SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

COM7 - บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
10/08/22 17:36 การเข้าซื้อหุ้นของบริษัทประกันวินาศภัย (แก้ไข)

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/02/20 21:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
20/02/20 21:04 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
20/02/20 21:04 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
13/11/19 18:57 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
13/11/19 18:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
13/11/19 18:50 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
01/10/19 17:50 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ประจำปี 2563
14/08/19 19:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14/08/19 19:13 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/08/19 19:10 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/05/19 13:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไขภาษา)
09/05/19 19:21 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข)
09/05/19 18:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
09/05/19 18:58 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
09/05/19 18:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่