน ETF ให้แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจ

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก ETF

ลงทุนในอีทีเอฟ

กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) เป็นการลงทุน ที่ช่วยผู้ลงทุนในการกระจายความเสี่ยง และกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย ได้อย่างสะดวก และต้นทุนไม่สูง

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่