ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 06/03/2021 00:00:21
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,544.11 +10.00 +0.65 1,553.92 1,529.83 34,309,985 104,811.72
SET50 958.33 +4.72 +0.49 966.77 949.13 2,424,595 59,944.95
SET100 2,165.92 +11.16 +0.52 2,184.01 2,146.33 4,243,400 78,216.72
sSET 801.07 +2.65 +0.33 804.73 797.69 1,080,730 6,337.37
SETCLMV 1,010.54 +1.34 +0.13 1,018.35 1,007.03 1,213,237 31,619.84
SETHD 1,126.95 +17.09 +1.54 1,136.67 1,110.10 854,868 30,022.56
SETTHSI 979.19 +6.06 +0.62 987.30 969.59 2,899,946 58,755.01
SETWB 957.45 -0.33 -0.03 964.21 950.29 643,903 14,897.94
mai 394.66 +3.31 +0.85 395.28 391.01 1,971,995 3,755.27
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 801 17,656,812
ไม่เปลี่ยนแปลง 503 4,751,680
ลดลง 921 13,693,154
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่