ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 19/09/2020 03:20:04
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,288.39 +3.99 +0.31 1,293.29 1,280.43 15,678,727 49,975.26
SET50 826.83 +1.17 +0.14 831.07 821.19 1,141,237 29,104.96
SET100 1,847.55 +5.31 +0.29 1,855.52 1,834.63 2,499,626 38,023.31
sSET 607.63 -0.05 -0.01 611.66 607.19 307,967 1,770.90
SETCLMV 865.30 +4.97 +0.58 867.49 859.88 1,065,736 17,385.64
SETHD 854.80 +2.62 +0.31 860.70 849.78 511,418 14,954.21
SETTHSI 773.37 +4.72 +0.61 775.43 766.93 1,146,781 26,871.46
SETWB 885.29 +0.08 +0.01 888.95 879.20 378,109 9,430.49
mai 310.58 -0.25 -0.08 313.33 310.13 549,000 1,774.57
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 615 4,843,259
ไม่เปลี่ยนแปลง 571 3,734,298
ลดลง 902 7,501,744
สถานะตลาด Closed
ปริมาณซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2012D  415,061,600 3.66%
2. S5013C2012A  343,403,600 3.03%
3. S5013C2012C  340,530,700 3.01%
4. S5013C2012B  327,806,800 2.89%
5. TASC13C2012B  180,012,900 1.59%
6. JAS13C2012A  162,488,900 1.43%
7. HSI28C2010A  153,411,900 1.35%
8. HSI41C2010A  145,519,200 1.28%
9. TASC13C2012A  136,160,700 1.20%
10. JAS19C2101A  103,473,700 0.91%
ปริมาณซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW ปริมาณ (หุ้น) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2012C  623,391,900 5.50%
2. S5013P2012A  607,223,700 5.36%
3. S5013P2012B  463,188,100 4.09%
4. S5019P2012B  132,434,700 1.17%
5. S5041P2012B  119,335,200 1.05%
6. HSI28P2010B  110,090,000 0.97%
7. S5019P2012A  103,683,500 0.91%
8. S5013P2009E  100,570,500 0.89%
9. TASC13P2012A  78,279,800 0.69%
10. S5024P2012C  73,571,200 0.65%
มูลค่าซื้อขาย Call DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013C2012D  219,362.27 3.95%
2. S5013C2012C  192,304.79 3.46%
3. S5013C2012B  138,500.24 2.49%
4. S5006C2012B  132,901.63 2.39%
5. S5013C2012A  128,508.20 2.31%
6. HSI28C2010A  85,926.61 1.55%
7. HSI41C2010A  85,791.04 1.55%
8. TASC13C2012B  48,015.10 0.86%
9. S5028C2012C  47,965.62 0.86%
10. JAS19C2101A  37,300.58 0.67%
มูลค่าซื้อขาย Put DW 10 อันดับ
อันดับ DW มูลค่า (บาท) % ของ DW ทั้งหมด
1. S5013P2012A  608,260.57 10.96%
2. S5013P2012B  514,031.34 9.26%
3. S5013P2012C  419,750.45 7.56%
4. S5019P2012B  98,404.65 1.77%
5. S5041P2012B  91,469.93 1.65%
6. S5019P2012A  88,502.97 1.59%
7. S5024P2012C  77,980.59 1.40%
8. HSI28P2010B  77,575.54 1.40%
9. S5028P2012A  67,730.14 1.22%
10. HSI41P2010B  48,760.31 0.88%
หมายเหตุ: ข้อมูลการซื้อขายแบบ Auto Matching เท่านั้น
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่