ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
หน้าแรก > หุ้น > ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)
ข้อมูลล่าสุด 18/05/2022 03:19:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,614.49 +30.11 +1.90 1,615.48 1,590.96 23,117,969 85,222.10
SET50 970.51 +17.45 +1.83 971.80 956.04 1,899,074 48,586.50
SET100 2,206.61 +41.56 +1.92 2,209.26 2,173.04 2,923,099 63,789.90
sSET 1,064.31 +26.19 +2.52 1,066.27 1,043.03 931,043 4,121.53
SETCLMV 1,009.58 +25.08 +2.55 1,010.17 995.86 1,195,908 33,791.65
SETHD 1,160.73 +18.49 +1.62 1,161.46 1,148.62 1,007,483 18,018.11
SETTHSI 1,016.91 +20.47 +2.05 1,017.78 1,000.63 2,298,330 50,260.85
SETWB 992.96 +14.15 +1.45 993.97 980.01 843,602 19,436.77
mai 618.21 +16.28 +2.70 621.35 602.16 2,829,168 7,684.64
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ*
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 1,581 17,378,737
ไม่เปลี่ยนแปลง 317 1,785,818
ลดลง 617 6,478,442
สถานะตลาด Closed
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่