ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 07/02/2023 12:33:53
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,679.76 -2.35 -0.14 1,689.51 1,676.14 12,708,867 36,966.73
SET50 997.66 -0.97 -0.10 1,004.09 995.65 592,108 19,970.50
SET100 2,251.58 -2.92 -0.13 2,266.10 2,246.50 1,074,209 26,638.90
sSET 1,125.76 +0.38 +0.03 1,130.58 1,122.42 677,674 2,340.52
SETCLMV 1,007.14 -0.90 -0.09 1,010.70 1,002.49 413,003 10,407.92
SETHD 1,189.95 -3.70 -0.31 1,197.47 1,187.34 406,012 7,069.55
SETTHSI 1,063.25 -1.18 -0.11 1,069.54 1,060.96 1,075,697 23,363.69
SETWB 1,026.02 -6.93 -0.67 1,035.46 1,022.95 237,194 5,098.68
mai 613.52 -0.62 -0.10 618.76 611.53 1,735,660 2,455.33
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 572 4,825,277
ไม่เปลี่ยนแปลง 568 4,338,617
ลดลง 1,006 5,272,707
สถานะตลาด Intermission
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่