ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 24/09/2022 03:19:55
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,631.71 -13.58 -0.83 1,647.34 1,631.50 15,918,449 63,750.08
SET50 980.86 -8.29 -0.84 990.73 980.05 1,077,054 35,216.87
SET100 2,215.48 -19.97 -0.89 2,239.06 2,214.64 1,745,809 43,430.29
sSET 1,077.67 -5.32 -0.49 1,086.47 1,077.26 817,767 4,780.86
SETCLMV 994.51 -10.40 -1.03 1,005.96 994.49 699,878 22,086.83
SETHD 1,161.34 -9.41 -0.80 1,170.94 1,160.56 683,118 14,007.94
SETTHSI 1,026.20 -8.44 -0.82 1,036.02 1,025.45 1,575,699 37,546.08
SETWB 990.65 -8.25 -0.83 1,002.37 989.87 396,499 12,837.74
mai 679.19 -2.06 -0.30 685.62 677.07 2,027,408 5,440.93
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 474 6,491,073
ไม่เปลี่ยนแปลง 485 1,574,465
ลดลง 1,471 9,734,093
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่