ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 22/11/2019 15:09:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,595.28 +3.42 +0.21 1,597.87 1,591.18 9,994,241 25,376.56
SET50 1,075.64 +2.54 +0.24 1,077.76 1,071.86 815,298 16,717.47
SET100 2,358.84 +6.09 +0.26 2,363.44 2,351.01 1,182,405 19,701.35
sSET 686.68 +2.68 +0.39 688.76 686.11 99,821 441.46
SETCLMV 992.50 +3.18 +0.32 994.79 989.43 215,007 5,695.65
SETHD 1,135.21 +5.18 +0.46 1,137.76 1,130.13 252,675 5,321.73
SETTHSI 983.22 +4.20 +0.43 984.58 979.09 569,064 13,061.19
SETWB 1,001.55 +0.50 +0.05 1,004.79 999.06 236,529 4,666.99
mai 318.99 +0.34 +0.11 320.16 318.69 369,359 771.90
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 753 4,091,301
ไม่เปลี่ยนแปลง 584 1,058,158
ลดลง 782 5,163,994
สถานะตลาด Open(II)
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่