ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 21/01/2021 17:31:31
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,513.51 -2.21 -0.15 1,529.27 1,510.80 28,672,850 98,996.83
SET50 951.58 -1.28 -0.13 962.79 948.47 2,527,829 61,519.45
SET100 2,133.73 -1.91 -0.09 2,157.42 2,127.73 4,049,909 76,890.98
sSET 738.76 0.00 0.00 744.96 738.74 1,045,039 4,808.95
SETCLMV 984.37 +4.30 +0.44 992.10 980.90 1,358,317 36,586.58
SETHD 1,079.35 +15.66 +1.47 1,086.66 1,073.28 589,475 27,310.16
SETTHSI 963.02 +0.55 +0.06 972.83 959.82 2,774,804 58,709.21
SETWB 905.53 +8.24 +0.92 911.08 901.34 927,843 23,954.21
mai 355.03 -1.95 -0.55 360.05 355.03 1,215,845 2,160.47
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 9,836,884
ไม่เปลี่ยนแปลง 462 3,191,283
ลดลง 995 16,510,868
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2103C  721,827,800 3.39%
2. S5013C2103D  618,472,100 2.90%
3. S5013C2103B  511,324,500 2.40%
4. S5041C2103W  433,077,700 2.03%
5. S5019C2106A  356,347,200 1.67%
6. HSI28C2103B  318,090,700 1.49%
7. CBG13C2104A  282,790,600 1.33%
8. S5041C2103B  238,479,400 1.12%
9. S5019C2103C  238,298,300 1.12%
10. KBAN13C2104A  190,603,900 0.89%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2103H  1,659,594,600 7.79%
2. S5013P2103G  1,185,266,600 5.56%
3. S5013P2103D  632,172,000 2.97%
4. S5013P2103E  611,966,300 2.87%
5. S5041P2103Y  328,702,200 1.54%
6. S5019P2103F  274,230,900 1.29%
7. S5019P2103E  250,370,000 1.17%
8. S5019P2103D  234,242,800 1.10%
9. S5019P2106A  232,685,300 1.09%
10. S5041P2103A  194,466,600 0.91%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2103C  693,032.80 6.16%
2. HSI28C2103B  370,452.76 3.30%
3. S5013C2103D  309,685.42 2.75%
4. S5013C2103B  306,942.11 2.73%
5. CBG13C2104A  288,585.65 2.57%
6. S5041C2103W  288,179.83 2.56%
7. S5019C2106A  278,425.85 2.48%
8. HSI28C2103A  196,681.95 1.75%
9. S5041C2103B  130,299.69 1.16%
10. S5019C2103A  110,272.57 0.98%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2103H  1,092,511.58 9.72%
2. S5013P2103G  638,627.98 5.68%
3. S5041P2103Y  304,553.97 2.71%
4. S5019P2103F  214,912.13 1.91%
5. S5013P2103E  182,156.29 1.62%
6. S5019P2103E  146,496.88 1.30%
7. S5013P2103D  145,918.50 1.30%
8. S5019P2106A  130,670.18 1.16%
9. S5019P2103D  92,890.79 0.83%
10. KTC19P2105A  82,547.28 0.73%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่